Postępowania rozstrzygnięte

RD/ZP/58/21 | 20.07.2021 | 30.07.2021 - 13:37:49
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

RD/ZP/54/21 | 28.06.2021 | 30.07.2021 - 10:09:17
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej elektrodrążarki drutowej do Politechniki Poznańskiej oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego

RD/ZP/47/21 | 21.06.2021 | 26.07.2021 - 07:36:40
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 

Przedmiotem zamówienia jest bieżące wykonywanie awaryjnych drobnych robót instalacyjnych w obiektach Politechniki Poznańskiej

RD/ZP/53/21 | 05.07.2021 | 23.07.2021 - 13:15:33
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń budynku A1 i A2 Politechniki Poznańskiej

 Tabela elementów scalonych znajduje się w załączniku nr 7 do SWZ.

Dokumentacja techniczna znajduje się w załączniku nr 8 do SWZ.

RD/ZP/49/21 | 30.06.2021 | 19.07.2021 - 14:19:28
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 

    Przedmiotem zamówienia jest zakup dwóch, przenośnych urządzeń do szybkiej i automatycznej analizy oraz identyfikacji jednostkowych i złożonych substancji chemicznych (mieszanin) – z wykorzystaniem technologii:

 

Urządzenie 1- z wykorzystaniem zjawiska technologii spektroskopii Ramana

 

Urządzenie 2– z wykorzystaniem technologii FTIR z transformacją Fouriera.

 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (DOB-BIO10/01/02/2019)

RD/ZP/55/21 | 02.07.2021 | 15.07.2021 - 10:37:53
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa paliwa lotniczego w ilości maksymalnie 60 000
litrów dla Politechniki Poznańskiej wraz z możliwością całodobowego tankowania
20 000 litrów – zamówienie podstawowe
40 000 litrów – zamówienie opcjonalne

RD/ZP/35/21 | 17.06.2021 | 13.07.2021 - 11:04:47
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów technicznych na okres 24 miesięcy oraz dzierżawy butli gazowych na okres 36 miesięcy dla Politechniki Poznańskiej

 

 Ogólne warunki zamówienia znajdują się w załączniku nr 5 do SWZ

Szczegółowy formularz cenowy znajduje się w załączniku nr 7 do SWZ.

13.07.2021r - Zamawiający opublikował poprawę OGŁOSZENIA WYNIKÓW, treść pisma zamieszczona w załączniku

RD/ZP/39/21 | 11.06.2021 | 08.07.2021 - 11:07:07
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń budynku A3 i Hali nr 23 Politechniki Poznańskiej

RD/ZP/12/2021 | 23.04.2021 | 02.07.2021 - 10:55:08
nieograniczony
rozstrzygnięte

01.06.2021 r- Zamawiający zamieścil informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, treść pisma znajduje się w komunikatach

01.06.2021 r- Zamawiający zamieścil informację z otwarcia ofert, treść pisma znajduje się w komunikatach

02.07.2021 r- Zamawiający zamieścil ogłoszenie wyników.

RD/ZP/42/21 | 09.06.2021 | 28.06.2021 - 14:46:03
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Przedmiotem zamówienia jest „zakup optycznych elementów pomiarowych dla Politechniki Poznańskiej”
Zakup będzie finansowany ze środków z projektu badawczego realizowanego w ramach Regionalnych Agend Naukowo Badawczych, poddziałanie 4.1.2. POIR, nr POIR.04.01.02-00-0002/18: „Brama emisyjna – urządzenie modułowe do szybkiej oceny emisyjności pojazdów drogowych i szynowych”.


RD/ZP/17/21 | 11.05.2021 | 23.06.2021 - 11:52:58
nieograniczony
rozstrzygnięte

 Przedmiotem zamówienia jest usługa mycia okien i powierzchni przeszklonych w budynkach dydaktycznych i domach studenckich Politechniki Poznańskiej w 2021/2022 roku z podziałem na części(pakiety).

PAKIET I: Budynki dydaktyczne Kampusu Piotrowo, Wilda

PAKIET II: Domy studenckieRD/ZP/32/21 | 20.05.2021 | 23.06.2021 - 11:15:57
nieograniczony
rozstrzygnięte
RD/ZP/36/21 | 19.05.2021 | 18.06.2021 - 09:55:03
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych na okres 24 miesięcy dla Politechniki Poznańskiej.

PAKIET 1 – materiały eksploatacyjne (oryginały lub zamienniki)

PAKIET 2 – zamienne materiały eksploatacyjne (zamienniki lub oryginały).

 


RD/ZP/34/21 | 21.05.2021 | 17.06.2021 - 12:11:07
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa mikroskopu sił

atomowych oraz wzmacniacza wysokiego napięcia

dedykowanego do współpracy ze skanerem piezoelektrycznym

do Politechniki Poznańskiej wraz z przeszkoleniem

pracowników

RD/ZP/41/21 | 01.06.2021 | 15.06.2021 - 12:59:45
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przenośnego systemu radiografii cyfrowej do prowadzenia badań i inspekcji zarówno w warunkach laboratoryjnych oraz w warunkach polowych dla Politechniki Poznańskiej.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (DOB-BIO10/01/02/2019)RD/ZP/92/2020 | 31.12.2020 | 28.05.2021 - 11:26:03
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Politechnika Poznańska uprzejmie zawiadamia, że przetarg nieograniczony dotyczący niniejszego postępowania został rozstrzygnięty w Pakiecie 3 i 4.

 

Politechnika Poznańska uprzejmie zawiadamia, że przetarg nieograniczony dotyczący niniejszego postępowania został rozstrzygnięty w Pakiecie 1 i 2.

 

 

 

23.02.2021 Zamawiający opublikowałInformację z Otwarcia Ofert.

RD/ZP/33/21 | 10.05.2021 | 19.05.2021 - 13:48:27
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie bieżących usług stolarskich w obiektach Politechniki Poznańskiej.

AD/ZP/09/21 | 12.03.2021 | 18.05.2021 - 11:00:49
nieograniczony
rozstrzygnięte


Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obsługi portierni w obiektach Politechniki Poznańskiej oraz ochrony obiektów dydaktycznych, administracyjnych i Domów Studenckich wraz z przyległymi terenami, przez okres 12 miesięcy.


RD/ZP/29/21 | 30.04.2021 | 18.05.2021 - 09:47:50
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa blankietów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, Doktoranckiej i  Nauczyciela akademickiego do Politechniki Poznańskiej,  z podziałem na części (pakiety):

 

PAKIET I: ELS /elektroniczne legitymacje studenckie/

PAKIET II: ELD / elektroniczne legitymacje doktoranta/

PAKIET III: ELNA / elektroniczne legitymacje nauczyciela akademickiego/

RD/ZP/24/21 | 22.04.2021 | 13.05.2021 - 11:06:16
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do laboratorium robotów mobilnych do Politechniki Poznańskiej.RD/ZP/25/21 | 26.04.2021 | 07.05.2021 - 13:29:36
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania elementów klatki do urządzenia pomiarowego dla Politechniki Poznańskiej.

 

 

 RD/ZP/18/21 | 31.03.2021 | 29.04.2021 - 10:45:55
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

 

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa blankietów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, Doktoranckiej i  Nauczyciela akademickiego oraz materiały eksploatacyjne do drukarek, do Politechniki Poznańskiej,  z podziałem na części (pakiety):

PAKIET I.

Blankiety:

ELS /elektroniczne legitymacje studenckie/

ELD / elektroniczne legitymacje doktoranta/

ELNA / elektroniczne legitymacje nauczyciela akademickiego/

PAKIET II.

Materiały eksploatacyjne do drukarek Fargo HDP 600

Taśma YMCKK

Film retransferowy

Taśma laminacyjna

PAKIET III.

Materiały eksploatacyjne do drukarek Fargo HDP8500

Taśma YMCKK 

Film retransferowy 

Taśma laminacyjna

.

RD/ZP/22/21 | 12.04.2021 | 22.04.2021 - 09:12:13
nieograniczony
rozstrzygnięte
RD/ZP/05/21 | 22.02.2021 | 13.04.2021 - 10:08:03
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

RD/ZP/05/21 Przetarg nieograniczony


Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Zamawiającego oraz członków rodzin pracowników Zamawiającego (małżonków/partnerów życiowych pracowników Zamawiającego oraz pełnoletnich dzieci pracowników Zamawiającego), przez okres 36 miesięcy.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

RD/ZP/13/21 | 15.03.2021 | 31.03.2021 - 14:33:56
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

„Realizacja usług związanych z przeprowadzeniem specjalistycznych szkoleń z zakresu statystyki – kurs podstawowy dla studentów i studentek Politechniki Poznańskiej,

w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia zintegrowana na przyszłość POWR.03.05.00-00-Z041/17 w zadaniu 4”.

RD/ZP/15/21 | 15.03.2021 | 31.03.2021 - 13:26:45
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

       Przedmiotem zamówienia jest: dostawa przestrajalnego

laserowego źródła światła białego wraz z oprogramowaniem dla

Politechniki Poznańskiej  zawierającego:

1) Laserowe źródło światła białego (tzw. supercontinuum laser).

2) Moduł do generacji światła ultrafioletowego (UV).

3) Filtr przestrajalny w zakresie widzialnym

oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego

RD/ZP/89/2020 | 18.12.2020 | 19.03.2021 - 12:43:23
nieograniczony
rozstrzygnięte

28.01.2021r - Zamawiający opublikowal INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT

RD/ZP/14/21 | 08.03.2021 | 18.03.2021 - 14:35:10
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego zestawu do detekcji spektralnej dla Politechniki Poznańskiej zawierającego:

-           Kamerę EM- CCD wraz z oprogramowaniem(tzw. EM-CCD camera)

-           Spektrograf obrazowy (tzw. Imaging spectrograph)

-           Komputer i monitorAN/ZP/99/20 | 23.12.2020 | 08.03.2021 - 14:15:27
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Poznań, dnia 8 marca 2021 r.

 

Postępowanie nr AN/ZP/99/20

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego realizowanego w trybie "zaprojektuj i wybuduj" pn.: Budowa zaplecza laboratoryjno-badawczego w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj".

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm., dalej PZP) Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa zaplecza laboratoryjno-badawczego w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj".

 

Najkorzystniejszą ofertą w ww. postępowaniu w rozumieniu art. 2 ust. 5 PZP jest oferta złożona przez Wykonawcę

Firma Handlowo-Usługowa Małgorzata Odważna

Ul. Grodziska 17,

64-061 Kamieniec

Oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Oferta odpowiada wymogom określonym w PZP oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

Punktacja złożonych ofert, przyznana zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziale 16 części I SIWZ:

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

(pkt w ramach kryterium)

Okres gwarancji (pkt w ramach kryterium)

Doświadczenie kluczowego personelu

(pkt w ramach kryterium)

 

Punkty razem

1

Przedsiębiorstwo Budowlane AMBIT Sp. z o.o.

