Postępowania rozstrzygnięte

AD/ZP/23/2020 | 12.05.2020 | 21.05.2020 - 11:46:29
nieograniczony
rozstrzygnięte

Dnia 20.05.2020r. Zamawiajacy opublikował informację z otwarcia ofert.

AD/ZP/25/20 | 24.04.2020 | 15.05.2020 - 15:10:58
nieograniczony
rozstrzygnięte
AD/ZP/4/20 | 30.01.2020 | 06.05.2020 - 12:52:03
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest realizacja usług związanych z przeprowadzeniem kursów/szkoleń specjalistycznych dla studentów i pracowników Politechniki Poznańskiej na pakiety:

 

PAKIET I

Przeprowadzenie zajęć warsztatowo -wykładowych obejmujących:

 1. Komunikację interpersonalną: szkolenie 1
 2. Warsztaty kreatywnego myślenia: szkolenie 2
 3. Szkolenie z prezentacji i autoprezentacji: szkolenie 3
 4. Szkolenie z zarządzania czasem: szkolenie 4

PAKIET II

Organizacja szkolenia z zakresu EMISJI GŁOSU

PAKIET III

Organizacja szkoleń o nazwie EFEKTYWNA KOMINIKACJA ZE STUDENTAMI

PAKIET IV

Organizacja szkolenia i warsztatów  o nazwie ZARZĄDZANIE ZADANIAMI W CZASIE

PAKIET V

Organizacja szkolenia o nazwie WIEDZA NA TEMAT DZIAŁANIA MÓZGU W PRACY DYDAKTYCZNEJ

PAKIET VI

Organizacja szkoleń o nazwie Tryb i warunki przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim ( w świetle Ustawy 2.0)

PAKIET VII

Organizacja szkoleń o nazwie Ewaluacja jakości działalności naukowej 

PAKIET VIII

Organizacja szkoleń z zakresu podnoszenia kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej / o nazwie Szkolenie z obszaru efektów kształcenia w programie studiów efektów kształcenia praz tworzenia systemu zapewnienia jakości w ustawie 2.0

PAKIET IX

Organizacja szkoleń i warsztatów  z zakresu podnoszenia kompetencji kadry zarządczej i administracyjnej o nazwie Szkolenie z obszaru kierowania zespołami w uczelni wyższej  

PAKIET X

Organizacja szkolenia o nazwie ASERTYWNOŚĆ I RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

PAKIET XI

Organizacja szkolenia o nazwie TECHNIKI RADZENIA SOBIE W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH

PAKIET XII

Organizacja szkolenia/ o nazwie ZARZĄDZANIE ZADANIAMI W CZASIE - EFEKTYWNA PRACA

w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia zintegrowana na przyszłość POWR.03.05.00-00-Z041/17 w zadaniach nr 7 i 8.

 

27.04.2020r - Zamawiający opublikował Rozstrzygnięcie postępowania - UNIEWAŻNIENIE PAKIETÓW: I,II,III,IV, V, IX,X,XI,XII.

Zamawiający informuje, że PAKIETY VI, VII, VIII zostaną rozstrzygnięta w jak najszybszym możliwym terminie.

06.05.2020 - ZAMAWIAJĄCY OPUBLIKOWAŁ ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO PAKIETU: VI. VII, VIII - TREŚĆ PISMA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU.


AD/ZP/20/20 | 25.03.2020 | 30.04.2020 - 12:22:38
nieograniczony
rozstrzygnięte

 AD/ZP/20/20

  Przedmiotem przetargu  nieograniczonego są  prace wykonawcze  instalacji szczytowego zasilania w ciepło i chłód budynku WAiWIZ PP.

 

AD/ZP/22/20 | 06.04.2020 | 29.04.2020 - 15:08:57
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.


AD/ZP/18/20 | 06.04.2020 | 29.04.2020 - 12:58:25
nieograniczony
rozstrzygnięte

AD/ZP/18/20

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup i dostawa blankietów Elektronicznej Legitymizacji Studenckiej (ELS) i Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej (ELD) do Politechniki Poznańskiej, z podziałem na części:

PAKIET 1 – Blankiety ELS i ELD Poznań;

PAKIET 2 – Blankiety ELS pozostałe.

