Postępowania rozstrzygnięte

AD/ZP/84/18 | 03.12.2018 | 13.12.2018 - 11:44:56
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/86/18 | 03.12.2018 | 13.12.2018 - 10:01:11
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/79/18 | 16.11.2018 | 06.12.2018 - 12:16:14
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest wykonanie robót budowlanych remontowych instalacji elektrycznej:

 • DS. 2 remont instalacji oświetlenia na drogach komunikacji ogólnej (z wyłączeniem Przychodni i Piwnicy)
 • DS. 3 remont instalacji oświetlenia na drogach komunikacji ogólnej (z wyłączeniem Piwnicy)

 

AD/ZP/78/2018 | 19.11.2018 | 04.12.2018 - 11:29:32
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

AD/ZP/78/18                                                                                                                     Poznań, dnia      27.11.2018r

 

Zbiorcze zestawienie ofert - INFORMACJA Z OTWARCIA

Dotyczy:         przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowej aparatury:

PAKIET NR 1: potencjostat/galwanostat

PAKIET NR 2: komora temperaturowa

PAKIET NR 3: analizator tekstury

 dla Politechniki Poznańskiej wraz z przeszkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego.

(Otwarcie ofert dnia:       27.11.2018 r.).

 

PAKIET NR 1

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 1 przeznaczył:

Pakiet I - potencjostat/galwanostat: 70 000 PLN brutto (56 910,57 PLN netto)   13 199,10 euro netto

 

 1. Lambda System-Kreft Barszczewski spółka jawna
  ul. Kickiego 4a lok.50, 04-369 Warszawa

 

Cena netto:  56 900,00 zł

Cena brutto: 69 987,00zł

Okres gwarancji na urządzenie(liczba miesięcy):  24 mies.

Warunki płatności:  Zgodnie z SIWZ

 

 

 

PAKIET NR 2

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 2 przeznaczył:

Pakiet II - komora temperaturowa: 65 100 PLN brutto (52 926,83 PLN netto)   12 275,17  euro netto

1.MERAZET Spółka Akcyjna
ul. Krauthofera 36,  60-203 Poznań

 

Cena netto:  47 500,00 zł

Cena brutto:  58 425,00 zł

Okres gwarancji na urządzenie(liczba miesięcy):     36     mies.

Warunki płatności:  Zgodnie z SIWZ

 

 

PAKIET NR 3

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 3 przeznaczył:

 

 

 

Pakiet III - analizator tekstury: 76 000 PLN brutto (61 788,62 PLN netto)   14 330,45  euro netto

1.Labo Plus spółka z o.o.
ul. Obornicka 5  02-948 Warszawa

 

Cena netto: 64 000,00 zł

Cena brutto:  78 720,00zł

Okres gwarancji na urządzenie(liczba miesięcy):     12     mies.

Warunki płatności:  Zgodnie z SIWZ

 

 

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

AD/ZP/65/18 | 27.09.2018 | 09.11.2018 - 12:33:33
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/41/2018 | 08.08.2018 | 08.11.2018 - 10:51:04
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

AD/ZP/41/18                                                                                                                     Poznań, dnia  18.09.2018r.

Zbiorcze zestawienie ofert - INFORMACJA Z OTWARCIA

Dotyczy:         przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania z podziałem na części (Otwarcie ofert dnia:   18.09.2018 r.).

