Postępowania rozstrzygnięte

RD/ZP/91/2021 | 29.10.2021 | 26.11.2021 - 14:10:24
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte
RD/ZP/93/21 | 26.10.2021 | 26.11.2021 - 12:12:21
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa sprzętu do kontroli dostępu oraz CCTV dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na pakiety:

PAKIET I: Urządzenia kontroli dostępu

PAKIET II: Urządzenia monitoringu wizyjnego

PAKIET III: Podzespoły do szlabanów

RD/ZP/71/21 | 20.08.2021 | 25.11.2021 - 15:41:28
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowania dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska", z podziałem na części:

Pakiet I – Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego (w tym laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych, oprogramowania oraz monitorów interaktywnych)

Pakiet II -- Sprzedaż i dostawa oprogramowania.

 


RD/ZP/97/21 | 29.10.2021 | 25.11.2021 - 13:02:46
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięteAN/ZP/89/21 | 30.09.2021 | 15.11.2021 - 14:27:37
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte
RD/ZP/78/21 | 10.09.2021 | 10.11.2021 - 16:33:41
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Zakup i dostawa fabrycznie nowego, wysokosprawnego chromatografu cieczowego sprzężonego ze spektrometrem mas typu kwadrupol z analizatorem czasu przelotu (Q-TOF) do wykonywania precyzyjnych analiz i oznaczeń jakościowych oraz ilościowych, wyposażonego w dodatkowe detektory oraz przystawkę służącą do analiz bezpośrednich w czasie rzeczywistym wraz z dodatkowym oprzyrządowaniem i wyposażeniem, dla Politechniki Poznańskiej.

RD/ZP/83/21 | 23.09.2021 | 25.10.2021 - 13:12:01
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

       Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu i modernizacji        pomieszczeń w Hali nr 21 oraz budynku Chemii Politechniki Poznańskiej

                    Remont obejmuje:

·      remont posadzek (żywica, płytki ceramiczne., wykładzina dywanowa),

·      roboty rozbiórkowe,

·      d-ż zabudów drewnianych,

·      wykonanie ścianek z płyty K-G,

·      wykonanie sufitu podwieszonego z paneli,

·      montaż  ścianek PCV,

·      szpachlowanie ścian i sufitów,

·      malowanie ścian i sufitów,

·      wymiana stolarki drzwiowej,

·      malowanie stolarki drzwiowej,

·      wykonanie klimatyzacji,

·      dostawa i montaż rolet w prowadnicach,

·      wykonanie instalacji elektrycznych, teleinformatycznych,

·      prace instalacyjne sanitarne.

RD/ZP/48/2021 | 16.07.2021 | 21.10.2021 - 10:21:54
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.
Przedmiotem zamówienia jest:
„Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Politechniki Poznańskiej".
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 5 części:
- pakiet nr 1,
- pakiet nr 2,
- pakiet nr 3,
- pakiet nr 4,
- pakiet nr 5.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 8a, 8b, 8c, 8d, 8e (Specyfikacja Techniczna) do niniejszej SWZ. Szczegółowe warunki umowy znajdują się we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6a, 6b, 6c, 6d, 6e do niniejszej SWZ, znajdujących się na stronie internetowej Zamawiającego https://www.put.poznan.pl/ oraz MiniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/.

29.07.2021r.-Zamawiający dokonał zmiany treści swz. Pismo nalezy pobrać ze strony Zamawiającego.

04.08.2021r.-Zamawiający dokonał zmiany treści swz. Pismo nalezy pobrać ze strony Zamawiającego.

04.08.2021r.-Zamawiający udzielił odpowiedzi na zadane pytania i dokonał zmiany treści swz. Pismo nalezy pobrać ze strony Zamawiającego.

05.08.2021r.-Zamawiający dokonał zmiany treści swz. Pismo nalezy pobrać ze strony Zamawiającego.

31.08.2021r - Zamawiajacy zamieścił Informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Treść pisma znajduje się w załączniku.

31.08.2021r - Zamawiajacy zamieścił Informację z otwarcia ofert.Treść pisma znajduje się w załączniku.

23.08.2021r - Zamawiający PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT. Stosowne pismo oraz Ogłoszenie o Sprostowaniu  przekazane do publikacji w DUUE znjaduje się w załączniku. Powyższe, Zamawiający opublikował również na platformie miniPortal.

