Postępowania unieważnione

AD/ZP/58/18 | 23.08.2018 | 02.10.2018 - 12:48:47
nieograniczony
unieważnione
02.10.2018 - 09:30 | 02.10.2018 - 10:00 |

 Termin wykonania zamówienia:

  Termin usługi – 24 miesiące od dnia podpisania umowy (z wyłączeniem miesięcy lipiec i sierpień).

 

AD/ZP/48/18 | 27.07.2018 | 24.08.2018 - 15:05:24
nieograniczony
unieważnione
22.08.2018 - 10:00 | 22.08.2018 - 10:15 |

30 dni od dnia zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany) oraz do 120 dni na roboty budowlane liczone od daty uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę na roboty budowlane.

AD/ZP/44/18 | 04.07.2018 | 14.08.2018 - 13:18:58
nieograniczony
unieważnione
14.08.2018 - 09:30 | 14.08.2018 - 10:00 |

 Termin usługi – 24 miesiące od dnia podpisania umowy (z wyłączeniem miesięcy lipiec i sierpień).

 

AD/ZP/36/18 | 13.06.2018 | 20.07.2018 - 09:24:10
nieograniczony
unieważnione
28.06.2018 - 09:30 | 28.06.2018 - 10:00 |

Termin wykonania zamówienia:  10 tygodni od daty podpisania umowy

AD/ZP/31/18 | 16.05.2018 | 08.06.2018 - 15:46:46
nieograniczony
unieważnione
06.06.2018 - 10:00 | 06.06.2018 - 10:15 |

14 dni na wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany), 30 dni na wykonanie projektu wykonawczego oraz do 120 dni na roboty budowlane liczone od daty uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę na roboty budowlane

AD/ZP/32/18 | 24.05.2018 | 04.06.2018 - 10:58:25
nieograniczony
unieważnione
04.06.2018 - 09:30 | 04.06.2018 - 10:00 |

   Termin i warunki wykonania zamówienia:

1  Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie, przez okres 9 miesięcy od pierwszego dnia obowiązywania umowy lub do czasu wyczerpania asortymentu określonego w załącznikach 4A, 4B i 4C do SIWZ.

2  Termin dostawy zgodnie z ofertą Wykonawcy, nie dłużej niż maksymalnie do 14 dni.

3  Termin wymiany wadliwego produktu maksymalnie do 3 dni.

 

AD/ZP/20/18 | 03.04.2018 | 15.05.2018 - 13:24:17
nieograniczony
unieważnione
08.05.2018 - 09:30 | 08.05.2018 - 10:00 |

Termin usługi – 24 miesiące od dnia podpisania umowy (z wyłączeniem miesięcy lipiec i sierpień).

 

AD/ZP/23/18 | 04.04.2018 | 18.04.2018 - 13:42:43
nieograniczony
unieważnione
16.04.2018 - 09:30 | 16.04.2018 - 10:00 |

Realizacja zamówienia – 24 miesiąc.

AD/ZP/95/17 | 16.11.2017 | 27.11.2017 - 16:25:00
nieograniczony
unieważnione
24.11.2017 - 09:30 | 24.11.2017 - 10:00 |

Termin wykonania: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy