Postępowania unieważnione

AD/ZP/108/23 | 11.09.2023 | 29.09.2023 - 09:24:35
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
AN/ZP/125/23 | 08.09.2023 | 21.09.2023 - 09:18:39
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
AD/ZP/114/23 | 06.09.2023 | 19.09.2023 - 13:49:26
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
AN/ZP/118/23 | 21.08.2023 | 01.09.2023 - 21:23:51
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
AN/ZP/115/23 | 08.08.2023 | 17.08.2023 - 13:23:13
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
17.08.2023 - 09:00 | 17.08.2023 - 10:00 |

1. Termin realizacji zamówienia wynosi:
a) części 1-2 - 6 tygodni od dnia podpisania umowy
2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ.

AN/ZP/111/23 | 04.08.2023 | 16.08.2023 - 14:38:05
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
16.08.2023 - 09:00 | 16.08.2023 - 10:00 |

3 miesiące od dnia podpisania umowy.

AN/ZP/91/23 | 04.07.2023 | 09.08.2023 - 13:34:28
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
14.07.2023 - 09:00 | 14.07.2023 - 10:00 |

 

1.        Termin realizacji zamówienia wynosi:

a)      Dostawa pojazdu - 90 dni od daty podpisania umowy

b)      Wykonanie specjalistycznej zabudowy - 105 dni od daty podpisania umowy

c)      Rejestracja samochodu specjalnego-  120 dni od daty podpisania umowy

 

AN/ZP/99/23 | 20.07.2023 | 03.08.2023 - 12:47:27
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
28.07.2023 - 09:00 | 28.07.2023 - 10:00 |

4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

AD/ZP/47/23 | 24.04.2023 | 28.07.2023 - 09:29:36
Przetarg nieograniczony
unieważnione
31.05.2023 - 10:00 | 31.05.2023 - 11:00 |

Termin dostawy (dostarczenie, wniesienie, instalacja, uruchomienie,


szkolenie) :   24 tygodnie od dnia zawarcia umowy, w tym:

     1)  W terminie 22 tygodni od dnia podpisania umowy dostarczy, zainstaluje i uruchomi urządzenie.

     2)  W terminie 2 tygodni od dnia dostawy, instalacji i uruchomienia urządzenia, po uzgodnieniu w zakresie terminu z Zamawiającym, zostanie przeprowadzone dwudniowe szkolenie dla minimum dwóch osób w łącznym wymiarze minimum ośmiu godzin każdego dnia w siedzibie Zamawiającego (Politechnika Poznańska, budynek A5, lab. 005, ul. Jana Pawła II 24 Poznań).

 

AD/ZP/94/23 | 06.07.2023 | 27.07.2023 - 11:09:00
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
21.07.2023 - 10:00 | 21.07.2023 - 11:00 |

Termin realizacji zamówienia wynosi: 160 dni od dnia podpisania umowy jednak nie później niż do 29.12.2023.

 

AD/ZP/65/23 | 07.07.2023 | 24.07.2023 - 12:47:28
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
18.07.2023 - 09:00 | 18.07.2023 - 10:00 |

Pakiet I i II

Dostawa gazów technicznych , specjalnych i azotu ciekłego oraz mieszanek kalibracyjnych na okres 12 miesięcy.

Dzierżawa butli gazowych na okres 24 miesięcy.

AN/ZP/70/23 | 01.06.2023 | 20.07.2023 - 08:49:48
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
27.06.2023 - 09:00 | 27.06.2023 - 10:00 |

5 miesięcy od dnia podpisania umowy

AD/ZP/83/23 | 19.06.2023 | 06.07.2023 - 11:49:10
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
04.07.2023 - 10:00 | 04.07.2023 - 11:00 |

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 Termin realizacji zamówienia wynosi: 160 dni od dnia podpisania umowy jednak nie później niż do 29.12.2023.


 

AD/ZP/26/23 | 27.02.2023 | 13.06.2023 - 12:15:33
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
07.03.2023 - 09:00 | 07.03.2023 - 10:00 |

TERMIN REALIZACJI USŁUGI DLA OBU PAKIETÓW:

24 miesiące od dnia podpisania umowy

Szczegółowe terminy realizacji zamówienia dla każdego z pakietów zostały określone we wzorach umowy- załączniki nr 6a (pakiet I) i 6b (pakiet II) do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

 

AN/ZP/71/23 | 25.05.2023 | 13.06.2023 - 10:16:55
Tryb podstawowy z negocjacjami
unieważnione
12.06.2023 - 09:00 | 12.06.2023 - 10:00 |

4 miesiące od dnia podpisania umowy.