 

AD/ZP/19/20 | 25.03.2020 | 16.04.2020 - 12:34:16
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest wykonanie wymiany 12 uszkodzonych paneli wymienników skraplaczy w agregacie wody lodowej lokalizowanego na dachu budynku Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • Zamówienie odpowiednich 12 szt. paneli wymiennika skraplacza,
 • Transport wymienników,
 • Przygotowanie miejsca pracy,
 • Rozbiórkę obudowy urządzenia,
 • Wynajem rusztowania i jego transport oraz odpowiedniego dźwigu,
 • Wymianę 12 paneli wymiennika,
 • Ciśnieniową kontrolę szczelności,
 • Napełnienie i uruchomienie układów,
 • Materiały pomocnicze- gazy techniczne, luty płyty OSB,
 • Czynnik chłodniczy R410A-71 kg,
 • Utylizację odpadów,
 • Dokonanie wymaganych wpisów Centralnym Rejestrze Operatorów.

 

AD/ZP/7/20 | 19.02.2020 | 15.04.2020 - 12:25:31
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest realizacja usług związanych z przeprowadzeniem specjalistycznych szkoleń wraz z uzyskaniem certyfikatu z obszaru zdobywania kompetencji symulacyjnych dla studentów i pracowników Politechniki Poznańskiej z podziałem na pakiety:

PAKIET I

Organizacja szkoleń/kursów z zakresu statystyki z wykorzystaniem programu STATISTICA - nr 4/ 79 i 80

PAKIET II

Organizacja szkoleń z zakresu wykorzystania narzędzia QGIS z bazami danych – nr 7/ 132

PAKIET III

STATISTICA – analizy wielowymiarowe –  nr 7/136

w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia zintegrowana na przyszłość POWR.03.05.00-00-Z041/17 w zadaniach 4 i 7.

 

AD/ZP/72/2019 | 28.11.2019 | 09.04.2020 - 08:19:57
nieograniczony
rozstrzygnięte

04.02.2020r - Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert. Szczegóły znajdują się wzałącznikach.

AD/ZP/8/20 | 05.02.2020 | 03.04.2020 - 16:22:23
nieograniczony
rozstrzygnięte

AD/ZP/8/20

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest świadczenie usług w zakresie obsługi portierni w obiektach Politechniki Poznańskiej oraz ochrony obiektów dydaktycznych, administracyjnych i Domów Studenckich wraz z przyległymi terenami, na okres 389 dni.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/9/20 | 11.02.2020 | 17.03.2020 - 16:08:00
nieograniczony
rozstrzygnięte

AD/ZP/9/20

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest ubezpieczenie Politechniki Poznańskiej przez okres 24 miesięcy, z podziałem na następujące części (pakiety):

PAKIET 1- Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

PAKIET 2- Ubezpieczenia komunikacyjne.

 

AD/ZP/6/20 | 12.02.2020 | 11.03.2020 - 13:08:01
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest realizacja usług związanych z przeprowadzeniem specjalistycznych szkoleń wraz z uzyskaniem certyfikatu z obszaru zdobywania kompetencji transportowych dla  pracowników i studentów Politechniki Poznańskiej z podziałem na pakiety:

PAKIET I - Kurs dla kandydatów na diagnostów

PAKIET II - Kurs z modelowania podróży z wykorzystaniem oprogramowania PTV Visum – studenci PP

PAKIET III – Kurs z modelowania podróży z wykorzystaniem oprogramowania PTV Visum – pracownicy PP

PAKIET IV -  Kurs z symulacji ruchu kolejowego z wykorzystaniem oprogramowania Railsys Software Suite

PAKIET V – Kurs modelowania podróży z wykorzystaniem oprogramowania: A: PTV Vissim, B: Aimsun

 w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia zintegrowana na przyszłość POWR.03.05.00-00-Z041/17 w zadaniach 3 i 7.

 


24.02.2020r - Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert.

AD/ZP/12/20 | 18.02.2020 | 02.03.2020 - 10:58:27
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego wielokanałowego potencjostatu ze wzmacniaczem 1A i opcją spektroskopii impedancyjnej (EIS)  wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem z zakresu obsługi”

[multichannel potentiostat with 1A booster and option for impedance spectroscopy (EIS) – delivery, installation, starting-up, and handling training]

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego


AD/ZP/1/2020 | 16.01.2020 | 26.02.2020 - 09:27:29
nieograniczony
rozstrzygnięte

31.01.2020r - Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert. Szczegóły znajdują się wzałącznikach.

AD/ZP/3/20 | 04.02.2020 | 19.02.2020 - 14:30:49
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest usługa wykonania remontu głównego silnika Lycoming AEIO-360-A1B6 s/n L-36368-51E w celu przedłużenia resursu o 1400 FH i 12 lat, zgodnie z instrukcją napraw wydaną przez producenta oraz aktualnymi biuletynami serwisowymi, szczególnie Lycoming SB nr 240 oraz SI 1009 wraz z transportem.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

.

AD/ZP/5/20 | 30.01.2020 | 17.02.2020 - 13:07:26
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

AD/ZP/5/20

   Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest sukcesywne świadczenie usług noclegowych wraz z wyżywieniem dla uczestników zajęć specjalistycznych w laboratoriach w Poznaniu, w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/74/19 | 04.11.2019 | 14.02.2020 - 19:31:26
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Poznań, dnia 27 stycznia 2020 r.

Postępowanie nr AD/ZP/74/19

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do sal dydaktycznych i pomieszczeń socjalnych budynku Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

 

Nr postępowania: AD/ZP/74/19 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

Politechnika Poznańska

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5

60-965 Poznań

NIP 777-00-03-699

www.put.poznan.pl

 

działając jako Zamawiający, wykonując wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 stycznia 2020 r., sygn. akt KIO 2660/19:

1)     unieważnia czynność odrzucenia oferty Pana Witolda Steca prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FPN KARTUZY WITOLD STEC  dokonaną w dniu 23.12.2019 r.,

2)     unieważnia czynność wezwania Pana Witolda Steca prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FPN KARTUZY WITOLD STEC  do uzupełnienia próbek mebli z dnia 04.12.2019 r.

Jednocześnie Zamawiający wezwie Pana Witolda Steca prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FPN KARTUZY WITOLD STEC  do uzupełnienia próbek i przystąpi do ponownego badania i oceny próbek. 

 

Uzasadnienie:

Zamawiający w dniu 23.12.2019 r. odrzucił ofertę Pana Witolda Steca prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FPN KARTUZY WITOLD STEC złożoną w postępowaniu p.n. Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do sal dydaktycznych i pomieszczeń socjalnych budynku Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

Pan Witold Stec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FPN KARTUZY WITOLD STEC wniósł odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. W wyroku wydanym po rozpoznaniu odwołania Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie i nakazała Zamawiającemu unieważnienie czynności odrzucenia oferty odwołującego, unieważnienie czynności wezwania odwołującego do uzupełnienia próbek, z dnia 04.12.2019 r., co Zamawiający niniejszym czyni.

Ponadto Krajowa izba Odwoławcza nakazała Zamawiającemu wezwanie odwołującego - Pana Witolda Steca prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FPN KARTUZY WITOLD STEC do uzupełnienia próbek mebli, co zostanie uczynione odrębnym pismem.

 

 

****************************************************************************************************

 

Poznań, dnia 21.11.2019 r.

Postępowanie nr AD/ZP/74/19

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do sal dydaktycznych i pomieszczeń socjalnych budynku Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

 

Nr postępowania: AD/ZP/74/19 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Politechnika Poznańska

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5

60-965 Poznań

NIP 777-00-03-699

www.put.poznan.pl

 

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym składam informacje z otwarcia ofert:

I.          Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

kwotę brutto: 1.008.600,00 zł brutto (słownie: jeden milion osiem tysięcy sześćset złotych 00/100) 

 

II.          Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

Oferta nr 1:

Nazwa (firma) wykonawcy:

TRONUS POLSKA SP. Z O.O.

Siedziba i adres siedziby:

Ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa

 

Oferta nr 2:

Imię i nazwisko oraz nazwa (firma) wykonawcy:

Witold Stec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FPN KARTUZY WITOLD STEC

Adres miejsca wykonywania działalności:

Ul. Gdańska 41, 83-300 Kartuzy

 

Oferta nr 3:

Imię i nazwisko oraz nazwa (firma) wykonawcy:

Łukasz Cichowlas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CICHOWLAS ŁUKASZ WSPÓLNIK S.C. KOMPLEKS

i

Jacek Glapiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GLAPIAK JACEK WSPÓLNIK S.C. KOMPLEKS

prowadzący razem działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą KOMPLEKS SP.C.ŁUKASZ CICHOWLAS,JACEK GLAPIAK

Adres miejsca wykonywania działalności:

Ul. Rejtana 18, 61-100 Leszno

 

III.          Cena, Termin dostawy i montażu zamówienia, Gwarancja i rękojmia

Oferta nr 1:

Cena ryczałtowa zaoferowana za wykonanie zamówienia:

Netto: 3.490.072,00 zł

plus podatek VAT

co daje kwotę brutto: 4.292.788,56

 

Termin dostawy i montażu zamówienia do dnia: 14.02.2020

Okres gwarancji i rękojmi: 5 lat

 

Oferta nr 2:

Cena ryczałtowa zaoferowana za wykonanie zamówienia:

Netto: 525.202,00 zł

plus podatek VAT

co daje kwotę brutto: 645.998,46 zł

 

Termin dostawy i montażu zamówienia do dnia: 27.12.2019 r.