 

 

PAKIET NR 1

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 1 przeznaczył:

342 609,12,00 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet 1, złożono:

 

1.      Vol  System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto: 349 849,00   zł

 Cena brutto: 430 314,27  zł

W tym odwrócony vat : 30 638,99 zł

Termin płatności:        21      dni kalendarzowych

Warunki gwarancji  na laptopy:    ------------        miesięcy

 

2.      Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

 Cena netto: 360 328,00  zł

 Cena brutto:  443 203,44zł

 W tym odwrócony vat :  32 022,90   zł

 Termin płatności:   21  dni kalendarzowych
Warunki gwarancji  na laptopy: 36   miesięcy

 

 

PAKIET NR 2

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 2 przeznaczył:

1 168 455,72 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 2, złożono:

 

 1. Vol System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto: 1 046 318,00   zł

 Cena brutto:  1 286 971,10 zł

Termin płatności:  21 dni kalendarzowych

Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe:  -----------------  miesiące

 

 

 

 1. Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

 Cena netto: 1 020 322,00 zł

 Cena brutto:  1 254 996,06 zł

Termin płatności:    21   dni kalendarzowych
Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe:  24      miesiące

 

PAKIET NR 3

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 3 przeznaczył:

 20 689,83zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 3, złożono:

 

 1. Vol System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto:  15 934,00    zł

 Cena brutto:  19 598,82zł

Termin płatności:  21 dni kalendarzowych

 

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Poniżej Zamawiający załącza przykładowy wzór takiego oświadczenia.

 

 

AD/ZP/60/18 | 05.10.2018 | 05.11.2018 - 15:17:54
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/71/18 | 11.10.2018 | 05.11.2018 - 13:21:43
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego  jest  wykonanie robót budowlanych remontowych w budynkach Osiedla Studenckiego oraz w budynkach A1, A8, A24 i B1 Politechniki Poznańskiej.

Remont  obejmuje:

 • DS. 1 – roboty malarskie
 • DS. 2 – roboty malarskie
 • DS. 3 – roboty malarskie
 • DS.4 – remont elewacji,  remont elewacji, podjazd dla niepełnosprawnych od szczytu południowego,
 • DS. 5 - roboty malarskie, remont elewacji, remont oświetlenia podstawowego dróg
 • komunikacji ogólnej,
 • DS. 6 - roboty malarskie, roboty izolacyjne, remont elewacji, remont oświetlenia dróg komunikacji ogólnej,
 • Stołówka - remont elewacji, remont nawierzchni podjazdu,
 • budynek A8 dodatkowe drzwi transportowe i podest wyładowczy do stanowiska badawczego w laboratorium,
 • budynek A1 - roboty malarskie, korytarz na I piętrze,
 • budynek A24 - remont instalacji odgromowej,
 • budynek B1 - remont węzła sanitarnego.

 

AD/ZP/69/18 | 15.10.2018 | 25.10.2018 - 13:47:35
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiająceg

AD/ZP/53/2018 | 13.08.2018 | 18.10.2018 - 13:00:08
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/40/18 | 17.07.2018 | 16.10.2018 - 14:06:34
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup i dostawa papieru kserograficznego i materiałów biurowych w okresie 24 miesięcy dla Politechniki Poznańskiej, z podziałem na następujące części (pakiety):

PAKIET 1 – papiery kserograficzne,

PAKIET 2 – materiały biurowe.

 

AD/ZP/66/18 | 01.10.2018 | 16.10.2018 - 10:51:30
nieograniczony
rozstrzygnięte
AD/ZP/64/18 | 20.09.2018 | 10.10.2018 - 10:54:39
nieograniczony
rozstrzygnięte
AD/ZP/52/18 | 03.08.2018 | 14.09.2018 - 11:55:50
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest wykonanie adaptacji sal z przeznaczeniem na laboratoria multidyscyplinarne  ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”

Pakiet I Adaptacja sal przeznaczonych na laboratoria multidyscyplinarne w Poznaniu

Pakiet II Adaptacja sal przeznaczonych na laboratoria multidyscyplinarne w Pile

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/59/18 | 30.08.2018 | 12.09.2018 - 10:21:47
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/25/2018 | 21.06.2018 | 12.09.2018 - 10:18:19
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

AD/ZP/25/18                                                                                                                     Poznań, dnia  31.07.2018r.