Ul. Kąkolewska 21, 64-100 Leszno

4 049 077,49

(37,88 pkt)

36 m-cy

(15 pkt)

Projektant - dwa projekty (5 pkt)

Kierownik budowy - trzy projekty (20 pkt)

 

77,88 pkt

2

Firma Handlowo-Usługowa Małgorzata Odważna

Ul. Grodziska 17, 64-061 Kamieniec

2 556 260,17

(60 pkt)

36 m-cy

(15 pkt)

Projektant - dwa projekty (5 pkt)

Kierownik budowy - trzy projekty (20 pkt)

 

100 pkt

3.

Konsorcjum firm:

Demiurg Construction Sp. z o.o.

Demiurg Construction Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Górnicza 2/143a

60-107 Poznań

2 991 220,48

(51,28 pkt)

36 m-cy

(15 pkt)

Projektant - dwa projekty (5 pkt)

Kierownik budowy - trzy projekty(20 pkt)

 

91,28 pkt

 

Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust.1 PZP.

 

 

 

 

*********************************************************************************************

Nr postępowania: AN/ZP/99/20                                             Poznań 15 stycznia 2021 r.

 

Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa zaplecza laboratoryjno-badawczego w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj".

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

Okres gwarancji

Warunki płatności

Termin wykonania

Doświadczenie kluczowego personelu

1

Przedsiębiorstwo Budowlane AMBIT Sp. z o.o.

Ul. Kąkolewska 21, 64-100 Leszno

4 049 077,49

36 miesięcy

Zgodnie z SIWZ.

Projektant - dwa projekty

Kierownik budowy - trzy projekty

2

Pani Małgorzata Odważna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo-Usługowa Małgorzata Odważna

Ul. Grodziska 17, 64-061 Kamieniec

2 556 260,17

36 miesięcy

Zgodnie z SIWZ.

Projektant - dwa projekty

Kierownik budowy - trzy projekty

3.

Konsorcjum firm:

Demiurg Construction Sp. z o.o.

Demiurg Construction Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Górnicza 2/143a

60-107 Poznań

2 991 220,48

36 miesięcy

Zgodnie z SIWZ.

Projektant - dwa projekty

Kierownik budowy - trzy projekty

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 724 204,75 zł brutto.


********************************************************************************************

UWAGA !!!

12-01-2021 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SIWZ

08-01-2021 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SIWZ

AN/ZP/77/20 | 27.11.2020 | 23.02.2021 - 19:28:33
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Poznań, dnia 23 lutego 2021 r.

 

Postępowanie nr AN/ZP/77/20

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

w Pakietach nr 1, 2 i 3.

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Roboty, urządzenia pomiarowe, systemy wizyjne, sensory".

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm., dalej PZP) Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Roboty, urządzenia pomiarowe, systemy wizyjne, sensory"  w Pakietach nr 1, 2 i 3.

Pakiet 1: Roboty.

Najkorzystniejszą ofertą w ww. postępowaniu w rozumieniu art. 2 ust. 5 PZP jest oferta złożona przez Wykonawcę:

Fatia Group sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

Oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Oferta odpowiada wymogom określonym w PZP oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Punktacja złożonych ofert, przyznana zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziale 14 części I SIWZ:

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

(ilość punktów uzyskanych
w kryterium)

Okres gwarancji

(ilość punktów uzyskanych
w kryterium)

 

Pojazd samojezdny dostarczony ze stacją dokującą

 (ilość punktów uzyskanych
w kryterium)

 

 

Stopnie swobody ramienia robotycznego

(ilość punktów uzyskanych
w kryterium)

 

 

 

Punkty razem

1.

 

Fatia Group sp. z o.o.,

ul. E. Kwiatkowskiego 4,

52-326 Wrocław

514.140,00

(60 pkt)

 

24 miesiące

(0 pkt)

 

Pojazd bez stacji dokującej

(0 pkt)

 

Dostarczone ramię robotyczne posiada 7 stopni swodobody.

(10 pkt)

 

 

70 pkt

 

 

 

Pakiet 2: Sensory.

 

Najkorzystniejszą ofertą w ww. postępowaniu w rozumieniu art. 2 ust. 5 PZP jest oferta złożona przez Wykonawcę:

 

Fatia Group sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

 

Oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Oferta odpowiada wymogom określonym w PZP oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

Punktacja złożonych ofert, przyznana zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziale 14 części I SIWZ:

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

(ilość punktów uzyskanych
w kryterium)

Okres gwarancji

(ilość punktów uzyskanych
w kryterium)

 

Wyposażenie systemu służącego do samolokalizacji w dodatkowe znaczniki pozycjonowania o średnicy w przedziale 10-15mm z indywidualnymi bazami

(ilość punktów uzyskanych w kryterium) 


 

 

 

 

Punkty razem

1.

 

Fatia Group sp. z o.o.,

 ul. E. Kwiatkowskiego 4,

52-326 Wrocław

489.540,00

(60 pkt)

24 miesiące

(0 pkt)

 

System służący do samolokalizacji: z 40 dodatkowymi znacznikami

(30 pkt)

 

 

90 pkt

 

 

 

 

 

Pakiet 3: Systemy wizyjne i urządzenia pomiarowe.

 

Najkorzystniejszą ofertą w ww. postępowaniu w rozumieniu art. 2 ust. 5 PZP jest oferta złożona przez Wykonawcę:

 

Fatia Group sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

 

Oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Oferta odpowiada wymogom określonym w PZP oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

Punktacja złożonych ofert, przyznana zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziale 14 części I SIWZ:

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

(ilość punktów uzyskanych
w kryterium)

Okres gwarancji

(ilość punktów uzyskanych
w kryterium)

 

Skanery laserowe liczba wiązek lasera

(ilość punktów uzyskanych
w kryterium)

 

 

 

Punkty razem

1.