Okres gwarancji i rękojmi: 5 lat

 

Oferta nr 3:

Cena ryczałtowa zaoferowana za wykonanie zamówienia:

Netto: 848.766,00 zł

plus podatek VAT

co daje kwotę brutto: 1.043.982,18 zł

 

Termin dostawy i montażu zamówienia do dnia: 14.02.2020 r.

Okres gwarancji i rękojmi: 5 lat

 

 

AD/ZP/ 2 /20 | 20.01.2020 | 06.02.2020 - 13:38:51
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.


AD/ZP/66/19 | 08.11.2019 | 29.01.2020 - 20:15:01
nieograniczony
rozstrzygnięte

.

AD/ZP/88/19 | 24.12.2019 | 24.01.2020 - 10:49:07
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest realizacja usług związanych z przeprowadzeniem specjalistycznych szkoleń wraz z uzyskaniem certyfikatu z obszaru zdobywania kompetencji transportowych dla  studentów Politechniki Poznańskiej z podziałem na pakiety:

PAKIET I – Organizacja szkolenia z zakresu przygotowania do uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy

PAKIET II - Kurs dla kandydatów na diagnostów

PAKIET III - Kurs z modelowania podróży z wykorzystaniem oprogramowania PTV Visum

PAKIET IV - Szkolenie z zakresu zasad prowadzenia ewidencji czasu pracy oraz rozliczania czasu pracy kierowców

           

w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia zintegrowana na przyszłość POWR.03.05.00-00-Z041/17 w zadaniu nr 3.

 

08.01.2020r -Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/83/19 | 18.12.2019 | 23.01.2020 - 12:38:42
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest bieżące wykonywanie awaryjnych drobnych robót instalacyjnych w obiektach uczelni (budynki dydaktyczne, administracyjne, domy studenckie).

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.


AD/ZP/75/19 | 10.12.2019 | 22.01.2020 - 13:27:38
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest usługa długoterminowego wynajmu fabrycznie nowych, dwóch pojazdów użytkowych o ponad przeciętnych właściwościach terenowych oraz ładunkowych wraz z ubezpieczeniem na okres 35 miesięcy na potrzeby Politechniki Poznańskiej z podziałem na części (pakiety).

PAKIET I -   Pojazd A

PAKIET II – Pojazd B

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.


AD/ZP/89/19 | 23.12.2019 | 10.01.2020 - 15:54:47
nieograniczony
rozstrzygnięte

AD/ZP/89/19

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest świadczenie Usługi Serwisowej oraz Usługi Wsparcia, Asysty i Rozwoju przez Wykonawcę przy Zintegrowanym Systemie Informatycznym One4All (ZSI One4All) opartym o Microsoft Dynamics AX dla Politechniki Poznańskiej przez okres 5. miesięcy.

 

AD/ZP/87/19 | 23.12.2019 | 08.01.2020 - 12:08:15
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup i dostawa paliwa lotniczego AVGAS 100LL w ilości maksymalnie 40 000 litrów bez akcyzy (zgodnie z normą DEF STAN 91-90 wydanie 3) do stacji paliw usytuowanej na lotnisku Poznań-Kobylnica EPPK wraz z usługą tankowania statków powietrznych użytkowanych przez Zamawiającego.


AD/ZP/78/19 | 26.11.2019 | 17.12.2019 - 16:04:09
nieograniczony
rozstrzygnięte

AD/ZP/78/19

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest usługa uruchomienia i dostępu on-line do naukowych baz danych dla Biblioteki Politechniki Poznańskiej, z podziałem na 5 następujących części:

PAKIET NR 1- dostęp do bazy danych Association for Computing Machinery Digital Library,

PAKIET NR 2- dostęp do bazy danych International Standard Serial Number Online,

PAKIET NR 3- dostęp do bazy danych SAE Technical Papers: 1998-Present,

PAKIET NR 4- dostęp do bazy danych SAE eBooks Full Collection,

PAKIET NR 5- dostęp do bazy danych IBUK Libra.


