Postępowania rozstrzygnięte

AD/ZP/10/17 | 30.01.2017 | 25.05.2023 - 08:00:22
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

         AD/ZP/10/17                                                                                                         Poznań  14.02.2017r.

 

 

 

                                      INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

                                                                        

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na bieżące wykonywanie  drobnych robót dekarskich w obiektach uczelni (budynki dydaktyczne, administracyjne, domy studenckie).

 

Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia kwotę: 122 789,94zł brutto

Do upływu terminu składania ofert złożono jedną ofertę:

1. Zakład Ogólnobudowlany

    Michał Sowiak, Józef Sowiak

    61-315 Poznań

    ul. Żurawicka 9

    Cena brutto           112 507,56zł

    Czas przystąpienia do wykonania robót  - 12 godzin

    Okres gwarancji - 36 miesięcy

 

 

 

AD/ZP/57/18 | 16.08.2018 | 24.05.2023 - 17:47:29
dialog techniczny
rozstrzygnięte

UWAGA !!!

21.08.2018 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści Regulaminu Dialogu Technicznego

 

AN/ZP/72/2021 | 09.08.2021 | 24.05.2023 - 17:46:08
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Poznań, dnia 15 września 2021 r.

 

 

Postępowanie nr AN/ZP/72/21

 

Wykonawca:

ERZET-PODŁOGI Jarosław Zajączkowski

Spółka Jawna

Ul. Gazownicza 25,

43-300 Bielsko-Biała

adres e-mail: erzet@erzet.pl

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą Instalacja drewnianej podłogi sportowej powierzchniowo-elastycznej na istniejącym podłożu z ogrzewaniem podłogowym

 

 

Działając podstawie art. 253 ust. 2 w związku z art. 266 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej PZP, Zamawiający - Politechnika Poznańska, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Instalacja drewnianej podłogi sportowej powierzchniowo-elastycznej na istniejącym podłożu z ogrzewaniem podłogowym

 

 

Najkorzystniejszą ofertą w ww. postępowaniu jest oferta złożona przez Wykonawcę:

ERZET-PODŁOGI Jarosław Zajączkowski Spółka Jawna

ul. Gazownicza 25, 43-300 Bielsko-Biała

 

Oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Oferta odpowiada wymogom określonym w PZP oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

 

Punktacja oferty, przyznana zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziale 17 części I SWZ:

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

Okres gwarancji

 

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

 

Punkty razem

1.

ERZET-PODŁOGI Jarosław Zajączkowski Spółka Jawna

ul. Gazownicza 25, 43-300 Bielsko-Biała

 

854.508,80 zł

60 pkt

 

 

5 lat

10 pkt

 

 

 

 

6 tygodni

30 pkt

 

 

 

 

100 pkt

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na zainstalowaniu na istniejącym podłożu z ogrzewaniem podłogowym drewnianej podłogi sportowej powierzchniowo-elastycznej typu 4, zgodnie z normą PN-EN 14904 lub normą równoważną, na ruszcie z zastosowaniem paneli sportowych wykonanych z litego drewna wgłębnie barwionego na wskroś na miodowo-brązowy kolor. 

 

UWAGA !!!

2021-08-23 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SWZ

2021-08-20 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ


W dniu 10.08.2021r. ogłoszenie zostało zamieszczone również:

-na platformie e-Zamówienia - treść w załączniiku

oraz

-w systemie miniPortal

Identyfikator postępowania niezbędny do złożenia oferty przez platformę miniPortal:

4609aae1-1dfc-4fe9-8ef2-49f1b55f1bc8


AD/ZP/30/20 | 03.06.2020 | 24.05.2023 - 17:43:00
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

21.07.2020r -  Zamawiający opublikował ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA, treść pisma znajduje się w załączniku

AD/ZP/83/18 | 23.11.2018 | 24.05.2023 - 17:39:58
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/51/2023 | 07.04.2023 | 23.05.2023 - 09:35:28
Przetarg nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

21-04-2023r.-INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ
NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

21-04-2023r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

23-05-2023r. Ogłoszenie Wyników

ad/zp/34/23 | 14.04.2023 | 18.05.2023 - 14:32:25
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja samochodowej hamowni podwoziowej obciążeniowo-inercyjnej w celu przystosowania do badania samochodów osobowych o napędzie elektrycznym i spalinowym zlokalizowanej w budynku Politechniki Poznańskiej.AD/ZP/53/23 | 04.05.2023 | 18.05.2023 - 13:53:41
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

Przedmiotem zamówienia jest „Bieżące wykonywanie usług stolarskich w obiektach Politechniki Poznańskiej (budynki dydaktyczne, administracyjne, domy studenckie)”.AD/ZP/52/23 | 28.04.2023 | 15.05.2023 - 11:53:56
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa oraz przedłużenie wsparcia dla zapory sieciowej firmy Checkpoint dla Politechniki Poznańskiej.”AN/ZP/11/23 | 17.02.2023 | 12.05.2023 - 13:13:52
Przetarg nieograniczony
rozstrzygnięte

UWAGA !!!

2023-03-10 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SWZ

2023-03-06 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SWZ

AN/ZP/59/23 | 25.04.2023 | 11.05.2023 - 10:14:58
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte
AN/ZP/25/23 | 17.02.2023 | 10.05.2023 - 09:44:07
Przetarg nieograniczony
rozstrzygnięte

UWAGA !!!

2023-03-07 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SWZ

2023-02-24 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SWZ

RD/ZP/113/22 | 28.10.2022 | 09.05.2023 - 10:05:22
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do realizacji zajęć w laboratorium procesów technologicznych oraz laboratorium kompozytów budowlanych dla projektu „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska", z podziałem na części:

Pakiet I Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do realizacji zajęć w laboratorium procesów technologicznych w zakresie odczynników chemicznych.
Pakiet II Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do realizacji zajęć w laboratorium procesów technologicznych w zakresie tworzyw sztucznych do przetwórstwa/wytłaczania.


AN/ZP/40/23 | 09.03.2023 | 27.04.2023 - 16:45:51
Przetarg nieograniczony
rozstrzygnięte

UWAGA !!!

2023-03-14 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SWZ

2023-03-13 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ

AD/ZP/37/23 | 08.03.2023 | 20.04.2023 - 14:31:19
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte


 

            Przedmiotem zamówienia jest organizacja wycieczki turystyczno-krajoznawczej dla pracowników, emerytów i rencistów Politechniki Poznańskiej oraz ich rodzin (współmałżonek lub dzieci do 18 r.ż)

 

PAKIET I wycieczka do Chorwacji

 

PAKIET II – wycieczka do Gołuchowa

 

PAKIET III – wycieczka do Trójmiasta


 
 

Dotyczy Pakietu I.

Pakiet II i Pakiet  III  zostanie rozstrzygnięty w późniejszym terminie.

 29.03.2023 - Zamawiający opublikował ogłoszenie wyników, dotyczące pakietu I 

Pismo w komunikatach.

 


 

Dotyczy Pakietu I.

Pakiet II i Pakiet  III  zostanie rozstrzygnięty w późniejszym terminie.

 14.04.2023 - Zamawiający opublikował ponowne ogłoszenie wyników, dotyczące pakietu I 

Pismo w komunikatach.

 

Dotyczy Pakietu II i Pakietu III

20.04.2023r Zamawiający opublikował ogłoszenie wyników - unieważnienie, dotyczące Pakietu II i Pakietu III.

Pismo w komunikatach.

AD/ZP/27/23 | 02.02.2023 | 20.04.2023 - 11:58:54
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

22.02.2023r. - Zamawiający opublikował ogłoszenie wyników. Treść w komunikatach.

 

 

AN/ZP/13/23 | 14.02.2023 | 14.04.2023 - 17:14:23
Przetarg nieograniczony
rozstrzygnięte

UWAGA !!!

2023-03-15 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ

2023-03-03 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SWZ

RD/ZP/106/22 | 11.10.2022 | 14.04.2023 - 12:34:51
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

Przedmiotem zamówienia jest:

„Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do realizacji zajęć w laboratorium procesów technologicznych oraz laboratorium kompozytów budowlanych dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, z podziałem na części:

Pakiet I Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do realizacji zajęć w laboratorium procesów technologicznych oraz laboratorium kompozytów budowlanych w zakresie szkła laboratoryjnego, oraz środków ochrony osobistej.

Pakiet II Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do realizacji zajęć w laboratorium procesów technologicznych w zakresie odczynników chemicznych.

Pakiet III Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do realizacji zajęć w laboratorium procesów technologicznych w zakresie składników potrzebnych do wytwarzania izolacji termicznych oraz elastomerów poliuretanowych.

Pakiet IV Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do realizacji zajęć w laboratorium procesów technologicznych w zakresie tworzyw sztucznych do przetwórstwa/wytłaczania. 

 


 
27.10.2022 r. Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie PAKIETU II i PAKIETU IV.


Zamawiający zamieścił również informację w systemie mini portal.

AD/ZP/22/23 | 08.03.2023 | 07.04.2023 - 11:24:06
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

Przedmiotem zamówienia jest "Usługa wykonania okresowych przeglądów serwisowych i konserwacji agregatów prądotwórczych zlokalizowanych w budynkach Politechniki Poznańskiej wraz z gotowością do usuwania awarii z podziałem na części(pakiety)” 

Pakiet I - Agregaty - prądotwórcze zlokalizowane w CW,BT.

Pakiet II – Agregaty –prądotwórcze zlokalizowane w CMBiN, CDWTCh i DS. 6.

 

AD/ZP/24/23 | 24.02.2023 | 06.04.2023 - 11:52:50
Przetarg nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obsługi portierni w obiektach Politechniki Poznańskiej oraz ochrony obiektów dydaktycznych, administracyjnych i Domów Studenckich wraz z przyległymi terenami, przez okres 12 miesięcy

AD/ZP/29/2023 | 10.03.2023 | 04.04.2023 - 13:16:26
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

 

21-03-2023r. INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ
NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

21-03-2023r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

04-04-2023r. Ogłoszenie Wyników

AD/ZP/18/23 | 02.02.2023 | 30.03.2023 - 15:24:41
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa z przebudową instalacji gazów technicznych oraz wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Hali Technologicznej oraz laboratorium 312A w budynku Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
Wykonanie prac obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej wg programu funkcjonalno-użytkowego:
- Budowa rurociągu dla podtlenku azotu do pomieszczenia nr 312A
- Budowa systemu detekcji gazu dla pomieszczenia nr 312A i szafy z butlami gazowymi
- Posadowienie i montaż szafy na gazy techniczne w pomieszczeniu HT
- Budowa instalacji gazów technicznych w pomieszczeniu HT
- Budowa systemu detekcji gazu dla pomieszczenia HT i szafy z butlami gazowymi
- Przebudowa instalacji wentylacji w pomieszczeniu HT
- Przygotowanie dokumentacji powykonawczych, informacji technicznych oraz przeprowadzenie odbiorów oraz uzyskanie pozwolenia użytkownie instalacji.


AD/ZP/19/23 | 15.02.2023 | 29.03.2023 - 15:03:07
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa blankietów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek „HDP FARGO”,  z podziałem na części (pakiety).

PAKIET I: ELS /elektroniczne legitymacje studenckie/

PAKIET II: ELS / elektroniczne legitymacje studenckie / POZOSTAŁE

PAKIET III: Materiały eksploatacyjne do drukarek Fargo HDP8500

PAKIET IV: ELD/elektroniczne legitymacje doktoranckie/

 AD/ZP/23/23 | 08.03.2023 | 27.03.2023 - 14:49:43
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opieki serwisowej oraz usługi wsparcia, Asysty i Rozwoju przez Wykonawcę przy Zintegrowanym Systemie Informatycznym one4all (zwanym dalej także ZSI one4all) opartym o Microsoft Dynamics AX dla Politechniki Poznańskiej.


AD/ZP/38/23 | 02.03.2023 | 27.03.2023 - 07:53:24
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

   Przedmiotem zamówienia jest bieżące wykonywanie drobnych robót remontowych i awaryjnych w zakresie instalacji elektrycznych w obiektach (budynki dydaktyczne, administracyjne, domy studenckie) Politechniki Poznańskiej.

 

AD/ZP/43/23 | 13.03.2023 | 24.03.2023 - 14:37:54
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte


Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy do siedziby zamawiającego biletów lotniczych na służbowe podróże zagraniczne.
„Projekt, budowa i rozwój bezzałogowych systemów latających. Udział reprezentacji Politechniki Poznańskiej w międzynarodowych zawodach akademickich” (Umowa MEiN/2022/DIR/2939)
•„Udział w zawodach European Rocketry Challange Portugal 2022 oraz w zawodach IREC Spaceport America Cup 2023 z hybrydową rakietą sondażową” (Umowa MEiN/2022/DIR/3096)
realizowanych w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
PAKIET I – Rezerwacja, zakup i dostawa 7 biletów lotniczych na międzynarodowe zawody akademickie SAE Aero Design Mexico odbywające się w terminie 31.03-01.04.2023 terminy lotów: 27.03.2023 - 04.04.2023
Zakup zrealizowany zostanie w ramach projektu pn. „Projekt, budowa i rozwój bezzałogowych systemów latających. Udział reprezentacji Politechniki Poznańskiej w międzynarodowych zawodach akademickich”, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szczegóły znajdują się w załączniku nr 7a
PAKIET II – Rezerwacja, zakup i dostawa 4 biletów lotniczych na międzynarodowe zawody akademickie SAE Aero Design Mexico i SAE Aero Design West odbywające się w terminie 31.03-01.04.2023 i 14-16.04.2023
terminy lotów: 27.03.-18.04.2023
Zakup zrealizowany zostanie w ramach projektu pn. „Projekt, budowa i rozwój bezzałogowych systemów latających. Udział reprezentacji Politechniki Poznańskiej w międzynarodowych zawodach akademickich”, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Szczegóły znajdują w załączniku nr 7b
PAKIET III – Rezerwacja, zakup i dostawa 3 biletów lotniczych na międzynarodowe zawody akademickie SAE Aero Design West odbywające się w terminie 14-16.04.2023
terminy lotów: 11-18.04.2023r.
Zakup zrealizowany zostanie w ramach projektu pn. „Projekt, budowa i rozwój bezzałogowych systemów latających. Udział reprezentacji Politechniki Poznańskiej w międzynarodowych zawodach akademickich”, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Szczegóły znajdują się w załączniku nr 7c.
PAKIET IV - Rezerwacja, zakup i dostawa 19 biletów lotniczych do USA w przedziale od 12.06.2023r. do 05.07.2023r. Zakup zrealizowany zostanie w ramach projektu w programie „Najlepsi z Najlepszych 4.0” pn.: „Udział
w zawodach European Rocketry Challenge Portugal 2022 oraz w zawodach IREC Spaceport America Cup 2023 z hybrydową rakietą sondażową".
Bilet A - 8 szt.
• trasa Europa - USA, wylot 12.06.2023r.
• trasa USA - Europa, wylot z USA 05.07.2023r.
Bilet B - 7 szt.
• trasa Europa - USA, wylot 15.06.2023r.
• trasa USA - Europa, wylot z USA 29.06.2023r.
Bilet C - 4 szt.
• trasa Europa - USA, wylot 12.06.2023r.
• trasa USA - Europa, wylot z USA 29.06.2023r.
Szczegóły znajdują się w załączniku nr 7d.

21-03-2023r. INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ
NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA. Pismo w komunikatach.

21-03-2023r. INFORMACJA Z OTWARCIA. Pismo znajduje się w komunikatach.

22-03-2023- 

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na Pakiet I, Pakiet II i Pakiet IV i zostało rozstrzygnięte.Pakiet III zostanie rozstrzygnięty w późniejszym terminie.

Pismo w komunikatach.

 


Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na Pakiet III zostało unieważnione.Pakiet II, Pakiet II i Pakiet IV został rozstrzygnięty we wcześniejszym terminie.

Pismo w komunikatach.

 

AD/ZP/7/23 | 24.02.2023 | 22.03.2023 - 15:29:58
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa liofilizatora laboratoryjnego stołowego wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla Politechniki Poznańskiej.”
AD/ZP/30/23 | 22.02.2023 | 20.03.2023 - 15:42:19
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług pocztowych dla Politechniki Poznańskiej w okresie 24 miesięcy z podziałem na części (pakiety)”
PAKIET I: usługi pocztowe krajowe i zagraniczne
PAKIET II: usługi kurierskie krajowe
PAKIET III: usługi kurierskie międzynarodowe

AN/ZP/02/23 | 31.01.2023 | 20.03.2023 - 11:58:42
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

UWAGA !!!

2023-02-15 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ

2023-02-08 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ

RD/ZP/102/2022 | 21.11.2022 | 14.03.2023 - 12:32:50
Przetarg nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

23.11.2022r. - Zmiana treści swz.

12.12.2022r. - Odpowiedź na pytania.

14.12.2022r. - Odpowiedź na pytanie.

15.12.2022r. - Odpowiedź na pytanie.

 

22-12-2022r-INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

22-12-2022r-INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

01-02-2023r-Ogłoszenie wyników w Pakietach Nr: 1-5.

14-03-2023r-Ogłoszenie wyników w Pakiecie Nr: 6.


 

AD/ZP/33/23 | 17.02.2023 | 10.03.2023 - 14:53:47
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

   Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy do siedziby zamawiającego biletów lotniczych na służbowe podróże zagraniczne.

 

       „Projekt, budowa i rozwój bezzałogowych systemów latających. Udział reprezentacji Politechniki Poznańskiej w międzynarodowych zawodach akademickich” (Umowa MEiN/2022/DIR/2939)

      „Udział w zawodach European Rocketry Challange Portugal 2022 oraz w zawodach IREC Spaceport America Cup 2023 z hybrydową rakietą sondażową”

(Umowa MEiN/2022/DIR/3096)

realizowanych w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

PAKIET I – Rezerwacja, zakup i dostawa 7 biletów lotniczych do USA na międzynarodowe zawody akademickie SAE Aero Design East odbywające się w terminie10-12.03.2023

w ramach projektu „Projekt, budowa i rozwój bezzałogowych systemów latających. Udział reprezentacji Politechniki Poznańskiej w międzynarodowych zawodach akademickich” (7004/MNSW/0025-02).

