RD/ZP/45/22 Zamówienie na remont łazienki dla niepełnosprawnych w budynku A17 Politechniki Poznańskiej.

Komunikaty: 

Przedmiotem zamówienia jest remont łazienki dla niepełnosprawnych w budynku A17 Politechniki Poznańskiej.Postępowanie rozstrzygnięte
Wybrana oferta: 

 

       RD/ZP/45/22                                                                            Poznań 20.06.2022r.

 

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest remont łazienki dla niepełnosprawnych w budynku A17 Politechniki Poznańskiej.

 

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zostało rozstrzygnięte.

 

Wybrana została oferta firmy:

 

P.H.U. ‘ROMI-BUD”

ul. Leśna 32

64 – 320 Niepruszewo

 

Oferta Wykonawcy spełnia wymogi Zamawiającego.

 

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie jednak nie wcześniej niż 28.06.2022r.

 

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyły:

 

1. P.H.U. ‘ROMI-BUD”

ul. Leśna 32

64 – 320 Niepruszewo

NIP: 779-001-89-59

REGON: 630285868

 

Cena netto:                                                                                                  113 909,92 zł

 

Cena brutto:                                                                                                140 109,20 zł

 

Warunki gwarancji:                                                                                   48 miesięcy

 

 

Kryteria oceny ofert:

Cena:                                                                                                           60 pkt

Warunki gwarancji:                                                                                   40 pkt

Razem:                                                                                                         100 pkt

 

 

 

 

2.  HFM GROUP M. HALEC SPÓŁKA JAWNA

ul. Leszczyńska 50

60-113 Poznań

NIP: 779-22-83-602

REGON: 300300891

 

Cena netto:                                                                                                  140 507,89 zł

 

Cena brutto:                                                                                                172 824,71 zł

 

Warunki gwarancji:                                                                                   48 miesięcy

 

 

Kryteria oceny ofert:

Cena:                                                                                                           48,64 pkt

Warunki gwarancji:                                                                                   40 pkt

Razem:                                                                                                         88,64 pkt

 

 

3.  Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane ARTBUD Sp. z o.o. Sp. k

     ul. Dąbrowskiego 138/3

     60-577 Poznań

NIP: 7811932089

REGON: 365192057

 

Cena netto:                                                                                                  184 526,33 zł

 

Cena brutto:                                                                                                226 967,39 zł

 

Warunki gwarancji:                                                                                   48 miesięcy

 

 

Kryteria oceny ofert:

Cena:                                                                                                           37,04 pkt

Warunki gwarancji:                                                                                   40 pkt

Razem:                                                                                                         77,04 pkt

 

                                                                                                     Z poważaniem

 

Magdalena Karczewska

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/45/22
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Tryb podstawowy bez negocjacji
Kryteria oceny: 
Cena - 60%
Warunki gwarancji - 40%
Terminy
Termin składania ofert: 
03.06.2022 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
03.06.2022 - 10:00
Czas związania ofertą: 
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 02.07.2022r
Termin wykonania: 

Termin realizacji zamówienia wynosi: maksymalnie 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

Opis: 

W dniu 20.06.2022r. ogłoszenie zostało zamieszczone również w systemie miniPortal

 

Dokumentacja