 

Fatia Group sp. z o.o.,

ul. E. Kwiatkowskiego 4,

52-326 Wrocław

243.540,00

(60 pkt)

24 miesiące

(0 pkt)

 

skaner posiadający: 32 wiązki lasera

(0 pkt)

 

60 pkt

 

 

 

*******************************************************************************************

Poznań, dnia 12 stycznia 2021 r.

Postępowanie nr AN/ZP/77/20

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w Pakiecie nr 4.

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.  „Roboty, urządzenia pomiarowe, systemy wizyjne, sensory", Pakiet 4: Zestaw kamer dozorowych światła widzialnego z rejestratorem.

Działając podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający - Politechnika Poznańska, informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione w Pakiecie nr 4.

 

 

Pakiet nr 4

Uzasadnienie 

Podstawa prawna: zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, „jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3".

 

Uzasadnienie faktyczne: w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, w Pakiecie nr 4 nie wpłynęła żadna oferta.

 

 


**********************************************************************

Poznań 08 stycznia 2021 r.
Nr postępowania: AN/ZP/77/20                                                                                  

 

Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Roboty, urządzenia pomiarowe, systemy wizyjne, sensory".

 

Pakiet 1: Roboty.

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

Okres gwarancji

Termin wykonania, Warunki płatności

Pojazd samojezdny dostarczony ze stacją dokującą

Stopnie swobody ramienia robotycznego

1.

Fatia Group sp. z o.o.

Wrocław,

ul. E. Kwiatkowskiego 4,

52-326 Wrocław

514.140,00 zł

24 miesiące

Zgodnie z SIWZ.

Pojazd bez stacji dokującej

Dostarczone ramię robotyczne posiada 7 stopni swodobody.

 Pakiet 2: Sensory.

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

Okres gwarancji

Termin wykonania,

Warunki płatności

Wyposażenie systemu służącego do samolokalizacji w dodatkowe znaczniki pozycjonowania o średnicy w przedziale 10-15mm z indywidualnymi bazami  

 

1.

Fatia Group sp. z o.o.

Wrocław,

ul. E. Kwiatkowskiego 4,

52-326 Wrocław

489.540,00 zł

24 miesiące

 

Zgodnie z SIWZ.

 

System służący do samolokalizacji: - z 40 dodatkowymi znacznikami

Pakiet 3: Systemy wizyjne i urządzenia pomiarowe.

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

Okres gwarancji

Termin wykonania,

Warunki płatności

Skanery laserowe liczba wiązek lasera

1.

Fatia Group sp. z o.o.

Wrocław,

ul. E. Kwiatkowskiego 4,

52-326 Wrocław

243.540,00 zł

24 miesiące

Zgodnie z SIWZ.

skaner posiadający: 32 wiązki lasera

  

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Pakiet 1: 524 520 zł brutto

Pakiet 2: 490 000 zł brutto

Pakiet 3: 245 000 zł brutto.

**********************************************************************

UWAGA !!!

21-12-2020 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SIWZ

RD/ZP/96/20 | 28.12.2020 | 22.02.2021 - 14:14:52
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

RD/ZP/96/20

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest kompleksowa usługa polegająca na  szkoleniu praktycznym studentów kierunku pilotaż statków powietrznych do uzyskania licencji ATPL(A) prowadzone pod certyfikatem organizacji ATO CKL Politechniki Poznańskiej, wraz z wynajęciem samolotów (statków powietrznych) do szkolenia lotniczego, obsługą techniczna samolotów należących do Politechniki Poznańskiej wykorzystywanych do szkolenia lotniczego oraz zapewnieniem zaplecza szkoleniowego i infrastruktury lotniskowej.

 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić:

-          Instruktorów szkolenia praktycznego (o wymaganych kwalifikacjach i doświadczeniu) w celu przeprowadzenia szkolenia samolotowego na urządzeniu treningowym w szkoleniu zintegrowanym do licencji ATPL(A);

-          Instruktorów szkolenia praktycznego (o wymaganych kwalifikacjach i doświadczeniu) w celu przeprowadzenia praktycznego szkolenia samolotowego w szkoleniu zintegrowanym do licencji ATPL(A);

-          3 samoloty jednosilnikowe, tłokowe, zgodne z opisem w załącznikiem A do SIWZ;

-          1 samolot wielosilnikowy, tłokowy, zgodny z opisem w załącznikiem A do SIWZ;

-          zarządzanie ciągłą zdatnością do lotów statków powietrznych należących do Zamawiającego;

-          obsługę techniczną samolotów należących do Zamawiającego;

-          a także, do czasu przygotowania zaplecza szkoleniowego na  lotnisku bazowym Zamawiającego, właściwe zaplecze szkoleniowe, w tym pomieszczenia do kontroli operacji lotniczych, planowania lotu, odpraw, odpoczynku, biurowe oraz infrastrukturę lotniskową  umożliwiająca wykonywanie lotów szkolnych. Zamawiający przewiduje, iż korzystanie z zaplecza szkoleniowego oraz infrastruktury lotniskowej Wykonawcy zakończy się maksymalnie do 30.06.2021r.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