25.08.2021 r. -Zamawiający zamieścił opublikowane w DUUE Ogłoszenie o Sprostowaniu dot.przesunięcia terminu (pismo z dnia 23.08.21r.).

23.08.2021r - Zamawiający zmieścił pytania i odpowiedzi do SWZ wraz ze ZMIANĄ TREŚCI SWZ. Stosowne pismo znjaduje się w załączniku. Powyższe, Zamawiający opublikował również na platformie miniPortal.

11.10.2021r - Zamawiający zamieścił  OGŁOSZENIE WYNIKÓW  w Pakiecie nr: 3, 4, 5. Ogłoszenie wyników Pakietu nr 1 i 2 nastąpi w najbliższym terminie.

21.10.2021r - Zamawiający zamieścił  OGŁOSZENIE WYNIKÓW  w Pakiecie nr: 1 i 2. 

RD/ZP/85/21 | 06.10.2021 | 19.10.2021 - 12:04:47
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

 

     Przedmiotem zamówienia jest „usługa wykonania przeglądów i konserwacji wraz z gotowością do usuwania awarii urządzeń klimatyzacji freonowej zlokalizowanych w budynkach Politechniki Poznańskiej z podziałem na części (pakiety)”

PAKIET I - urządzenia zlokalizowane w CW, BT i CMBiN,

 

PAKIET II - urządzenia zlokalizowane w hali 22,

 

PAKIET III -  urządzenia zlokalizowane w budynkach DS., A1, A2, A3, B1, C1


RD/ZP/81/21 | 13.09.2021 | 14.10.2021 - 14:12:03
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków utrzymania czystości dla Politechniki Poznańskiej - Pakiety:Pakiet I, Pakiet II, Pakiet III i Pakiet IV

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

RD/ZP/73/21 | 27.08.2021 | 06.10.2021 - 10:20:19
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

     Przedmiotem zamówienia jest „usługa wykonania okresowych przeglądów serwisowych i konserwacji agregatów wody lodowej zlokalizowanych w budynkach Politechniki Poznańskiej wraz z gotowością do usuwania awarii z podziałem na części(pakiety)”


PAKIET I - przegląd urządzeń Carier

PAKIET II - przegląd urządzeń Climaveneta

PAKIET III - przegląd urządzeń Daikin

PAKIET IV - przegląd urządzeń Emerson

PAKIET V - przegląd urządzeń Lennox i Clint

RD/ZP/80/21 | 14.09.2021 | 04.10.2021 - 12:24:29
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem zamówienia jest dostawa "fabrycznie nowego samodzielnego Mikroskopu FTIR ze zintegrowanym spektrometrem FTIR i opcją mapowania wraz ze wsparciem technicznym oraz komputerem i monitorem dla Politechniki Poznańskiej, a także przeszkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego”RD/ZP/61/2021 | 10.08.2021 | 20.09.2021 - 11:57:51
nieograniczony
rozstrzygnięte

20.08.2021r - Zamawiajacy zamieścił Informację o kwocie jaką zamierz przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Treść pisma znajduje się w załączniku "KOMUNIKAT"

20.08.2021r - Zamawiajacy zamieścił Informację z otwarcia ofert. Treść pisma znajduje się w załączniku "KOMUNIKAT"

20.09.2021r - Zamawiajacy zamieścił Ogłoszenie Wyników.

RD/ZP/70/21 | 23.08.2021 | 17.09.2021 - 08:47:06
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

 

     Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w budynkach Politechniki Poznańskiej.

Remont obejmuje:

·         Wymianę posadzek z wykładziny termozgrzewalnej i paneli,

·         Roboty rozbiórkowe,

·         Demontaż zabudów drewnianych,

·         Montaż ścianek K-G,

·         Obłożenie ścian płytek-g na konstrukcji,

·         Szpachlowanie ścian i sufitów,

·         Malowanie ścian i sufitów,

·         Wymiana stolarki drzwiowej,

·         Wykonanie zabudów drewnianych,

·         Malowanie stolarki drzwiowej,

·         Wykonanie klimatyzacji,

·         Dostawa i montaż rolet w prowadnicach,

·         Wykonanie instalacji elektrycznych i teleinformatycznych,

·         Prace instalacyjne sanitarne.