AN/ZP/49/23 | 19.04.2023 | 10.05.2023 - 13:16:15
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
05.05.2023 - 09:00 | 05.05.2023 - 10:00 |

4 miesiące od dnia podpisania umowy.

AN/ZP/50/23 | 05.04.2023 | 10.05.2023 - 12:54:16
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
24.04.2023 - 09:00 | 24.04.2023 - 10:00 |

5 miesięcy od dnia podpisania umowy

AN/ZP/10/23 | 15.02.2023 | 28.04.2023 - 22:04:05
Przetarg nieograniczony
unieważnione
31.03.2023 - 10:00 | 31.03.2023 - 10:00 |

4 miesiące od podpisania umowy.

AD/ZP/44/23 | 07.04.2023 | 28.04.2023 - 13:54:34
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
18.04.2023 - 09:00 | 18.04.2023 - 10:00 |

     Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie 23 tygodni od dnia podpisania umowy przy czym:

a) 21 tygodni od dnia podpisania  umowy dostarczy przedmiot umowy pod adres: Politechnika Poznańska Centrum Mechatroniki, Biomechaniki
i Nanoinżynierii , ul. Jana Pawła II 24, p.009,  Poznań 61-138

b)      w terminie 2 tygodni od dnia dostarczenia przedmiotu umowy przeprowadzi jednodniowe, pięciogodzinne szkolenie na terenie Politechniki Poznańskiej dla min. 3 osób

 

      Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić jedno szkolenie.

- Jednodniowe, pięciogodzinne szkolenie na terenie Politechniki Poznańskiej dla min. 3 osób w terminie do 14 dni od dnia podpisania protokołu odbioru urządzenia.

 

AD/ZP/39/23 | 31.03.2023 | 28.04.2023 - 12:43:27
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
12.04.2023 - 09:00 | 12.04.2023 - 10:00 |

Termin realizacji zamówienia wynosi: maksymalnie 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

W ramach zamówienia urządzenia Wykonawca przeprowadzi trzydniowe, ośmiogodzinne szkolenie dla minimum 4 osób. Wykonawca przeprowadzi szkolenie w siedzibie Zamawiającego, które powinno odbyć się po instalacji i uruchomieniu urządzenia.

 

AD/ZP/16/23 | 27.01.2023 | 20.04.2023 - 14:30:21
Przetarg nieograniczony
unieważnione
01.03.2023 - 10:00 | 01.03.2023 - 11:00 |

Maksymalny termin realizacji zamówienia: 10 tygodni od dnia podpisania umowy

AN/ZP/28/23 | 03.04.2023 | 18.04.2023 - 21:54:22
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
14.04.2023 - 09:00 | 14.04.2023 - 10:00 |

16 tygodni od dnia podpisania umowy

AD/ZP/48/23 | 29.03.2023 | 07.04.2023 - 11:16:29
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
06.04.2023 - 09:00 | 06.04.2023 - 10:00 |

TERMIN REALIZACJI USŁUGI:
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy najpóźniej w terminie 2 dni przed planowym terminem pierwszego z lotów.
Szczegółowe terminy realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy- załącznik nr 6 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w opisie przedmiotu zamówienia- załącznik nr 7 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia

AD/ZP/9/2023 | 21.02.2023 | 03.04.2023 - 11:42:16
Przetarg nieograniczony
unieważnione
24.03.2023 - 08:00 | 24.03.2023 - 10:00 |

Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia:
180 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.09.2023r.

AD/ZP/36/23 | 21.02.2023 | 16.03.2023 - 10:40:18
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
01.03.2023 - 09:00 | 01.03.2023 - 10:00 |

Usługa będzie świadczona w czasie jednodniowego wydarzenia pn. „Czas zawodowców – to już 10 lat”, które planowane jest w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2023 r. Zamawiający przekaże Wykonawcy ostateczny termin, miejsce (na terenie miasta Poznania), informację o skorzystaniu z prawa opcji oraz jego zakresu, a także godziny realizacji usługi nie później niż 7 dni przed planowanym wydarzeniem. Obecnie planowany termin wydarzenia to 31 marca 2023 r.

 

AN/ZP/119/22 | 16.12.2022 | 23.01.2023 - 14:17:39
Przetarg nieograniczony
unieważnione
19.01.2023 - 10:00 | 19.01.2023 - 10:15 |

6 miesięcy od podpisania umowy dla każdego z pakietów.