 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/67/19 | 19.11.2019 | 12.12.2019 - 15:14:29
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest na realizację usług związanych z przeprowadzeniem specjalistycznych szkoleń oraz egzaminów z obszaru zdobywania kompetencji energetycznych dla studentów Politechniki Poznańskiej z podziałem na pakiety:

 

PAKIET I – organizacja szkolenia przygotowującego do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych grupy G2 (ciepło) oraz przygotowującego do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji energetycznych grupy G3 (gazy) dla studentów kierunków prowadzonych przez Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej. Szkolenie obejmuje podstawowe wymagania przygotowujące do egzaminu z zakresu eksploatacji oraz przeprowadzenie takich egzaminów,

 

PAKIET II – organizacja szkolenia dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną dla studentów kierunków prowadzonych przez Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej. Szkolenie obejmuje podstawowe wymagania przygotowujące do egzaminu z zakresu eksploatacji i pomiarów oraz przeprowadzenie takiego egzaminu.

 

PAKIET III -  organizacja szkolenia teoretycznego i praktycznego przygotowującego do egzaminu państwowego w Urzędzie Dozoru Technicznego, dla instalatorów ubiegających się o wydanie certyfikatu w zakresie „Systemy fotowoltaiczne”. Szkolenie realizowane będzie dla studentów kierunków prowadzonych przez Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej. Szkolenie obejmuje podstawowe wymagania przygotowujące do egzaminu

 

w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia zintegrowana na przyszłość POWR.03.05.00-00-Z041/17 w zadaniu nr 5.

 

AD/ZP/81/19 | 27.11.2019 | 12.12.2019 - 12:25:02
nieograniczony
rozstrzygnięte
AD/ZP/80/19 | 27.11.2019 | 11.12.2019 - 15:41:52
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup elementów wyposażenia multimedialnego budynków Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej z podziałem na części (pakiety).

Pakiet I – projektory multimedialne,

Pakiet II – ekran rozwijany elektrycznie z elementami montażowymi.

 


AD/ZP/79/19 | 20.11.2019 | 02.12.2019 - 15:23:43
nieograniczony
rozstrzygnięte

AD/ZP/79/19

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest odnowienie usługi Business Ready Enhancement Plan (BREP) na posiadane i wykorzystywane przez Politechnikę Poznańską licencje Microsoft Dynamics AX 2009 na okres 31-12-2019 do 30-12-2020 dla 126 użytkowników jednoczesnych.

 

AD/ZP/68/19 | 25.10.2019 | 27.11.2019 - 11:16:15
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest realizacja usług związanych z przeprowadzeniem specjalistycznych szkoleń wraz z uzyskaniem certyfikatu z obszaru zdobywania kompetencji komputerowych dla studentów i pracowników Politechniki Poznańskiej z podziałem na pakiety:

PAKIET I: Kurs zgodny z wymaganiami egzaminu Microsoft Office Specialist Excel (Core) 

PAKIET II: :       A) Organizacja kursów o nazwie Kurs Java SE 8 Programmer

B) przeprowadzenie egzaminów Java SE 8 Programmer I i wystawienie certyfikatów  Oracle Certified Associate, Java SE 8 Programmer (OCA)

PAKIET III: Szkolenie z zakresu programowania skryptów w językach umożliwiających wyciągnięcie danych z oprogramowania GIS i symulacji ruchu typu QGIS, VISUM, VISSIM, LISA+

PAKIET IV: Organizacja szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzia ANSYS

PAKIET V: Szkolenie z obsługi programów platformy ReliaSoft

w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia zintegrowana na przyszłość POWR.03.05.00-00-Z041/17 w zadaniach nr 3, 5 i 7

 AD/ZP/73/19 | 07.11.2019 | 22.11.2019 - 15:12:17
nieograniczony
rozstrzygnięte


AD/ZP/69/19 | 05.11.2019 | 18.11.2019 - 13:54:27
nieograniczony
rozstrzygnięte


AD/ZP/64/19 | 18.10.2019 | 12.11.2019 - 15:32:54
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

29.10.2019r - Zamawiający opubikował Informację z otwarcia ofert, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/34/19 | 02.07.2019 | 08.11.2019 - 16:47:25
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.

AD/ZP/40/2019 | 12.08.2019 | 08.11.2019 - 15:32:30
nieograniczony
rozstrzygnięte

AD/ZP/40/19                                                                                                                        Poznań, dnia 08.11.2019 r.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH – CZYNNOŚCI POWTÓRZONE

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej (Otwarcie: 03.10.2019 r.).

