Postępowania unieważnione

AD/ZP/60/19 | 26.09.2019 | 02.12.2019 - 08:58:27
nieograniczony
unieważnione
29.10.2019 - 08:30 | 29.10.2019 - 11:00 |

Termin usługi – 24 miesiące od dnia podpisania umowy (z wyłączeniem miesięcy lipiec i sierpień).

 

AD/ZP/50/19 | 09.08.2019 | 19.09.2019 - 10:59:48
nieograniczony
unieważnione
11.09.2019 - 08:30 | 11.09.2019 - 11:00 |

Termin usługi – 24 miesiące od dnia podpisania umowy (z wyłączeniem miesięcy lipiec i sierpień).

 

AD/ZP/47/19 | 25.07.2019 | 13.08.2019 - 12:47:56
nieograniczony
unieważnione
12.08.2019 - 09:30 | 12.08.2019 - 10:00 |

5        Termin realizacji zamówienia i usługi:

5.1  Termin usługi – określony w załączniku nr 5

5.2  Prognozowany termin realizacji szkolenia/egzaminu: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021r.

 

AD/ZP/38/19 | 01.07.2019 | 18.07.2019 - 12:54:28
nieograniczony
unieważnione
09.07.2019 - 09:30 | 09.07.2019 - 10:00 |

Termin wykonania zamówienia:   do 13 tygodni od daty podpisania umowy.

AD/ZP/32a/19 | 30.05.2019 | 01.07.2019 - 08:40:23
nieograniczony
unieważnione
14.06.2019 - 09:30 | 14.06.2019 - 10:00 |

Termin wykonania zamówienia: 6 tygodni od daty podpisania umowy.

AD/ZP/19/19 | 14.03.2019 | 06.06.2019 - 12:19:16
nieograniczony
unieważnione
07.05.2019 - 07:30 | 07.05.2019 - 11:00 |

Termin usługi – 24 miesiące od dnia podpisania umowy (z wyłączeniem miesięcy lipiec i sierpień).

 

AD/ZP/18/19 | 05.03.2019 | 13.05.2019 - 13:48:45
nieograniczony
unieważnione
16.04.2019 - 10:00 | 16.04.2019 - 10:15 |

100 dni od dnia podpisania umowy.
Wykonanie Przyłączy elektrycznych powinno nastąpić w przeciągu 3 tygodni od podpisania umowy."

 

AD/ZP/22/19 | 20.03.2019 | 26.04.2019 - 13:50:32
nieograniczony
unieważnione
25.04.2019 - 07:30 | 25.04.2019 - 11:00 |

Termin usługi – od daty zawarcia umowy przez okres 24 miesięcy z wyłączeniem miesięcy lipca i sierpnia, z zastrzeżeniem zdania następnego. Usługi będą realizowane zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

 

AD/ZP/11/19 | 01.03.2019 | 08.03.2019 - 11:31:46
nieograniczony
unieważnione
01.03.2019 - 09:30 | 01.03.2019 - 10:00 |

Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 12 tygodni od daty podpisania umowy.