 

PAKIET II – Rezerwacja, zakup i dostawa 11 biletów lotniczych na międzynarodowe zawody akademickie SAE Aero Design Mexico odbywające się w terminie 31.03-01.04.2023

w ramach projektu „Projekt, budowa i rozwój bezzałogowych systemów latających. Udział reprezentacji Politechniki Poznańskiej w międzynarodowych zawodach akademickich” (7004/MNSW/0025-04).

 

PAKIET III Rezerwacja, zakup i dostawa 6 biletów lotniczych na międzynarodowe zawody akademickie SAE Aero Design West odbywające się w terminie 14-16.04.2023

w ramach projektu „Projekt, budowa i rozwój bezzałogowych systemów latających. Udział reprezentacji Politechniki Poznańskiej w międzynarodowych zawodach akademickich” (7004/MNSW/0025-03). 

 

PAKIET IV - Rezerwacja, zakup i dostawa 19 biletów lotniczych do USA w przedziale od 12.06.2023r. do 05.07.2023r. w ramach projektu w programie „Najlepsi z Najlepszych 4.0” pn.: „Udział w zawodach European Rocketry Challenge Portugal 2022 oraz w zawodach IREC Spaceport America Cup 2023 z hybrydową rakietą sondażową".

 

W związku z odmową podpisania umowy przez Wykonawcę Top Podróże Sp. z o.o. Pl. Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin,  Komisja przetargowa proponuje unieważnić postępowanie w zakresie Pakietu II, Pakietu III i Pakietu IV na podstawie art. 255 ust. 3 Ustawy PZP, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Pismo w komunikatach.

AD/ZP/21/23 | 31.01.2023 | 08.03.2023 - 14:18:02
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

AD/ZP/21/23

Zakup i dostawa fabrycznie nowego modułu orientacji przestrzennej ADCS dla satelity standardu Cubesat dla Politechniki Poznańskiej.

Zakup w ramach Projektu pn. Uniwersalna platforma nanosatelitarna dla współdzielonych misji badawczych, eksperymentalnych i komercyjnych, nr POIR.01.01.01-00-1211/19-00.

 

AD/ZP/6/23 | 25.01.2023 | 28.02.2023 - 12:45:56
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

28.02.2023r. - Zamawiający opublikował ogłoszenie wyników. Treść w komunikatach.


AN/ZP/95/22 | 09.11.2022 | 21.02.2023 - 15:43:25
Przetarg nieograniczony
rozstrzygnięte

UWAGA !!!

2022-12-09 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ

2022-11-28 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SWZ

2022-11-22 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SWZ

AD/ZP/20/23 | 26.01.2023 | 21.02.2023 - 13:22:27
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

21.02.2023r. - Zamawiający opublikował ogłoszenie wyników. Treść w komunikatach.

AD/ZP/14/23 | 25.01.2023 | 21.02.2023 - 09:29:47
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

21.02.2023r. - Zamawiający opublikował ogłoszenie wyników. Treść w komunikatach.


RD/ZP/132/22 | 29.12.2022 | 10.02.2023 - 14:24:42
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Przedmiotem zamówienia jest Budowa instalacji elektrycznej w pomieszczeniu serwerowni Instytutu Informatyki nr P.01.4.16
w budynku Centrum Wykładowego Politechniki
Wykonanie prac obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej wg projektu wykonawczego:
• dostawa i montaż rozdzielnicy RS0/RNGS0 z wykorzystaniem analizatora PAC3200 posiadanego przez Zamawiającego
(dostawa inwestorska Zamawiającego)
• montaż trasy koryt stalowych dla WLZ oraz montaż i podłączenie WLZ dla rozdzielnicy RS0/RNGS0 z wykorzystaniem
kabla YAKXS 1x120 posiadanego przez Zamawiającego (dostawa inwestorska Zamawiającego)
• wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych w 4 szafach serwerowych
• wykonanie Instalacji wyrównawczej poprzez montaż dwóch SWP (podłączonych do SWP w P.01.9.7) oraz podłączenie do
nich koryt stalowych oraz jednej szafy 19” w pomieszczeniu serwerowni

10.02.2023. - Zamawiający dodał w komunikatach sprostowanie dotyczące postępowanie. Treść w komunikatach.


AN/ZP/125/22 | 08.12.2022 | 07.02.2023 - 16:14:56
Przetarg nieograniczony
rozstrzygnięte

UWAGA !!!


2022-12-15 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SWZ

AD/ZP/4/23 | 19.01.2023 | 02.02.2023 - 16:03:08
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa paliwa AVGAS 100LL oraz benzyny bezołowiowej 95 do samolotów Politechniki Poznańskiej wraz z możliwością całodobowego tankowania” z podziałem na części (pakiety)


PAKIET I – paliwo lotnicze AVGAS 100LL w ilości maksymalnie 45 000 litrów
15 000 litrów – zamówienie podstawowe
30 000 litrów – zamówienie opcjonalne


PAKIET II – benzyna bezołowiowa 95 w ilości maksymalnie 4 500 litrów
1 000 litrów – zamówienie podstawowe
3 500 litrów – zamówienie opcjonalne


 


 

 

AN/ZP/117/22 | 02.12.2022 | 31.01.2023 - 23:02:36
Przetarg nieograniczony
rozstrzygnięte
UWAGA !!!

2023-01-02 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ

RD/ZP/91/2022 | 28.10.2022 | 27.01.2023 - 10:42:42
Przetarg nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

01-12-2022r-INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

01-12-2022r-INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

22-12-2022r-OGŁOSZENIE WYNIKÓW - PAKIET NR 4

27-01-2023r-OGŁOSZENIE WYNIKÓW - PAKIET NR 1-3, 5-8

 


 

RD/ZP/127/22 | 23.12.2022 | 24.01.2023 - 12:13:00
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Przedmiotem zamówienia jest bieżące wykonywanie awaryjnych drobnych robót budowlanych i instalacyjnych w obiektachPolitechniki Poznańskiej z podziałem na części.

PAKIET I – wykonanie awaryjnych drobnych robót budowlanych,

PAKIET II – wykonanie awaryjnych drobnych robót instalacyjnych.13.01.2023 Zamawiający opublikował ogłoszenie wyników dotyczące Pakietu II. Treść pisma znajduje się w komunikatach.Pakiet I zostanie rozstrzygnięty w późniejszym terminie.

Ponadto Zamawiający informuje, że zamieścił informację na  platformie miniPortal

RD/ZP/80/22 | 29.07.2022 | 12.01.2023 - 10:26:45
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiająceg

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług noclegowych wraz z wyżywieniem dla uczestników zajęć specjalistycznych w laboratoriach w Poznaniu, w ramach projektu „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska".


RD/ZP/90/22 | 30.09.2022 | 02.01.2023 - 14:02:40
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa papieru kserograficznego i materiałów biurowych w okresie 12 miesięcy dla Politechniki Poznańskiej, z podziałem na następujące części (pakiety):

PAKIET nr 1 – papiery kserograficzne,

PAKIET nr 2 – materiały biurowe.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

RD/ZP/110/22 | 02.12.2022 | 28.12.2022 - 14:16:16
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

RD/ZP/110/22

Zakup i dostawa fabrycznie nowego modułu orientacji przestrzennej ADCS dla satelity standardu Cubesat dla Politechniki Poznańskiej.

Zakup w ramach Projektu pn. Uniwersalna platforma nanosatelitarna dla współdzielonych misji badawczych, eksperymentalnych i komercyjnych, nr POIR.01.01.01-00-1211/19-00.

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

RD/ZP/114/2022 | 22.11.2022 | 28.12.2022 - 13:01:15
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

 

    Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych na okres 12 miesięcy dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części:

 

PAKIET NR 1

PAKIET NR 2

PAKIET NR 3

PAKIET NR 4

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SWZ (Szczegółowe formularze cenowe: załączniki nr 5a - 5d).

 

2022-11-29 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SWZ

2022-12-01 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SWZ

05.12.2022. - Zamawiający opublikował zmiane treści SWZ. Treść w komunikatach.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  opublikowana została  dnia: 05.12.2022 r., w Biuletynie Zamówień Publicznych poprzez platformę  e-Zamówienia  (treść w załączeniu).

 

09-12-2022r-INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA.TREŚĆ PISMA ZNAJDUJE SIĘ W KOMUNIKATACH.

 

09-12-2022r- ZAMAWIAJĄCY OPUBLIKOWAŁ INFORMACJĘ  Z OTWARCIA OFERT. TREŚĆ PISMA ZNAJDUJE SIĘ W KOMUNIKATACH.

28-12-2022r- ZAMAWIAJĄCY OPUBLIKOWAŁ OGŁOSZENIE WYNIKÓW. TREŚĆ PISMA ZNAJDUJE SIĘ W KOMUNIKATACH.

RD/ZP/118/22 | 01.12.2022 | 21.12.2022 - 15:55:00
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

       Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi uruchomienia i dostępu online do naukowych baz danych dla Biblioteki Politechniki Poznańskiej, z podziałem na 4 następujące części:

PAKIET I - Naukowa baza danych online Association for Computing Machinery Digital Library

PAKIET II - Naukowa Baza Danych online International Standard Serial Number Online

PAKIET III - Naukowa baza danych online SAE Technical Papers: 1998-Present

PAKIET IV - Naukowa baza danych online IBUK Libra.

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

AN/ZP/96/22 | 17.11.2022 | 21.12.2022 - 12:09:03
Przetarg nieograniczony
rozstrzygnięte

UWAGA !!!

2022-11-28 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SWZ

2022-11-25 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ

AN/ZP/105/22 | 26.10.2022 | 16.12.2022 - 13:22:57
Przetarg nieograniczony
rozstrzygnięte
RD/ZP/115/22 | 17.11.2022 | 15.12.2022 - 15:23:01
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

RD/ZP/115/22

Przedmiotem zamówienia jest odnowienie usługi Business Ready Enhancement Plan (BREP) na posiadane i wykorzystywane przez Politechnikę Poznańską licencje Microsoft Dynamics AX 2009 na okres od 31-12-2022 do 30-12-2023 dla 126 użytkowników jednoczesnych.


25.11.2022 r. Zamawiający udostępnił Informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Szczegóły znajdują się w załączniku (KOMUNIKATY).


 

25.11.2022 r. Zamawiający udostępnił INFORAMCJĘ Z OTWARCIA OFERT, szczegóły znajdują się w załączniku (KOMUNIKATY).


 

RD/ZP/103/22 | 28.11.2022 | 14.12.2022 - 14:28:42
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż) przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego przedłużenia kontraktów serwisowych dla środowiska VWware posiadanych przez Zamawiającego, nabytych na podstawie odrębnych umów.


RD/ZP/100/22 | 18.10.2022 | 12.12.2022 - 14:40:34
Przetarg nieograniczony
rozstrzygnięte

Zakup i sukcesywna dostawa środków utrzymania czystości dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na pakiety: Pakiet I, Pakiet II

Opis przedmiotu zamówienia załączniku nr 8 do SWZ

Szczegółowy formularz cenowy znajduje się w załączniku nr 7A, 7B do SWZ.

 

RD/ZP/109/22 | 09.11.2022 | 12.12.2022 - 11:04:08
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte
RD/ZP/108/22 | 28.10.2022 | 24.11.2022 - 12:22:55
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa materiałów promocyjnych oraz odzieży z oznakowaniem graficznym Politechniki Poznańskiej na okres 6 miesięcy lub do wyczerpania zapasów dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części(pakiety)”

 

 RD/ZP/104/22 | 08.11.2022 | 21.11.2022 - 13:17:04
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte


Przedmiotem zamówienia jest „usługa wykonania elementów osi dla manipulatora dla Politechniki Poznańskiej.”RD/ZP/73/22 | 02.08.2022 | 17.11.2022 - 16:25:07
Przetarg nieograniczony
rozstrzygnięte

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części:

Pakiet nr 1 – Meble

Pakiet nr 2 – Krzesła konferencyjne.

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

RD/ZP/56/2022 | 15.07.2022 | 15.11.2022 - 12:58:46
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

10.08.2022r. - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do SWZ. Treśc pisma znajduje się w komunikatach.

2022-08-25 Zamawiający opublikował informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2022-08-25 Zamawiający opublikował informację z otwarcia ofert.

2022-11-15 Zamawiający opublikował Ogłoszenie Wyników.

 

RD/ZP/74/22 | 29.08.2022 | 09.11.2022 - 13:40:24
Przetarg nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

RD/ZP/89/22 | 10.10.2022 | 07.11.2022 - 15:45:18
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

Przedmiotem zamówienia jest „dostawa fabrycznie nowej maszyny wytrzymałościowej wraz z wyposażeniem, montażem
oraz przeprowadzeniem szkolenia dla Politechniki Poznańskiej.”
RD/ZP/98/22 | 26.09.2022 | 27.10.2022 - 10:52:00
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa mebli do Sali


posiedzeń Rady Wydziału


Technologii Chemicznej,  z podziałem na części (pakiety):  


PAKIET I - Krzesło stacjonarne


PAKIET II - Stół konferencyjny

 

RD/ZP/53/22 | 20.07.2022 | 20.10.2022 - 14:07:53
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wdrożeniem systemu zapory sieciowej typu Next Generation Firewall dla ochrony zasobów publicznych Politechniki Poznańskiej.RD/ZP/6/2022 | 19.04.2022 | 20.10.2022 - 14:03:58
Przetarg nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej”
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 6 części:
Pakiet nr 1
Pakiet nr 2
Pakiet nr 3
Pakiet nr 4
Pakiet nr 5
Pakiet nr 6

2022-04-25 Zamawiający opublikował na stronie internetowej odpowiedzi oraz zmianę treści SWZ.

2022-04-27 Zamawiający opublikował na stronie internetowej odpowiedzi oraz zmianę treści SWZ.

2022-04-27 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ (Dotyczy Pakietu nr 1).

2022-04-28 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ.

2022-05-09 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ.

2022-05-11 Zamawiający opublikował na stronie internetowej odpowiedzi oraz zmianę treści SWZ.

2022-05-20 Informacja Zamawiającego

2022-05-20 Zamawiający opublikował na stronie internetowej odpowiedzi oraz zmianę treści SWZ.

2022-05-20 Zamawiający opublikował na stronie internetowej kolejne odpowiedzi oraz zmianę treści SWZ.

2022-05-25 Informacja Zamawiającego-Sprostowanie ogłoszenia-Zmiana SWZ-Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert.

2022-05-27 Informacja Zamawiającego.

2022-05-31 Zamawiający opublikował na stronie internetowej kolejne odpowiedzi oraz zmianę treści SWZ.

2022-06-01 Informacja Zamawiającego-Sprostowanie ogłoszenia-Zmiana SWZ-Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert.

2022-06-03 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ.

2022-06-10 INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ
NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

10-06-2022r.- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

02.09.2022r. Zamawiajcy opublikował OGŁOSZENIE WYNIKÓW - UNIEWAŻNIENIE w zakresie Pakietu nr 1, 5 i 6.
Postepowania prowadzone w Pakietach nr: 2, 3 i 4 zostaną rozstrzygnięte w najszybszym możliwym terminie.

20.10.2022r. Zamawiajcy opublikował OGŁOSZENIE WYNIKÓW -w zakresie Pakietu nr 2,3,4.


 


RD/ZP/97/22 | 12.09.2022 | 19.10.2022 - 11:02:26
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte


Przedmiotem zamówienia jest:
„Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium kompozytów budowlanych w zakresie stołów laboratoryjnych i szaf
ubraniowych, dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.RD/ZP/22/22 | 21.02.2022 | 18.10.2022 - 11:22:56
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

RD/ZP/31/22 | 23.03.2022 | 13.10.2022 - 13:02:18
Przetarg nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Sprzedaż i dostawa urządzeń oraz oprogramowania w zakresie biofeedbacku i fotografii dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, z podziałem na części:

Pakiet I Sprzedaż i dostawa wyposażenia w zakresie sprzętu fotograficznego, komputerowego, promptera z tabletem i lamp studyjnych.

Pakiet II Sprzedaż i dostawa sprzętu w zakresie biofeedbacku, tj. zestawu mobilnego eyetrackingu, zestawu eyetrackera stacjonarnego i EEG oraz oprogramowania

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.23.06.2022r - Zamawiający opublikował w dniu dzisiejszym ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PAKIETU II, treśc pisma znajduje się w załączeniu

Pakiet I zostanie rozstrzygnięty w najszybszym możliwym terminie

01.07.2022r - Zamawiający opublikował w dniu dzisiejszym ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PAKIETU I, treśc pisma znajduje się w załączeniu


 

RD/ZP/26/22 | 18.03.2022 | 13.10.2022 - 12:31:40
Przetarg nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 

RD/ZP/26/22

Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium skanu 3D w zakresie skanerów 3D, sprzętu komputerowego, ramienia robotycznego i oprogramowania dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”

20.04.2022r - Zamawiający zamieścił Informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, treść pisma znajduje się w załączniku (komunikaty)

20.04.2022r - Zamawiający zamieścił Informację z otwarcia ofert, treść pisma znajduje się w załączniku (komunikaty)

24.05.2022 - Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieścił Ogłoszenie o rozstrzygniętym postępowaniu

RD/ZP/99/22 | 19.09.2022 | 12.10.2022 - 14:29:26
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte


Przedmiotem zamówienia jest: „dostawa fabrycznie nowych elementów automatyki mobilnej z podziałem na części (pakiety)”

na potrzeby realizacji projektu pn. Nowa generacja maszyn dedykowanych innowacyjnej technologii strip-till one-pass dostosowanych do rolnictwa smart fields i rolnictwa 4.0. nr POIR.01.01.01-00-2279/20.

