Postępowania unieważnione

AN/ZP/27/21 | 21.05.2021 | 06.07.2021 - 16:47:28
nieograniczony
unieważnione
23.06.2021 - 12:00 | 23.06.2021 - 12:30 |

Maksymalny termin realizacji zamówienia: 45 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

RD/ZP/23/21 | 12.05.2021 | 16.06.2021 - 08:49:31
nieograniczony
unieważnione
20.05.2021 - 10:00 | 20.05.2021 - 11:00 |

 

1.             Termin realizacji zamówienia wynosi: maksymalnie 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

2.             Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.

RD/ZP/31/21 | 19.05.2021 | 15.06.2021 - 09:47:57
nieograniczony
unieważnione
07.06.2021 - 09:00 | 07.06.2021 - 10:00 |

 

1.             Termin realizacji zamówienia wynosi: 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

2.             Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.

AN/ZP/06/21 | 09.04.2021 | 09.06.2021 - 22:01:37
nieograniczony
unieważnione
31.05.2021 - 12:00 | 31.05.2021 - 12:30 |

Dwa miesiące od podpisania umowy.

RD/ZP/16/21 | 19.04.2021 | 09.06.2021 - 08:15:39
nieograniczony
unieważnione
27.04.2021 - 09:00 | 27.04.2021 - 10:00 |

Termin realizacji zamówienia wynosi: 12 miesięcy od daty podpisania umowy

RD/ZP/30/21 | 07.05.2021 | 27.05.2021 - 11:11:53
nieograniczony
unieważnione
25.05.2021 - 09:00 | 25.05.2021 - 10:00 |

 

  Termin realizacji zamówienia wynosi: maksymalnie 10 tygodni od dnia podpisania umowy.

RD/ZP/21/21 | 30.04.2021 | 13.05.2021 - 09:46:57
nieograniczony
unieważnione
11.05.2021 - 09:00 | 11.05.2021 - 10:00 |

 

1.         Termin realizacji przedmiotu zamówienia – dostawy sukcesywne, przez okres 24 miesięcy od dnia obowiązywania umowy lub do czasu wyczerpania asortymentu określonego w załącznikach 5A i 5B do SWZ.

2.         Termin dostawy maksymalnie do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia.

3.         Termin wymiany wadliwego produktu maksymalnie do 24 godzin od momentu zgłoszenia.

RD/ZP/28/21 | 27.04.2021 | 10.05.2021 - 09:03:34
nieograniczony
unieważnione
06.05.2021 - 09:00 | 06.05.2021 - 10:00 |

Termin realizacji zamówienia wynosi: 33 miesiące od daty podpisania umowy

RD/ZP/19/21 | 31.03.2021 | 26.04.2021 - 13:50:27
nieograniczony
unieważnione
21.04.2021 - 09:00 | 21.04.2021 - 10:00 |

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji zamówienia wynosi: 33 miesiące od daty podpisania umowy.
2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.

RD/ZP/20/21 | 31.03.2021 | 08.04.2021 - 14:03:48
nieograniczony
unieważnione
08.04.2021 - 10:00 | 08.04.2021 - 11:00 |

Termin realizacji zamówienia wynosi: 15 tygodni od dnia podpisania umowy.

RD/ZP/11/21 | 15.03.2021 | 31.03.2021 - 09:37:14
nieograniczony
unieważnione
23.03.2021 - 09:00 | 23.03.2021 - 10:00 |

Termin realizacji zamówienia wynosi: 33 miesiące od daty podpisania umowy

RD/ZP/10/21 | 10.03.2021 | 26.03.2021 - 15:15:13
nieograniczony
unieważnione
18.03.2021 - 09:00 | 18.03.2021 - 10:00 |

Termin realizacji zamówienia wynosi: 15 tygodni od dnia podpisania umowy.