Zbiorcze zestawienie ofert - INFORMACJA Z OTWARCIA

Dotyczy:         przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania z podziałem na części (Otwarcie ofert dnia:   31.07.2018 r.).

 

 

PAKIET NR 1

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 1 przeznaczył: 186 742,29  zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet 1, złożono:

 

1.      Vol  System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto: 163 729,00  zł

 Cena brutto:  201 386,67 zł

W tym odwrócony vat : 24 548,59 zł

Termin płatności:        21      dni kalendarzowych

Warunki gwarancji  na laptopy:         36        miesięcy

 

2.      Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

 Cena netto: 167 833,00  zł

 Cena brutto: 206 434,59 zł

 W tym odwrócony vat :  25 387,86  zł

 Termin płatności:   21  dni kalendarzowych
Warunki gwarancji  na laptopy: 36   miesięcy

 

 

PAKIET NR 2

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 2 przeznaczył:

231 955,86 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 2, złożono:

 

 1. Vol System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto: 226 099,00   zł

 Cena brutto: 278 101,77  zł

Termin płatności:  21 dni kalendarzowych

Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe:  24  miesiące

 

 

 

 1. Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

 Cena netto:  217 030,00 zł

 Cena brutto:   266 946,90  zł

Termin płatności:    21   dni kalendarzowych
Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe:  24      miesiące

 

PAKIET NR 3

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 3 przeznaczył:

 4 597,74zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 3, złożono:

 

 1. Vol System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto:  3 224,00    zł

 Cena brutto:  3 965,52   zł

Termin płatności:  21 dni kalendarzowych

 

 

PAKIET NR 4

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 2 przeznaczył:

104 550,00 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 2, złożono:

 

 1. Vol System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto: 80 000,00   zł

 Cena brutto: 98 400,00  zł

Termin płatności:  21 dni kalendarzowych

Warunki gwarancji :  24  miesiące

 

 

 

 1. Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

 Cena netto:  82 500,00 zł

 Cena brutto:   101 475,00 zł

Termin płatności:    21   dni kalendarzowych
Warunki gwarancji:  24      miesiące

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Poniżej Zamawiający załącza przykładowy wzór takiego oświadczenia.

 

 

AD/ZP/56/2018 | 17.08.2018 | 11.09.2018 - 12:13:24
nieograniczony
rozstrzygnięte

AD/ZP/56/18                                                                                                                    

  Poznań, dnia  27.08.2018r

 

Zbiorcze zestawienie ofert – INFORMACJA Z OTWARCIA

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę odczynników chemicznych na okres 6 miesięcy dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części.   (Otwarcie ofert: 27.08.2018r.)

 

 

PAKIET NR 1

 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 1 przeznaczył:

8 313,44  zł brutto

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 1, złożono:

 

1)ALCHEM Grupa Sp. z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń

Łączna cena brutto Pakietu nr 1 zamówienia podstawowego:     8 309,73 zł

 

Łączna cena brutto Pakietu nr 1 zamówienia opcjonalnego

            (30% wartości zamówienia podstawowego):                 2 492,92 zł

 

Łączna cena brutto Pakietu nr 1 zamówienia podstawowego

i zamówienia opcjonalnego:                                                     10 802,65 zł

 

Termin płatności (min. 14 dni kalendarzowych max.28 dni kalendarzowych): 28 dni kalendarzowych

 

 

 

2)HURT-CHEM, Hurtownia Odczynników Chemicznych Piotr Bartocha, Duchnice, ul. Boczna 10, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Łączna cena brutto Pakietu nr 1 zamówienia podstawowego:     7 593,84 zł

 

Łączna cena brutto Pakietu nr 1 zamówienia opcjonalnego

            (30% wartości zamówienia podstawowego):                 2 278,15 zł

 

Łączna cena brutto Pakietu nr 1 zamówienia podstawowego

i zamówienia opcjonalnego:                                                     9 871,99 zł

 

Termin płatności (min. 14 dni kalendarzowych max.28 dni kalendarzowych): 28 dni kalendarzowych

 

 

 

3) Idalia Ireneusz Wolak Sp. J., Ul. Marii Fołtyn 10 , 26-615 Radom

 

Łączna cena brutto Pakietu nr 1 zamówienia podstawowego:     7 480,15 zł

 

Łączna cena brutto Pakietu nr 1 zamówienia opcjonalnego

            (30% wartości zamówienia podstawowego):                 2 244,05 zł

 

Łączna cena brutto Pakietu nr 1 zamówienia podstawowego

i zamówienia opcjonalnego:                                                     9 724,20 zł

 

Termin płatności (min. 14 dni kalendarzowych max.28 dni kalendarzowych): 28 dni kalendarzowych

 

 

 

4) Alfachem Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań

 

Łączna cena brutto Pakietu nr 1 zamówienia podstawowego:     7 368,90 zł

 

Łączna cena brutto Pakietu nr 1 zamówienia opcjonalnego

            (30% wartości zamówienia podstawowego):                 2 210,67 zł

 

Łączna cena brutto Pakietu nr 1 zamówienia podstawowego

i zamówienia opcjonalnego:                                                     9 579,57 zł

 

Termin płatności (min. 14 dni kalendarzowych max.28 dni kalendarzowych): 28 dni

 

 

PAKIET NR 2

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 2 przeznaczył:

11 099,23... zł brutto

 

Zamawiający informuje, iż na PAKIET NR 2 nie złożono żadnej oferty.

 

 

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

AD/ZP/55/18 | 09.08.2018 | 22.08.2018 - 09:43:35
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/47/18 | 25.07.2018 | 20.08.2018 - 11:40:51
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest wykonanie remontu w Halach 15, 20, 24 i A4

w Poznaniu.

Remont obejmuje min:

- wymianę posadzek z wykładziny termozgrzewalnej

- roboty rozbiórkowe

- d-ż zabudów drewnianych

- montaż ścianek K-G

- obłożenie ścian płytą k-g na konstrukcji

- szpachlowanie ścian i sufitów

- malowanie ścian i sufitów

- wymiana stolarki drzwiowej

- wykonanie zabudów drewnianych

- malowanie stolarki drzwiowej

- wykonanie klimatyzacji

- wykonanie instalacji elektrycznych

- prace instalacyjne sanitarne.

 

 

AD/ZP/50/18 | 26.07.2018 | 16.08.2018 - 10:10:19
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/39/18 | 21.06.2018 | 16.08.2018 - 09:53:26
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa makiet edukacyjnych oraz elementów automatyki i sterowania makietami wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pakiet I dostawa makiet edukacyjnych

Pakiet II sprzedaż i dostawa elementów automatyki i sterowania makietami wraz z oprogramowaniem

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/26/2018 | 02.07.2018 | 14.08.2018 - 09:32:14
nieograniczony
rozstrzygnięte
AD/ZP/35/18 | 15.06.2018 | 13.08.2018 - 11:28:56
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest sukcesywne świadczenie usług noclegowych wraz z wyżywieniem dla uczestników zajęć specjalistycznych w laboratoriach w Poznaniu, w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/42/18 | 03.07.2018 | 03.08.2018 - 11:19:55
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego  jest bieżące wykonywanie awaryjnych drobnych robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych i elektrycznych w obiektach uczelni (budynki dydaktyczne, administracyjne, domy studenckie), w następujących częściach:

PAKIET I – Roboty budowlane,

PAKIET II – Roboty instalacyjne,

PAKIET III – Roboty elektryczne.

 

AD/ZP/49/18 | 25.07.2018 | 02.08.2018 - 12:55:03
nieograniczony
rozstrzygnięte
AD/ZP/45/18 | 11.07.2018 | 02.08.2018 - 11:21:53
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego  jest  wykonywanie robót budowlanych dotyczących remontu pionu zespołów pomieszczeń mieszkalnych w Domu Studenckim nr 5 Politechniki Poznańskiej.

Remont obejmuje:

 • Roboty budowlane rozbiórkowe, murarskie, tynkarskie, izolacyjne, posadzkarskie, okładzinowe, stolarskie i malarskie
 • Roboty instalacyjne dotyczące instalacji sanitarnej
 • Roboty instalacyjne dotyczące instalacji elektrycznej
 • Roboty instalacyjne teletechniczne dotyczące sieci strukturalnej
 • Roboty instalacyjne teletechniczne dotyczące kontroli dostępu

 

 

20.07.2018 - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do SIWZ, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

26.07.2018- Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego

AD/ZP/37/18 | 16.07.2018 | 25.07.2018 - 08:23:48
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest świadczenie usługi opieki serwisowej oraz usługi wsparcia, Asysty i Rozwoju przez Wykonawcę przy Zintegrowanym Systemie Informatycznym one4all (zwanym dalej także ZSI one4all) opartym o Microsoft Dynamics AX dla Politechniki Poznańskiej, przez okres 18. miesięcy.

 

AD/ZP/43/18 | 29.06.2018 | 20.07.2018 - 09:58:43
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego  jest wykonanie remontu w budynkach A1, A3 w Poznaniu.

Remont obejmuje min:

- wymianę posadzek z wykładziny termozgrzewalnej,

- roboty rozbiórkowe,

- d-ż zabudów drewnianych,

- montaż ścianek K-G,

- obłożenie ścian płytą k-g na konstrukcji,

 - szpachlowanie ścian i sufitów,

- malowanie ścian i sufitów,

- wymiana stolarki drzwiowej,

- wykonanie zabudów drewnianych,

- malowanie stolarki drzwiowej,

- wykonanie klimatyzacji,

- dostawa i m-ż rolet w prowadnicach,

- wykonanie instalacji elektrycznych, teleinformatycznych,

- prace instalacyjne sanitarne.

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/38/18 | 15.06.2018 | 10.07.2018 - 12:15:18
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/33/2018 | 12.06.2018 | 04.07.2018 - 13:51:20
nieograniczony
rozstrzygnięte
AD/ZP/30/2018 | 12.06.2018 | 03.07.2018 - 10:20:43
nieograniczony
rozstrzygnięte
AD/ZP/11/2018 | 06.04.2018 | 03.07.2018 - 08:20:44
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

AD/ZP/11/18                                                                                                                     Poznań, dnia  22.05.2018r.

Zbiorcze zestawienie ofert - INFORMACJA Z OTWARCIA

Dotyczy:         przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania z podziałem na części (Otwarcie ofert dnia:   22.05.2018 r.).

 

 

PAKIET NR 1

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 1 przeznaczył:

357 749,37 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet 1, złożono:

 

1.      Vol  System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto: 327 446,00  zł

 Cena brutto:  402 758, 58 zł

W tym odwrócony vat : 38 760,52 zł

Termin płatności:        21      dni kalendarzowych

Warunki gwarancji  na laptopy:         36        miesięcy

 

2.      Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

 Cena netto: 334 915,00  zł

 Cena brutto: 411 945,45 zł

 W tym odwrócony vat :  41 286,15  zł

 Termin płatności:   21  dni kalendarzowych
Warunki gwarancji  na laptopy: 36   miesięcy

 

 

PAKIET NR 2

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 2 przeznaczył:

340 487,51 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 2, złożono:

 

 1. Vol System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto: 297 448,00   zł

 Cena brutto: 365 861,04  zł

Termin płatności:  21 dni kalendarzowych

Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe:  24  miesiące

 

 

 

 1. Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

 Cena netto:  294 641,00 zł

 Cena brutto:   362 408,43  zł

Termin płatności:    21   dni kalendarzowych
Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe:  24      miesiące

 

PAKIET NR 3

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 3 przeznaczył:

 37 992,54zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 3, złożono:

 

 1. Vol System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto:  29 303,00    zł

 Cena brutto:  36 042,69   zł

Termin płatności:  21 dni kalendarzowych

 

 

2          COMPRO Jolanta Olszewska, ul. Kotarbińskiego 19,  41-400 Mysłowice

Cena netto:  26 215,00 zł

 Cena brutto:   32 244,45  zł

Termin płatności:    21   dni kalendarzowych

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Poniżej Zamawiający załącza przykładowy wzór takiego oświadczenia.

 

 

AD/ZP/34/18 | 04.06.2018 | 26.06.2018 - 10:07:13
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/28/18 | 27.04.2018 | 13.06.2018 - 10:50:53
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego Teleskopu astronomicznego klasy 0,5 z akcesoriami i kamerą cyfrową oraz oprogramowania zarządzającego i satelitarnego do laboratorium astronomicznego SkyLab wraz z przeszkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/29/2018 | 08.05.2018 | 04.06.2018 - 10:15:15
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

AD/ZP/29/18                                                                                                                     Poznań, dnia  21.05.2018r

 

Zbiorcze zestawienie ofert - INFORMACJA Z OTWARCIA

Dotyczy:         przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę gadżetów i materiałów promocyjnych oraz odzieży reklamowej z logo Politechniki Poznańskiej na okres 12 miesięcy lub do wyczerpania zapasów dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części:

PAKIET NR 1

PAKIET NR 2

(Otwarcie ofert dnia: 21.05.2018 r.).

 

PAKIET NR 1

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 1 przeznaczył:

zł  177 110,90(brutto).

 

1.      Agencja Reklamowa Zielony Melon, 63-100 Śrem, ul. Przemysłowa 1/109

 

Cena brutto:  173 829,14 zł

Termin wykonania:  Zgodnie z SIWZ

Warunki płatności:  Zgodnie z SIWZ

Warunki gwarancji:    Zgodnie z SIWZ

 

 

PAKIET NR 2

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 2 przeznaczył: 264 203,51  zł ( brutto).

 

2.      ŁUKASZ HAUZA "HA STUDIO GRAFICZNE", os. Oświecenia 51 /2, 61-207 Poznań

 

Cena brutto:252 074,48  zł

Termin wykonania:  Zgodnie z SIWZ

Warunki płatności:  Zgodnie z SIWZ

Warunki gwarancji:    Zgodnie z SIWZ

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Poniżej Zamawiający załącza przykładowy wzór takiego oświadczenia.

 

 

AD/ZP/27/2018 | 30.04.2018 | 23.05.2018 - 12:14:51
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

AD/ZP/27/18                                                                                                                     Poznań, dnia  08.05.2018r

Zbiorcze zestawienie ofert - INFORMACJA Z OTWARCIA

Dotyczy:         przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę gadżetów reklamowych z logo Politechniki Poznańskiej oraz logo jubileuszowym Politechniki Poznańskiej w okresie 12 miesięcy lub do wyczerpania zapasów dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części:

PAKIET NR 1

PAKIET NR 2

(Otwarcie ofert dnia: 08.05.2018 r.).

 

PAKIET NR 1

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 1 przeznaczył:

205 410,00 zł  (brutto).

 

1.      Agencja Reklamowa Zielony Melon, 63-100 Śrem, ul. Przemysłowa 1/109

 

Cena brutto: 203 292,68 zł

Termin wykonania:  Zgodnie z SIWZ

Warunki płatności:  Zgodnie z SIWZ

Warunki gwarancji:    Zgodnie z SIWZ

 

 

PAKIET NR 2

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 2 przeznaczył:

120 000,00 zł ( brutto).

 

2.      BONUS BTL Sp. Cywilna Adam Dubiński, Marek Ciemięga, ul. Rolna 167A, 02-729 Warszawa

 

Cena brutto: 119 371,50  zł

Termin wykonania:  Zgodnie z SIWZ

Warunki płatności:  Zgodnie z SIWZ

Warunki gwarancji:    Zgodnie z SIWZ

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Poniżej Zamawiający załącza przykładowy wzór takiego oświadczenia.

 

 

AD/ZP/16/18 | 07.03.2018 | 23.05.2018 - 10:50:16
nieograniczony
rozstrzygnięte
AD/ZP/19/18 | 30.03.2018 | 18.05.2018 - 13:58:34
nieograniczony
rozstrzygnięte

.

AD/ZP/24/2018 | 17.04.2018 | 18.05.2018 - 12:52:58
nieograniczony
rozstrzygnięte

AD/ZP/24/18                                                                                                                     Poznań, dnia      25.04.2018r

 

Zbiorcze zestawienie ofert – INFORMACJA Z OTWARCIA

Dotyczy:         przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawa środków utrzymania czystości na okres 12 miesięcy lub do wyczerpania zapasów dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części:

PAKIET NR 1

PAKIET NR 2

 (Otwarcie ofert dnia:   25.04.2018 r.).

 

PAKIET NR 1

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 1 przeznaczył:

138 211,38 zł (netto) / 170 000,00 zł  (brutto).

 

1.     J .T.P. Grocholewski, Datkiewicz spółka jawna
ul. Marcelińska 96b/214,  60-324 Poznań

 Cena brutto:     173 890,33           

Termin dostawy:    do     24      godzin

Warunki płatności:  Zgodnie z SIWZ

 

2.      „ADI” Hurtownia Chemii Gospodarczej Sp. z o.o.

Ul. Kopanina 54/56, 60-105 Poznań

 Cena brutto:        146 174,74        

Termin dostawy:    do      24     godzin

Warunki płatności:  Zgodnie z SIWZ

 

3.      P.P.H.U. „ALF” Klorek  Moskalik Sp. J.

Ul. Kąkolewska 27, 62-065 Groszisk Wlkp.

 Cena brutto:        147 012,37        

Termin dostawy:    do      24     godzin

Warunki płatności:  Zgodnie z SIWZ

 

4.      „ATOPIK” PPH. Krzysztof Miara

Ul. Franowo1, 61-302 Poznań

 Cena brutto:        138 682,50        

Termin dostawy:    do      24     godzin

Warunki płatności:  Zgodnie z SIWZ

 

 

PAKIET NR 2

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 2 przeznaczył:

 447 M154,47 zł (netto) / 550 000,00 zł ( brutto).

 

 

 1. J.T.P. Grocholewski, Datkiewicz spółka jawna
  Hurtownia artykułów biurowych i papierniczych

ul. Marcelińska 96b/214
60-324 Poznań

Cena brutto:   727 869,11       

Termin dostawy:    do    24       godzin

Warunki płatności:  Zgodnie z SIWZ

 

 

 1. „ATOPIK” PPH. Krzysztof Miara

Ul. Franowo 1, 61-302 Poznań

 Cena brutto:    451 613,82      

Termin dostawy:    do     24      godzin

Warunki płatności:  Zgodnie z SIWZ

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Poniżej Zamawiający załącza przykładowy wzór takiego oświadczenia.

 

 

AD/ZP/21/18 | 06.04.2018 | 17.05.2018 - 10:03:15
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/17/18 | 16.03.2018 | 04.05.2018 - 11:42:14
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/22/18 | 05.04.2018 | 19.04.2018 - 11:28:28
nieograniczony
rozstrzygnięte
AD/ZP/14/18 | 16.03.2018 | 17.04.2018 - 13:46:51
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest usługa mycia okien i powierzchni przeszklonych w budynkach dydaktycznych Politechniki Poznańskiej w 2018 r., z podziałem na następujące części (pakiety):

PAKIET 1- Budynki w Kampusie Piotrowo,

PAKIET 2- Budynki: Wilda, Nieszawska, Strzelecka,

PAKIET 3- Domy Studenckie,

Prace obejmują dwustronne mycie okien i ram okiennych, mycie parapetów wewnętrzynych i zewnętrznych, powierzchni przeszklonych, przepierzeń blaszanych i swietlików, elewacji zewnętrznej, żaluzji zewnętrznych, daszków i bram oraz dodatkowego mycia w przypadku awarii.

 

 


Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/18/18 | 27.03.2018 | 17.04.2018 - 12:58:53
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/8/2018 | 14.02.2018 | 10.04.2018 - 11:42:49
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/12/18 | 07.03.2018 | 05.04.2018 - 12:22:54
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/6/18 | 31.01.2018 | 29.03.2018 - 09:14:12
nieograniczony
rozstrzygnięte
AD/ZP/4/18 | 19.01.2018 | 14.03.2018 - 12:29:06
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/12/18 | 20.02.2018 | 13.03.2018 - 11:01:38
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/8/18 | 06.02.2018 | 06.03.2018 - 14:34:33
nieograniczony
rozstrzygnięte
AD/ZP/100/2017 | 18.12.2017 | 06.03.2018 - 11:45:55
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

AD/ZP/100/17                                                                                                         Poznań, dnia  29.01.2018r.

Zbiorcze zestawienie ofert - INFORMACJA Z OTWARCIA

Dotyczy:         przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania z podziałem na części (Otwarcie ofert dnia:   29.01.2018 r.).

 

 

PAKIET NR 1

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 1 przeznaczył:

53 828,49 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet 1, złożono:

 

1.      Vol  System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto: 60 844,00 zł

 Cena brutto: 74 838,12  zł

W tym odwrócony vat :  10 925,46 zł

Termin płatności:        21      dni kalendarzowych

Warunki gwarancji  na laptopy:         36        miesięcy

 

2.      Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

 Cena netto:  59 984,00 zł

 Cena brutto: 73 780,32 zł

 W tym odwrócony vat :  10 883,83  zł

 Termin płatności:   21  dni kalendarzowych
Warunki gwarancji  na laptopy: 36   miesięcy

 

3.      SYRIANA JOANNA FISCHER, UL. POREBSKIEGO 28/17, 80-180 GDANSK

Cena netto: 49 300,00 zł

 Cena brutto: 60 639,00 zł

W tym odwrócony vat :  9 878,50 zł

 Termin płatności:   21  dni kalendarzowych
Warunki gwarancji  na laptopy: 36   miesięcy

 

 

PAKIET NR 2

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 2 przeznaczył:

55 068,33 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 2, złożono:

 

 1. Vol System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto:  58 222,00  zł

 Cena brutto:  71 613, 06 zł

Termin płatności:  21 dni kalendarzowych

Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe:  24  miesiące

 

 

 

 1. Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

 Cena netto:  58 914,00 zł

 Cena brutto:   72 464,22  zł

Termin płatności:    21   dni kalendarzowych
Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe:  24      miesiące

 

PAKIET NR 3

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 3 przeznaczył:

2 419,41 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 3, złożono:

 

 1. Vol System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto:   1 826,00   zł

 Cena brutto:   2 245,98  zł

Termin płatności:  21 dni kalendarzowych

 

 1. Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

 Cena netto:  1 918,00 zł

 Cena brutto:   2 359,14  zł

Termin płatności:    21   dni kalendarzowych

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Poniżej Zamawiający załącza przykładowy wzór takiego oświadczenia.

 

 

AD/ZP/02/18 | 15.01.2018 | 02.03.2018 - 13:07:59
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/9/18 | 06.02.2018 | 20.02.2018 - 14:43:17
nieograniczony
rozstrzygnięte
AD/ZP/1/18 | 08.01.2018 | 01.02.2018 - 12:53:54
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.