PAKIET I

PAKIET II

PAKIET III

PAKIET IV

PAKIET V

 RD/ZP/34/22 | 01.04.2022 | 12.10.2022 - 13:16:37
Przetarg nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem zamówienia jest ,,Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie wyparki próżniowej, pieca, suszarki, wag, mieszadeł oraz form do otrzymywania pianki dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”
RD/ZP/108/21 | 03.12.2021 | 10.10.2022 - 13:43:23
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium skanu 3D i robotyki dla projektu „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska", z podziałem na części:
Pakiet I Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie skanerów 3D, sprzętu komputerowego, ramienia robotycznego i oprogramowania
Pakiet II Sprzedaż i dostawa części robotów w zakresie silników elektrycznych wraz z konwerterami i zasilaczami


Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach

AN/ZP/63/22 | 22.08.2022 | 10.10.2022 - 12:20:23
Przetarg nieograniczony
rozstrzygnięte
RD/ZP/92/22 | 30.08.2022 | 30.09.2022 - 09:19:54
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte
AN/ZP/86/22 | 31.08.2022 | 21.09.2022 - 13:27:33
Przetarg nieograniczony
rozstrzygnięte
AN/ZP/87/22 | 18.08.2022 | 21.09.2022 - 11:15:32
Przetarg nieograniczony
rozstrzygnięte
RD/ZP/49/22 | 28.06.2022 | 20.09.2022 - 11:35:26
Przetarg nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa fabrycznie nowego systemu podtrzymywania zasilania - na potrzeby projektu ECBiG-MOSAIC nr POIR.04.02.00-00-D017/20 dla Politechniki Poznańskiej."

2022-07-11 Zamawiający opublikował na stronie internetowej odpowiedzi oraz zmianę treści SWZ.

2022-07-20 Zamawiający opublikował na stronie internetowej odpowiedzi.


2022-07-29 Zamawiający opublikował informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2022-07-29 Zamawiający opublikował informację z otwarcia ofert.

2022-09-20 Zamawiający opublikował na stronie internetowej ogłoszenie wyników.

RD/ZP/82/22 | 08.08.2022 | 19.09.2022 - 15:04:01
Przetarg nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

08.09.2022 r. Zamawiający udostępnił Informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Szczegóły znajdują się w załączniku (KOMUNIKATY).

 

08.09.2022 r. Zamawiający udostępnił INFORAMCJĘ Z OTWARCIA OFERT, szczegóły znajdują się w załączniku (KOMUNIKATY).

 

RD/ZP/66/22 | 29.07.2022 | 19.09.2022 - 14:46:31
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z zaprojektowaniem rozmieszczenia i montażem systemu klimatyzacji i szaf rack w pomieszczeniu serwerowni  Instytutu Informatyki nr P.01.4.16 w budynku Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej.

 

 RD/ZP/84/22 | 08.08.2022 | 14.09.2022 - 11:00:42
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Przedmiotem zamówienia jest:

„Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, z podziałem na części:

Pakiet I Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do realizacji zajęć oraz do drukarek, w tym drukarek wielkoformatowych i drukarek 3D.

Pakiet II Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do realizacji zajęć, w tym w zakresie urządzeń, akcesoriów elektrycznych i teleinformatycznych.

 RD/ZP/77/22 | 11.08.2022 | 13.09.2022 - 14:04:12
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

RD/ZP/77/22

Zakup i dostawa fabrycznie nowego stanowiska do wytwarzania przyrostowego w warstwach wykorzystujące utwardzoną za pomocą światła UV LED żywice natryskiwaną przez dysze piezoelektryczne umieszczone w nieruchomej głowicy, na obrotową okrągłą platformę roboczą,

wraz ze szkoleniem oraz Zestawem materiałów startowych.


Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

RD/ZP/43/22 | 08.06.2022 | 13.09.2022 - 12:44:54
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

Przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży i dostawy elementów laboratorium cyberbezpieczeństwa i robotyki oraz mebli dla projektu Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, z podziałem na części:

Pakiet I Sprzedaż i dostawa części robotów w zakresie mikrokontrolerów, mikrokomputerów  i osprzętu elektronicznego.

Pakiet II Sprzedaż i dostawa elementów laboratoriów w zakresie mebli laboratoryjnych.

Pakiet III Sprzedaż i dostawa sprzętu do laboratorium cyberbezpieczeństwa w zakresie mikrokontrolerów, mikrokomputerów i drukarki 3D (elementy programowalne).

12.07.2022r - Zamawiający opublikował Informację o kwocie jaką zamawiajacy przeznaczył na realizację zamówienia

12.07.2022r - Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert treść pisma znajduje się w załączeniu "KOMUNIKATY"

05.09.2022 - ZAMAWIAJĄCY W DNIU DZISIEJSZYM OPUBLIKOWAŁ ROZSTRZYGNIĘCIE - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PAKIETU I i PAKIETU II. PISMO W ZAŁĄCZENIU.

PAKIET III zostanie rozstrzygnięty w najszybszym możliwym terminie.

13.09.2022 - ZAMAWIAJĄCY OPUBLIKOWAŁ W DNIU DZISIEJSZYM ROZSTRZYGNIĘCIE PAKIETU III

RD/ZP/69/22 | 12.07.2022 | 13.09.2022 - 12:22:52
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w bud A4, A5, A21b, A22, A22b, A23, A23a i A25 Politechniki Poznańskiej.

 Wspólny Słownik Zamówień CPV:

45000000-7

 

RD/ZP/76/22 | 10.08.2022 | 12.09.2022 - 12:22:02
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

RD/ZP/76/22

„Usługa wykonania modernizacji węzłów cieplnych Politechniki Poznańskiej wraz z podłączeniem do zintegrowanego systemu zarządzania BMS, wraz z montażem i wykonaniem dokumentacji wykonawczej i wykonawstwem”.

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

RD/ZP/78/22 | 18.08.2022 | 09.09.2022 - 14:39:34
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa materiałów promocyjnych oraz odzieży z oznakowaniem graficznym Politechniki Poznańskiej na okres 12 miesięcy lub do wyczerpania zapasów dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części(pakiety)

30-08-2022 -  Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ poprzez mianę terminu skladania i otwarcia ofert oraz terminu skladania próbek. Treść pisma znajduje się w komunikatach.

Zamawiający opublikował również ogłoszenie o zmianie ogłoszenie na platformie e-Zamowienia ( treść w załączniku) oraz dokonał zmiany w systemie miniPortal

02.09.2022 - Zamawiający opublikował Informację o kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, treść pisma załączniku komunikaty.

02.09.2022 - Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert  treść pisma w załączeniku "komunikaty"

08.09.2022 - ZAMAWIAJĄCY OPUBLIKOWAŁ ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PAKIETU II - OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU W ZAŁĄCZENIU "komunikaty"

09.09.2022 ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PAKIETU I

RD/ZP/72/22 | 19.07.2022 | 06.09.2022 - 12:02:30
Przetarg nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

RD/ZP/85/22 | 18.08.2022 | 05.09.2022 - 08:26:26
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

Przedmiotem zamówienia jest „usługa wykonania elementów osi manipulatora dla Politechniki Poznańskiej.”

RD/ZP/60/22 | 01.08.2022 | 31.08.2022 - 14:35:26
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa urządzeń Systemu Kontroli Dostępu wraz z podzespołami peryferyjnymi z podziałem na części (pakiety)”.

PAKIET I: Zestaw szlabanów drogowych wraz z dodatkowymi elementami montażowymi
PAKIET II: Urządzenia do komunikacji sieciowej wraz z okablowaniem i elementami peryferyjnymi

PAKIET III: Urządzenia kontroli dostępuRD/ZP/70/22 | 02.08.2022 | 29.08.2022 - 10:30:15
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Przedmiotem zamówienia jest „wykonanie robót budowlanych w budynkach i na terenie Osiedla Studenckiego Politechniki
Poznańskiej.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:
Zadanie 1 - Wykonanie robót budowlanych dotyczących wymiany opraw oświetleniowych w budynku Domu Studenckiego nr
2 i w budynku Domu studenckiego nr 6.
Zadanie 2 - Wykonanie robót budowlanych, związanych z dostosowaniem do wymogów przepisów dotyczących
bezpieczeństwa pożarowego budynku Domu Studenckiego nr 2 Politechniki Poznańskiej.
Zadanie 3 - Budowa oświetlenia terenu przy budynkach Domu Studenckiego nr 5, Domu Studenckiego nr 6 i Stołówki
Studenckiej.
Zadanie 4 - Remont pionów kanalizacyjnych wraz z naprawą korytarzy w budynku Domu Studenckiego nr 6.
Zadanie 5 - Remont pomieszczeń Radia Afera w budynku Domu Studenckiego nr 5.
Zadanie 6 - Remont pomieszczeń pomocniczych i socjalnych na parterze i w piwnicy budynku Domu Studenckiego nr 2.
Zadanie 7 - Remont instalacji elektrycznej w wyniku przeglądu w budynkach Domu Studenckiego nr 1 i Domu Studenckiego
nr 3.

Zadanie

RD/ZP/48/22 | 23.05.2022 | 26.08.2022 - 13:14:02
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

 

Sprzedaż i dostawa elementów laboratoriów Industry 4.0 i procesów produkcji oraz oprogramowania VR, dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska, z podziałem na części:

Pakiet I Sprzedaż i dostawa wyposażenia laboratorium Industry 4.0.

Pakiet II Sprzedaż i dostawa wyposażenia laboratorium procesów produkcji.

Pakiet III Sprzedaż i dostawa oprogramowania VR (virtual reality) do laboratorium ergonomii.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego
RD/ZP/67/22 | 26.07.2022 | 26.08.2022 - 12:16:28
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest „dostawa fabrycznie nowego Urządzenia do pomiarów techniką dynamicznej analizy termiczno-mechanicznej (DMTA-dynamic mechanical thermal analysis ) wraz z montażem oraz przeprowadzeniem szkolenia”AN/ZP/39/22 | 30.05.2022 | 18.08.2022 - 13:20:52
Przetarg nieograniczony
rozstrzygnięte

.

RD/ZP/81/22 | 01.08.2022 | 16.08.2022 - 08:27:40
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte


Przedmiotem zamówienia jest „zakup i dostawa paliwa lotniczego w ilości maksymalnie 45 000 litrów dla Politechniki
Poznańskiej wraz z możliwością całodobowego tankowania”
15 000 litrów – zamówienie podstawowe
30 000 litrów – zamówienie opcjonalne

RD/ZP/83/22 | 03.08.2022 | 12.08.2022 - 14:39:00
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Przedmiotem zamówienia jest: „DOSTAWA SYSTEMU DO OPTYCZNEGO POMIARU POWIERZCHNI WRAZ Z INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM DLA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ, A TAKŻE PRZESZKOLENIEM PRACOWNIKÓW W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO”AN/ZP/68/2022 | 08.07.2022 | 08.08.2022 - 14:51:25
Przetarg nieograniczony
rozstrzygnięte

.

RD/ZP/65/22 | 01.07.2022 | 04.08.2022 - 11:48:53
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte


Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w bud A1,A2,A3,A8 oraz Hali 23 Politechniki Poznańskiej.

Przedmiot umowy obejmuje:
- wymianę posadzek z wykładziny termozgrzewalnej
- roboty rozbiórkowe
- d-ż zabudów drewnianych
- montaż ścianek K-G
- obłożenie ścian płytą k-g na konstrukcji
- szpachlowanie ścian i sufitów
- malowanie ścian i sufitów
- wymiana stolarki drzwiowej
- wykonanie zabudów drewnianych
- malowanie stolarki drzwiowej
- wykonanie klimatyzacji
- dostaw i m-ż rolet w prowadnicach
- wykonanie instalacji elektrycznych, teleinformatycznych
- prace instalacyjne sanitarneRD/ZP/58/22 | 22.06.2022 | 27.07.2022 - 10:11:53
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

 

   Przedmiotem zamówienia są „usługi elektryczne: badania i pomiary okresowe instalacji elektrycznych w obiektach Politechniki Poznańskiej.”

24.06.2022 - ZAMAWIAJĄCY ZAMIEŚCIŁ ZMIANĘ SWZ ORAZ NOWY ZMIENIONY WZÓR UMOWY, TREŚĆ PISMA W ZAŁĄCZENIU

7.07.2022 - ZAMAWIAJĄCY ZAMIEŚCIŁ INFORMACJĘ O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY PRZEZNACZYŁ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA, TREŚĆ PISMA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZENIU "KOMUNIKATY"

7.07.2022 - ZAMAWIAJĄCY ZAMIEŚCIŁ INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT, TREŚĆ PISMA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZENIU "KOMUNIKATY"

27.07.2022 Zamawiający opublikował Informację o ROZSTRZYGNIĘTYM POSTĘPOWANIU

RD/ZP/59/22 | 28.06.2022 | 18.07.2022 - 12:46:40
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

Przedmiotem zamówienia jest „dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem komory termicznej dla politechniki poznańskiej, a także przeszkoleniem pracowników w siedzibie zamawiającego”
RD/ZP/33/22 | 08.04.2022 | 11.07.2022 - 13:41:19
Przetarg nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części:

Pakiet nr 1 – Meble

Pakiet nr 2 – Krzesła konsultacyjne, krzesła obrotowe gabinetowe, wieszaki

Pakiet nr 3 – Krzesła konferencyjne

Pakiet nr 4 – Krzesła studenckie.


03.06.2022 r. - Zamawiający zamieścił  INFORMACJE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA NA PAKIET NR 3, która znajduje się w oknie poniżej.

14.06.2022 r. - Zamawiający zamieścił  INFORMACJE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA      NA PAKIET NR 1      oraz NA PAKIET NR 4,      która znajduje się w oknie poniżej.

 

08.07.2022 r. - Zamawiający zamieścił  INFORMACJE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA - CZYNNOŚCI POWTÓRZONE - W PAKIECIE NR 1,      która znajduje się w oknie poniżej.

 

 

11.07.2022 r. - Zamawiający zamieścił  INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA - NA PAKIET NR 2,      która znajduje się w oknie poniżej.

 

 

RD/ZP/37/22 | 19.05.2022 | 08.07.2022 - 14:44:12
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest „Zapewnienie dostępu do usług rekreacyjno-sportowych dla pracowników Politechniki Poznańskiej”.


RD/ZP/52/22 | 06.06.2022 | 05.07.2022 - 11:26:39
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wycieczki turystyczno-krajoznawczej dla pracowników, emerytów i rencistów Politechniki Poznańskiej oraz ich współmałżonków na Kaszuby w terminie 22-26.08.2022.RD/ZP/44/22 | 25.05.2022 | 01.07.2022 - 13:46:00
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

 

   Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania przeglądów hydrantów przeciwpożarowych, hydrantów wewnętrznych, hydrantów zewnętrznych oraz zaworów hydrantowych wraz z pomiarem ich ciśnienia i wydajności znajdujących się na wyposażeniu obiektów i terenów Politechniki Poznańskiej

AN/ZP/51/22 | 30.05.2022 | 01.07.2022 - 13:16:29
Przetarg nieograniczony
rozstrzygnięte

UWAGA !!!

2022-06-20 Zamawiający opublikował na stronie internetowej dodatkowe informacje

2022-06-06 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SWZ

2022-06-01 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ

RD/ZP/47/22 | 08.06.2022 | 01.07.2022 - 13:06:20
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dwunastu fabrycznie nowych kamer obrazowania ciągłego służących do lokalizacji obiektów dla Politechniki Poznańskiej.RD/ZP/35/22 | 30.03.2022 | 23.06.2022 - 12:53:37
Przetarg nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 

Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium ergonomii dla projektu Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, z podziałem na części:

Pakiet I Sprzedaż i dostawa wyposażenia laboratorium ergonomii w zakresie urządzeń pomiarowych.

Pakiet II Sprzedaż i dostawa sprzętu w zakresie zestawu Motion Capture oraz oprogramowania.


RD/ZP/45/22 | 19.05.2022 | 20.06.2022 - 08:58:21
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Przedmiotem zamówienia jest remont łazienki dla niepełnosprawnych w budynku A17 Politechniki Poznańskiej.RD/ZP/42/22 | 18.05.2022 | 07.06.2022 - 09:01:45
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

 

   Przedmiotem zamówienia jest „usługa wykonania okresowych przeglądów przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych), instalacji gazowych oraz instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska zgodnie z art. 62.1 pkt 1b, 1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane w obiektach Politechniki Poznańskiej z podziałem na części (pakiety)”

PAKIET I

 

PAKIET II

RD/ZP/36/22 | 01.04.2022 | 30.05.2022 - 09:55:43
Przetarg nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu uczniów wraz z opiekunami na zajęcia specjalistyczne w laboratoriach w ramach projektu pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” z podziałem na następujące części (pakiety):
Pakiet I – Usługa transportu uczniów wraz z opiekunami na zajęcia specjalistyczne w laboratoriach w Poznaniu w ramach projektu pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.
Pakiet II – Usługa transportu uczniów wraz z opiekunami na zajęcia specjalistyczne w laboratoriach w Pile w ramach projektu pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.
Pakiet III – Usługa transportu uczniów wraz z opiekunami na zajęcia specjalistyczne w laboratoriach w Kaliszu w ramach projektu pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.
19.05.2022r - Zamawiający opublikował ROZSTRZYGNIĘCIE PAKIETU I ORAZ PAKIETU II (UNIEWAŻNIENIE), treść pisma znajduje się w załączniku.

PAKIET III zostanie rozstrzygnięty w najbliższym możliwym terminie

30.05.2022r - Zamawiający opublikował ROZSTRZYGNIĘCIE PAKIETU III, treść pisma znajduje się w załączniku.

AN/ZP/21/22 | 25.02.2022 | 19.05.2022 - 13:57:24
Przetarg nieograniczony
rozstrzygnięte

Poznań, dnia 19 maja 2022 r.

Postępowanie nr AN/ZP/21/22

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy postępowania pn. Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej na potrzeby projektu pt. „SZTUCZNA INTELIGENCJA W ANALIZIE I MODELOWANIU DUŻYCH ZBIORÓW DANYCH MEDYCZNYCH ORAZ W DIAGNOSTYCE I TERAPEUTYCE MEDYCZNEJ".

