Postępowania unieważnione

AD/ZP/53/20 | 24.07.2020 | 12.08.2020 - 10:27:42
nieograniczony
unieważnione
11.08.2020 - 09:30 | 11.08.2020 - 10:00 |

 

 

Termin wykonania zamówienia

Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w terminie najpóźniej do 12 tygodni od daty podpisania umowy. (dotyczy Pakietu I, II, III, IV)

Wykonawca przeprowadzi jednodniowe, ośmiogodzinne szkolenie w siedzibie Zamawiającego dla minimum 6 osób najpóźniej 7 dni od dostarczenia sprzętu  (dotyczy Pakietu IV)

AD/ZP/51/20 | 23.07.2020 | 11.08.2020 - 14:41:58
nieograniczony
unieważnione
10.08.2020 - 09:30 | 10.08.2020 - 10:00 |

 

  Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w terminie do 10 tygodni od daty podpisania umowy.

AD/ZP/42/20 | 06.07.2020 | 16.07.2020 - 09:36:54
nieograniczony
unieważnione
15.07.2020 - 09:30 | 15.07.2020 - 10:00 |

 

5.         Termin wykonania zamówienia

5.1  Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w terminie najpóźniej do 6 tygodni od daty podpisania umowy. (dotyczy Pakietu I, II, III, IV)

5.3  Wykonawca przeprowadzi jednodniowe, ośmiogodzinne szkolenie w siedzibie Zamawiającego dla minimum 6 osób najpóźniej 7 dni od dostarczenia sprzętu  (dotyczy Pakietu IV)

AD/ZP/15/2020 | 20.02.2020 | 04.05.2020 - 14:24:28
nieograniczony
unieważnione
24.04.2020 - 09:30 | 24.04.2020 - 10:00 |

 

  Wykonawca wykona przedmiot umowy w maksymalnym terminie 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

 

Systemy wizyjne
AD/ZP/11/20 | 25.02.2020 | 17.04.2020 - 15:15:48
nieograniczony
unieważnione
15.04.2020 - 10:00 | 15.04.2020 - 10:30 |

Dwa miesiące od podpisania umowy.

 

AD/ZP/14/20 | 12.02.2020 | 09.03.2020 - 11:41:38
nieograniczony
unieważnione
27.02.2020 - 09:30 | 27.02.2020 - 10:00 |

Termin wykonania zamówienia:   6 tygodni  od daty podpisania umowy.

AD/ZP/70/19 | 06.12.2019 | 16.01.2020 - 14:21:30
nieograniczony
unieważnione
10.01.2020 - 10:00 | 10.01.2020 - 10:30 |

31 marca 2021 rok. Za datę zakończenia wykonania przedmiotu umowy, uznajemy datę odbioru całości prac objętych przedmiotem zamówienia 

 

AD/ZP/77/19 | 14.11.2019 | 15.01.2020 - 13:38:49
nieograniczony
unieważnione
18.12.2019 - 08:30 | 18.12.2019 - 11:00 |

Termin usługi – 24 miesiące od dnia podpisania umowy (z wyłączeniem miesięcy lipiec i sierpień).

 

AD/ZP/85/19 | 18.12.2019 | 13.01.2020 - 13:39:25
nieograniczony
unieważnione
10.01.2020 - 09:30 | 10.01.2020 - 10:00 |

5        Termin realizacji zamówienia i usługi:

5.1  Termin usługi – określony w załączniku nr 5

5.2  Prognozowany termin realizacji szkolenia/egzaminu: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021r.

 

AD/ZP/71/19 | 05.11.2019 | 16.12.2019 - 20:04:35
nieograniczony
unieważnione
20.11.2019 - 10:00 | 20.11.2019 - 10:30 |

Termin wykonania całości przedmiotu umowy - w ciągu 16 tygodni od dnia zawarcia umowy.

AD/ZP/60/19 | 26.09.2019 | 02.12.2019 - 09:58:27
nieograniczony
unieważnione
29.10.2019 - 08:30 | 29.10.2019 - 11:00 |

Termin usługi – 24 miesiące od dnia podpisania umowy (z wyłączeniem miesięcy lipiec i sierpień).