 

 

Politechnika Poznańska informuje, że Zamawiający powtórzył czynności oceny ofert w zakresie PAKIETU 3.

Pozostałe PAKIETY pozostają bez zmian.

 

Politechnika Poznańska zawiadamia, że niniejsze postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na PAKIET 3, zostało rozstrzygnięte.

 

PAKIET NR 3

Politechnika Poznańska udzieli zamówienia NA PAKIET 3, firmie:

Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K.,

Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

Oferta firmy jest najkorzystniejsza dla Zamawiającego.

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż  19.11.2019 r.

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu NA PAKIET 3, ofertę złożyły firmy:

1.       Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

Cena netto: 18 501,00 zł

Cena brutto: 22 756,23

Cena netto po poprawieniu omyłki: 18 151,00 zł

Cena brutto po poprawieniu omyłki: 22 325,73 zł

Termin płatności:    21   dni kalendarzowych

Kryteria oceny ofert:

Cena: 60,00 pkt

Termin płatności:  40 pkt

RAZEM: 100,00 pkt

 

 1. Łukasz Doliński ZNAK.PL UL.KALISKA 1 61-131 POZNAŃ

Cena netto:  19 684,00 zł

Cena brutto:  24 211,32

Termin płatności:    21   dni kalendarzowych

Zamawiający odrzucił ofertę firmy Łukasz Doliński ZNAK.PL, z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia NA PAKIET 3, na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy PZP (treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

UZASADNIENIE:

Do złożonej oferty Wykonawca nie załączył opisu przedmiotu zamówienia – wykazu oferowanego oprogramowania. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia. Nie dostarczył on jednak ww. wykazu oferowanego oprogramowania w wyznaczonym terminie.


AD/ZP/56/19 | 12.09.2019 | 07.11.2019 - 13:32:22
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest wykonanie wirtualnych materiałów dydaktycznych w ramach projektu „Czas zawodowców Bis - zawodowa Wielkopolska” w postaci:

- 30 filmów stanowiących rejestrację przeprowadzonych przez Zamawiającego wirtualnych seminariów z nauczycielami będącymi uczestnikami projektu (zwanych dalej filmami szkoleniowymi),

- 90 krótkich filmów instruktażowych (zwanych dalej filmami instruktażowymi) powstałych na bazie powyższych seminariów.

 


AD/ZP/58/19 | 30.09.2019 | 30.10.2019 - 11:40:54
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

        Przedmiotem przetargu nieograniczonego  jest  wykonanie robót budowlanych remontowych w budynkach Osiedla Studenckiego  Politechniki Poznańskiej.

 

 

Remont  obejmuje:

 • DS. 1 Poznań, ul. Jana Pawła II nr 28 – roboty malarskie
 • DS. 2 Poznań, ul. Jana Pawła II nr 26 – roboty malarskie i inne budowlane i instalacyjne,
 • DS. 3 Poznań ul. Kórnicka nr 5 – roboty malarskie i inne budowlane,
 • DS. 5 Poznań ul. Św. Rocha nr 11a- roboty malarskie,
 • DS. 6 Poznań ul. Św. Rocha nr 11b - roboty malarskie i inne budowlane i instalacyjne
 • Prace porządkowe, elementy informacyjne i remont nawierzchni na terenie Osiedla Studenckiego P.P.

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/63/19 | 01.10.2019 | 29.10.2019 - 14:57:37
nieograniczony
rozstrzygnięte

        Przedmiotem przetargu nieograniczonego  jest wykonanie prac budowlanych na terenie lotniska w Kąkolewie w następujących częściach:

 

PAKIET I – wykonanie wewnętrznej linii zasilającej od ZK do SKR oraz instalacji elektrycznych w hangarze na terenie lotniska w Kąkolewie:

- wykonanie WLZ od ZK do SKR na działkach nr 391/23, 391/24, 391/26,

- wykonanie WLZ do SKR do T3,

- wykonanie obwodu wyłączenia pożarowego,

- wykonanie instalacji elektrycznych  (m.in. oświetlenia i gniazd).

 

PAKIET II – wykonanie posadzki w hangarze i zagospodarowanie terenu wokół hangaru na terenie lotniska w Kąkolewie:

- wykonanie posadzki betonowej,

- wykonanie utwardzenia terenu wokół hangaru z kostki betonowej,

- rozplanowanie shałdowanego humusu i zasianie trawy.