RD/ZP/03/21 | 08.02.2021 | 18.02.2021 - 10:38:25
nieograniczony
rozstrzygnięte

Zakup i dostawa paliwa lotniczego w ilości maksymalnie 40 000 litrów dla Politechniki Poznańskiej wraz z usługą całodobowego tankowaniaRD/ZP/100/20 | 22.12.2020 | 11.02.2021 - 10:53:52
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych remontowych w budynkach Osiedla Studenckiego Politechniki Poznańskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

RD/ZP/66/2020 | 13.11.2020 | 03.02.2021 - 14:53:33
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

UWAGA

17.12.2020 Zamawiający opublikował informację z otwarcia ofert.

 

RD/ZP/65/2020 | 04.12.2020 | 03.02.2021 - 12:58:39
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

UWAGA

21.12.2020 Zamawiający opublikował informację z otwarcia ofert.

 

RD/ZP/97/20 | 21.12.2020 | 28.01.2021 - 12:36:54
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Przedmiotem przetargu nieograniczonego  jest bieżące wykonywanie awaryjnych drobnych robót ogólnobudowlanych

i elektrycznych w obiektach uczelni (budynki dydaktyczne, administracyjne, domy studenckie), w następujących częściach:

PAKIET I – Roboty budowlane,

PAKIET II – Roboty elektryczne,

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

RD/ZP/94/20 | 28.12.2020 | 27.01.2021 - 10:00:44
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup trzech fabrycznie nowych robotów przemysłowych wraz z dedykowanymi sterownikami I/O dla Politechniki Poznańskiej.
RD/ZP/88/2020 | 27.11.2020 | 22.01.2021 - 11:02:53
nieograniczony
rozstrzygnięte

Dnia 11.12.2020r. Zamawiajacy opublikował informację z otwarcia ofert.

RD/ZP/102/20 | 29.12.2020 | 14.01.2021 - 10:24:57
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest przeprowadzenie okresowych przeglądów przewodów kominowych (wentylacyjnych) oraz instalacji i urządzeń służących ochronie Środowiska zgodnie z art.  Prawo B 62.1 pkt.1b, 1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje budynki Politechniki Poznańskiej:

1)      Biblioteki Technicznej i Centrum Wykładowego,

2)      Centrum Mechatroniki  Biomechaniki i Nanoinżynierii,

3)      Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej,

4)      Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania.

RD/ZP/91/20 | 04.12.2020 | 16.12.2020 - 14:32:03
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowych precyzyjnych łożysk o wysokiej sztywności dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części (pakiety)

 

Pakiet I

Pakiet II


RD/ZP/76/20 | 06.10.2020 | 16.12.2020 - 13:49:10
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

RD/ZP/90/20 | 04.12.2020 | 16.12.2020 - 10:48:26
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest odnowienie usługi Business Ready Enhancement Plan (BREP) na posiadane i wykorzystywane przez Politechnikę Poznańską licencje Microsoft Dynamics AX 2009 na okres od 31-12-2020 do 30-12-2021 dla 126 użytkowników jednoczesnych.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

RD/ZP/87/20 | 02.11.2020 | 09.12.2020 - 13:12:06
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

UWAGA! ZAMAWIAJĄCY ZMIENIŁ TYTUŁ POSTĘPOWANIA, KTÓRY BRZMI:

RD/ZP/87/20 Dostawa stanowisk komputerowych – laptopy  wraz z systemem operacyjnym dla Politechniki Poznańskiej.

Wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

RD/ZP/79/20 | 19.10.2020 | 03.12.2020 - 15:56:49
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

RD/ZP/80/20 | 23.10.2020 | 03.12.2020 - 15:33:49
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

RD/ZP/85/20 | 13.11.2020 | 01.12.2020 - 15:35:54
nieograniczony
rozstrzygnięte


RD/ZP/85/20

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup usługi uruchomienia i dostępu on-line do naukowych baz danych dla Biblioteki Politechniki Poznańskiej, z podziałem na 5 następujących części:

PAKIET NR 1- dostęp do bazy danych Association for Computing Machinery Digital Library,

PAKIET NR 2- dostęp do bazy danych International Standard Serial Number Online,

PAKIET NR 3- dostęp do bazy danych SAE Technical Papers: 1998-Present,

PAKIET NR 4- dostęp do bazy danych SAE eBooks Full Collection,

PAKIET NR 5- dostęp do bazy danych IBUK Libra.

RD/ZP/84/20 | 27.10.2020 | 01.12.2020 - 12:36:09
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

 

 

   Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest bieżące wykonywanie awaryjnych drobnych robót instalacyjnych w obiektach uczelni (budynki dydaktyczne, administracyjne, domy studenckie).

RD/ZP/73/20 | 19.11.2020 | 01.12.2020 - 12:16:56
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

RD/ZP/73/20 Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowej komory rękawicowej wypełnionej gazem obojętnym

 

27.11.2020 r. - Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert, która znajduje się w załączniku

AD/ZP/70/20 | 16.09.2020 | 23.11.2020 - 13:33:24
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu  
Postępowanie podzielone jest na części:

PAKIET NR 1

PAKIET NR 2

Wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

AD/ZP/57/20 | 28.08.2020 | 19.11.2020 - 16:15:04
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Poznań, dnia 19 listopada 2020 r.

 

 

Postępowanie nr AD/ZP/57/20

 

STEEL- BUILDING Sp. z o.o.

Ul. Krańcowa 20,

61-037 Poznań

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego realizowanego w trybie "zaprojektuj i wybuduj" pn.: „Hangar dla samolotów i szybowców wraz z zapleczem laboratoryjno-badawczym". Pakiet 1 Budowa Hangaru dla samolotów i szybowców w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj".