RD/ZP/74/21 | 17.08.2021 | 16.09.2021 - 09:39:40
nieograniczony
rozstrzygnięte
RD/ZP/69/2021 | 11.08.2021 | 10.09.2021 - 11:27:13
nieograniczony
rozstrzygnięte

18.08.2021r - Zamawiający PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT. Stosowne pismo oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  znjaduje się w załączniku. Powyższe, Zamawiający opublikował również na platformie miniPortal.

19.08.2021r - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do treści SWZ, treść pisma znjaduje się w załączniku. Niniejsze pismo Zamawiający opublikował również na platformie miniPortal.

25.08.2021r. - Zamawiający opublikował informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Treść pisma znajduje się w komunikatach.

25.08.2021r. - Zamawiający opublikował informację z otwarcia ofert. Treść pisma znajduje się w komunikatach.

10.09.2021r. - Zamawiający opublikował ogłoszenie wyników.

RD/ZP/43/2021 | 29.06.2021 | 03.09.2021 - 10:33:01
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Przedmiotem zamówienia jest:

„Dostawa stanowiska do precyzyjnych pomiarów tribologicznych dla Politechniki Poznańskiej wraz z instalacją i przeszkoleniem pracowników".

Szkolenie ma być przeprowadzone z zakresu podstawowej obsługi urządzenia i software.


 

 

 

03.08.2021r.- Zamawiajacy opublikował informację o cenie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

03.08.2021r.- Zamawiajacy opublikował informację z otwarcia ofert.

03.09.2021r.- Zamawiajacy opublikował Ogłoszenie wyników.

RD/ZP/ 37 /2021 | 18.06.2021 | 03.09.2021 - 09:21:27
nieograniczony
rozstrzygnięte

22.07.2021r. - Zamawiający zamieścił informację o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Treść znajduje się w komunikatach.

22.07.2021r. - Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert. Treść pisma znajduje się w komunikatach.

03.09.2021r. - Zamawiający zamieścił Ogłoszenie wyników

AN/ZP/44/21 | 25.06.2021 | 20.08.2021 - 13:22:51
nieograniczony
rozstrzygnięte
RD/ZP/59/21 | 20.07.2021 | 20.08.2021 - 09:46:21
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

RD/ZP/59/21

Przedmiotem zamówienia jest bieżące wykonywanie awaryjnych drobnych robót budowlanych w obiektach Politechniki Poznańskiej.

RD/ZP/51/21 | 22.07.2021 | 18.08.2021 - 11:15:46
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Przedmiotem zamówienia jest remont łazienki w budynku Hali A16/A17 (Stacja Kontroli Pojazdów) oraz wejścia bocznego do budynku A1 Politechniki Poznańskiej z podziałem na pakiety:

Pakiet 1. Remont oraz dostosowanie toalety do osób z niepełnosprawnościami w budynku Hali A-16/A-17 Stacja Kontroli Pojazdów

Pakiet 2. Remont fragmentu strefy wejścia bocznego w budynku A1 w celu dostosowania dojścia do pomieszczeń BON dla osób z niepełnosprawnościami, podzielony na dwa zadania (Zadanie 1 i 2).

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

RD/ZP/46/2021 | 16.07.2021 | 09.08.2021 - 10:35:37
nieograniczony
rozstrzygnięte

23.07.2021r. - W związku z zadanymi pytaniami Zamawiający przesywa termin składania i otwarcia ofert. Treść pisma znajduje się w komunikatach. Pytania i odpowiedzi zostana opublikowane w późniejszym terminie.

Zamawiający informuje, że ogłoszenie o zmianie terminu zostało również zamieszczone w systemie miniPortal oraz na platformie e-Zamówienia (treść w załączniku).

26.07.2021r. - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi. Treść znajduje się w komunikatach.

29.07.2021r.- Zamawiajacy opublikował informację o cenie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

29.07.2021r. - Zamawiający opublikował informację z otwarcia ofert.

RD/ZP/58/21 | 20.07.2021 | 30.07.2021 - 13:37:49
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

RD/ZP/54/21 | 28.06.2021 | 30.07.2021 - 10:09:17
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej elektrodrążarki drutowej do Politechniki Poznańskiej oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego

RD/ZP/47/21 | 21.06.2021 | 26.07.2021 - 07:36:40
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 

Przedmiotem zamówienia jest bieżące wykonywanie awaryjnych drobnych robót instalacyjnych w obiektach Politechniki Poznańskiej

RD/ZP/53/21 | 05.07.2021 | 23.07.2021 - 13:15:33
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń budynku A1 i A2 Politechniki Poznańskiej

 Tabela elementów scalonych znajduje się w załączniku nr 7 do SWZ.

Dokumentacja techniczna znajduje się w załączniku nr 8 do SWZ.

RD/ZP/49/21 | 30.06.2021 | 19.07.2021 - 14:19:28
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 

    Przedmiotem zamówienia jest zakup dwóch, przenośnych urządzeń do szybkiej i automatycznej analizy oraz identyfikacji jednostkowych i złożonych substancji chemicznych (mieszanin) – z wykorzystaniem technologii:

 

Urządzenie 1- z wykorzystaniem zjawiska technologii spektroskopii Ramana

 

Urządzenie 2– z wykorzystaniem technologii FTIR z transformacją Fouriera.

 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (DOB-BIO10/01/02/2019)

RD/ZP/55/21 | 02.07.2021 | 15.07.2021 - 10:37:53
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa paliwa lotniczego w ilości maksymalnie 60 000
litrów dla Politechniki Poznańskiej wraz z możliwością całodobowego tankowania
20 000 litrów – zamówienie podstawowe
40 000 litrów – zamówienie opcjonalne

RD/ZP/35/21 | 17.06.2021 | 13.07.2021 - 11:04:47
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów technicznych na okres 24 miesięcy oraz dzierżawy butli gazowych na okres 36 miesięcy dla Politechniki Poznańskiej

 

 Ogólne warunki zamówienia znajdują się w załączniku nr 5 do SWZ

Szczegółowy formularz cenowy znajduje się w załączniku nr 7 do SWZ.

13.07.2021r - Zamawiający opublikował poprawę OGŁOSZENIA WYNIKÓW, treść pisma zamieszczona w załączniku

RD/ZP/39/21 | 11.06.2021 | 08.07.2021 - 11:07:07
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń budynku A3 i Hali nr 23 Politechniki Poznańskiej

RD/ZP/12/2021 | 23.04.2021 | 02.07.2021 - 10:55:08
nieograniczony
rozstrzygnięte

01.06.2021 r- Zamawiający zamieścil informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, treść pisma znajduje się w komunikatach

01.06.2021 r- Zamawiający zamieścil informację z otwarcia ofert, treść pisma znajduje się w komunikatach

02.07.2021 r- Zamawiający zamieścil ogłoszenie wyników.

RD/ZP/42/21 | 09.06.2021 | 28.06.2021 - 14:46:03
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Przedmiotem zamówienia jest „zakup optycznych elementów pomiarowych dla Politechniki Poznańskiej”
Zakup będzie finansowany ze środków z projektu badawczego realizowanego w ramach Regionalnych Agend Naukowo Badawczych, poddziałanie 4.1.2. POIR, nr POIR.04.01.02-00-0002/18: „Brama emisyjna – urządzenie modułowe do szybkiej oceny emisyjności pojazdów drogowych i szynowych”.


RD/ZP/17/21 | 11.05.2021 | 23.06.2021 - 11:52:58
nieograniczony
rozstrzygnięte

 Przedmiotem zamówienia jest usługa mycia okien i powierzchni przeszklonych w budynkach dydaktycznych i domach studenckich Politechniki Poznańskiej w 2021/2022 roku z podziałem na części(pakiety).

PAKIET I: Budynki dydaktyczne Kampusu Piotrowo, Wilda

PAKIET II: Domy studenckieRD/ZP/32/21 | 20.05.2021 | 23.06.2021 - 11:15:57
nieograniczony
rozstrzygnięte
RD/ZP/36/21 | 19.05.2021 | 18.06.2021 - 09:55:03
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych na okres 24 miesięcy dla Politechniki Poznańskiej.

PAKIET 1 – materiały eksploatacyjne (oryginały lub zamienniki)

PAKIET 2 – zamienne materiały eksploatacyjne (zamienniki lub oryginały).

 


RD/ZP/34/21 | 21.05.2021 | 17.06.2021 - 12:11:07
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa mikroskopu sił

atomowych oraz wzmacniacza wysokiego napięcia

dedykowanego do współpracy ze skanerem piezoelektrycznym

do Politechniki Poznańskiej wraz z przeszkoleniem

pracowników

RD/ZP/41/21 | 01.06.2021 | 15.06.2021 - 12:59:45
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przenośnego systemu radiografii cyfrowej do prowadzenia badań i inspekcji zarówno w warunkach laboratoryjnych oraz w warunkach polowych dla Politechniki Poznańskiej.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (DOB-BIO10/01/02/2019)RD/ZP/92/2020 | 31.12.2020 | 28.05.2021 - 11:26:03
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Politechnika Poznańska uprzejmie zawiadamia, że przetarg nieograniczony dotyczący niniejszego postępowania został rozstrzygnięty w Pakiecie 3 i 4.