 

Działając podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej PZP, Zamawiający - Politechnika Poznańska, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej na potrzeby projektu pt. „SZTUCZNA INTELIGENCJA W ANALIZIE I MODELOWANIU DUŻYCH ZBIORÓW DANYCH MEDYCZNYCH ORAZ W DIAGNOSTYCE I TERAPEUTYCE MEDYCZNEJ".

 

Najkorzystniejszą ofertą w ww. postępowaniu w rozumieniu art. 239 PZP jest oferta złożona przez Wykonawcę:

 

Format Sp. z o.o.

Ul. Czereśniowa 130,

02-456 Warszawa

 

Oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Oferta odpowiada wymogom określonym w PZP oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

 

Punktacja ofert, przyznana zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziale w Rozdziale 19 części I SWZ:

 

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

(ilość pkt)

Pozostałe kryteria (ilość pkt)

 

 

Punkty razem

1.

Format Sp. z o.o.

Ul. Czereśniowa 130,

02-456 Warszawa

5 466 255,30

60 pkt

1. Klaster SI. Serwer obliczeniowy uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji - skalowalna platforma obliczeniowa wspierająca uczenie maszynowe i badania nad sztuczną inteligencją - 12 pkt

2. Klaster SI. Serwer obliczeniowy przetwarzania równoległego - 8 pkt

3. Klaster SI. Serwer dostępowy - 4 pkt

4. Przestrzeń danych w organizacji macierzowej- 12 pkt      

5. Przełączniki sieciowe - zestaw 1 (IB) - 2 pkt

6. Przełączniki sieciowe - zestaw 2 (100GbE) - 2 pkt

 

 

 

 

 

100 pkt

2.

Servodata Elektronik Sp. z o.o.

Ul. Jana Sawy 8 lok.02,

20-632 Lublin

5 502 897,00

59,60 pkt

1. Klaster SI. Serwer obliczeniowy uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji - skalowalna platforma obliczeniowa wspierająca uczenie maszynowe i badania nad sztuczną inteligencją - 0 pkt

2. Klaster SI. Serwer obliczeniowy przetwarzania równoległego - 0 pkt

3. Klaster SI. Serwer dostępowy - 0 pkt

4. Przestrzeń danych w organizacji macierzowej- 0 pkt           

5. Przełączniki sieciowe - zestaw 1 (IB) - 0 pkt

6. Przełączniki sieciowe - zestaw 2 (100GbE) - 0 pkt

 

 

 

 

 

59,60 pkt

 

 

**********************************************************************************************

UWAGA !!!

2022-03-25 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ

2022-03-09 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SWZ

RD/ZP/8/2022 | 14.03.2022 | 19.05.2022 - 09:59:12
Przetarg nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

2022-04-01 Zamawiający opublikował na stronie internetowej odpowiedzi oraz zmianę treści SWZ.

2022-04-12 Zamawiający opublikował na stronie internetowej odpowiedzi oraz zmianę treści SWZ.

2022-04-13 Zamawiający opublikował na stronie internetowej odpowiedzi na wniesione zapytania.

2022-04-15 Zamawiający opublikował na stronie internetowej odpowiedzi na wniesione zapytania.

2022-04-22 Zamawiający opublikował na stronie internetowej INFORMACJĘ O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ
NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA.

2022-04-22 Zamawiający opublikował na stronie internetowej INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT

2022-05-19 OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 


RD/ZP/41/22 | 26.04.2022 | 18.05.2022 - 14:27:24
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa blankietów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej dla Politechniki Poznańskiej

29.04.2022 r. - Zamawiający zamieścił  Zmianę treści SWZ. Szczegóły znajdują się w komunikatach

09.05.2022 r. - Zamawiający zamieścił  Zmianę treści SWZ. Szczegóły znajdują się w załączniku  KOMUNIKATY

10.05.2022r - Zamawiający opublikował Informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, treść pisma znajduje się w załączniku KOMUNIKATY

10.05.2022r - Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert, treśc pisma znajduje się w załączniku (KOMUNIKATY)

AN/ZP/14/22 | 11.02.2022 | 17.05.2022 - 14:22:34
Przetarg nieograniczony
rozstrzygnięte

Poznań, dnia 17 maja 2022 r.

 

 

Postępowanie nr AN/ZP/14/22

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Anteny satelitarne wraz z układami nadawczo-odbiorczymi".

 

Pakiet 1 Układ nadawczo-odbiorczy anteny testowania i walidacji prac B+R.

 

Działając podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej PZP, Zamawiający - Politechnika Poznańska, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Anteny satelitarne wraz z układami nadawczo-odbiorczymi", Pakiet 1.

 

Najkorzystniejszą ofertą w ww. postępowaniu w rozumieniu art. 239 PZP jest oferta złożona przez Wykonawcę:

 

Tespol sp. z o.o.

Ul. Klecińska 125,

54-413 Wrocław

 

Oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Oferta odpowiada wymogom określonym w PZP oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

 

Punktacja ofert, przyznana zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziale w Rozdziale 19 części I SWZ:

 

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

(ilość pkt)

Pozostałe kryteria

(ilość pkt)

 

 

Punkty razem

1.

Tespol sp. z o.o.

Ul. Klecińska 125,

54-413 Wrocław

2 849 910,00

60 pkt

1. Okres gwarancji 0 pkt

2. Wartość parametru toru odbiorczego pasmo X - G/T - 0 pkt

3. Wartość parametru toru  odbiorczego pasmo S - G/T - 3 pkt

4. Wartość parametru szybkość przemieszczania - 0 pkt

5. Wartość parametru przyspieszenia 0 pkt

6. Rodzaj zawieszenia anteny - 0 pkt

7. Zysk anteny nadawczej @ 2GHz - 0 pkt

 

 

 

 

63 pkt

 

***************************************************************************************************
Nr postępowania: AN/ZP/14/22                                                                                                                                  Poznań 8 kwietnia 2022 r.

 

Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Anteny satelitarne wraz z układami nadawczo-odbiorczymi".

Pakiet 1 Układ nadawczo-odbiorczy anteny testowania i walidacji prac B+R.

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

1.

Tespol sp. z o.o.

Ul. Klecińska 125,

54-413 Wrocław

2 849 910,00

Pakiet 2 Układ nadawczo-odbiorczy anteny prac B+R.

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

1.

 

STREAM-TECH MICHAŁ ZAWADA

Ul. Krótka 12A,

05-092 Łomianki

 

406 672,44

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 2.853.600 zł złotych brutto, odpowiednio w podziale na Pakiety:

Pakiet 1- 2.583.000,00 zł brutto;

Pakiet 2 - 270.600,00 zł brutto.

*******************************************************************************************

UWAGA !!!

2022-04-05 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SWZ

2022-04-02 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SWZ

2022-03-30 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SWZ

2022-03-25 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ

2022-03-04 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ

RD/ZP/30/22 | 05.04.2022 | 04.05.2022 - 11:55:21
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Przedmiotem zamówienia jest bieżące wykonywanie awaryjnych drobnych robót budowlanych w obiektach Politechniki Poznańskiej.

AN/ZP/12/22 | 14.02.2022 | 04.05.2022 - 10:40:34
Przetarg nieograniczony
rozstrzygnięte

.

RD/ZP/122/21 | 31.12.2021 | 26.04.2022 - 14:12:19
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium Virtual Reality, Cyberbezpieczeństwa i Internetu Rzeczy dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, z podziałem na części:

Pakiet I Sprzedaż i dostawa wyposażenia laboratoriów w zakresie gogli VR

Pakiet II Sprzedaż i dostawa sprzętu do laboratoriów w zakresie sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych, oprogramowania i osprzętu elektrycznego

Pakiet III Sprzedaż i dostawa sprzętu do laboratoriów w zakresie mikrokontrolerów, mikrokomputerów i drukarki 3D (elementy programowalne)

17.01.2022r - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi wraz ze zmianą treści SWZ, treść pisma znajduje się w załączniku, którego należy pobrać ze strony Zamawiającego

28.01.2022r - Zamawiający opublikował informację o przesunieciu terminu składania i otwarcia ofert, ktora znajduje się w załączniku (komunikaty).

02.02.2022r - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do SWZ oraz zmianę SWZ, Zamawiający opublikował NOWE ZMIENIONE WZORY UMÓW oraz NOWY ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR 8B do SWZ

09.02.2022r - Zamawiający opublikował INFORMACJĘ O KWOCIE jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

09.02.2022r - Zamawiajacy opublikował INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT, treść pisma znajduje się w załączniku  (KOMUNIKATY)

01.04.2022r - ZAMAWIAJĄCY OPUBLIKOWAŁ ROZSTRZYGNIĘCIE PAKIETU I ORAZ III, PISMO W ZAŁĄCZENIU.

PAKIET II BĘDZIE ROZSTRZYGNIĘTY W NAJSZYBSZYM MOŻLIWYM TERMINIE.

26.04.2022r - ZAMAWIAJĄCY OPUBLIKOWAŁ ROZSTRZYGNIĘCIE PAKIETU II

RD/ZP/29/22 | 25.03.2022 | 22.04.2022 - 10:41:09
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 

Przedmiotem zamówienia „Zakup i dostawa blankietów Elektronicznej

Legitymacji Studenckiej

oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek „HDP FARGO”,  z

podziałem na części (pakiety)”.


 

PAKIET I: ELS /elektroniczne legitymacje studenckie/

PAKIET II: ELS / elektroniczne legitymacje studenckie / POZOSTAŁE

PAKIET III: Materiały eksploatacyjne do drukarek Fargo HDP8500

25.03.2022r. Zamawiający przesuwa termin  składania i otwarcia  ofert.Treść pisma znajduje się w komunikatach.

W dniu 25.03.2022r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone również na platformie e-Zamówienia - treść w załączniiku

 

30.03.2022r. Zamawiający opublikował  zmianę treści SWZ.Treść pisma znajduje się w komunikatach.

W dniu 30.03.2022r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone również na platformie e-Zamówienia - treść w załączniiku

Dodatkowo Zamawiający zamieszcza zmodyfikowaną SWZ.Treść w załączniku

 

05.04.2022r. Zamawiający opublikował  zmianę treści SWZ.Treść pisma znajduje się w komunikatach.

12.04.2022r - Zamawiający opublikował INFORMACJĘ O KWOCIE jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

Treść znajduje sie w komunikatach.

12.04.2022r - Zamawiajacy opublikował INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT, treść pisma znajduje się w załączniku  (KOMUNIKATY)

RD/ZP/114/21 | 23.12.2021 | 19.04.2022 - 14:27:49
Przetarg nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach

 

Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium kompozytów budowlanych oraz mebli laboratoryjnych dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, z podziałem na części:

Pakiet I Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie urządzenia do testów wytrzymałościowych wraz z zestawem komputerowym i oprogramowaniem.

Pakiet II Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie mieszarek, stolika wibracyjnego, wstrząsarek, wag, form, termometrów, pojemników i taczki.

Pakiet III Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie mebli laboratoryjnych.

27.12.2021 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu na stronie Internetowej PP oraz w miniPortalu - opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu:

Przekazane zostało do publikacji  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dnia: 14.04.2022 r., a następnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dnia 19.04.2022 r. (treść w załączeniu).

Zamawiający opublikował ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego oraz w systemie miniPortal, dnia 19.04.2022 r.


RD/ZP/03/22 | 11.02.2022 | 19.04.2022 - 14:25:48
Przetarg nieograniczony
rozstrzygnięte

 

RD/ZP/03/22


Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obsługi portierni w obiektach Politechniki Poznańskiej oraz ochrony obiektów dydaktycznych, administracyjnych i Domów Studenckich wraz z przyległymi terenami, przez okres 12 miesięcy.

 


14.02.2022 r. - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do SWZ. Szczegóły znajdują się w załączniku (Komunikaty - pozycja 1).

16.03.2022 r. - Zamawiający zamieścił INFORMACJĘ O KWOCIE, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Informacja ta znajduje się w załączniku (Komunikaty - Pozycja 2).

16.03.2022 r. - Zamawiający zamieścił INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT. Informacja ta znajduje się w załączniku (Komunikaty - Pozycja 3).

RD/ZP/25/22 | 10.03.2022 | 11.04.2022 - 14:11:43
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Przedmiotem zamówienia jest „Usługa mycia okien i powierzchni przeszklonych w budynkach dydaktycznych i domach studenckichPolitechniki Poznańskiej w 2022/2023 roku z podziałem na części(pakiety)”

PAKIET I: Budynki dydaktyczne Kampusu Piotrowo, Wilda

PAKIET II: DomyRD/ZP/28/2022 | 16.03.2022 | 05.04.2022 - 12:28:26
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 

RD/ZP/24/22 | 07.03.2022 | 29.03.2022 - 12:20:44
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte


 

    Przedmiotem zamówienia jest „usługa wykonania przeglądów i konserwacji z gotowością do usuwania awarii klimakonwektorów zlokalizowanych w budynkach Politechniki Poznańskiej z podziałem na części (pakiety)”

PAKIET I – urządzenia w budynkach CW, BT.

 

PAKIET II – urządzenia w budynku CMBiN,

 

PAKIET III - urządzenia w budynku CDWTCh

 

PAKIET IV – urządzenia w budynku HSRD/ZP/121/21 | 14.01.2022 | 24.03.2022 - 10:27:56
Przetarg nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczeniowych dla Zamawiającego przez okres 24 miesięcy z podziałem na następujące części (pakiety):

Pakiet 1- Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej,

Pakiet 2- Ubezpieczenia komunikacyjne,

Pakiet 3- Ubezpieczenia ryzyk lotniczych.

 

RD/ZP/23/22 | 01.03.2022 | 23.03.2022 - 15:29:11
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte


 

 Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Politechniki Poznańskiej.”RD/ZP/20/22 | 23.02.2022 | 18.03.2022 - 12:51:02
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

        Przedmiotem zamówienia jest bieżące wykonanie drobnych, awaryjnych robót instalacyjnych w obiektach uczelni Politechniki Poznańskiej(budynki dydaktyczne, administracyjne, domy studenckie).

10.03.2022r - Zamawiający opublikował INFORMACJĘ O KWOCIE jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

10.03.2022 r. - Zamawiający zamieścił INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT. Informacja ta znajduje się w załączniku Komunikaty

RD/ZP/84/21 | 17.11.2021 | 08.03.2022 - 14:50:21
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

 

Zamówienie dotyczy:

Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium procesów technologicznych z wykorzystaniem polimerów dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, z podziałem na części:

Pakiet I Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie dyfraktometru rentgenowskiego wraz z zestawem komputerowym, oprogramowaniem i instruktażem

Pakiet II Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie wytłaczarki dwuślimakowej wraz z instruktażem

Pakiet III Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie dostawy reaktora laboratoryjnego wraz z oprogramowaniem i instruktażem

Pakiet IV Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie disolwera wraz z instruktażem

Pakiet V Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie wyparki próżniowej, pieca, suszarki, wag, mieszadeł oraz form do otrzymywania pianki

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 8a , 8b, 8c, 8d i 8e do SWZ

02.12.2021r - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do SWZ oraz zmianę załącznik 8A do SWZ, treść pisma oraz ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK, są zamieszczone na stronie Zamawiajacego ( Komunikaty)

21.12.2021r - ZAMAWIAJĄCY OPUBLIKOWAŁ INFORMACJĘ O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY PRZEZNACZYŁ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA - TREŚĆ PISMA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU "KOMUNIKATY"

21.12.2021r - ZAMAWIAJĄCY OPUBLIKOWAŁ INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT - TREŚĆ PISMA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU "KOMUNIKATY"

22.12.2021r - ZAMAWIAJĄCY OPUBLIKOWAŁ MODYFIKACJĘ INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT - TREŚĆ PISMA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU "KOMUNIKATY"

05.01.2022 ZAMAWIAJĄCY OPUBLIKOWAŁ OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PAKIETU III, POZOSTAŁE PAKIETY ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE W NASZYBSZYM MOŻLIWYM TERMINIE

04.02.2022r - ZAMAWIAJĄCY OPUBLIKOWAŁ ROZSTRZYGNIĘCIE PAKIETU I, TREŚĆ PISMA ZNAJDUJE SIĘ W TREŚCI "KOMUNIKATY", POZOSTAŁE PAKIETY ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE W NAJBLIŻSZYM MOŻLIOWYM TERMINIE

15.02.2022 ZAMAWIAJĄCY OPUBLIKOWAŁ OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PAKIETU V, POZOSTAŁE PAKIETY ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE W NASZYBSZYM MOŻLIWYM TERMINIE

01.03.2022r - ZAMAWIAJĄCY OPUBLIKOWAŁ ROZSTRZYGNIĘCIE PAKIETU II, TREŚĆ PISMA ZNAJDUJE SIĘ W TREŚCI "KOMUNIKATY", POZOSTAŁE PAKIETY ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE W NAJBLIŻSZYM MOŻLIOWYM TERMINIE

08.03.2022r - ZAMAWIAJĄCY OPUBLIKOWAŁ ROZSTRZYGNIĘCIE PAKIETU IV, TREŚĆ PISMA ZNAJDUJE SIĘ W TREŚCI "KOMUNIKATY"

RD/ZP/18/22 | 22.02.2022 | 07.03.2022 - 15:30:03
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

RD/ZP/18/22

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opieki serwisowej oraz usługi wsparcia, Asysty i Rozwoju przez Wykonawcę przy Zintegrowanym Systemie Informatycznym one4all (zwanym dalej także ZSI one4all) opartym o Microsoft Dynamics AX dla Politechniki Poznańskiej, przez okres 12. miesięcy.

RD/ZP/90/2021 | 26.11.2021 | 07.03.2022 - 13:38:49
Przetarg nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

13.12.2021 r. - Zamawiający zamieścił zmianę treści SWZ. Szczególy znajdują się w załącznuku (w komunikatach).