 AD/ZP/65/19 | 07.10.2019 | 28.10.2019 - 13:39:55
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego Mikroskopu optycznego (metalograficznego) o konstrukcji odwróconej dla Politechniki Poznańskiej.


AD/ZP/61/19 | 09.10.2019 | 22.10.2019 - 13:14:29
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup i dostawa fabrycznie nowego sorptometru ciśnieniowego wraz z komputerem i monitorem oraz szkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego.

 

AD/ZP/59/19 | 01.10.2019 | 22.10.2019 - 09:03:50
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest bieżące wykonywanie awaryjnych drobnych robót ogólnobudowlanych w obiektach uczelni (budynki dydaktyczne, administracyjne, domy studenckie).

 


AD/ZP/49/19 | 20.09.2019 | 11.10.2019 - 10:44:17
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest realizacja usług związanych z przeprowadzeniem specjalistycznych szkoleń oraz egzaminów z obszaru zdobywania kompetencji CAD dla studentów i pracowników Politechniki Poznańskiej z podziałem na pakiety:

PAKIET I – Szkolenie z obszaru technologii Bim – Revit Structure dla dydaktyków             

PAKIET II – Organizacja egzaminu z zakresu podstawowej obsługi programu AutoCAD    

w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia zintegrowana na przyszłość POWR.03.05.00-00-Z041/17.

 

AD/ZP/55/19 | 09.09.2019 | 11.10.2019 - 09:18:03
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego  jest  wykonanie instalacji klimatyzacji  w pomieszczeniach serwerowni:  

Pakiet I - : nr 0.4.1 w budynku A23a (Biblioteka Techniczna),

Pakiet II - nr 414 w budynku A3 (Wydział Elektryczny):

 

Wykonanie prac obejmuje:

1)                           dostawę urządzeń,

2)                           demontaż starych urządzeń,

3)                           montaż urządzeń,

4)                           wykonanie zasilania urządzeń,

5)                           wykonanie robót instalacyjnych,

6)                           serwisowanie urządzeń w okresie gwarancji

 

AD/ZP/28/2019 | 21.06.2019 | 10.10.2019 - 11:59:38
nieograniczony
rozstrzygnięte
AD/ZP/42/2019 | 03.09.2019 | 09.10.2019 - 10:45:03
nieograniczony
rozstrzygnięte
AD/ZP/54/19 | 16.09.2019 | 04.10.2019 - 08:26:20
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego młota do badania udarności o maksymalnej energii 25J wraz z nacinarką do karbów wg ISO179-1 oraz ISO180.

 

AD/ZP/57/19 | 12.09.2019 | 30.09.2019 - 12:35:35
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup i dostawa paliwa lotniczego w ilości maksymalnie 40 000 litrów dla Politechniki Poznańskiej wraz z usługą tankowania.

AD/ZP/53/19 | 09.09.2019 | 25.09.2019 - 14:07:29
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup specjalistycznej aparatury badawczej dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części (pakiety).

 

Pakiet I - aparat do analizy elementarnej materiałów elektrodowych z możliwością              bezpośredniego oznaczania zawartości tlenu,

Pakiet II - analizator rozmiaru cząstek.

 


AD/ZP/51/19 | 04.09.2019 | 19.09.2019 - 13:37:30
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa mikroanalizatora rentgenowskiego EDS do mikroskopu skaningowego z emisją polową typu Tescan Mira3LMU wraz z oprogramowaniem dla Politechniki Poznańskiej.

AD/ZP/41/19 | 22.07.2019 | 30.08.2019 - 12:53:11
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest realizacja usług związanych

z przeprowadzeniem kursów lub szkoleń specjalistycznych dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej z podziałem na pakiety:

PAKIET I - Kurs Adobe Photoshop – poziom I

PAKIET II - Kurs Adobe Photoshop – poziom II

PAKIET III -Kurs Autodesk 3ds Max – poziom I

PAKIET IV - Kurs Autodesk 3ds Max – poziom II

 w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia zintegrowana na przyszłość

POWR.03.05.00-00-Z041/17.