 

Politechnika Poznańska uprzejmie zawiadamia, że przetarg nieograniczony dotyczący niniejszego postępowania został rozstrzygnięty w Pakiecie 1 i 2.

 

 

 

23.02.2021 Zamawiający opublikowałInformację z Otwarcia Ofert.

RD/ZP/33/21 | 10.05.2021 | 19.05.2021 - 13:48:27
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie bieżących usług stolarskich w obiektach Politechniki Poznańskiej.

AD/ZP/09/21 | 12.03.2021 | 18.05.2021 - 11:00:49
nieograniczony
rozstrzygnięte


Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obsługi portierni w obiektach Politechniki Poznańskiej oraz ochrony obiektów dydaktycznych, administracyjnych i Domów Studenckich wraz z przyległymi terenami, przez okres 12 miesięcy.


RD/ZP/29/21 | 30.04.2021 | 18.05.2021 - 09:47:50
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa blankietów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, Doktoranckiej i  Nauczyciela akademickiego do Politechniki Poznańskiej,  z podziałem na części (pakiety):

 

PAKIET I: ELS /elektroniczne legitymacje studenckie/

PAKIET II: ELD / elektroniczne legitymacje doktoranta/

PAKIET III: ELNA / elektroniczne legitymacje nauczyciela akademickiego/

RD/ZP/24/21 | 22.04.2021 | 13.05.2021 - 11:06:16
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do laboratorium robotów mobilnych do Politechniki Poznańskiej.RD/ZP/25/21 | 26.04.2021 | 07.05.2021 - 13:29:36
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania elementów klatki do urządzenia pomiarowego dla Politechniki Poznańskiej.

 

 

 RD/ZP/18/21 | 31.03.2021 | 29.04.2021 - 10:45:55
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

 

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa blankietów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, Doktoranckiej i  Nauczyciela akademickiego oraz materiały eksploatacyjne do drukarek, do Politechniki Poznańskiej,  z podziałem na części (pakiety):

PAKIET I.

Blankiety:

ELS /elektroniczne legitymacje studenckie/

ELD / elektroniczne legitymacje doktoranta/

ELNA / elektroniczne legitymacje nauczyciela akademickiego/

PAKIET II.

Materiały eksploatacyjne do drukarek Fargo HDP 600

Taśma YMCKK

Film retransferowy

Taśma laminacyjna

PAKIET III.

Materiały eksploatacyjne do drukarek Fargo HDP8500

Taśma YMCKK 

Film retransferowy 

Taśma laminacyjna

.

RD/ZP/22/21 | 12.04.2021 | 22.04.2021 - 09:12:13
nieograniczony
rozstrzygnięte
RD/ZP/05/21 | 22.02.2021 | 13.04.2021 - 10:08:03
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

RD/ZP/05/21 Przetarg nieograniczony


Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Zamawiającego oraz członków rodzin pracowników Zamawiającego (małżonków/partnerów życiowych pracowników Zamawiającego oraz pełnoletnich dzieci pracowników Zamawiającego), przez okres 36 miesięcy.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

RD/ZP/13/21 | 15.03.2021 | 31.03.2021 - 14:33:56
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

„Realizacja usług związanych z przeprowadzeniem specjalistycznych szkoleń z zakresu statystyki – kurs podstawowy dla studentów i studentek Politechniki Poznańskiej,

w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia zintegrowana na przyszłość POWR.03.05.00-00-Z041/17 w zadaniu 4”.

RD/ZP/15/21 | 15.03.2021 | 31.03.2021 - 13:26:45
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

       Przedmiotem zamówienia jest: dostawa przestrajalnego

laserowego źródła światła białego wraz z oprogramowaniem dla

Politechniki Poznańskiej  zawierającego:

1) Laserowe źródło światła białego (tzw. supercontinuum laser).

2) Moduł do generacji światła ultrafioletowego (UV).