AD/ZP/5/23 | 18.01.2023 | 23.01.2023 - 10:06:28
Przetarg nieograniczony
unieważnione
20.02.2023 - 10:00 | 20.01.2023 - 11:00 |

Maksymalny termin realizacji zamówienia: 10 tygodni od dnia podpisania umowy.

 

RD/ZP/124/22 | 12.12.2022 | 28.12.2022 - 13:44:12
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
27.12.2022 - 10:00 | 27.12.2022 - 11:00 |

Termin realizacji zamówienia wynosi: maksymalnie 1 miesiąc od podpisania umowy.

RD/ZP/122/22 | 07.12.2022 | 21.12.2022 - 15:26:32
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
16.12.2022 - 09:00 | 16.12.2022 - 10:00 |

  Termin realizacji zamówienia wynosi: sukcesywnie, przez okres 5 miesięcy od pierwszego dnia obowiązywania umowy lub do czasu wyczerpania asortymentu określonego w Załączniku nr 7 do SWZ.

 

AN/ZP/94/22 | 17.11.2022 | 06.12.2022 - 13:35:43
Przetarg nieograniczony
unieważnione
05.12.2022 - 10:00 | 05.12.2022 - 10:15 |

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie: do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Termin wykonania Projektu Wykonawczego: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy.

 

AN/ZP/112/22 | 04.11.2022 | 18.11.2022 - 14:55:58
Przetarg nieograniczony
unieważnione
16.11.2022 - 10:00 | 16.11.2022 - 10:15 |

01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

AN/ZP/62/22 | 13.09.2022 | 10.10.2022 - 11:30:11
Przetarg nieograniczony
unieważnione
03.10.2022 - 10:00 | 03.10.2022 - 10:15 |

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie:

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie: do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Termin wykonania Projektu Wykonawczego: 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

RD/ZP/88/22 | 06.09.2022 | 19.09.2022 - 12:24:40
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
15.09.2022 - 09:00 | 15.09.2022 - 10:00 |

1.        Termin realizacji zamówienia dla każdego z pakietów wynosi:

PAKIET I - maksymalnie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

PAKIET II -maksymalnie 6 miesięcy od momentu otrzymania zgody z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zastosowanie 0% stawki podatku VAT.

PAKIET III - maksymalnie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

PAKIET IV - maksymalnie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

PAKIET V - maksymalnie 6 miesięcy od momentu otrzymania zgody z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zastosowanie 0% stawki  VAT.

2.        Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorach umowy, które  stanowią odpowiednio załączniki nr 6a (pakiet I), 6b (pakiet II), 6c (pakiet III), 6d (pakiet IV) oraz 6e (pakiet V) do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

 

AN/ZP/54/22 | 04.07.2022 | 18.08.2022 - 11:14:07
Przetarg nieograniczony
unieważnione
12.08.2022 - 10:00 | 12.08.2022 - 10:15 |

6 miesięcy od podpisania umowy dla każdego z pakietów.

AN/ZP/75/22 | 04.08.2022 | 12.08.2022 - 13:14:02
Przetarg nieograniczony
unieważnione
12.08.2022 - 09:00 | 12.08.2022 - 10:00 |

Maksymalnie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

RD/ZP/79/22 | 22.07.2022 | 03.08.2022 - 12:40:37
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
02.08.2022 - 09:00 | 02.08.2022 - 10:00 |

1.  Termin realizacji zamówienia wynosi: maksymalnie 3 tygodnie od dnia  podpisania umowy.

2.   Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego jednodniowe (8 godzinne) szkolenie dla minimum 5 osób w dniu dostawy urządzenia do Zamawiającego.

 

RD/ZP/64/22 | 04.07.2022 | 22.07.2022 - 09:14:19
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
12.07.2022 - 09:00 | 12.07.2022 - 10:00 |

1.        Termin realizacji zamówienia wynosi: maksymalnie 3 tygodnie od dnia podpisania umowy.

2.        Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego jednodniowe (8 godzinne) szkolenie dla minimum 5 osób w dniu dostawy urządzenia do Zamawiającego.

 

AN/ZP/19/22 | 23.06.2022 | 15.07.2022 - 10:07:43
Przetarg nieograniczony
unieważnione
14.07.2022 - 10:00 | 14.07.2022 - 10:15 |

Część 1:
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie: do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Termin wykonania Projektu Wykonawczego: 2 miesiące od dnia podpisania umowy

Część 2:
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie: do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Termin wykonania Projektu Wykonawczego: 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

RD/ZP/7/2022 | 05.04.2022 | 07.07.2022 - 13:49:11
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
19.05.2022 - 08:00 | 19.05.2022 - 10:00 |

1.Termin realizacji zamówienia - sukcesywnie, przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do czasu wyczerpania asortymentu określonego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2.Termin dostawy maksymalnie do 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

RD/ZP/57/22 | 13.06.2022 | 04.07.2022 - 14:47:47
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
28.06.2022 - 09:00 | 28.06.2022 - 10:00 |

 

Termin realizacji zamówienia wynosi: maksymalnie 9 tygodni od dnia podpisania umowy.