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm., dalej PZP) Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Hangar dla samolotów i szybowców wraz z zapleczem laboratoryjno-badawczym". Pakiet 1 Budowa Hangaru dla samolotów i szybowców w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj".

 

Najkorzystniejszą ofertą w ww. postępowaniu w rozumieniu art. 2 ust. 5 PZP jest oferta złożona przez Wykonawcę

Demiurg Construction Sp. z o.o. (lider konsorcjum, do dnia 30.09.2020 r. działający pod firmą Demiurg Sp. z o.o.), Demiurg Sp. z o.o. sp.k. (partner konsorcjum)

Ul. Górnicza 2/143a

60-107 Poznań

Oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Oferta odpowiada wymogom określonym w PZP oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

Punktacja złożonych ofert, przyznana zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziale 16 części I SIWZ:

Wykonawca

Cena oferty

brutto w zł

(ilość punktów uzyskanych
w ramach kryterium)

Okres gwarancji na silnik (ilość punktów w ramach kryterium)

 

Doświadczenie kluczowego personelu

(ilość punktów w ramach kryterium)

Punkty razem

 

Demiurg Sp. z o.o. (lider konsorcjum)

Demiurg Sp. z o.o. sp.k. (partner konsorcjum)

Ul. Górnicza 2/143a

60-107 Poznań

2 619 663,25

(60 pkt)

36 miesięcy

(15 pkt)

 

Doświadczenie projektanta

(5 pkt)

Doświadczenie kierownika budowy

(20 pkt)

 

100 pkt

SPORT HALLS Sp. z o.o.

Ul. Komuny Paryskiej 57/15

50-452 Wrocław

 

 

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) PZP

MONREM T.M. WICIEJEWSKI Sp.k.

Ul. Jasielska 7

60-476 Poznań

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4) oraz art. 90 ust. 3 PZP.

Exalo Drilling S.A.

Ul. Plac Stanisława Staszica 9,

64-920 Piła

Oddział Diament w Zielonej Górze

Ul. Naftowa 3a,

65-705 Zielona Góra

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) PZP

STEEL- BUILDING Sp. z o.o.

Ul. Krańcowa 20,

61-037 Poznań

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) PZP

Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust.1 PZP.

 

**************************************************************************************************

Poznań, dnia 9 października 2020 r.

 

Postępowanie nr AD/ZP/57/20

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania Pakiet 2

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego realizowanego w trybie "zaprojektuj i wybuduj" pn.: „Hangar dla samolotów i szybowców wraz z zapleczem laboratoryjno-badawczym". Pakiet 2. Budowa zaplecza laboratoryjno-badawczego w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj.

 

Działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U z 2019 r., poz. 1843) - zwanej dalej „ustawą Pzp", Zamawiający - Politechnika Poznańska, informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione w Pakiecie 2.

 

Uzasadnienie

Podstawa prawna: zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie, w przypadku, gdy „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty".

 

Uzasadnienie faktyczne: w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w Pakiecie 2, wpłynęły 2 oferty:

1. Oferta złożona przez Firmę Exalo Drilling S.A., ul. Plac Stanisława Staszica 9, 64-920 Piła, Oddział Diament w Zielonej Górze, ul. Naftowa 3a, 65-705 Zielona Góra - cena złożonej oferty: 2 814 570,44 złotych brutto;

2. Oferta złożona przez Demiurg Sp. z o.o. (lider konsorcjum) Demiurg Sp. z o.o. sp.k. (partner konsorcjum), ul. Górnicza 2/143a, 60-107 Poznań - cena złożonej oferty: 3 195 476,80 złotych brutto.

 

Mając na uwadze, iż Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania - 1 570 005,21 zł brutto i nie jest w stanie zwiększyć tych środków, należy uznać, iż wypełnione zostały przesłanki unieważnienia postępowania określone w art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.

 

******************************************************************************************************

Nr postępowania: AD/ZP/57/20                                                                                                                    Poznań 17 września 2020 r.
 
                                                    Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego realizowanego w trybie "zaprojektuj i wybuduj" pn.: „Hangar dla samolotów i szybowców wraz z zapleczem laboratoryjno-badawczym".

 

Pakiet 1 Budowa Hangaru dla samolotów i szybowców w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj".

 

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

Termin wykonania

 

 

Okres gwarancji

 

 

Warunki płatności

 

Doświadczenie kluczowego personelu

1.

SPORT HALLS Sp. z o.o.

Ul. Komuny Paryskiej 57/15

50-452 Wrocław

 

4 384 950,00

Zgodnie z SIWZ.

 

36 miesięcy

 

Zgodnie z SIWZ.

Projektant - dwa projekty

Kierownik budowy - trzy realizacje

2.

MONREM T.M. WICIEJEWSKI Sp.k.

Ul. Jasielska 7

60-476 Poznań

2 098 626,00

Zgodnie z SIWZ

 

36 miesięcy

 

Zgodnie z SIWZ.

Projektant - dwadzieścia projektów

Kierownik budowy - cztery realizacje

3.

Exalo Drilling S.A.

Ul. Plac Stanisława Staszica 9,

64-920 Piła

Oddział Diament w Zielonej Górze

Ul. Naftowa 3a,

65-705 Zielona Góra

 

3 928 175,11

Zgodnie z SIWZ

 

36 miesięcy

 

Zgodnie z SIWZ

 

Projektant - dwa projekty

Kierownik budowy - trzy realizacje

4.

STEEL- BUILDING Sp. z o.o.