Zamawiający informuje, że zmiana, o której mowa powyżej została zamieszczona również w systemie MiniPortal.

 

 

14.12.2021 r. - Zamawiający zamieścił zmianę treści SWZ. Szczególy znajdują się w załącznuku (w komunikatach).

Zamawiający informuje, że zmiana, o której mowa powyżej została zamieszczona również w systemie MiniPortal.

 

 

20.12.2021 r. - Zamawiający zamieścił odpowiedzi nawniesione zapytania. Szczególy znajdują się w załącznuku (w komunikatach).

21.12.2021 r. - Zamawiający zamieścił odpowiedzi nawniesione zapytania oraz dokonał zmiany treści SWZ. Szczególy znajdują się w załącznuku (w komunikatach).

30.12.2021r. Zamawiajcy opublikował informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Treść pisma znajduje się w komunikatach.

30.12.2021r. Zamawiajcy opublikował informację z otwarcia ofert.

24.02.2022r. Zamawiajcy opublikował OGŁOSZENIE WYNIKÓW w zakresie Pakietu nr 6.
Postepowania prowadzone w Pakietach nr: 1, 2, 3, 4, 5 zostaną rozstrzygnięte w najszybszym możliwym terminie.

07.03.2022r. Zamawiajcy opublikował OGŁOSZENIE WYNIKÓW w zakresie Pakietów nr: 1-5

RD/ZP/10/22 | 18.02.2022 | 04.03.2022 - 13:25:21
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

"Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego aparatu do pomiarów parametrów metabolicznych wraz ze szkoleniem dla Politechniki Poznańskiej "

01.03.2022 r. - Zamawiający zamieścił INFORMACJĘ O KWOCIE, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Informacja ta znajduje się w załączniku Komunikaty .

01.03.2022r - ZAMAWIAJĄCY OPUBLIKOWAŁ INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT - TREŚĆ PISMA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU "KOMUNIKATY"

RD/ZP/116/2021 | 28.12.2021 | 24.02.2022 - 14:37:42
Przetarg nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

01.02.2022r. Zamawiajcy opublikował informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Treść pisma znajduje się w komunikatach.

01.02.2022r. Zamawiajcy opublikował informację z otwarcia ofert.

24.02.2022r. Zamawiajcy opublikował OGŁOSZENIE WYNIKÓW

RD/ZP/4/22 | 25.01.2022 | 22.02.2022 - 13:57:06
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

 

       Przedmiotem zamówienia jest „usługa wykonania przeglądów i konserwacji z gotowością do usuwania awarii drzwi automatycznych w obiektach Politechniki Poznańskiej z podziałem na części (pakiety)”

PAKIET I - Drzwi przesuwne i skrzydłowe,

 

PAKIET II - Drzwi obrotowe


RD/ZP/1/22 | 24.01.2022 | 22.02.2022 - 13:27:29
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

Przedmiotem zamówienia jest bieżące wykonanie awaryjnych drobnych robót instalacyjnych i elektrycznych w obiektach uczelni Politechniki Poznańskiej(budynki dydaktyczne, administracyjne, domy studenckie). z podziałem na części(pakiety)

 

Pakiet I Awaryjne drobne roboty instalacyjne

 

Pakiet II Awaryjne drobne roboty elektryczne

08.02.2022r - ZAMAWIAJĄCY OPUBLIKOWAŁ INFORMACJĘ O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY PRZEZNACZYŁ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA - TREŚĆ PISMA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU "KOMUNIKATY"

15.02.2022r - ZAMAWIAJĄCY OPUBLIKOWAŁ ROZSTRZYGNIĘCIE PAKIETU I, TREŚĆ PISMA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU "KOMUNIKATY", OGŁOSZENIE ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE RÓWNIEŻ

-w systemie miniPortal

22.02.2022r - ZAMAWIAJĄCY OPUBLIKOWAŁ ROZSTRZYGNIĘCIE PAKIETU II, TREŚĆ PISMA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU "KOMUNIKATY", OGŁOSZENIE ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE RÓWNIEŻ

-w systemie miniPortal

RD/ZP/123/21 | 17.01.2022 | 10.02.2022 - 13:10:19
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych elementów automatyki mobilnej na potrzeby realizacji projektu pn. Nowa generacja maszyn dedykowanych innowacyjnej technologii strip-till one-pass dostosowanych do rolnictwa smart fields i rolnictwa 4.0. nr POIR.01.01.01-00-2279/20.

25.01.2022r. - Zamawiający zamieścił pytanie i odpowiedź do SWZ. Treść pisma znajduje się w komunikatach.

Dodatkowo Zamawiający zamieszcza zmodyfikowany wzór umowy (załączniki).

RD/ZP/5/22 | 21.01.2022 | 07.02.2022 - 13:55:11
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

 

  Przedmiotem zamówienia jest „zakup i dostawa paliwa lotniczego w ilości maksymalnie 55 000 litrów dla Politechniki Poznańskiej wraz z możliwością całodobowego tankowania”

20 000 litrów – zamówienie podstawowe

35 000 litrów – zamówienie opcjonalne

 

Zgodnie z art. 441 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przy realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje wykorzystanie prawa opcji.

Zamawiający przewiduje zamówienie paliw AVGAS 100LL w ilości 35 000 litrów ponad ilość podstawową w przypadku pogody sprzyjającej zwiększonej liczbie lotów.

RD/ZP/87/2021 | 03.11.2021 | 27.01.2022 - 09:34:24
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

08-12-2021r.-Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

08-12-2021r. - Informacja z otwarcia ofert

27-01-2022r. Zamawiający Zamieścił Ogłoszenie Wyników

RD/ZP/112/21 | 10.12.2021 | 14.01.2022 - 09:25:45
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych urządzeń stanowiących podstawę konstrukcji robota rolniczego wraz ze szkoleniem dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części (pakiety)”

 

PAKIET I -  Robotyczna baza mobilna do zastosowań rolniczych

 

PAKIET II – Manipulator robotyczny dla robota rolniczego

Urządzenia stanowią podstawę konstrukcji robota rolniczego – baza zapewnia całości zdolność przemieszczania na kołach terenowych w trudnych warunkach polowych, a manipulator robotyczny daje możliwość wykonywania operacji na roślinach. Zestaw jest niezbędny do realizacji badań przemysłowych w ramach projektu badawczego NCBiR nr POIR.01.01.01-00-2271/20.

 

 

Projekt „Robotyzacja procesu zwiększania jakości materiału siewnego konopi włóknistej” finansowany  w ramach umowy POIR.01.01.01-00-2271/20-00

RD/ZP/115/21 | 10.12.2021 | 04.01.2022 - 11:58:25
Tryb podstawowy z negocjacjami
rozstrzygnięte

 

   Przedmiotem zamówienia jest „usługa wykonania przeglądów i konserwacji z gotowością do usuwania awarii bram automatycznych w obiektach Politechniki Poznańskiej”.

RD/ZP/68/21 | 03.09.2021 | 04.01.2022 - 10:59:03
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

 

wykonanie robót budowlanych z podziałem na pakiety:

Pakiet I: wykonanie robót budowlanych dotyczących wyposażenia budynku w dźwig osobowy, dostosowania wejścia do budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz robót związanych z dostosowaniem do wymogów przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynku Domu Studenckiego nr 2 Politechniki Poznańskiej.

Pakiet II: dostawa, montaż i odbiór techniczny dźwigu osobowego przystosowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Domu Studenckiego nr 2 Politechniki Poznańskiej.

 Politechnika Poznańska uczelnią otwartą dla wszystkich”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiejw ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Zamawiający informuje, że Pakiet II został unieważniony.

AN/ZP/66/21 | 22.10.2021 | 21.12.2021 - 10:58:38
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

 

Poznań, dnia 21 grudnia 2021 r.

 

Postępowanie nr AN/ZP/66/21

 

SPROSTOWANIE INFORMACJI O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W PAKIECIE NR 3

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym „Wyposażenie pracowni w aparaturę laboratoryjną parku maszynowego CNC wyposażoną w elementy pozwalające na obróbkę elementów z włókna węglowego".

 

Pakiet 3 - Urządzenia do prototypowej obróbki mechanicznej.

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

ATMSOLUTIONS SP.Z O.O. SP.K.

UL. KOLEJOWA 311,

05-092 ŁOMIANKI

Oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Oferta odpowiada wymogom określonym w PZP oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

 

Punktacja oferty, przyznana zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziale III pkt 3 części I SWZ:

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

(ilość pkt)

Wyposażenie w wewnętrzną pamięć do przegrywania plików (ilość pkt)

 

Punkty razem

1.

ATMSOLUTIONS SP.Z O.O. SP.K.

UL. KOLEJOWA 311,

05-092 ŁOMIANKI

88 560,00

60 pkt

TAK

40 pkt

 

 

100 pkt

2.

METAL TECHNICS POLSKA SP. z o.o. SP.K., Ul. Ryżowa 43d lok.1, 02-495 Warszawa.

134 685,00

39,45

TAK

40

 

79,45

 

Pozostałe oferty:

 1.  Oferta złożona przez Fatia Group sp. z o.o., Ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław.

Oferta wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Poznań, dnia 20 grudnia 2021 r.

 

 

Postępowanie nr AN/ZP/66/21

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym „Wyposażenie pracowni w aparaturę laboratoryjną parku maszynowego CNC wyposażoną w elementy pozwalające na obróbkę elementów z włókna węglowego".

 

 

Pakiet 1 - Obrabiarka CNC do prac prototypowych.

 

Działając podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający - Politechnika Poznańska, informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego pn. „Wyposażenie pracowni w aparaturę laboratoryjną parku maszynowego CNC wyposażoną w elementy pozwalające na obróbkę elementów z włókna węglowego" Pakiet 1.

 

Podstawa prawna: art. 255 pkt 2 ustawy Pzp.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

 

Uzasadnienie faktyczne:

W prowadzonym postepowaniu, do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta złożona przez Fatia Group sp. z o.o., Ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław.

Oferta wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp

 

 

Pakiet 2 - Urządzenie do pracy w technologiach addytywnych - Drukarka 3D.

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Najkorzystniejszą ofertą w ww. postępowaniu jest oferta złożona przez Wykonawcę:

 X3D sp. z o.o.

Zaułek Drozdowy 2

77-100 Bytów

 

Oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Oferta odpowiada wymogom określonym w PZP oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

 

Punktacja oferty, przyznana zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziale III pkt 3 części I SWZ:

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

(ilość pkt)

Kalibracja przesunięcia głowic ze wspomaganiem video

(ilość pkt)

 

Punkty razem

1.

X3D sp. z o.o.

Zaułek Drozdowy 2

77-100 Bytów

23 234,70

60 pkt

TAK

40 pkt

 

 

100 pkt

 

Pozostałe oferty:

 1.  Oferta złożona przez Fatia Group sp. z o.o., Ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław.

Oferta wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp

 

 

Pakiet 3 - Urządzenia do prototypowej obróbki mechanicznej.

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Najkorzystniejszą ofertą w ww. postępowaniu jest oferta złożona przez Wykonawcę:

ATMSOLUTIONS SP.Z O.O. SP.K.

UL. KOLEJOWA 311,

05-092 ŁOMIANKI

 

Oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Oferta odpowiada wymogom określonym w PZP oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

 

Punktacja oferty, przyznana zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziale III pkt 3 części I SWZ:

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

(ilość pkt)

Wyposażenie w wewnętrzną pamięć do przegrywania plików (ilość pkt)

 

Punkty razem

1.

ATMSOLUTIONS SP.Z O.O. SP.K.

UL. KOLEJOWA 311,

05-092 ŁOMIANKI

88 560,00

60 pkt

TAK

40 pkt

 

 

100 pkt

 

Pozostałe oferty:

 1.  Oferta złożona przez Fatia Group sp. z o.o., Ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław.

Oferta wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.

 1. Oferta złożona przez METAL TECHNICS POLSKA SP. z o.o. SP.K., Ul. Ryżowa 43d lok.1, 02-495 Warszawa.

Oferta wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nr postępowania: AN/ZP/66/21                                                                                                                         Poznań 3 listopada 2021 r.
 
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym. Wyposażenie pracowni w aparaturę laboratoryjną parku maszynowego CNC wyposażoną w elementy pozwalające na obróbkę elementów z włókna węglowego.

 

Pakiet 1 - Obrabiarka CNC do prac prototypowych.

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

Oprogramowanie działające w chmurze do obsługi obrabiarki CNC hot wire

1.

Fatia Group sp. z o.o.

Ul. Kwiatkowskiego 4,

52-326 Wrocław

49 200,00

TAK

 

Pakiet 2 - Urządzenie do pracy w technologiach addytywnych - Drukarka 3D. 

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

Kalibracja przesunięcia głowic ze wspomaganiem video

1.

Fatia Group sp. z o.o.

Ul. Kwiatkowskiego 4,

52-326 Wrocław

28 290,00

TAK

2.

X3D sp. z o.o.

Zaułek Drozdowy 2

77-100 Bytów

23 234,70

TAK

  

Pakiet 3 - Urządzenia do prototypowej obróbki mechanicznej.

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

Wyposażenie w wewnętrzną pamięć do przegrywania plików

1.

ATMSOLUTIONS SP.Z O.O. SP.K.

UL. KOLEJOWA 311,

05-092 ŁOMIANKI

88 560,00

TAK

2.

METAL TECHNICS POLSKA SP. z o.o. SP.K.

Ul. Ryżowa 43d lok.1

02-495 Warszawa

134 685,00

TAK

3.

Fatia Group sp. z o.o.

Ul. Kwiatkowskiego 4,

52-326 Wrocław

88 560,00

TAK

 

Kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 166.050,00 złotych brutto, odpowiednio w podziale na Pakiety:

Pakiet 1- 49 200,00 zł brutto

Pakiet 2 - 28 290,00 zł brutto

Pakiet 3 - 88 560,00 zł brutto

 

 


RD/ZP/88/2021 | 08.10.2021 | 20.12.2021 - 14:45:17
Przetarg nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Przedmiotem zamówienia jest:

„Dostawa fabrycznie nowych serwerów dla Politechniki Poznańskiej"

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 części.  

PAKIET NR 1

PAKIET NR 2

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 8a i 8b   (Specyfikacja Techniczna) do niniejszej SWZ. Szczegółowe warunki umowy znajdują się we Wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 6a i 6b do niniejszej SWZ, znajdujących się na stronie internetowej zamawiającego https://www.put.poznan.pl/ oraz MiniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/.

 

14.10.2021r - Zamawiający zamieścił ZMIANĘ TREŚCI SWZ(wzory umów). Szczegóły znajdują się w załączniku. Powyższe, Zamawiający opublikował również w systemmie miniPortal.

15.11.2021r - Zamawiający zamieścił INFORMACJĘ O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

15.11.2021r - Zamawiający zamieścił INFORMACJĘ  Z  OTWARCIA  OFERT

 

 

20-12-2021r.-Zamawiający opublikował Ogłoszenie Wyników

RD/ZP/96/21 | 17.11.2021 | 20.12.2021 - 10:43:43
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż regałów bibliotecznych dla Archiwum Politechniki Poznańskiej w budynku A 23a
RD/ZP/105/21 | 16.11.2021 | 16.12.2021 - 13:35:38
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach

 

Przedmiotem zamówienia jest remont fragmentu strefy wejścia bocznego w budynku A1 Politechniki Poznańskiej w celu dostosowania dojścia do pomieszczeń BON dla osób z niepełnosprawnościami - Zadanie 1.

RD/ZP/100/21 | 02.12.2021 | 15.12.2021 - 14:23:03
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Przedmiotem zamówienia jest odnowienie usługi Business Ready Enhancement Plan (BREP) na posiadane i wykorzystywane przez Politechnikę Poznańską licencje Microsoft Dynamics AX 2009 na okres od 31-12-2021 do 30-12-2022 dla 126 użytkowników jednoczesnych.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

RD/ZP/101/2021 | 23.11.2021 | 14.12.2021 - 10:18:07
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 

 

01-12-2021r.-Zamawiający opublikował

INFORMACJę O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA


01-12-2021r.-Zamawiający opublikował INFORMACJĘ  Z  OTWARCIA  OFERT

14-12-2021r.-Zamawiający opublikował Ogłoszenie Wyników


 

 

 

 


 

RD/ZP/99/21 | 08.11.2021 | 13.12.2021 - 14:19:27
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte


  RD/ZP/99/21

    Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi uruchomienia i dostępu online do naukowych baz danych dla Biblioteki Politechniki Poznańskiej, z podziałem na 5 następujących części:

PAKIET I - Naukowa baza danych online Association for Computing Machinery Digital Library

PAKIET II - Naukowa Baza Danych online International Standard Serial Number Online

PAKIET III - Naukowa baza danych online SAE Technical Papers: 1998-Present

PAKIET IV - Naukowa baza danych online SAE eBooks Full Collection

PAKIET V - Naukowa baza danych online IBUK Libra.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

RD/ZP/91/2021 | 29.10.2021 | 26.11.2021 - 14:10:24
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte
RD/ZP/93/21 | 26.10.2021 | 26.11.2021 - 12:12:21
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa sprzętu do kontroli dostępu oraz CCTV dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na pakiety:

PAKIET I: Urządzenia kontroli dostępu

PAKIET II: Urządzenia monitoringu wizyjnego

PAKIET III: Podzespoły do szlabanów

RD/ZP/71/21 | 20.08.2021 | 25.11.2021 - 15:41:28
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowania dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska", z podziałem na części:

Pakiet I – Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego (w tym laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych, oprogramowania oraz monitorów interaktywnych)

Pakiet II -- Sprzedaż i dostawa oprogramowania.