RD/ZP/02/21 | 18.02.2021 | 26.03.2021 - 15:13:53
nieograniczony
unieważnione
02.03.2021 - 09:00 | 02.03.2021 - 10:00 |

RD/ZP/07/2021 | 17.02.2021 | 09.03.2021 - 15:50:07
nieograniczony
unieważnione
01.03.2021 - 09:00 | 01.03.2021 - 10:00 |

Termin realizacji zamówienia wynosi: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy

Systemy wizyjne
AN/ZP/95/20 | 24.12.2020 | 05.02.2021 - 17:04:27
nieograniczony
unieważnione
02.02.2021 - 12:00 | 02.02.2021 - 12:30 |

Dwa miesiące od podpisania umowy

RD/ZP/101/20 | 23.12.2020 | 14.01.2021 - 11:32:21
nieograniczony
unieważnione
08.01.2021 - 08:00 | 08.01.2021 - 10:00 |

Termin dostawy: najpóźniej 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

AN/ZP/86/20 | 25.11.2020 | 18.12.2020 - 20:36:57
nieograniczony
unieważnione
15.12.2020 - 11:00 | 15.12.2020 - 11:30 |

14 miesięcy od podpisania umowy

RD/ZP/93/20 | 09.12.2020 | 17.12.2020 - 12:35:29
nieograniczony
unieważnione
17.12.2020 - 09:30 | 17.12.2020 - 10:00 |

 


 

5.1 Termin wykonania zamówienia: co 6 miesięcy w okresie:

 

1)     Pierwszy przegląd w okresie  05.05.2021r. – 28.05.2021r.

 

2)      Drugi przegląd w okresie  10.11.2021r. – 28.11.2021r.

    3)      Trzeci przegląd w okresie  5.05.2022r. – 28.05.2022r.

AD/ZP/48/2020 | 31.07.2020 | 25.11.2020 - 10:56:18
nieograniczony
unieważnione
24.09.2020 - 08:00 | 24.09.2020 - 10:00 |

 

  Termin dostawy sprzętu komputerowego określonego w Pakiecie nr 1 najpóźniej 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy lub tak jak to określono indywidualnie w załącznikach specyfikacji technicznej stanowiącej złącznik do SIWZ.

  Dostawę sprzętu określonego w Pakiecie nr 2 (całość), do której stosowana będzie 0% stawka podatku VAT (na podstawie art. 83 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zmn.), Wykonawca zrealizuje w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiającego zamówienia potwierdzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Termin dostawy oprogramowania określonego w Pakiecie nr 3 najpóźniej 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy lub tak jak to określono indywidualnie w załącznikach specyfikacji technicznej stanowiącej złącznik do SIWZ.

 

 

RD/ZP/83/2020 | 28.10.2020 | 17.11.2020 - 10:10:33
nieograniczony
unieważnione
10.11.2020 - 08:00 | 10.11.2020 - 10:00 |

  Termin wykonania zamówienia:

 Termin dostawy sprzętu komputerowego objętego 23% podatkiem vat najpóźniej 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy lub tak jak to określono indywidualnie w załącznikach specyfikacji technicznej stanowiącej złącznik do SIWZ

 

  Dostawę sprzętu określonego w Specyfikacji Technicznej, do której stosowana będzie 0% stawka podatku VAT (na podstawie art. 83 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zmn.), Wykonawca zrealizuje w terminie 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiającego zamówienia potwierdzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

AD/ZP/72/2020 | 22.09.2020 | 27.10.2020 - 11:19:07
nieograniczony
unieważnione
26.10.2020 - 08:00 | 26.10.2020 - 10:00 |

 

Termin dostawy sprzętu komputerowego objętego 23% podatkiem vat najpóźniej 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy lub tak jak to określono indywidualnie w załącznikach specyfikacji technicznej stanowiącej złącznik do SIWZ

 

Dostawę sprzętu określonego w Specyfikacji Technicznej, do której stosowana będzie 0% stawka podatku VAT (na podstawie art. 83 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zmn.), Wykonawca zrealizuje w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiającego zamówienia potwierdzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.