3) Filtr przestrajalny w zakresie widzialnym

oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego

RD/ZP/89/2020 | 18.12.2020 | 19.03.2021 - 12:43:23
nieograniczony
rozstrzygnięte

28.01.2021r - Zamawiający opublikowal INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT

RD/ZP/14/21 | 08.03.2021 | 18.03.2021 - 14:35:10
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego zestawu do detekcji spektralnej dla Politechniki Poznańskiej zawierającego:

-           Kamerę EM- CCD wraz z oprogramowaniem(tzw. EM-CCD camera)

-           Spektrograf obrazowy (tzw. Imaging spectrograph)

-           Komputer i monitorAN/ZP/99/20 | 23.12.2020 | 08.03.2021 - 14:15:27
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Poznań, dnia 8 marca 2021 r.

 

Postępowanie nr AN/ZP/99/20

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego realizowanego w trybie "zaprojektuj i wybuduj" pn.: Budowa zaplecza laboratoryjno-badawczego w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj".

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm., dalej PZP) Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa zaplecza laboratoryjno-badawczego w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj".

 

Najkorzystniejszą ofertą w ww. postępowaniu w rozumieniu art. 2 ust. 5 PZP jest oferta złożona przez Wykonawcę

Firma Handlowo-Usługowa Małgorzata Odważna

Ul. Grodziska 17,

64-061 Kamieniec

Oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Oferta odpowiada wymogom określonym w PZP oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

Punktacja złożonych ofert, przyznana zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziale 16 części I SIWZ:

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

(pkt w ramach kryterium)

Okres gwarancji (pkt w ramach kryterium)

Doświadczenie kluczowego personelu

(pkt w ramach kryterium)

 

Punkty razem

1

Przedsiębiorstwo Budowlane AMBIT Sp. z o.o.

Ul. Kąkolewska 21, 64-100 Leszno

4 049 077,49

(37,88 pkt)

36 m-cy

(15 pkt)

Projektant - dwa projekty (5 pkt)

Kierownik budowy - trzy projekty (20 pkt)

 

77,88 pkt

2

Firma Handlowo-Usługowa Małgorzata Odważna

Ul. Grodziska 17, 64-061 Kamieniec

2 556 260,17

(60 pkt)

36 m-cy

(15 pkt)

Projektant - dwa projekty (5 pkt)

Kierownik budowy - trzy projekty (20 pkt)

 

100 pkt

3.

Konsorcjum firm:

Demiurg Construction Sp. z o.o.

Demiurg Construction Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Górnicza 2/143a

60-107 Poznań

2 991 220,48

(51,28 pkt)

36 m-cy

(15 pkt)

Projektant - dwa projekty (5 pkt)

Kierownik budowy - trzy projekty(20 pkt)

 

91,28 pkt

 

Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust.1 PZP.

 

 

 

 

*********************************************************************************************

Nr postępowania: AN/ZP/99/20                                             Poznań 15 stycznia 2021 r.

 

Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa zaplecza laboratoryjno-badawczego w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj".

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

Okres gwarancji

Warunki płatności

Termin wykonania

Doświadczenie kluczowego personelu

1

Przedsiębiorstwo Budowlane AMBIT Sp. z o.o.

Ul. Kąkolewska 21, 64-100 Leszno

4 049 077,49

36 miesięcy

Zgodnie z SIWZ.

Projektant - dwa projekty

Kierownik budowy - trzy projekty

2

Pani Małgorzata Odważna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo-Usługowa Małgorzata Odważna

Ul. Grodziska 17, 64-061 Kamieniec

2 556 260,17

36 miesięcy

Zgodnie z SIWZ.

Projektant - dwa projekty

Kierownik budowy - trzy projekty

3.

Konsorcjum firm:

Demiurg Construction Sp. z o.o.

Demiurg Construction Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Górnicza 2/143a

60-107 Poznań

2 991 220,48

36 miesięcy

Zgodnie z SIWZ.

Projektant - dwa projekty

Kierownik budowy - trzy projekty

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 724 204,75 zł brutto.


********************************************************************************************

UWAGA !!!