 

AD/ZP/49/19 | 25.07.2019 | 29.08.2019 - 10:13:57
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa nowego bądź używanego (z aktualnym świadectwem kalibracji i gwarancją, nie starszego niż 8 lat) analizatora widma częstotliwościowego pracującego w paśmie do minimum 30 GHz i umożliwiającego pobranie próbek IQ sygnału dla Politechniki Poznańskiej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

01.08.2019r. - Zamawiający opublikował zmianę terminu składania ofert. Szczegóły znajdują się w załączniku, który należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 

AD/ZP/46/19 | 11.07.2019 | 27.08.2019 - 12:44:49
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest usługa transportu uczniów wraz z opiekunami na zajęcia specjalistyczne w laboratoriów w Poznaniu, w ramach projektu pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” Nr RPWP.08.03.03-30-0001/15 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/52/19 | 06.08.2019 | 27.08.2019 - 09:37:57
nieograniczony
rozstrzygnięte

Remont obejmuje min:

            - wymianę posadzek  z wykładziny termozgrzewalnej

            - roboty rozbiórkowe

            - d-ż zabudów drewnianych

            - montaż ścianek K-G

            - obłożenie ścian płytą k-g na konstrukcji

            - szpachlowanie ścian i sufitów

            - malowanie ścian i sufitów

            - wymiana stolarki drzwiowej

            - wykonanie zabudów drewnianych

            - malowanie stolarki drzwiowej

            - wykonanie klimatyzacji

            - dostaw i m-ż rolet w prowadnicach

            - wykonanie instalacji elektrycznych, teleinformatycznych

            - prace instalacyjne sanitarne

 

 

AD/ZP/35/19 | 21.06.2019 | 26.08.2019 - 14:20:16
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/45/19 | 12.07.2019 | 05.08.2019 - 13:21:54
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na bieżące wykonywanie awaryjnych drobnych robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych i elektrycznych w obiektach uczelni (budynki dydaktyczne, administracyjne, domy studenckie), w następujących częściach:

PAKIET I – Roboty budowlane,

PAKIET II – Roboty instalacyjne,

PAKIET III – Roboty elektryczne.

 

AD/ZP/43/19 | 11.07.2019 | 05.08.2019 - 09:42:39
nieograniczony
rozstrzygnięte
AD/ZP/44/19 | 09.07.2019 | 26.07.2019 - 13:04:08
nieograniczony
rozstrzygnięte

   Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest wykonanie robót budowlanych w budynku Domu Studenckiego nr 5 Politechniki Poznańskiej  przy ul. św. Rocha 11a w Poznaniu.

Zakres prac obejmuje:

- remont pełnobranżowy pionu węzłów sanitarnych oraz przyległych pokoi mieszkalnych (40 pokoi) w budynku Domu Studenckiego nr 5,

-  dostawę i montaż wyposażenia 40 pokoi mieszkalnych i przynależnych pomieszczeń w budynku Domu Studenckiego nr 5

 

AD/ZP/36/19 | 01.07.2019 | 25.07.2019 - 10:19:30
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup i dostawa książek do Politechniki Poznańskiej, w ramach projektu Uczelnia zintegrowana na przyszłość (33/32/NCBR/3333-01), współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny z podziałem na części:

PAKIET 1 – Wydział Technologii Chemicznej,

PAKIET 2 – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska,

PAKIET 3 – Wydział Architektury,

PAKIET 4 – Wydział Elektroniki i Telekomunikacji.

 

AD/ZP/37/19 | 27.06.2019 | 19.07.2019 - 13:46:00
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 

   Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest wykonanie robót budowlanych:

- remont kapitalny 12 pokoi mieszkalnych w budynku Domu Studenckiego nr 1 Politechniki Poznańskiej położonym przy ul. Jana Pawła II nr 28 w Poznaniu,

- dostawa i montaż wyposażenia 12 pokoi mieszkalnych w budynku Domu Studenckiego nr 1 Politechniki Poznańskiej.

 

AD/ZP/6/19 | 27.06.2019 | 19.07.2019 - 13:42:47
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest wykonanie remontu w Halach A-16 i A-17 wraz z Łącznikiem w związku z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych na podstawie dokumentacji technicznej stanowiącej załączniki do niniejszej SIWZ.

 

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Remont obejmuje wykonanie następujących robót:

- prace ogólnobudowlane (roboty demontażowe, prace wykończeniowe)

- roboty elektryczne,

- instalacja systemu kontroli dostępu,

- instalacje HVAC, WOD-KAN, AKPiA/BMS, TT

 

AD/ZP/33/19 | 17.06.2019 | 01.07.2019 - 12:04:13
nieograniczony
rozstrzygnięte

AD/ZP/31/2019 | 29.05.2019 | 13.06.2019 - 09:28:40
nieograniczony
rozstrzygnięte

06.06.2019r. Zamawiający zamieścił INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT. Szczegóły znajdują się w załączniku.