 


RD/ZP/97/21 | 29.10.2021 | 25.11.2021 - 13:02:46
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięteAN/ZP/89/21 | 30.09.2021 | 15.11.2021 - 14:27:37
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte
RD/ZP/78/21 | 10.09.2021 | 10.11.2021 - 16:33:41
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Zakup i dostawa fabrycznie nowego, wysokosprawnego chromatografu cieczowego sprzężonego ze spektrometrem mas typu kwadrupol z analizatorem czasu przelotu (Q-TOF) do wykonywania precyzyjnych analiz i oznaczeń jakościowych oraz ilościowych, wyposażonego w dodatkowe detektory oraz przystawkę służącą do analiz bezpośrednich w czasie rzeczywistym wraz z dodatkowym oprzyrządowaniem i wyposażeniem, dla Politechniki Poznańskiej.

RD/ZP/83/21 | 23.09.2021 | 25.10.2021 - 13:12:01
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

       Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu i modernizacji        pomieszczeń w Hali nr 21 oraz budynku Chemii Politechniki Poznańskiej

                    Remont obejmuje:

·      remont posadzek (żywica, płytki ceramiczne., wykładzina dywanowa),

·      roboty rozbiórkowe,

·      d-ż zabudów drewnianych,

·      wykonanie ścianek z płyty K-G,

·      wykonanie sufitu podwieszonego z paneli,

·      montaż  ścianek PCV,

·      szpachlowanie ścian i sufitów,

·      malowanie ścian i sufitów,

·      wymiana stolarki drzwiowej,

·      malowanie stolarki drzwiowej,

·      wykonanie klimatyzacji,

·      dostawa i montaż rolet w prowadnicach,

·      wykonanie instalacji elektrycznych, teleinformatycznych,

·      prace instalacyjne sanitarne.

RD/ZP/48/2021 | 16.07.2021 | 21.10.2021 - 10:21:54
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.
Przedmiotem zamówienia jest:
„Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Politechniki Poznańskiej".
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 5 części:
- pakiet nr 1,
- pakiet nr 2,
- pakiet nr 3,
- pakiet nr 4,
- pakiet nr 5.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 8a, 8b, 8c, 8d, 8e (Specyfikacja Techniczna) do niniejszej SWZ. Szczegółowe warunki umowy znajdują się we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6a, 6b, 6c, 6d, 6e do niniejszej SWZ, znajdujących się na stronie internetowej Zamawiającego https://www.put.poznan.pl/ oraz MiniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/.

29.07.2021r.-Zamawiający dokonał zmiany treści swz. Pismo nalezy pobrać ze strony Zamawiającego.

04.08.2021r.-Zamawiający dokonał zmiany treści swz. Pismo nalezy pobrać ze strony Zamawiającego.

04.08.2021r.-Zamawiający udzielił odpowiedzi na zadane pytania i dokonał zmiany treści swz. Pismo nalezy pobrać ze strony Zamawiającego.

05.08.2021r.-Zamawiający dokonał zmiany treści swz. Pismo nalezy pobrać ze strony Zamawiającego.

31.08.2021r - Zamawiajacy zamieścił Informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Treść pisma znajduje się w załączniku.

31.08.2021r - Zamawiajacy zamieścił Informację z otwarcia ofert.Treść pisma znajduje się w załączniku.

23.08.2021r - Zamawiający PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT. Stosowne pismo oraz Ogłoszenie o Sprostowaniu  przekazane do publikacji w DUUE znjaduje się w załączniku. Powyższe, Zamawiający opublikował również na platformie miniPortal.

25.08.2021 r. -Zamawiający zamieścił opublikowane w DUUE Ogłoszenie o Sprostowaniu dot.przesunięcia terminu (pismo z dnia 23.08.21r.).

23.08.2021r - Zamawiający zmieścił pytania i odpowiedzi do SWZ wraz ze ZMIANĄ TREŚCI SWZ. Stosowne pismo znjaduje się w załączniku. Powyższe, Zamawiający opublikował również na platformie miniPortal.

11.10.2021r - Zamawiający zamieścił  OGŁOSZENIE WYNIKÓW  w Pakiecie nr: 3, 4, 5. Ogłoszenie wyników Pakietu nr 1 i 2 nastąpi w najbliższym terminie.

21.10.2021r - Zamawiający zamieścił  OGŁOSZENIE WYNIKÓW  w Pakiecie nr: 1 i 2. 

RD/ZP/85/21 | 06.10.2021 | 19.10.2021 - 12:04:47
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

 

     Przedmiotem zamówienia jest „usługa wykonania przeglądów i konserwacji wraz z gotowością do usuwania awarii urządzeń klimatyzacji freonowej zlokalizowanych w budynkach Politechniki Poznańskiej z podziałem na części (pakiety)”

PAKIET I - urządzenia zlokalizowane w CW, BT i CMBiN,

 

PAKIET II - urządzenia zlokalizowane w hali 22,

 

PAKIET III -  urządzenia zlokalizowane w budynkach DS., A1, A2, A3, B1, C1


RD/ZP/81/21 | 13.09.2021 | 14.10.2021 - 14:12:03
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków utrzymania czystości dla Politechniki Poznańskiej - Pakiety:Pakiet I, Pakiet II, Pakiet III i Pakiet IV

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

RD/ZP/73/21 | 27.08.2021 | 06.10.2021 - 10:20:19
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

     Przedmiotem zamówienia jest „usługa wykonania okresowych przeglądów serwisowych i konserwacji agregatów wody lodowej zlokalizowanych w budynkach Politechniki Poznańskiej wraz z gotowością do usuwania awarii z podziałem na części(pakiety)”


PAKIET I - przegląd urządzeń Carier

PAKIET II - przegląd urządzeń Climaveneta

PAKIET III - przegląd urządzeń Daikin

PAKIET IV - przegląd urządzeń Emerson

PAKIET V - przegląd urządzeń Lennox i Clint

RD/ZP/80/21 | 14.09.2021 | 04.10.2021 - 12:24:29
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem zamówienia jest dostawa "fabrycznie nowego samodzielnego Mikroskopu FTIR ze zintegrowanym spektrometrem FTIR i opcją mapowania wraz ze wsparciem technicznym oraz komputerem i monitorem dla Politechniki Poznańskiej, a także przeszkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego”RD/ZP/61/2021 | 10.08.2021 | 20.09.2021 - 11:57:51
nieograniczony
rozstrzygnięte

20.08.2021r - Zamawiajacy zamieścił Informację o kwocie jaką zamierz przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Treść pisma znajduje się w załączniku "KOMUNIKAT"

20.08.2021r - Zamawiajacy zamieścił Informację z otwarcia ofert. Treść pisma znajduje się w załączniku "KOMUNIKAT"

20.09.2021r - Zamawiajacy zamieścił Ogłoszenie Wyników.

RD/ZP/70/21 | 23.08.2021 | 17.09.2021 - 08:47:06
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

 

     Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w budynkach Politechniki Poznańskiej.

Remont obejmuje:

·         Wymianę posadzek z wykładziny termozgrzewalnej i paneli,

·         Roboty rozbiórkowe,

·         Demontaż zabudów drewnianych,

·         Montaż ścianek K-G,

·         Obłożenie ścian płytek-g na konstrukcji,

·         Szpachlowanie ścian i sufitów,

·         Malowanie ścian i sufitów,

·         Wymiana stolarki drzwiowej,

·         Wykonanie zabudów drewnianych,

·         Malowanie stolarki drzwiowej,

·         Wykonanie klimatyzacji,

·         Dostawa i montaż rolet w prowadnicach,

·         Wykonanie instalacji elektrycznych i teleinformatycznych,

·         Prace instalacyjne sanitarne.

RD/ZP/74/21 | 17.08.2021 | 16.09.2021 - 09:39:40
nieograniczony
rozstrzygnięte
RD/ZP/69/2021 | 11.08.2021 | 10.09.2021 - 11:27:13
nieograniczony
rozstrzygnięte

18.08.2021r - Zamawiający PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT. Stosowne pismo oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  znjaduje się w załączniku. Powyższe, Zamawiający opublikował również na platformie miniPortal.

19.08.2021r - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do treści SWZ, treść pisma znjaduje się w załączniku. Niniejsze pismo Zamawiający opublikował również na platformie miniPortal.

25.08.2021r. - Zamawiający opublikował informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Treść pisma znajduje się w komunikatach.

25.08.2021r. - Zamawiający opublikował informację z otwarcia ofert. Treść pisma znajduje się w komunikatach.

10.09.2021r. - Zamawiający opublikował ogłoszenie wyników.

RD/ZP/43/2021 | 29.06.2021 | 03.09.2021 - 10:33:01
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Przedmiotem zamówienia jest:

„Dostawa stanowiska do precyzyjnych pomiarów tribologicznych dla Politechniki Poznańskiej wraz z instalacją i przeszkoleniem pracowników".

Szkolenie ma być przeprowadzone z zakresu podstawowej obsługi urządzenia i software.


 

 

 

03.08.2021r.- Zamawiajacy opublikował informację o cenie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

03.08.2021r.- Zamawiajacy opublikował informację z otwarcia ofert.

03.09.2021r.- Zamawiajacy opublikował Ogłoszenie wyników.

RD/ZP/ 37 /2021 | 18.06.2021 | 03.09.2021 - 09:21:27
nieograniczony
rozstrzygnięte

22.07.2021r. - Zamawiający zamieścił informację o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Treść znajduje się w komunikatach.

22.07.2021r. - Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert. Treść pisma znajduje się w komunikatach.

03.09.2021r. - Zamawiający zamieścił Ogłoszenie wyników

AN/ZP/44/21 | 25.06.2021 | 20.08.2021 - 13:22:51
nieograniczony
rozstrzygnięte
RD/ZP/59/21 | 20.07.2021 | 20.08.2021 - 09:46:21
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

RD/ZP/59/21

Przedmiotem zamówienia jest bieżące wykonywanie awaryjnych drobnych robót budowlanych w obiektach Politechniki Poznańskiej.

RD/ZP/51/21 | 22.07.2021 | 18.08.2021 - 11:15:46
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Przedmiotem zamówienia jest remont łazienki w budynku Hali A16/A17 (Stacja Kontroli Pojazdów) oraz wejścia bocznego do budynku A1 Politechniki Poznańskiej z podziałem na pakiety:

Pakiet 1. Remont oraz dostosowanie toalety do osób z niepełnosprawnościami w budynku Hali A-16/A-17 Stacja Kontroli Pojazdów

Pakiet 2. Remont fragmentu strefy wejścia bocznego w budynku A1 w celu dostosowania dojścia do pomieszczeń BON dla osób z niepełnosprawnościami, podzielony na dwa zadania (Zadanie 1 i 2).

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

RD/ZP/46/2021 | 16.07.2021 | 09.08.2021 - 10:35:37
nieograniczony
rozstrzygnięte

23.07.2021r. - W związku z zadanymi pytaniami Zamawiający przesywa termin składania i otwarcia ofert. Treść pisma znajduje się w komunikatach. Pytania i odpowiedzi zostana opublikowane w późniejszym terminie.

Zamawiający informuje, że ogłoszenie o zmianie terminu zostało również zamieszczone w systemie miniPortal oraz na platformie e-Zamówienia (treść w załączniku).

26.07.2021r. - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi. Treść znajduje się w komunikatach.

29.07.2021r.- Zamawiajacy opublikował informację o cenie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

29.07.2021r. - Zamawiający opublikował informację z otwarcia ofert.

RD/ZP/58/21 | 20.07.2021 | 30.07.2021 - 13:37:49
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

RD/ZP/54/21 | 28.06.2021 | 30.07.2021 - 10:09:17
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej elektrodrążarki drutowej do Politechniki Poznańskiej oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego

RD/ZP/47/21 | 21.06.2021 | 26.07.2021 - 07:36:40
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 

Przedmiotem zamówienia jest bieżące wykonywanie awaryjnych drobnych robót instalacyjnych w obiektach Politechniki Poznańskiej

RD/ZP/53/21 | 05.07.2021 | 23.07.2021 - 13:15:33
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń budynku A1 i A2 Politechniki Poznańskiej

 Tabela elementów scalonych znajduje się w załączniku nr 7 do SWZ.

Dokumentacja techniczna znajduje się w załączniku nr 8 do SWZ.

RD/ZP/49/21 | 30.06.2021 | 19.07.2021 - 14:19:28
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 

    Przedmiotem zamówienia jest zakup dwóch, przenośnych urządzeń do szybkiej i automatycznej analizy oraz identyfikacji jednostkowych i złożonych substancji chemicznych (mieszanin) – z wykorzystaniem technologii:

 

Urządzenie 1- z wykorzystaniem zjawiska technologii spektroskopii Ramana

 

Urządzenie 2– z wykorzystaniem technologii FTIR z transformacją Fouriera.

 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (DOB-BIO10/01/02/2019)

RD/ZP/55/21 | 02.07.2021 | 15.07.2021 - 10:37:53
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa paliwa lotniczego w ilości maksymalnie 60 000
litrów dla Politechniki Poznańskiej wraz z możliwością całodobowego tankowania
20 000 litrów – zamówienie podstawowe
40 000 litrów – zamówienie opcjonalne

RD/ZP/35/21 | 17.06.2021 | 13.07.2021 - 11:04:47
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów technicznych na okres 24 miesięcy oraz dzierżawy butli gazowych na okres 36 miesięcy dla Politechniki Poznańskiej

 

 Ogólne warunki zamówienia znajdują się w załączniku nr 5 do SWZ

Szczegółowy formularz cenowy znajduje się w załączniku nr 7 do SWZ.

13.07.2021r - Zamawiający opublikował poprawę OGŁOSZENIA WYNIKÓW, treść pisma zamieszczona w załączniku

RD/ZP/39/21 | 11.06.2021 | 08.07.2021 - 11:07:07
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń budynku A3 i Hali nr 23 Politechniki Poznańskiej

RD/ZP/12/2021 | 23.04.2021 | 02.07.2021 - 10:55:08
nieograniczony
rozstrzygnięte

01.06.2021 r- Zamawiający zamieścil informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, treść pisma znajduje się w komunikatach

01.06.2021 r- Zamawiający zamieścil informację z otwarcia ofert, treść pisma znajduje się w komunikatach

02.07.2021 r- Zamawiający zamieścil ogłoszenie wyników.

RD/ZP/42/21 | 09.06.2021 | 28.06.2021 - 14:46:03
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Przedmiotem zamówienia jest „zakup optycznych elementów pomiarowych dla Politechniki Poznańskiej”
Zakup będzie finansowany ze środków z projektu badawczego realizowanego w ramach Regionalnych Agend Naukowo Badawczych, poddziałanie 4.1.2. POIR, nr POIR.04.01.02-00-0002/18: „Brama emisyjna – urządzenie modułowe do szybkiej oceny emisyjności pojazdów drogowych i szynowych”.


RD/ZP/17/21 | 11.05.2021 | 23.06.2021 - 11:52:58
nieograniczony
rozstrzygnięte

 Przedmiotem zamówienia jest usługa mycia okien i powierzchni przeszklonych w budynkach dydaktycznych i domach studenckich Politechniki Poznańskiej w 2021/2022 roku z podziałem na części(pakiety).

PAKIET I: Budynki dydaktyczne Kampusu Piotrowo, Wilda

PAKIET II: Domy studenckieRD/ZP/32/21 | 20.05.2021 | 23.06.2021 - 11:15:57
nieograniczony
rozstrzygnięte
RD/ZP/36/21 | 19.05.2021 | 18.06.2021 - 09:55:03
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych na okres 24 miesięcy dla Politechniki Poznańskiej.

PAKIET 1 – materiały eksploatacyjne (oryginały lub zamienniki)

PAKIET 2 – zamienne materiały eksploatacyjne (zamienniki lub oryginały).

 


RD/ZP/34/21 | 21.05.2021 | 17.06.2021 - 12:11:07
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa mikroskopu sił

atomowych oraz wzmacniacza wysokiego napięcia

dedykowanego do współpracy ze skanerem piezoelektrycznym

do Politechniki Poznańskiej wraz z przeszkoleniem

pracowników

RD/ZP/41/21 | 01.06.2021 | 15.06.2021 - 12:59:45
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przenośnego systemu radiografii cyfrowej do prowadzenia badań i inspekcji zarówno w warunkach laboratoryjnych oraz w warunkach polowych dla Politechniki Poznańskiej.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (DOB-BIO10/01/02/2019)RD/ZP/92/2020 | 31.12.2020 | 28.05.2021 - 11:26:03
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Politechnika Poznańska uprzejmie zawiadamia, że przetarg nieograniczony dotyczący niniejszego postępowania został rozstrzygnięty w Pakiecie 3 i 4.

 

Politechnika Poznańska uprzejmie zawiadamia, że przetarg nieograniczony dotyczący niniejszego postępowania został rozstrzygnięty w Pakiecie 1 i 2.

 

 

 

23.02.2021 Zamawiający opublikowałInformację z Otwarcia Ofert.

RD/ZP/33/21 | 10.05.2021 | 19.05.2021 - 13:48:27
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie bieżących usług stolarskich w obiektach Politechniki Poznańskiej.

AD/ZP/09/21 | 12.03.2021 | 18.05.2021 - 11:00:49
nieograniczony
rozstrzygnięte


Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obsługi portierni w obiektach Politechniki Poznańskiej oraz ochrony obiektów dydaktycznych, administracyjnych i Domów Studenckich wraz z przyległymi terenami, przez okres 12 miesięcy.


RD/ZP/29/21 | 30.04.2021 | 18.05.2021 - 09:47:50
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa blankietów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, Doktoranckiej i  Nauczyciela akademickiego do Politechniki Poznańskiej,  z podziałem na części (pakiety):

 

PAKIET I: ELS /elektroniczne legitymacje studenckie/

PAKIET II: ELD / elektroniczne legitymacje doktoranta/

PAKIET III: ELNA / elektroniczne legitymacje nauczyciela akademickiego/

RD/ZP/24/21 | 22.04.2021 | 13.05.2021 - 11:06:16
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do laboratorium robotów mobilnych do Politechniki Poznańskiej.RD/ZP/25/21 | 26.04.2021 | 07.05.2021 - 13:29:36
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania elementów klatki do urządzenia pomiarowego dla Politechniki Poznańskiej.

 

 

 RD/ZP/18/21 | 31.03.2021 | 29.04.2021 - 10:45:55
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

 

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa blankietów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, Doktoranckiej i  Nauczyciela akademickiego oraz materiały eksploatacyjne do drukarek, do Politechniki Poznańskiej,  z podziałem na części (pakiety):

PAKIET I.

Blankiety:

ELS /elektroniczne legitymacje studenckie/

ELD / elektroniczne legitymacje doktoranta/

ELNA / elektroniczne legitymacje nauczyciela akademickiego/

PAKIET II.

Materiały eksploatacyjne do drukarek Fargo HDP 600

Taśma YMCKK

Film retransferowy

Taśma laminacyjna

PAKIET III.

Materiały eksploatacyjne do drukarek Fargo HDP8500

Taśma YMCKK 

Film retransferowy 

Taśma laminacyjna

.

RD/ZP/22/21 | 12.04.2021 | 22.04.2021 - 09:12:13
nieograniczony
rozstrzygnięte
RD/ZP/05/21 | 22.02.2021 | 13.04.2021 - 10:08:03
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

RD/ZP/05/21 Przetarg nieograniczony


Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Zamawiającego oraz członków rodzin pracowników Zamawiającego (małżonków/partnerów życiowych pracowników Zamawiającego oraz pełnoletnich dzieci pracowników Zamawiającego), przez okres 36 miesięcy.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

RD/ZP/13/21 | 15.03.2021 | 31.03.2021 - 14:33:56
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

„Realizacja usług związanych z przeprowadzeniem specjalistycznych szkoleń z zakresu statystyki – kurs podstawowy dla studentów i studentek Politechniki Poznańskiej,

w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia zintegrowana na przyszłość POWR.03.05.00-00-Z041/17 w zadaniu 4”.

RD/ZP/15/21 | 15.03.2021 | 31.03.2021 - 13:26:45
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

       Przedmiotem zamówienia jest: dostawa przestrajalnego

laserowego źródła światła białego wraz z oprogramowaniem dla

Politechniki Poznańskiej  zawierającego:

1) Laserowe źródło światła białego (tzw. supercontinuum laser).

2) Moduł do generacji światła ultrafioletowego (UV).

3) Filtr przestrajalny w zakresie widzialnym

oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego

RD/ZP/89/2020 | 18.12.2020 | 19.03.2021 - 12:43:23
nieograniczony
rozstrzygnięte

28.01.2021r - Zamawiający opublikowal INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT

RD/ZP/14/21 | 08.03.2021 | 18.03.2021 - 14:35:10
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego zestawu do detekcji spektralnej dla Politechniki Poznańskiej zawierającego:

-           Kamerę EM- CCD wraz z oprogramowaniem(tzw. EM-CCD camera)

-           Spektrograf obrazowy (tzw. Imaging spectrograph)

-           Komputer i monitorAN/ZP/99/20 | 23.12.2020 | 08.03.2021 - 14:15:27
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Poznań, dnia 8 marca 2021 r.

 

Postępowanie nr AN/ZP/99/20

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego realizowanego w trybie "zaprojektuj i wybuduj" pn.: Budowa zaplecza laboratoryjno-badawczego w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj".

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm., dalej PZP) Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa zaplecza laboratoryjno-badawczego w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj".

 

Najkorzystniejszą ofertą w ww. postępowaniu w rozumieniu art. 2 ust. 5 PZP jest oferta złożona przez Wykonawcę

Firma Handlowo-Usługowa Małgorzata Odważna

Ul. Grodziska 17,

64-061 Kamieniec

Oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Oferta odpowiada wymogom określonym w PZP oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

Punktacja złożonych ofert, przyznana zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziale 16 części I SIWZ:

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

(pkt w ramach kryterium)

Okres gwarancji (pkt w ramach kryterium)

Doświadczenie kluczowego personelu

(pkt w ramach kryterium)

 

Punkty razem

1

Przedsiębiorstwo Budowlane AMBIT Sp. z o.o.

Ul. Kąkolewska 21, 64-100 Leszno

4 049 077,49

(37,88 pkt)

36 m-cy

(15 pkt)

Projektant - dwa projekty (5 pkt)

Kierownik budowy - trzy projekty (20 pkt)

 

77,88 pkt

2

Firma Handlowo-Usługowa Małgorzata Odważna

Ul. Grodziska 17, 64-061 Kamieniec

2 556 260,17

(60 pkt)

36 m-cy

(15 pkt)

Projektant - dwa projekty (5 pkt)

Kierownik budowy - trzy projekty (20 pkt)

 

100 pkt

3.

Konsorcjum firm:

Demiurg Construction Sp. z o.o.

Demiurg Construction Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Górnicza 2/143a

60-107 Poznań

2 991 220,48

(51,28 pkt)

36 m-cy

(15 pkt)

Projektant - dwa projekty (5 pkt)

Kierownik budowy - trzy projekty(20 pkt)

 

91,28 pkt

 

Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust.1 PZP.

 

 

 

 

*********************************************************************************************

Nr postępowania: AN/ZP/99/20                                             Poznań 15 stycznia 2021 r.

 

Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa zaplecza laboratoryjno-badawczego w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj".

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

Okres gwarancji

Warunki płatności

Termin wykonania

Doświadczenie kluczowego personelu

1

Przedsiębiorstwo Budowlane AMBIT Sp. z o.o.

Ul. Kąkolewska 21, 64-100 Leszno

4 049 077,49

36 miesięcy

Zgodnie z SIWZ.

Projektant - dwa projekty

Kierownik budowy - trzy projekty

2

Pani Małgorzata Odważna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo-Usługowa Małgorzata Odważna

Ul. Grodziska 17, 64-061 Kamieniec

2 556 260,17

36 miesięcy

Zgodnie z SIWZ.

Projektant - dwa projekty

Kierownik budowy - trzy projekty

3.

Konsorcjum firm:

Demiurg Construction Sp. z o.o.

Demiurg Construction Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Górnicza 2/143a

60-107 Poznań

2 991 220,48

36 miesięcy

Zgodnie z SIWZ.

Projektant - dwa projekty

Kierownik budowy - trzy projekty

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 724 204,75 zł brutto.


********************************************************************************************

UWAGA !!!

12-01-2021 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SIWZ

08-01-2021 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SIWZ

AN/ZP/77/20 | 27.11.2020 | 23.02.2021 - 19:28:33
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Poznań, dnia 23 lutego 2021 r.

 

Postępowanie nr AN/ZP/77/20

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

w Pakietach nr 1, 2 i 3.

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Roboty, urządzenia pomiarowe, systemy wizyjne, sensory".

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm., dalej PZP) Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Roboty, urządzenia pomiarowe, systemy wizyjne, sensory"  w Pakietach nr 1, 2 i 3.

Pakiet 1: Roboty.

Najkorzystniejszą ofertą w ww. postępowaniu w rozumieniu art. 2 ust. 5 PZP jest oferta złożona przez Wykonawcę:

Fatia Group sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

Oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Oferta odpowiada wymogom określonym w PZP oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Punktacja złożonych ofert, przyznana zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziale 14 części I SIWZ:

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

(ilość punktów uzyskanych
w kryterium)

Okres gwarancji

(ilość punktów uzyskanych
w kryterium)

 

Pojazd samojezdny dostarczony ze stacją dokującą

 (ilość punktów uzyskanych
w kryterium)

 

 

Stopnie swobody ramienia robotycznego

(ilość punktów uzyskanych
w kryterium)

 

 

 

Punkty razem

1.

 

Fatia Group sp. z o.o.,

ul. E. Kwiatkowskiego 4,

52-326 Wrocław

514.140,00

(60 pkt)

 

24 miesiące

(0 pkt)

 

Pojazd bez stacji dokującej

(0 pkt)

 

Dostarczone ramię robotyczne posiada 7 stopni swodobody.

(10 pkt)

 

 

70 pkt

 

 

 

Pakiet 2: Sensory.

 

Najkorzystniejszą ofertą w ww. postępowaniu w rozumieniu art. 2 ust. 5 PZP jest oferta złożona przez Wykonawcę:

 

Fatia Group sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

 

Oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Oferta odpowiada wymogom określonym w PZP oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

Punktacja złożonych ofert, przyznana zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziale 14 części I SIWZ:

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

(ilość punktów uzyskanych
w kryterium)

Okres gwarancji

(ilość punktów uzyskanych
w kryterium)

 

Wyposażenie systemu służącego do samolokalizacji w dodatkowe znaczniki pozycjonowania o średnicy w przedziale 10-15mm z indywidualnymi bazami

(ilość punktów uzyskanych w kryterium) 


 

 

 

 

Punkty razem

1.

 

Fatia Group sp. z o.o.,

 ul. E. Kwiatkowskiego 4,

52-326 Wrocław

489.540,00

(60 pkt)

24 miesiące

(0 pkt)

 

System służący do samolokalizacji: z 40 dodatkowymi znacznikami

(30 pkt)

 

 

90 pkt

 

 

 

 

 

Pakiet 3: Systemy wizyjne i urządzenia pomiarowe.

 

Najkorzystniejszą ofertą w ww. postępowaniu w rozumieniu art. 2 ust. 5 PZP jest oferta złożona przez Wykonawcę:

 

Fatia Group sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

 

Oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Oferta odpowiada wymogom określonym w PZP oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

Punktacja złożonych ofert, przyznana zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziale 14 części I SIWZ:

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

(ilość punktów uzyskanych
w kryterium)

Okres gwarancji

(ilość punktów uzyskanych
w kryterium)

 

Skanery laserowe liczba wiązek lasera

(ilość punktów uzyskanych
w kryterium)

 

 

 

Punkty razem

1.

 

Fatia Group sp. z o.o.,

ul. E. Kwiatkowskiego 4,

52-326 Wrocław

243.540,00

(60 pkt)

24 miesiące

(0 pkt)

 

skaner posiadający: 32 wiązki lasera

(0 pkt)

 

60 pkt

 

 

 

*******************************************************************************************

Poznań, dnia 12 stycznia 2021 r.

Postępowanie nr AN/ZP/77/20

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w Pakiecie nr 4.

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.  „Roboty, urządzenia pomiarowe, systemy wizyjne, sensory", Pakiet 4: Zestaw kamer dozorowych światła widzialnego z rejestratorem.

Działając podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający - Politechnika Poznańska, informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione w Pakiecie nr 4.

 

 

Pakiet nr 4

Uzasadnienie 

Podstawa prawna: zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, „jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3".

 

Uzasadnienie faktyczne: w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, w Pakiecie nr 4 nie wpłynęła żadna oferta.

 

 


**********************************************************************

Poznań 08 stycznia 2021 r.
Nr postępowania: AN/ZP/77/20                                                                                  

 

Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Roboty, urządzenia pomiarowe, systemy wizyjne, sensory".

 

Pakiet 1: Roboty.

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

Okres gwarancji

Termin wykonania, Warunki płatności

Pojazd samojezdny dostarczony ze stacją dokującą

Stopnie swobody ramienia robotycznego

1.

Fatia Group sp. z o.o.

Wrocław,

ul. E. Kwiatkowskiego 4,

52-326 Wrocław

514.140,00 zł

24 miesiące

Zgodnie z SIWZ.

Pojazd bez stacji dokującej

Dostarczone ramię robotyczne posiada 7 stopni swodobody.

 Pakiet 2: Sensory.

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

Okres gwarancji

Termin wykonania,

Warunki płatności

Wyposażenie systemu służącego do samolokalizacji w dodatkowe znaczniki pozycjonowania o średnicy w przedziale 10-15mm z indywidualnymi bazami  

 

1.

Fatia Group sp. z o.o.

Wrocław,

ul. E. Kwiatkowskiego 4,

52-326 Wrocław

489.540,00 zł

24 miesiące

 

Zgodnie z SIWZ.

 

System służący do samolokalizacji: - z 40 dodatkowymi znacznikami

Pakiet 3: Systemy wizyjne i urządzenia pomiarowe.

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

Okres gwarancji

Termin wykonania,

Warunki płatności

Skanery laserowe liczba wiązek lasera

1.

Fatia Group sp. z o.o.

Wrocław,

ul. E. Kwiatkowskiego 4,

52-326 Wrocław

243.540,00 zł

24 miesiące

Zgodnie z SIWZ.

skaner posiadający: 32 wiązki lasera

  

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Pakiet 1: 524 520 zł brutto

Pakiet 2: 490 000 zł brutto

Pakiet 3: 245 000 zł brutto.

**********************************************************************

UWAGA !!!

21-12-2020 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SIWZ

RD/ZP/96/20 | 28.12.2020 | 22.02.2021 - 14:14:52
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

RD/ZP/96/20

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest kompleksowa usługa polegająca na  szkoleniu praktycznym studentów kierunku pilotaż statków powietrznych do uzyskania licencji ATPL(A) prowadzone pod certyfikatem organizacji ATO CKL Politechniki Poznańskiej, wraz z wynajęciem samolotów (statków powietrznych) do szkolenia lotniczego, obsługą techniczna samolotów należących do Politechniki Poznańskiej wykorzystywanych do szkolenia lotniczego oraz zapewnieniem zaplecza szkoleniowego i infrastruktury lotniskowej.

 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić:

-          Instruktorów szkolenia praktycznego (o wymaganych kwalifikacjach i doświadczeniu) w celu przeprowadzenia szkolenia samolotowego na urządzeniu treningowym w szkoleniu zintegrowanym do licencji ATPL(A);

-          Instruktorów szkolenia praktycznego (o wymaganych kwalifikacjach i doświadczeniu) w celu przeprowadzenia praktycznego szkolenia samolotowego w szkoleniu zintegrowanym do licencji ATPL(A);

-          3 samoloty jednosilnikowe, tłokowe, zgodne z opisem w załącznikiem A do SIWZ;

-          1 samolot wielosilnikowy, tłokowy, zgodny z opisem w załącznikiem A do SIWZ;

-          zarządzanie ciągłą zdatnością do lotów statków powietrznych należących do Zamawiającego;

-          obsługę techniczną samolotów należących do Zamawiającego;

-          a także, do czasu przygotowania zaplecza szkoleniowego na  lotnisku bazowym Zamawiającego, właściwe zaplecze szkoleniowe, w tym pomieszczenia do kontroli operacji lotniczych, planowania lotu, odpraw, odpoczynku, biurowe oraz infrastrukturę lotniskową  umożliwiająca wykonywanie lotów szkolnych. Zamawiający przewiduje, iż korzystanie z zaplecza szkoleniowego oraz infrastruktury lotniskowej Wykonawcy zakończy się maksymalnie do 30.06.2021r.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

RD/ZP/03/21 | 08.02.2021 | 18.02.2021 - 10:38:25
nieograniczony
rozstrzygnięte

Zakup i dostawa paliwa lotniczego w ilości maksymalnie 40 000 litrów dla Politechniki Poznańskiej wraz z usługą całodobowego tankowaniaRD/ZP/100/20 | 22.12.2020 | 11.02.2021 - 10:53:52
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych remontowych w budynkach Osiedla Studenckiego Politechniki Poznańskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

RD/ZP/66/2020 | 13.11.2020 | 03.02.2021 - 14:53:33
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

UWAGA

17.12.2020 Zamawiający opublikował informację z otwarcia ofert.

 

RD/ZP/65/2020 | 04.12.2020 | 03.02.2021 - 12:58:39
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

UWAGA

21.12.2020 Zamawiający opublikował informację z otwarcia ofert.

 

RD/ZP/97/20 | 21.12.2020 | 28.01.2021 - 12:36:54
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Przedmiotem przetargu nieograniczonego  jest bieżące wykonywanie awaryjnych drobnych robót ogólnobudowlanych

i elektrycznych w obiektach uczelni (budynki dydaktyczne, administracyjne, domy studenckie), w następujących częściach:

PAKIET I – Roboty budowlane,

PAKIET II – Roboty elektryczne,

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

RD/ZP/94/20 | 28.12.2020 | 27.01.2021 - 10:00:44
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup trzech fabrycznie nowych robotów przemysłowych wraz z dedykowanymi sterownikami I/O dla Politechniki Poznańskiej.
RD/ZP/88/2020 | 27.11.2020 | 22.01.2021 - 11:02:53
nieograniczony
rozstrzygnięte

Dnia 11.12.2020r. Zamawiajacy opublikował informację z otwarcia ofert.

RD/ZP/102/20 | 29.12.2020 | 14.01.2021 - 10:24:57
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest przeprowadzenie okresowych przeglądów przewodów kominowych (wentylacyjnych) oraz instalacji i urządzeń służących ochronie Środowiska zgodnie z art.  Prawo B 62.1 pkt.1b, 1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje budynki Politechniki Poznańskiej:

1)      Biblioteki Technicznej i Centrum Wykładowego,

2)      Centrum Mechatroniki  Biomechaniki i Nanoinżynierii,

3)      Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej,

4)      Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania.

RD/ZP/91/20 | 04.12.2020 | 16.12.2020 - 14:32:03
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowych precyzyjnych łożysk o wysokiej sztywności dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części (pakiety)

 

Pakiet I

Pakiet II


RD/ZP/76/20 | 06.10.2020 | 16.12.2020 - 13:49:10
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

RD/ZP/90/20 | 04.12.2020 | 16.12.2020 - 10:48:26
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest odnowienie usługi Business Ready Enhancement Plan (BREP) na posiadane i wykorzystywane przez Politechnikę Poznańską licencje Microsoft Dynamics AX 2009 na okres od 31-12-2020 do 30-12-2021 dla 126 użytkowników jednoczesnych.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

RD/ZP/87/20 | 02.11.2020 | 09.12.2020 - 13:12:06
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

UWAGA! ZAMAWIAJĄCY ZMIENIŁ TYTUŁ POSTĘPOWANIA, KTÓRY BRZMI:

RD/ZP/87/20 Dostawa stanowisk komputerowych – laptopy  wraz z systemem operacyjnym dla Politechniki Poznańskiej.

Wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

RD/ZP/79/20 | 19.10.2020 | 03.12.2020 - 15:56:49
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

RD/ZP/80/20 | 23.10.2020 | 03.12.2020 - 15:33:49
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

RD/ZP/85/20 | 13.11.2020 | 01.12.2020 - 15:35:54
nieograniczony
rozstrzygnięte


RD/ZP/85/20

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup usługi uruchomienia i dostępu on-line do naukowych baz danych dla Biblioteki Politechniki Poznańskiej, z podziałem na 5 następujących części:

PAKIET NR 1- dostęp do bazy danych Association for Computing Machinery Digital Library,

PAKIET NR 2- dostęp do bazy danych International Standard Serial Number Online,

PAKIET NR 3- dostęp do bazy danych SAE Technical Papers: 1998-Present,

PAKIET NR 4- dostęp do bazy danych SAE eBooks Full Collection,

PAKIET NR 5- dostęp do bazy danych IBUK Libra.

RD/ZP/84/20 | 27.10.2020 | 01.12.2020 - 12:36:09
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

 

 

   Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest bieżące wykonywanie awaryjnych drobnych robót instalacyjnych w obiektach uczelni (budynki dydaktyczne, administracyjne, domy studenckie).

RD/ZP/73/20 | 19.11.2020 | 01.12.2020 - 12:16:56
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

RD/ZP/73/20 Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowej komory rękawicowej wypełnionej gazem obojętnym

 

27.11.2020 r. - Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert, która znajduje się w załączniku

AD/ZP/70/20 | 16.09.2020 | 23.11.2020 - 13:33:24
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu  
Postępowanie podzielone jest na części:

PAKIET NR 1

PAKIET NR 2

Wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

AD/ZP/57/20 | 28.08.2020 | 19.11.2020 - 16:15:04
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Poznań, dnia 19 listopada 2020 r.

 

 

Postępowanie nr AD/ZP/57/20

 

STEEL- BUILDING Sp. z o.o.

Ul. Krańcowa 20,

61-037 Poznań

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego realizowanego w trybie "zaprojektuj i wybuduj" pn.: „Hangar dla samolotów i szybowców wraz z zapleczem laboratoryjno-badawczym". Pakiet 1 Budowa Hangaru dla samolotów i szybowców w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj".

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm., dalej PZP) Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Hangar dla samolotów i szybowców wraz z zapleczem laboratoryjno-badawczym". Pakiet 1 Budowa Hangaru dla samolotów i szybowców w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj".

 

Najkorzystniejszą ofertą w ww. postępowaniu w rozumieniu art. 2 ust. 5 PZP jest oferta złożona przez Wykonawcę

Demiurg Construction Sp. z o.o. (lider konsorcjum, do dnia 30.09.2020 r. działający pod firmą Demiurg Sp. z o.o.), Demiurg Sp. z o.o. sp.k. (partner konsorcjum)

Ul. Górnicza 2/143a

60-107 Poznań

Oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Oferta odpowiada wymogom określonym w PZP oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

Punktacja złożonych ofert, przyznana zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziale 16 części I SIWZ:

Wykonawca

Cena oferty

brutto w zł

(ilość punktów uzyskanych
w ramach kryterium)

Okres gwarancji na silnik (ilość punktów w ramach kryterium)

 

Doświadczenie kluczowego personelu

(ilość punktów w ramach kryterium)

Punkty razem

 

Demiurg Sp. z o.o. (lider konsorcjum)

Demiurg Sp. z o.o. sp.k. (partner konsorcjum)

Ul. Górnicza 2/143a

60-107 Poznań

2 619 663,25

(60 pkt)

36 miesięcy

(15 pkt)

 

Doświadczenie projektanta

(5 pkt)

Doświadczenie kierownika budowy

(20 pkt)

 

100 pkt

SPORT HALLS Sp. z o.o.

Ul. Komuny Paryskiej 57/15

50-452 Wrocław

 

 

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) PZP

MONREM T.M. WICIEJEWSKI Sp.k.

Ul. Jasielska 7

60-476 Poznań

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4) oraz art. 90 ust. 3 PZP.

Exalo Drilling S.A.

Ul. Plac Stanisława Staszica 9,

64-920 Piła

Oddział Diament w Zielonej Górze

Ul. Naftowa 3a,

65-705 Zielona Góra

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) PZP

STEEL- BUILDING Sp. z o.o.

Ul. Krańcowa 20,

61-037 Poznań

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) PZP

Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust.1 PZP.

 

**************************************************************************************************

Poznań, dnia 9 października 2020 r.

 

Postępowanie nr AD/ZP/57/20

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania Pakiet 2

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego realizowanego w trybie "zaprojektuj i wybuduj" pn.: „Hangar dla samolotów i szybowców wraz z zapleczem laboratoryjno-badawczym". Pakiet 2. Budowa zaplecza laboratoryjno-badawczego w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj.

 

Działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U z 2019 r., poz. 1843) - zwanej dalej „ustawą Pzp", Zamawiający - Politechnika Poznańska, informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione w Pakiecie 2.

 

Uzasadnienie

Podstawa prawna: zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie, w przypadku, gdy „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty".

 

Uzasadnienie faktyczne: w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w Pakiecie 2, wpłynęły 2 oferty:

1. Oferta złożona przez Firmę Exalo Drilling S.A., ul. Plac Stanisława Staszica 9, 64-920 Piła, Oddział Diament w Zielonej Górze, ul. Naftowa 3a, 65-705 Zielona Góra - cena złożonej oferty: 2 814 570,44 złotych brutto;

2. Oferta złożona przez Demiurg Sp. z o.o. (lider konsorcjum) Demiurg Sp. z o.o. sp.k. (partner konsorcjum), ul. Górnicza 2/143a, 60-107 Poznań - cena złożonej oferty: 3 195 476,80 złotych brutto.

 

Mając na uwadze, iż Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania - 1 570 005,21 zł brutto i nie jest w stanie zwiększyć tych środków, należy uznać, iż wypełnione zostały przesłanki unieważnienia postępowania określone w art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.

 

******************************************************************************************************

Nr postępowania: AD/ZP/57/20                                                                                                                    Poznań 17 września 2020 r.
 
                                                    Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego realizowanego w trybie "zaprojektuj i wybuduj" pn.: „Hangar dla samolotów i szybowców wraz z zapleczem laboratoryjno-badawczym".

 

Pakiet 1 Budowa Hangaru dla samolotów i szybowców w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj".

 

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

Termin wykonania

 

 

Okres gwarancji

 

 

Warunki płatności

 

Doświadczenie kluczowego personelu

1.

SPORT HALLS Sp. z o.o.

Ul. Komuny Paryskiej 57/15

50-452 Wrocław

 

4 384 950,00

Zgodnie z SIWZ.

 

36 miesięcy

 

Zgodnie z SIWZ.

Projektant - dwa projekty

Kierownik budowy - trzy realizacje

2.

MONREM T.M. WICIEJEWSKI Sp.k.

Ul. Jasielska 7

60-476 Poznań

2 098 626,00

Zgodnie z SIWZ

 

36 miesięcy

 

Zgodnie z SIWZ.

Projektant - dwadzieścia projektów

Kierownik budowy - cztery realizacje

3.

Exalo Drilling S.A.

Ul. Plac Stanisława Staszica 9,

64-920 Piła

Oddział Diament w Zielonej Górze

Ul. Naftowa 3a,

65-705 Zielona Góra

 

3 928 175,11

Zgodnie z SIWZ

 

36 miesięcy

 

Zgodnie z SIWZ

 

Projektant - dwa projekty

Kierownik budowy - trzy realizacje

4.

STEEL- BUILDING Sp. z o.o.

Ul. Krańcowa 20,

61-037 Poznań

2 305 029,83

Zgodnie z SIWZ

 

36 miesięcy

 

Zgodnie z SIWZ

 

Projektant - dwa projekty

Kierownik budowy - trzy realizacje

5.

Demiurg Sp. z o.o. (lider konsorcjum)

Demiurg Sp. z o.o. sp.k. (partner konsorcjum)

Ul. Górnicza 2/143a

60-107 Poznań

2 619 663,25

Zgodnie z SIWZ

 

36 miesięcy

 

Zgodnie z SIWZ

 

Projektant - dwa projekty

Kierownik budowy - trzy realizacje

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2 773 862,79 zł brutto.

 

Pakiet 2 Budowa zaplecza laboratoryjno-badawczego w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj.

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

Termin wykonania

 

 

Okres gwarancji

 

 

Warunki płatności

 

Doświadczenie kluczowego personelu

1.

Exalo Drilling S.A.

Ul. Plac Stanisława Staszica 9,

64-920 Piła

Oddział Diament w Zielonej Górze

Ul. Naftowa 3a,

65-705 Zielona Góra

 

2 814 570,44

Zgodnie z SIWZ.

 

 

36 miesięcy

 

 

Zgodnie z SIWZ.

 

Projektant - dwa projekty

Kierownik budowy - trzy realizacje

2.

Demiurg Sp. z o.o. (lider konsorcjum)

Demiurg Sp. z o.o. sp.k. (partner konsorcjum)

Ul. Górnicza 2/143a

60-107 Poznań

3 195 476,80

Zgodnie z SIWZ

 

36 miesięcy

 

Zgodnie z SIWZ.

 

Projektant - dwa projekty

Kierownik budowy - trzy realizacje

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 570 005,21 zł brutto.

 

 

 

UWAGA !!!

10.09.2020 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SIWZ

07.09.2020 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SIWZ

RD/ZP/81/20 | 29.10.2020 | 19.11.2020 - 15:04:55
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

        Przedmiotem przetargu nieograniczonego  jest  wykonanie robót budowlanych remontowych w budynkach Osiedla Studenckiego  Politechniki Poznańskiej.

 

Remont  obejmuje wykonanie robót budowlanych remontowych:

 • pomieszczeń na parterze w szczycie południowym budynku DS. 4,
 • pomieszczeń mieszkalnych na trzech piętrach w szczycie północnym budynku DS. 2,
 • instalacji oświetlenia awaryjnego w budynku DS. 2,
 • instalacji hydrantowej w budynku DS. 2,
 • instalacji oświetlenia bytowego w budynku DS. 2 i DS. 3 – wymiana opraw,
 • chodników i utwardzeń terenu pod śmietniki przy budynku DS. 5,
 • remont oświetlenia zewnętrznego przy Centrum Wykładowym
RD/ZP/82/20 | 30.10.2020 | 18.11.2020 - 09:40:44
nieograniczony
rozstrzygnięte


RD/ZP/78/20 | 20.10.2020 | 05.11.2020 - 15:33:48
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest usługa wykonania formy wtryskowej nagrzewanej indukcyjnie dla Politechniki Poznańskiej.AD/ZP/67/20 | 10.09.2020 | 04.11.2020 - 13:26:23
nieograniczony
rozstrzygnięte

.

AD/ZP/59/20 | 28.08.2020 | 04.11.2020 - 12:07:08
nieograniczony
rozstrzygnięte

Poznań, dnia 4 listopada 2020 r.

 

Postępowanie nr AD/ZP/59/20

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Pakiet 2: Zestaw kamer podczerwieni z obiektywami

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego pn. „Systemy wizyjne".

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm., dalej PZP) Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej, Wykonawcach, którzy zostali wykluczeniu oraz których oferty zostały odrzucone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Systemy wizyjne", Pakiecie nr 2 Zestaw kamer podczerwieni z obiektywami.

 

I. Wybór oferty najkorzystniejszej

Najkorzystniejszą ofertą w ww. postępowaniu w rozumieniu art. 2 ust. 5 PZP jest oferta złożona przez Wykonawcę:

Termoenergia Dariusz Dajek, Ul. Gruntowa 8, 04-906 Warszawa

Oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Oferta odpowiada wymogom określonym w PZP oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

Punktacja złożonych ofert, przyznana zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziale 14 części I SIWZ:

Wykonawca

Cena oferty

brutto w zł

(ilość punktów uzyskanych
w ramach kryterium)

 

Gwarancja i rękojmia

 

Termin dostawy

Wsparcie techniczne w języku polskim

Punkty razem

Termoenergia Dariusz Dajek

Ul. Gruntowa 8

04-906 Warszawa

 

248 091,00

(60,00 pkt)

 

 

36 miesięcy

 (10 pkt)

 

2 miesiące

(20 pkt)

 

TAK

(10 pkt)

100 pkt

 

Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust.1 PZP.

 

II. Wykluczeni wykonawcy

Zamawiający informuje, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert w niniejszym postępowaniu w Pakiecie nr 2, nie został wykluczony żaden wykonawca.

III. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone

Zamawiający informuje, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert w niniejszym postępowaniu w Pakiecie nr 2, żadna oferta nie została odrzucona.

******************************************************************************************************

 

Poznań, dnia 8 października 2020 r.


Postępowanie nr AD/ZP/59/20

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w Pakiecie nr 1.


Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Systemy wizyjne", Pakiet 1: Zestaw kamer dozorowych światła widzialnego z rejestratorem.


Działając podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający - Politechnika Poznańska, informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione w Pakiecie nr 1.

 

Pakiet nr 1

Uzasadnienie

Podstawa prawna: zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, „jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3".


Uzasadnienie faktyczne: w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, wpłynęła jedna oferta złożona przez Systemy Elektroniczne Jacek Kajdasz, ul. Kościuszki 7a, 63-000 Środa Wielkopolska. Oferta wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp.

**************************************************************************************************************
Poznań 2 października 2020 r.
Nr postępowania: AD/ZP/59/2                                                

 

Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert

„Systemy wizyjne"

  

Pakiet 1: Zestaw kamer dozorowych światła widzialnego z rejestratorem.

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

Termin realizacji przedmiotu dostawy

Okres gwarancji na zestaw

Warunki płatności

Pozostałe kryteria

 

1.

Systemy Elektroniczne Jacek Kajdasz

Ul. Kościuszki 7a

63-000 Środa Wielkopolska

179 088,00

2

24 miesiące

Zgodnie z SIWZ.

Wsparcie techniczne świadczone w języku polskim TAK.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 159.900,00 złotych brutto.

 

Pakiet 2: Zestaw kamer podczerwieni z obiektywami.

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

Termin realizacji przedmiotu dostawy

Okres gwarancji na zestaw

Warunki płatności

Pozostałe kryteria

1.

Termoenergia Dariusz Dajek

Ul. Gruntowa 8

04-906 Warszawa

248 091,00

2 miesiące

36 miesięcy

Zgodnie z SIWZ.

Wsparcie techniczne świadczone w języku polskim TAK

.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 218.940,00 złotych brutto.

 

 

 

RD/ZP/71/2020 | 21.10.2020 | 03.11.2020 - 12:30:55
nieograniczony
rozstrzygnięte

02.11.2020r. Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert.

RD/ZP/75/20 | 14.10.2020 | 29.10.2020 - 10:02:40
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowej aparatury - Mikroskop kąta Brewstera do układu wanien Langmuira wraz z układem sterującym do realizacji projektu SONATA NCN nr 2019/35/D/ST4/02037 pt. „Optymalizacja struktury nanoplatformy do powierzchniowo wzmocnionej detekcji pochodnych chlorofilu z wykorzystaniem techniki Langumira”  dla Politechniki Poznańskiej.


AD/ZP/58/20 | 06.08.2020 | 28.10.2020 - 11:02:02
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup i dostawa papieru kserograficznego i materiałów biurowych w okresie 24 miesięcy dla Politechniki Poznańskiej, z podziałem na następujące części (pakiety):

PAKIET 1 – papiery kserograficzne,

PAKIET 2 – materiały biurowe.


AD/ZP/17/2020 | 22.06.2020 | 27.10.2020 - 10:49:27
nieograniczony
rozstrzygnięte
AD/ZP/64/20 | 21.08.2020 | 23.10.2020 - 12:39:56
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest sukcesywne świadczenie usług noclegowych wraz z wyżywieniem dla uczestników zajęć specjalistycznych w laboratoriach w Poznaniu, w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


AD/ZP/55/20 | 01.09.2020 | 22.10.2020 - 12:44:03
nieograniczony
rozstrzygnięte

 Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest usługa ubezpieczenia ryzyk lotniczych dla Politechniki Poznańskiej w poniższym zakresie:

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej użytkownika statku

powietrznego.

II. Ubezpieczenie aerocasco statków powietrznych.

III. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

IV. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności lotniczej (Centrum Kształcenia Lotniczego Politechniki Poznańskiej).

AD/ZP/52/2020 | 10.09.2020 | 19.10.2020 - 09:12:55
nieograniczony
rozstrzygnięte

18 09 2020 - Zamawiający opublikował informację z otwarcia ofert.

AD/ZP/74/20 | 23.09.2020 | 13.10.2020 - 11:04:50
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

        Przedmiotem przetargu nieograniczonego  jest  wykonanie robót budowlanych remontowych w budynkach Osiedla Studenckiego  Politechniki Poznańskiej.

 

Remont  obejmuje:

 • Roboty remontowe budowlane wewnątrz budynków między innymi naprawy posadzek, malowanie, naprawy izolacji, naprawy okładzin ściennych, naprawy żaluzji,
 • Roboty remontowe dot. Wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej między innymi wymianę zaworów, wymianę wpustów podłogowych, naprawę kabin prysznicowych
 • Remonty wewnętrznej instalacji elektrycznej oświetleniowej,
 • Roboty budowlane zewnętrzne między innymi naprawę oznakowania budynków, usuwaniu graffiti.AD/ZP/68/20 | 21.09.2020 | 09.10.2020 - 13:00:29
nieograniczony
rozstrzygnięte
AD/ZP/69/20 | 14.09.2020 | 01.10.2020 - 10:45:18
nieograniczony
rozstrzygnięte


AD/ZP/26/2020 | 15.07.2020 | 24.09.2020 - 12:53:33
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

AD/ZP/49/2020 | 27.07.2020 | 23.09.2020 - 09:02:11
nieograniczony
rozstrzygnięte

01.09.2020r - Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert, treść Pisma znajduje się w załączniku i należy pobrać go ze strony Zamawiającego.