RD/ZP/46/22 | 16.05.2022 | 09.06.2022 - 09:40:19
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
24.05.2022 - 10:00 | 24.05.2022 - 11:00 |

Termin realizacji całości zamówienia wynosi: maksymalnie 18 tygodni od daty podpisania umowy.

RD/ZP/38/22 | 05.05.2022 | 08.06.2022 - 11:56:26
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
24.05.2022 - 09:00 | 24.05.2022 - 10:00 |

 

 Termin realizacji zamówienia wynosi: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

RD/ZP/40/22 | 23.05.2022 | 03.06.2022 - 12:47:04
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
31.05.2022 - 09:00 | 31.05.2022 - 10:00 |

 

1.      Termin realizacji zamówienia wynosi: sukcesywnie, przez okres 12 miesięcy od pierwszego dnia obowiązywania umowy lub do czasu wyczerpania asortymentu określonego w załącznikach nr 7A (Pakiet I) i 7B (Pakiet II) do SWZ.

2.      Termin dostawy zgodnie z ofertą Wykonawcy, nie dłużej niż maksymalnie do 14 dni.

3.      Termin wymiany wadliwego produktu maksymalnie do 72 godzin.

4.      Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorach umów stanowiących załącznik nr 6A (Pakiet I) i załącznik nr 6B (Pakiet II) do SWZ.

AN/ZP/13/22 | 11.02.2022 | 06.04.2022 - 22:43:23
Przetarg nieograniczony
unieważnione
22.03.2022 - 10:00 | 22.03.2022 - 10:15 |

do 4 miesięcy od podpisania umowy (Pakiet 1),

do 6 miesięcy od podpisania umowy (Pakiet 2),

do 4 miesięcy od podpisania umowy (Pakiet 3).

RD/ZP/15/22 | 17.02.2022 | 06.04.2022 - 12:48:58
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
24.03.2022 - 11:00 | 24.03.2022 - 12:00 |

Termin realizacji całości zamówienia wynosi: maksymalnie 16 tygodni od daty podpisania umowy.

RD/ZP/27/22 | 17.03.2022 | 28.03.2022 - 11:05:41
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
25.03.2022 - 09:00 | 25.03.2022 - 10:00 |

 

 

TERMIN REALIZACJI USŁUGI:

12 miesięcy od dnia podpisania umowy

RD/ZP/17/22 | 11.02.2022 | 17.03.2022 - 16:06:54
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
15.03.2022 - 09:00 | 15.03.2022 - 11:00 |

Pakiet I

TERMIN ROZPOCZĘCIA REALIZACJI DOSTAWY

Następny dzień roboczy po podpisaniu umowy

TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI DOSTAWY (w tym dostawa wszystkich elementów zamówienia, procedura odbiorowa)

Zgodnie z ofertą Wykonawcy - nie dłużej niż 60 dni od dnia rozpoczęcia realizacji dostawy.

 

Pakiet II

 

TERMIN ROZPOCZĘCIA REALIZACJI DOSTAWY

Następny dzień roboczy po podpisaniu umowy

TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI DOSTAWY (w tym dostawa wszystkich elementów zamówienia, instruktaż podstawowy i dodatkowy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) procedura odbiorowa)

Zgodnie z ofertą Wykonawcy - nie dłużej niż 60 dni od dnia rozpoczęcia realizacji dostawy.

 

RD/ZP/16/22 | 08.02.2022 | 10.02.2022 - 13:58:21
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
16.02.2022 - 09:00 | 16.02.2022 - 10:00 |

 

TERMIN REALIZACJI USŁUGI  DLA KAŻDEGO Z PAKIETÓW:

OD MOMENTU PODPISANIA UMOWY DO 31.03.2022r.

RD/ZP/9/22 | 24.01.2022 | 07.02.2022 - 15:30:39
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
07.02.2022 - 09:00 | 07.02.2022 - 10:00 |

 

TERMIN REALIZACJI USŁUGI  DLA KAŻDEGO Z PAKIETÓW:

PAKIET I -          24 miesiące od dnia podpisania umowy

Pakiet II -           24 miesiące od dnia podpisania umowy