12-01-2021 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SIWZ

08-01-2021 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SIWZ

RD/ZP/96/20 | 28.12.2020 | 22.02.2021 - 14:14:52
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

RD/ZP/96/20

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest kompleksowa usługa polegająca na  szkoleniu praktycznym studentów kierunku pilotaż statków powietrznych do uzyskania licencji ATPL(A) prowadzone pod certyfikatem organizacji ATO CKL Politechniki Poznańskiej, wraz z wynajęciem samolotów (statków powietrznych) do szkolenia lotniczego, obsługą techniczna samolotów należących do Politechniki Poznańskiej wykorzystywanych do szkolenia lotniczego oraz zapewnieniem zaplecza szkoleniowego i infrastruktury lotniskowej.

 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić:

-          Instruktorów szkolenia praktycznego (o wymaganych kwalifikacjach i doświadczeniu) w celu przeprowadzenia szkolenia samolotowego na urządzeniu treningowym w szkoleniu zintegrowanym do licencji ATPL(A);

-          Instruktorów szkolenia praktycznego (o wymaganych kwalifikacjach i doświadczeniu) w celu przeprowadzenia praktycznego szkolenia samolotowego w szkoleniu zintegrowanym do licencji ATPL(A);

-          3 samoloty jednosilnikowe, tłokowe, zgodne z opisem w załącznikiem A do SIWZ;

-          1 samolot wielosilnikowy, tłokowy, zgodny z opisem w załącznikiem A do SIWZ;

-          zarządzanie ciągłą zdatnością do lotów statków powietrznych należących do Zamawiającego;

-          obsługę techniczną samolotów należących do Zamawiającego;

-          a także, do czasu przygotowania zaplecza szkoleniowego na  lotnisku bazowym Zamawiającego, właściwe zaplecze szkoleniowe, w tym pomieszczenia do kontroli operacji lotniczych, planowania lotu, odpraw, odpoczynku, biurowe oraz infrastrukturę lotniskową  umożliwiająca wykonywanie lotów szkolnych. Zamawiający przewiduje, iż korzystanie z zaplecza szkoleniowego oraz infrastruktury lotniskowej Wykonawcy zakończy się maksymalnie do 30.06.2021r.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

RD/ZP/03/21 | 08.02.2021 | 18.02.2021 - 10:38:25
nieograniczony
rozstrzygnięte

Zakup i dostawa paliwa lotniczego w ilości maksymalnie 40 000 litrów dla Politechniki Poznańskiej wraz z usługą całodobowego tankowaniaRD/ZP/100/20 | 22.12.2020 | 11.02.2021 - 10:53:52
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych remontowych w budynkach Osiedla Studenckiego Politechniki Poznańskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

RD/ZP/65/2020 | 04.12.2020 | 03.02.2021 - 12:58:39
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

UWAGA

21.12.2020 Zamawiający opublikował informację z otwarcia ofert.

 

RD/ZP/97/20 | 21.12.2020 | 28.01.2021 - 12:36:54
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Przedmiotem przetargu nieograniczonego  jest bieżące wykonywanie awaryjnych drobnych robót ogólnobudowlanych

i elektrycznych w obiektach uczelni (budynki dydaktyczne, administracyjne, domy studenckie), w następujących częściach:

PAKIET I – Roboty budowlane,

PAKIET II – Roboty elektryczne,

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

RD/ZP/94/20 | 28.12.2020 | 27.01.2021 - 10:00:44
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup trzech fabrycznie nowych robotów przemysłowych wraz z dedykowanymi sterownikami I/O dla Politechniki Poznańskiej.
RD/ZP/102/20 | 29.12.2020 | 14.01.2021 - 10:24:57
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest przeprowadzenie okresowych przeglądów przewodów kominowych (wentylacyjnych) oraz instalacji i urządzeń służących ochronie Środowiska zgodnie z art.  Prawo B 62.1 pkt.1b, 1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje budynki Politechniki Poznańskiej:

1)      Biblioteki Technicznej i Centrum Wykładowego,

2)      Centrum Mechatroniki  Biomechaniki i Nanoinżynierii,

3)      Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej,

4)      Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania.

RD/ZP/91/20 | 04.12.2020 | 16.12.2020 - 14:32:03
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowych precyzyjnych łożysk o wysokiej sztywności dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części (pakiety)

 

Pakiet I

Pakiet II


RD/ZP/90/20 | 04.12.2020 | 16.12.2020 - 10:48:26
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest odnowienie usługi Business Ready Enhancement Plan (BREP) na posiadane i wykorzystywane przez Politechnikę Poznańską licencje Microsoft Dynamics AX 2009 na okres od 31-12-2020 do 30-12-2021 dla 126 użytkowników jednoczesnych.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego