Postępowania rozstrzygnięte

D/ZP/4/19 | 21.03.2019 | 07.05.2019 - 11:37:50
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest usługa mycia okien i powierzchni przeszklonych w budynkach dydaktycznych oraz Domach Studenckich Politechniki Poznańskiej z podziałem na następujące części (pakiety):

PAKIET I - Budynki w Kampusie Piotrowo, Wilda, Nieszawska, Strzelecka.

PAKIET II- Domy Studenckie.

Prace obejmują dwustronne mycie okien i ram okiennych, mycie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, powierzchni przeszklonych, przepierzeń blaszanych i świetlików, elewacji zewnętrznej, żaluzji zewnętrznych, daszków i bram oraz – w ramach prawa opcji - dodatkowego mycia do 1 000m2 dla każdego pakietu.

 


AD/ZP/17/19 | 22.03.2019 | 25.04.2019 - 07:42:23
nieograniczony
rozstrzygnięte

AD/ZP/16/19 | 21.02.2019 | 24.04.2019 - 10:57:35
nieograniczony
rozstrzygnięte
AD/ZP/88/18 | 17.12.2018 | 24.04.2019 - 10:36:15
nieograniczony
rozstrzygnięte

AD/ZP/12/19 | 21.02.2019 | 16.04.2019 - 13:48:27
nieograniczony
rozstrzygnięte
AD/ZP/15/19 | 12.03.2019 | 05.04.2019 - 13:00:55
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych na okres 24 miesięcy dla Politechniki Poznańskiej.

PAKIET 1 – materiały eksploatacyjne (oryginały lub zamienniki)

PAKIET 2 – zamienne materiały eksploatacyjne (zamienniki lub oryginały)

 

AD/ZP/81/2018 | 18.12.2018 | 29.03.2019 - 09:03:59
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

AD/ZP/81/18                                                                                                                     Poznań, dnia  29.01.2019r.

Zbiorcze zestawienie ofert - INFORMACJA Z OTWARCIA

Dotyczy:         przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania z podziałem na części (Otwarcie ofert dnia:   29.01.2019 r.).

 

 

PAKIET NR 1

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 1 przeznaczył:

117 098,46 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet 1, złożono:

 

1.      Vol  System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto: 105 299,00  zł

 Cena brutto: 129 517,77  zł

W tym odwrócony vat : 63 394,00 zł

Termin płatności:        21      dni kalendarzowych

Warunki gwarancji  na laptopy:         36        miesięcy

 

2.      Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

 Cena netto: 112 535,00  zł

 Cena brutto: 138 418,05zł

 W tym odwrócony vat :  15 701,18 zł

 Termin płatności:   21  dni kalendarzowych
Warunki gwarancji  na laptopy: 36   miesięcy

 

 

PAKIET NR 2

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 2 przeznaczył:

199 037,37 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 2, złożono:

 

 1. Vol System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto: 181 468,00   zł

 Cena brutto:  223 205,64 zł

Termin płatności:  21 dni kalendarzowych

Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe:  24  miesiące

 

 

 

 1. Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

 Cena netto:  178 654,00 zł

 Cena brutto:   219 744,42  zł

Termin płatności:    21   dni kalendarzowych
Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe:  24      miesiące

 

PAKIET NR 3

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 3 przeznaczył:

 5 570,67zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 3, złożono:

 

 1. Vol System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto:  4 590,00    zł

 Cena brutto:  5 645,70   zł

Termin płatności:  21 dni kalendarzowych

 

 

2          Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

Cena netto: 4 939,00 zł

 Cena brutto:   6 074,97  zł

Termin płatności:    21   dni kalendarzowych

 

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Oświadczenie to powinno być złożone, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców.

 

 

 

AD/ZP/3/2019 | 15.02.2019 | 27.03.2019 - 10:04:06
nieograniczony
rozstrzygnięte
AD/ZP/73/18 | 17.10.2018 | 11.03.2019 - 08:29:39
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest sprzedaż i dostawa wyposażenia laboratoriów multidyscyplinarnych nr 5  w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W częściach:

Pakiet I Sprzedaż i dostawa sprzętu i oprogramowania w zakresie telewizji przemysłowej, kontroli dostępu, systemów światłowodowych i instalacji elektrycznych

Pakiet II Sprzedaż i dostawa sprzętu i oprogramowania w zakresie elementów inteligentnych instalacji,  i sieci komputerowych

Pakiet III Sprzedaż i dostawa sprzętu oraz oprogramowania w zakresie stacjonarnego i mobilnego stanowiska do badań biometrycznych

 

26.02.2019r - Zamawiający opublikował ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA DOT. PAKIETU III - treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego

 

 

19.10.2018r - Zamawiający zamieścił na stronie Internetowej PP, Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenie nie uległo zmianie, został tylko nadany numer: 2018/S 202-458508

AD/ZP/7/19 | 15.02.2019 | 08.03.2019 - 12:49:47
nieograniczony
rozstrzygnięte

AD/ZP/10/19 | 22.02.2019 | 07.03.2019 - 14:26:57
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

 
AD/ZP/91/2018 | 18.12.2018 | 07.03.2019 - 08:32:23
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

AD/ZP/91/18                                                                                                                     Poznań, dnia  06.02.2019r.

Zbiorcze zestawienie ofert - INFORMACJA Z OTWARCIA

Dotyczy:         Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa samolotu jednosilnikowego tłokowego lądowego (SEP(L)).

 

 

 

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył:

2 500 000,00 zł brutto.

 

Do upływu terminu składania ofert, złożono:

 

1.      GB AIRCRAFT Sp.z o.o., UL. NARBUTTA 83/13C, 02-524 WARSZAWA

 Cena netto:  2 012 240,85   zł

 Cena brutto:   2 475 056,25 zł

Warunki gwarancji na silnik:    36 miesięcy   

 

2.      IBEX-U.L.Sp.z o.o. 01-248 Warszawa, UL. JANA KAZIMIERZA   11 lok. 4

 Cena netto:   2 110 680,00   zł

 Cena brutto:  2 596 038,00 zł

Warunki gwarancji na silnik:   36 miesięcy         

 

3.      PARASNAKE ARKADIUSZ SZEWCZYK UL.ŻEROMSKIEGO 30 25-370 KIELCE

 

Zamawiający nie mógł odszyfrować oferty z powodu podwójnego zaszyfrowania.

 

 

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Oświadczenie to powinno być złożone, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców.

 

 

 

AD/ZP/2/2019 | 06.02.2019 | 27.02.2019 - 08:41:21
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

AD/ZP/2/19                                                                                                                       Poznań, dnia  22.02.2019r

 

Zbiorcze zestawienie ofert - INFORMACJA Z OTWARCIA

 

Dotyczy:         przetargu nieograniczonego na zapewnienie dostępu do usług rekreacyjno-sportowych dla pracowników Politechniki Poznańskiej.

 

 

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia -  przeznaczył: 420 000,00 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert złożono:

 

1.      Benefit Systems Spółka Akcyjna

Plac Europejski 2

00-844 Warszawa

Cena brutto:   394 440,00 zł

Ilość obiektów sportowo - rekreacyjnych na terenie województwa wielkopolskiego: POWYŻEJ 250 obiektów.

Termin wykonania:  Zgodnie z SIWZ

Warunki płatności:  Zgodnie z SIWZ

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Poniżej Zamawiający załącza przykładowy wzór takiego oświadczenia.

 

 

AD/ZP/94/18 | 31.12.2018 | 20.02.2019 - 13:04:24
nieograniczony
rozstrzygnięte
AD/ZP/72/18 | 15.10.2018 | 20.02.2019 - 13:03:30
nieograniczony
rozstrzygnięte

AD/ZP/62/2018 | 11.10.2018 | 20.02.2019 - 13:02:24
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

AD/ZP/62/18                                                                                                                     Poznań, dnia  20.11.2018r.

Zbiorcze zestawienie ofert - INFORMACJA Z OTWARCIA

Dotyczy:         przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania z podziałem na części (Otwarcie ofert dnia:   20.11.2018 r.).

 

 

PAKIET NR 1

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 1 przeznaczył:

245 461,26 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet 1, złożono:

 

1.      Vol  System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto:      271 612,75      zł

 Cena brutto:  ...334  083,68....... zł

W tym odwrócony vat :   50 063,54                   zł

Termin płatności:        21      dni kalendarzowych

Warunki gwarancji  na laptopy:         36        miesięcy

 

2.      Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

 Cena netto: 250 724,00  zł

 Cena brutto: 308 390,52  zł

 W tym odwrócony vat :  45 833,71  zł

 Termin płatności:   21  dni kalendarzowych
Warunki gwarancji  na laptopy: 36   miesięcy

 

3.      Paweł Owczarzak EUPOL, UL Palinkiewicza 3, 63-000 Środa Wlkp.

Cena netto:   347 482,00zł

 Cena brutto:   427 402,86zł

 W tym odwrócony vat :  69 238,05 zł

 Termin płatności:   21  dni kalendarzowych
Warunki gwarancji  na laptopy: 36   miesięcy

 

 

 

 

PAKIET NR 2

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 2 przeznaczył:

315 252,69 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 2, złożono:

 

 1. Vol System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto: 270 450,00 zł

 Cena brutto: 330 220,10zł

Termin płatności:  21 dni kalendarzowych

Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe:  24  miesiące

 

 

 

 1. Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

 Cena netto: 279 436,00 zł

 Cena brutto:  343 706,28 zł

Termin płatności:    21   dni kalendarzowych
Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe:  24      miesiące

 

 

PAKIET NR 3

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 3 przeznaczył:

 28 700,82 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 3, złożono:

 

 1. Vol System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto: 21 292,00 zł

 Cena brutto:  26 189,16zł

Termin płatności:  21 dni kalendarzowych

 

 

2          Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

 

Cena netto: 22 473,00 zł

 Cena brutto:  27 641,79 zł

Termin płatności:    21   dni kalendarzowych

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

AD/ZP/75/2018 | 13.11.2018 | 20.02.2019 - 13:00:43
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

AD/ZP/75/18                                                                                                Poznań, dnia  10.01.2019r.

Zbiorcze zestawienie ofert - INFORMACJA Z OTWARCIA

Dotyczy: Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa, montaż, uruchomienie i doprowadzenie do gotowości eksploatacyjnej nie wymagającej stałego nadzoru delegowanego pracownika, fabrycznie nowego urządzenia do ćwiczenia procedur lotu i nawigacyjnych FNPT II (symulator lotu) wraz z przeszkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego.

 (Otwarcie ofert dnia:   10.01.2019r.).

 

 

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył:

2 050 000,00 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert, złożono:

 

1.      Eurotech Sp. z. o.o., ul. Strefowa 3, 39-300 Mielec

 Cena netto:  1 614 000,00zł

 Cena brutto:   1 985 220,00 zł

Termin realizacji:    4,5 miesiąca   

 

 

2.      Glomex MS Polska Sp. z. o.o., ul. Krzemowa 1, Złotniki, 62-002 Suchy Las

 Cena netto:  2 211 450,00zł

 Cena brutto:   2 720 083,50 zł

Termin realizacji:    do 6 miesięcy   

 

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Oświadczenie to powinno być złożone, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców.

 

 

AD/ZP/93/18 | 31.12.2018 | 20.02.2019 - 12:59:08
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/46/18 | 05.10.2018 | 20.02.2019 - 12:57:41
negocjacje z ogłoszeniem
rozstrzygnięte

Przedmiotem negocjacji z ogłoszeniem jest usługa wykonania i wdrożenia nowej wersji systemu informatycznego zwanego SIN+, będącego wynikiem integracji Systemu Informacji Naukowej (SIN) i Repozytorium Naukowego Politechniki Poznańskiej (REP), w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia zintegrowana na przyszłość. POWR.03.05.00-00-Z041/17.

 

AD/ZP/54/18 | 09.08.2018 | 20.02.2019 - 12:41:58
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” z podziałem na części:

Pakiet I Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego (komputerów stacjonarnych)

Pakiet II Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego (w tym laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania)

 

AD/ZP/92/18 | 07.12.2018 | 24.01.2019 - 19:38:37
nieograniczony
rozstrzygnięte

.

AD/ZP/76/18 | 13.11.2018 | 21.12.2018 - 16:34:24
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/89/18 | 05.12.2018 | 20.12.2018 - 09:27:41
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/77/18 | 06.11.2018 | 19.12.2018 - 12:34:35
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest usługa uruchomienia i dostępu on-line do naukowych baz danych dla Biblioteki Politechniki Poznańskiej, z podziałem na 6 następujących części:

PAKIET NR 1- dostęp do bazy danych Association for Computing Machinery Digital Library,

PAKIET NR 2- dostęp do bazy danych International Standard Serial Number Online,

PAKIET NR 3- dostęp do bazy danych SAE Technical Papers:   1998-Present,

PAKIET NR 4- dostęp do bazy danych SAE eBooks Full Collection,

PAKIET NR 5- dostęp do bazy danych IBUK Libra,

PAKIET NR 6- dostęp do bazy danych IBUK Libra Subskrypcja.

 

AD/ZP/51/18 | 09.08.2018 | 18.12.2018 - 12:44:17
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest realizacja usług związanych

z przeprowadzeniem szkoleń specjalistycznych dla studentów i pracowników Politechniki Poznańskiej z podziałem na pakiety:

PAKIET 1: CKZ w krajowym oraz międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy

PAKIET 2: Kurs dla kandydatów na diagnostów

PAKIET 3: Szkolenie OWJ

PAKIET 4: ADR podstawowy zakresie przewozu drogowego towarów

PAKIET 5: Kurs dla kandydatów na doradców ADR DGSA

PAKIET 6: Kurs z modelowania podróży z wykorzystaniem oprogramowania PTV Visum

PAKIET 7: Łączony kurs na prawo jazdy kategorii C oraz kategorii C+E

PAKIET 8: Szkolenie CPK

PAKIET 9: Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora drona

PAKIET 10: Szkolenie zgodne z wymaganiami egzaminu Microsoft Office Specialist Excel

(Core) 

PAKIET 11: Kurs podstawowy dla studentów WTCh PP z zakresu statystyki

z wykorzystaniem programu STATISTICA

PAKIET 12: Kurs programowania robotów KUKA wraz z uzyskaniem certyfikatu

PAKIET 13: Kurs Oracle Certified Associate, Java SE Programmer (OCAJP)

PAKIET 14: Szkolenia na uprawnienia G1

PAKIET 15: AutoCAD egzamin

PAKIET 16: Szkolenia  oraz egzamin na uprawnienia G2 i G3

PAKIET 17: Kurs instalacje fotowoltaiczne

PAKIET 18: Projektowanie w środowisku wirtualnym (Kurs Building Information

Modeling, BIM)

PAKIET 19: Ekonomia i energooszczędność w projektowaniu architektonicznym

PAKIET 20: Zarządzanie procesem projektowania i realizacji obiektu budowlanego

PAKIET 21: Warsztaty projektowe- architektura wzornictwo

PAKIET 22: Komunikacja interpersonalna -pracownicy

PAKIET 23: Emisja głosu

PAKIET 24: Szkolenie efektywna komunikacja ze studentami

PAKIET 25: Szkolenie zarządzanie zadaniami w czasie

PAKIET 26: Szkolenie wiedza na temat działania mózgu w pracy dydaktycznej

PAKIET 27: Wspomaganie nauczania metod analizy statystycznej w programie Statistica

PAKIET 28: Wspomaganie nauczania wyznaczania niepewności pomiaru w programie

Statistica

PAKIET 29: Szkolenie z obszaru programowania  w Python

PAKIET 30: Szkolenie z obszaru wykorzystania narzędzia QGIS z bazami danych

PAKIET 31: Szkolenie z obszaru programowania

PAKIET 32: Szkolenie z obszaru modelowania i analizy danych w Ansys

PAKIET 33: Szkolenia z technologii BIM

PAKIET 34: Szkolenie z obszaru tworzenia nowych programów kształcenia wg PRK

PAKIET 35: Szkolenie z prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie

i profilu zgodnie z  przepisami MNiSW oraz PKA

PAKIET 36: Szkolenie z obszaru efektów kształcenia w programie studiów efektów

kształcenia oraz tworzenia systemu zapewnienia jakości

PAKIET 37: Szkolenie z obszaru kierowania zespołami w uczelni wyższej

PAKIET 38: Szkolenie asertywności i radzenie sobie ze stresem

 

w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia zintegrowana na przyszłość POWR.03.05.00-00-Z041/17.


 

UWAGA!

18.12.2018r-Zamawiający opublikował OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘTYM POSTĘPOWANIU NA PAKIET 4,5 i 30 ORAZ UNIEWAŻNIENIE NA PAKIET 14, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego

AD/ZP/84/18 | 03.12.2018 | 13.12.2018 - 10:44:56
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/86/18 | 03.12.2018 | 13.12.2018 - 09:01:11
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/79/18 | 16.11.2018 | 06.12.2018 - 11:16:14
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest wykonanie robót budowlanych remontowych instalacji elektrycznej:

 • DS. 2 remont instalacji oświetlenia na drogach komunikacji ogólnej (z wyłączeniem Przychodni i Piwnicy)
 • DS. 3 remont instalacji oświetlenia na drogach komunikacji ogólnej (z wyłączeniem Piwnicy)

 

AD/ZP/78/2018 | 19.11.2018 | 04.12.2018 - 10:29:32
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

AD/ZP/78/18                                                                                                                     Poznań, dnia      27.11.2018r

 

Zbiorcze zestawienie ofert - INFORMACJA Z OTWARCIA

Dotyczy:         przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowej aparatury:

PAKIET NR 1: potencjostat/galwanostat

PAKIET NR 2: komora temperaturowa

PAKIET NR 3: analizator tekstury

 dla Politechniki Poznańskiej wraz z przeszkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego.

(Otwarcie ofert dnia:       27.11.2018 r.).

 

PAKIET NR 1

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 1 przeznaczył:

Pakiet I - potencjostat/galwanostat: 70 000 PLN brutto (56 910,57 PLN netto)   13 199,10 euro netto

 

 1. Lambda System-Kreft Barszczewski spółka jawna
  ul. Kickiego 4a lok.50, 04-369 Warszawa

 

Cena netto:  56 900,00 zł

Cena brutto: 69 987,00zł

Okres gwarancji na urządzenie(liczba miesięcy):  24 mies.

Warunki płatności:  Zgodnie z SIWZ

 

 

 

PAKIET NR 2

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 2 przeznaczył:

Pakiet II - komora temperaturowa: 65 100 PLN brutto (52 926,83 PLN netto)   12 275,17  euro netto

1.MERAZET Spółka Akcyjna
ul. Krauthofera 36,  60-203 Poznań

 

Cena netto:  47 500,00 zł

Cena brutto:  58 425,00 zł

Okres gwarancji na urządzenie(liczba miesięcy):     36     mies.

Warunki płatności:  Zgodnie z SIWZ

 

 

PAKIET NR 3

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 3 przeznaczył:

 

 

 

Pakiet III - analizator tekstury: 76 000 PLN brutto (61 788,62 PLN netto)   14 330,45  euro netto

1.Labo Plus spółka z o.o.
ul. Obornicka 5  02-948 Warszawa

 

Cena netto: 64 000,00 zł

Cena brutto:  78 720,00zł

Okres gwarancji na urządzenie(liczba miesięcy):     12     mies.

Warunki płatności:  Zgodnie z SIWZ

 

 

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

AD/ZP/65/18 | 27.09.2018 | 09.11.2018 - 11:33:33
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/41/2018 | 08.08.2018 | 08.11.2018 - 09:51:04
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

AD/ZP/41/18                                                                                                                     Poznań, dnia  18.09.2018r.

Zbiorcze zestawienie ofert - INFORMACJA Z OTWARCIA

Dotyczy:         przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania z podziałem na części (Otwarcie ofert dnia:   18.09.2018 r.).

 

 

PAKIET NR 1

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 1 przeznaczył:

342 609,12,00 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet 1, złożono:

 

1.      Vol  System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto: 349 849,00   zł

 Cena brutto: 430 314,27  zł

W tym odwrócony vat : 30 638,99 zł

Termin płatności:        21      dni kalendarzowych

Warunki gwarancji  na laptopy:    ------------        miesięcy

 

2.      Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

 Cena netto: 360 328,00  zł

 Cena brutto:  443 203,44zł

 W tym odwrócony vat :  32 022,90   zł

 Termin płatności:   21  dni kalendarzowych
Warunki gwarancji  na laptopy: 36   miesięcy

 

 

PAKIET NR 2

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 2 przeznaczył:

1 168 455,72 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 2, złożono:

 

 1. Vol System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto: 1 046 318,00   zł

 Cena brutto:  1 286 971,10 zł

Termin płatności:  21 dni kalendarzowych

Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe:  -----------------  miesiące

 

 

 

 1. Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

 Cena netto: 1 020 322,00 zł

 Cena brutto:  1 254 996,06 zł

Termin płatności:    21   dni kalendarzowych
Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe:  24      miesiące

 

PAKIET NR 3

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 3 przeznaczył:

 20 689,83zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 3, złożono:

 

 1. Vol System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto:  15 934,00    zł

 Cena brutto:  19 598,82zł

Termin płatności:  21 dni kalendarzowych

 

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Poniżej Zamawiający załącza przykładowy wzór takiego oświadczenia.

 

 

AD/ZP/60/18 | 05.10.2018 | 05.11.2018 - 14:17:54
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/71/18 | 11.10.2018 | 05.11.2018 - 12:21:43
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego  jest  wykonanie robót budowlanych remontowych w budynkach Osiedla Studenckiego oraz w budynkach A1, A8, A24 i B1 Politechniki Poznańskiej.

Remont  obejmuje:

 • DS. 1 – roboty malarskie
 • DS. 2 – roboty malarskie
 • DS. 3 – roboty malarskie
 • DS.4 – remont elewacji,  remont elewacji, podjazd dla niepełnosprawnych od szczytu południowego,
 • DS. 5 - roboty malarskie, remont elewacji, remont oświetlenia podstawowego dróg
 • komunikacji ogólnej,
 • DS. 6 - roboty malarskie, roboty izolacyjne, remont elewacji, remont oświetlenia dróg komunikacji ogólnej,
 • Stołówka - remont elewacji, remont nawierzchni podjazdu,
 • budynek A8 dodatkowe drzwi transportowe i podest wyładowczy do stanowiska badawczego w laboratorium,
 • budynek A1 - roboty malarskie, korytarz na I piętrze,
 • budynek A24 - remont instalacji odgromowej,
 • budynek B1 - remont węzła sanitarnego.

 

AD/ZP/69/18 | 15.10.2018 | 25.10.2018 - 12:47:35
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiająceg

AD/ZP/53/2018 | 13.08.2018 | 18.10.2018 - 12:00:08
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/40/18 | 17.07.2018 | 16.10.2018 - 13:06:34
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup i dostawa papieru kserograficznego i materiałów biurowych w okresie 24 miesięcy dla Politechniki Poznańskiej, z podziałem na następujące części (pakiety):

PAKIET 1 – papiery kserograficzne,

PAKIET 2 – materiały biurowe.

 

AD/ZP/66/18 | 01.10.2018 | 16.10.2018 - 09:51:30
nieograniczony
rozstrzygnięte
AD/ZP/64/18 | 20.09.2018 | 10.10.2018 - 09:54:39
nieograniczony
rozstrzygnięte
AD/ZP/52/18 | 03.08.2018 | 14.09.2018 - 10:55:50
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest wykonanie adaptacji sal z przeznaczeniem na laboratoria multidyscyplinarne  ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”

Pakiet I Adaptacja sal przeznaczonych na laboratoria multidyscyplinarne w Poznaniu

Pakiet II Adaptacja sal przeznaczonych na laboratoria multidyscyplinarne w Pile

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/59/18 | 30.08.2018 | 12.09.2018 - 09:21:47
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/25/2018 | 21.06.2018 | 12.09.2018 - 09:18:19
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

AD/ZP/25/18                                                                                                                     Poznań, dnia  31.07.2018r.

Zbiorcze zestawienie ofert - INFORMACJA Z OTWARCIA

Dotyczy:         przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania z podziałem na części (Otwarcie ofert dnia:   31.07.2018 r.).

 

 

PAKIET NR 1

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 1 przeznaczył: 186 742,29  zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet 1, złożono:

 

1.      Vol  System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto: 163 729,00  zł

 Cena brutto:  201 386,67 zł

W tym odwrócony vat : 24 548,59 zł

Termin płatności:        21      dni kalendarzowych

Warunki gwarancji  na laptopy:         36        miesięcy

 

2.      Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

 Cena netto: 167 833,00  zł

 Cena brutto: 206 434,59 zł

 W tym odwrócony vat :  25 387,86  zł

 Termin płatności:   21  dni kalendarzowych
Warunki gwarancji  na laptopy: 36   miesięcy

 

 

PAKIET NR 2

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 2 przeznaczył:

231 955,86 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 2, złożono:

 

 1. Vol System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto: 226 099,00   zł

 Cena brutto: 278 101,77  zł

Termin płatności:  21 dni kalendarzowych

Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe:  24  miesiące

 

 

 

 1. Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

 Cena netto:  217 030,00 zł

 Cena brutto:   266 946,90  zł

Termin płatności:    21   dni kalendarzowych
Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe:  24      miesiące

 

PAKIET NR 3

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 3 przeznaczył:

 4 597,74zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 3, złożono:

 

 1. Vol System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto:  3 224,00    zł

 Cena brutto:  3 965,52   zł

Termin płatności:  21 dni kalendarzowych

 

 

PAKIET NR 4

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 2 przeznaczył:

104 550,00 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 2, złożono:

 

 1. Vol System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto: 80 000,00   zł

 Cena brutto: 98 400,00  zł

Termin płatności:  21 dni kalendarzowych

Warunki gwarancji :  24  miesiące

 

 

 

 1. Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

 Cena netto:  82 500,00 zł

 Cena brutto:   101 475,00 zł

Termin płatności:    21   dni kalendarzowych
Warunki gwarancji:  24      miesiące

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Poniżej Zamawiający załącza przykładowy wzór takiego oświadczenia.

 

 

AD/ZP/56/2018 | 17.08.2018 | 11.09.2018 - 11:13:24
nieograniczony
rozstrzygnięte

AD/ZP/56/18                                                                                                                    

  Poznań, dnia  27.08.2018r

 

Zbiorcze zestawienie ofert – INFORMACJA Z OTWARCIA

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę odczynników chemicznych na okres 6 miesięcy dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części.   (Otwarcie ofert: 27.08.2018r.)

 

 

PAKIET NR 1

 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 1 przeznaczył:

8 313,44  zł brutto

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 1, złożono:

 

1)ALCHEM Grupa Sp. z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń

Łączna cena brutto Pakietu nr 1 zamówienia podstawowego:     8 309,73 zł

 

Łączna cena brutto Pakietu nr 1 zamówienia opcjonalnego

            (30% wartości zamówienia podstawowego):                 2 492,92 zł

 

Łączna cena brutto Pakietu nr 1 zamówienia podstawowego

i zamówienia opcjonalnego:                                                     10 802,65 zł

 

Termin płatności (min. 14 dni kalendarzowych max.28 dni kalendarzowych): 28 dni kalendarzowych

 

 

 

2)HURT-CHEM, Hurtownia Odczynników Chemicznych Piotr Bartocha, Duchnice, ul. Boczna 10, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Łączna cena brutto Pakietu nr 1 zamówienia podstawowego:     7 593,84 zł

 

Łączna cena brutto Pakietu nr 1 zamówienia opcjonalnego

            (30% wartości zamówienia podstawowego):                 2 278,15 zł

 

Łączna cena brutto Pakietu nr 1 zamówienia podstawowego

i zamówienia opcjonalnego:                                                     9 871,99 zł

 

Termin płatności (min. 14 dni kalendarzowych max.28 dni kalendarzowych): 28 dni kalendarzowych

 

 

 

3) Idalia Ireneusz Wolak Sp. J., Ul. Marii Fołtyn 10 , 26-615 Radom

 

Łączna cena brutto Pakietu nr 1 zamówienia podstawowego:     7 480,15 zł

 

Łączna cena brutto Pakietu nr 1 zamówienia opcjonalnego

            (30% wartości zamówienia podstawowego):                 2 244,05 zł

 

Łączna cena brutto Pakietu nr 1 zamówienia podstawowego

i zamówienia opcjonalnego:                                                     9 724,20 zł

 

Termin płatności (min. 14 dni kalendarzowych max.28 dni kalendarzowych): 28 dni kalendarzowych

 

 

 

4) Alfachem Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań

 

Łączna cena brutto Pakietu nr 1 zamówienia podstawowego:     7 368,90 zł

 

Łączna cena brutto Pakietu nr 1 zamówienia opcjonalnego

            (30% wartości zamówienia podstawowego):                 2 210,67 zł

 

Łączna cena brutto Pakietu nr 1 zamówienia podstawowego

i zamówienia opcjonalnego:                                                     9 579,57 zł

 

Termin płatności (min. 14 dni kalendarzowych max.28 dni kalendarzowych): 28 dni

 

 

PAKIET NR 2

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 2 przeznaczył:

11 099,23... zł brutto

 

Zamawiający informuje, iż na PAKIET NR 2 nie złożono żadnej oferty.

 

 

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

AD/ZP/55/18 | 09.08.2018 | 22.08.2018 - 08:43:35
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/47/18 | 25.07.2018 | 20.08.2018 - 10:40:51
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest wykonanie remontu w Halach 15, 20, 24 i A4

w Poznaniu.

Remont obejmuje min:

- wymianę posadzek z wykładziny termozgrzewalnej

- roboty rozbiórkowe

- d-ż zabudów drewnianych

- montaż ścianek K-G

- obłożenie ścian płytą k-g na konstrukcji

- szpachlowanie ścian i sufitów

- malowanie ścian i sufitów

- wymiana stolarki drzwiowej

- wykonanie zabudów drewnianych

- malowanie stolarki drzwiowej

- wykonanie klimatyzacji

- wykonanie instalacji elektrycznych

- prace instalacyjne sanitarne.

 

 

AD/ZP/50/18 | 26.07.2018 | 16.08.2018 - 09:10:19
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/39/18 | 21.06.2018 | 16.08.2018 - 08:53:26
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa makiet edukacyjnych oraz elementów automatyki i sterowania makietami wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pakiet I dostawa makiet edukacyjnych

Pakiet II sprzedaż i dostawa elementów automatyki i sterowania makietami wraz z oprogramowaniem

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/26/2018 | 02.07.2018 | 14.08.2018 - 08:32:14
nieograniczony
rozstrzygnięte
AD/ZP/35/18 | 15.06.2018 | 13.08.2018 - 10:28:56
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest sukcesywne świadczenie usług noclegowych wraz z wyżywieniem dla uczestników zajęć specjalistycznych w laboratoriach w Poznaniu, w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/42/18 | 03.07.2018 | 03.08.2018 - 10:19:55
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego  jest bieżące wykonywanie awaryjnych drobnych robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych i elektrycznych w obiektach uczelni (budynki dydaktyczne, administracyjne, domy studenckie), w następujących częściach:

PAKIET I – Roboty budowlane,

PAKIET II – Roboty instalacyjne,

PAKIET III – Roboty elektryczne.

 

AD/ZP/49/18 | 25.07.2018 | 02.08.2018 - 11:55:03
nieograniczony
rozstrzygnięte
AD/ZP/45/18 | 11.07.2018 | 02.08.2018 - 10:21:53
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego  jest  wykonywanie robót budowlanych dotyczących remontu pionu zespołów pomieszczeń mieszkalnych w Domu Studenckim nr 5 Politechniki Poznańskiej.

Remont obejmuje:

 • Roboty budowlane rozbiórkowe, murarskie, tynkarskie, izolacyjne, posadzkarskie, okładzinowe, stolarskie i malarskie
 • Roboty instalacyjne dotyczące instalacji sanitarnej
 • Roboty instalacyjne dotyczące instalacji elektrycznej
 • Roboty instalacyjne teletechniczne dotyczące sieci strukturalnej
 • Roboty instalacyjne teletechniczne dotyczące kontroli dostępu

 

 

20.07.2018 - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do SIWZ, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

26.07.2018- Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego

AD/ZP/37/18 | 16.07.2018 | 25.07.2018 - 07:23:48
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest świadczenie usługi opieki serwisowej oraz usługi wsparcia, Asysty i Rozwoju przez Wykonawcę przy Zintegrowanym Systemie Informatycznym one4all (zwanym dalej także ZSI one4all) opartym o Microsoft Dynamics AX dla Politechniki Poznańskiej, przez okres 18. miesięcy.

 

AD/ZP/43/18 | 29.06.2018 | 20.07.2018 - 08:58:43
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego  jest wykonanie remontu w budynkach A1, A3 w Poznaniu.

Remont obejmuje min:

- wymianę posadzek z wykładziny termozgrzewalnej,

- roboty rozbiórkowe,

- d-ż zabudów drewnianych,

- montaż ścianek K-G,

- obłożenie ścian płytą k-g na konstrukcji,

 - szpachlowanie ścian i sufitów,

- malowanie ścian i sufitów,

- wymiana stolarki drzwiowej,

- wykonanie zabudów drewnianych,

- malowanie stolarki drzwiowej,

- wykonanie klimatyzacji,

- dostawa i m-ż rolet w prowadnicach,

- wykonanie instalacji elektrycznych, teleinformatycznych,

- prace instalacyjne sanitarne.

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/38/18 | 15.06.2018 | 10.07.2018 - 11:15:18
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/33/2018 | 12.06.2018 | 04.07.2018 - 12:51:20
nieograniczony
rozstrzygnięte
AD/ZP/30/2018 | 12.06.2018 | 03.07.2018 - 09:20:43
nieograniczony
rozstrzygnięte
AD/ZP/34/18 | 04.06.2018 | 26.06.2018 - 09:07:13
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.