Ul. Krańcowa 20,

61-037 Poznań

2 305 029,83

Zgodnie z SIWZ

 

36 miesięcy

 

Zgodnie z SIWZ

 

Projektant - dwa projekty

Kierownik budowy - trzy realizacje

5.

Demiurg Sp. z o.o. (lider konsorcjum)

Demiurg Sp. z o.o. sp.k. (partner konsorcjum)

Ul. Górnicza 2/143a

60-107 Poznań

2 619 663,25

Zgodnie z SIWZ

 

36 miesięcy

 

Zgodnie z SIWZ

 

Projektant - dwa projekty

Kierownik budowy - trzy realizacje

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2 773 862,79 zł brutto.

 

Pakiet 2 Budowa zaplecza laboratoryjno-badawczego w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj.

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

Termin wykonania

 

 

Okres gwarancji

 

 

Warunki płatności

 

Doświadczenie kluczowego personelu

1.

Exalo Drilling S.A.

Ul. Plac Stanisława Staszica 9,

64-920 Piła

Oddział Diament w Zielonej Górze

Ul. Naftowa 3a,

65-705 Zielona Góra

 

2 814 570,44

Zgodnie z SIWZ.

 

 

36 miesięcy

 

 

Zgodnie z SIWZ.

 

Projektant - dwa projekty

Kierownik budowy - trzy realizacje

2.

Demiurg Sp. z o.o. (lider konsorcjum)

Demiurg Sp. z o.o. sp.k. (partner konsorcjum)

Ul. Górnicza 2/143a

60-107 Poznań

3 195 476,80

Zgodnie z SIWZ

 

36 miesięcy

 

Zgodnie z SIWZ.

 

Projektant - dwa projekty

Kierownik budowy - trzy realizacje

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 570 005,21 zł brutto.

 

 

 

UWAGA !!!

10.09.2020 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SIWZ

07.09.2020 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SIWZ

RD/ZP/81/20 | 29.10.2020 | 19.11.2020 - 15:04:55
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

        Przedmiotem przetargu nieograniczonego  jest  wykonanie robót budowlanych remontowych w budynkach Osiedla Studenckiego  Politechniki Poznańskiej.

 

Remont  obejmuje wykonanie robót budowlanych remontowych:

 • pomieszczeń na parterze w szczycie południowym budynku DS. 4,
 • pomieszczeń mieszkalnych na trzech piętrach w szczycie północnym budynku DS. 2,
 • instalacji oświetlenia awaryjnego w budynku DS. 2,
 • instalacji hydrantowej w budynku DS. 2,
 • instalacji oświetlenia bytowego w budynku DS. 2 i DS. 3 – wymiana opraw,
 • chodników i utwardzeń terenu pod śmietniki przy budynku DS. 5,
 • remont oświetlenia zewnętrznego przy Centrum Wykładowym
RD/ZP/82/20 | 30.10.2020 | 18.11.2020 - 09:40:44
nieograniczony
rozstrzygnięte


RD/ZP/78/20 | 20.10.2020 | 05.11.2020 - 15:33:48
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest usługa wykonania formy wtryskowej nagrzewanej indukcyjnie dla Politechniki Poznańskiej.AD/ZP/67/20 | 10.09.2020 | 04.11.2020 - 13:26:23
nieograniczony
rozstrzygnięte

.

AD/ZP/59/20 | 28.08.2020 | 04.11.2020 - 12:07:08
nieograniczony
rozstrzygnięte

Poznań, dnia 4 listopada 2020 r.

 

Postępowanie nr AD/ZP/59/20

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Pakiet 2: Zestaw kamer podczerwieni z obiektywami

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego pn. „Systemy wizyjne".

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm., dalej PZP) Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej, Wykonawcach, którzy zostali wykluczeniu oraz których oferty zostały odrzucone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Systemy wizyjne", Pakiecie nr 2 Zestaw kamer podczerwieni z obiektywami.

 

I. Wybór oferty najkorzystniejszej

Najkorzystniejszą ofertą w ww. postępowaniu w rozumieniu art. 2 ust. 5 PZP jest oferta złożona przez Wykonawcę:

Termoenergia Dariusz Dajek, Ul. Gruntowa 8, 04-906 Warszawa

Oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Oferta odpowiada wymogom określonym w PZP oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

Punktacja złożonych ofert, przyznana zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziale 14 części I SIWZ:

Wykonawca

Cena oferty

brutto w zł

(ilość punktów uzyskanych
w ramach kryterium)

 

Gwarancja i rękojmia

 

Termin dostawy

Wsparcie techniczne w języku polskim

Punkty razem

Termoenergia Dariusz Dajek

Ul. Gruntowa 8

04-906 Warszawa

 

248 091,00

(60,00 pkt)

 

 

36 miesięcy

 (10 pkt)

 

2 miesiące

(20 pkt)

 

TAK

(10 pkt)

100 pkt

 

Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust.1 PZP.

 

II. Wykluczeni wykonawcy

Zamawiający informuje, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert w niniejszym postępowaniu w Pakiecie nr 2, nie został wykluczony żaden wykonawca.

III. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone

Zamawiający informuje, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert w niniejszym postępowaniu w Pakiecie nr 2, żadna oferta nie została odrzucona.

******************************************************************************************************

 

Poznań, dnia 8 października 2020 r.


Postępowanie nr AD/ZP/59/20

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w Pakiecie nr 1.


Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Systemy wizyjne", Pakiet 1: Zestaw kamer dozorowych światła widzialnego z rejestratorem.


Działając podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający - Politechnika Poznańska, informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione w Pakiecie nr 1.

 

Pakiet nr 1

Uzasadnienie

Podstawa prawna: zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, „jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3".


Uzasadnienie faktyczne: w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, wpłynęła jedna oferta złożona przez Systemy Elektroniczne Jacek Kajdasz, ul. Kościuszki 7a, 63-000 Środa Wielkopolska. Oferta wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp.

**************************************************************************************************************
Poznań 2 października 2020 r.
Nr postępowania: AD/ZP/59/2                                                

 

Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert

„Systemy wizyjne"

  

Pakiet 1: Zestaw kamer dozorowych światła widzialnego z rejestratorem.

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

Termin realizacji przedmiotu dostawy

Okres gwarancji na zestaw

Warunki płatności

Pozostałe kryteria

 

1.

Systemy Elektroniczne Jacek Kajdasz

Ul. Kościuszki 7a

63-000 Środa Wielkopolska

179 088,00

2

24 miesiące

Zgodnie z SIWZ.

Wsparcie techniczne świadczone w języku polskim TAK.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 159.900,00 złotych brutto.

 

Pakiet 2: Zestaw kamer podczerwieni z obiektywami.

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

Termin realizacji przedmiotu dostawy

Okres gwarancji na zestaw

Warunki płatności

Pozostałe kryteria

1.

Termoenergia Dariusz Dajek

Ul. Gruntowa 8

04-906 Warszawa

248 091,00

2 miesiące

36 miesięcy

Zgodnie z SIWZ.

Wsparcie techniczne świadczone w języku polskim TAK

.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 218.940,00 złotych brutto.

 

 

 

RD/ZP/71/2020 | 21.10.2020 | 03.11.2020 - 12:30:55
nieograniczony
rozstrzygnięte

02.11.2020r. Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert.

RD/ZP/75/20 | 14.10.2020 | 29.10.2020 - 10:02:40
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowej aparatury - Mikroskop kąta Brewstera do układu wanien Langmuira wraz z układem sterującym do realizacji projektu SONATA NCN nr 2019/35/D/ST4/02037 pt. „Optymalizacja struktury nanoplatformy do powierzchniowo wzmocnionej detekcji pochodnych chlorofilu z wykorzystaniem techniki Langumira”  dla Politechniki Poznańskiej.


AD/ZP/58/20 | 06.08.2020 | 28.10.2020 - 11:02:02
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup i dostawa papieru kserograficznego i materiałów biurowych w okresie 24 miesięcy dla Politechniki Poznańskiej, z podziałem na następujące części (pakiety):

PAKIET 1 – papiery kserograficzne,

PAKIET 2 – materiały biurowe.


AD/ZP/64/20 | 21.08.2020 | 23.10.2020 - 12:39:56
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest sukcesywne świadczenie usług noclegowych wraz z wyżywieniem dla uczestników zajęć specjalistycznych w laboratoriach w Poznaniu, w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


AD/ZP/55/20 | 01.09.2020 | 22.10.2020 - 12:44:03
nieograniczony
rozstrzygnięte

 Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest usługa ubezpieczenia ryzyk lotniczych dla Politechniki Poznańskiej w poniższym zakresie:

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej użytkownika statku

powietrznego.

II. Ubezpieczenie aerocasco statków powietrznych.

III. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

IV. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności lotniczej (Centrum Kształcenia Lotniczego Politechniki Poznańskiej).

AD/ZP/52/2020 | 10.09.2020 | 19.10.2020 - 09:12:55
nieograniczony
rozstrzygnięte

18 09 2020 - Zamawiający opublikował informację z otwarcia ofert.

AD/ZP/74/20 | 23.09.2020 | 13.10.2020 - 11:04:50
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

        Przedmiotem przetargu nieograniczonego  jest  wykonanie robót budowlanych remontowych w budynkach Osiedla Studenckiego  Politechniki Poznańskiej.

 

Remont  obejmuje:

 • Roboty remontowe budowlane wewnątrz budynków między innymi naprawy posadzek, malowanie, naprawy izolacji, naprawy okładzin ściennych, naprawy żaluzji,
 • Roboty remontowe dot. Wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej między innymi wymianę zaworów, wymianę wpustów podłogowych, naprawę kabin prysznicowych
 • Remonty wewnętrznej instalacji elektrycznej oświetleniowej,
 • Roboty budowlane zewnętrzne między innymi naprawę oznakowania budynków, usuwaniu graffiti.AD/ZP/68/20 | 21.09.2020 | 09.10.2020 - 13:00:29
nieograniczony
rozstrzygnięte
AD/ZP/69/20 | 14.09.2020 | 01.10.2020 - 10:45:18
nieograniczony
rozstrzygnięte


AD/ZP/61/20 | 25.08.2020 | 09.09.2020 - 12:14:27
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest modernizacja laboratorium wyposażonego w wysokiej klasy sprzęt do biomechanicznej analizy ruchu.


AD/ZP/60/20 | 18.08.2020 | 04.09.2020 - 13:51:04
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

AD/ZP/63/20 | 24.08.2020 | 02.09.2020 - 08:07:29
nieograniczony
rozstrzygnięte


AD/ZP/50/20 | 03.08.2020 | 25.08.2020 - 11:05:33
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa urządzeń SKD, CCTV i SSWiN wraz z podzespołami peryferyjnymi dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na pakiety:

Pakiet I- Urządzenia kontroli dostępu

Pakiet II- Urządzenia do systemu CCTV i SSWiN wraz ze sprzętem komputerowym