Postępowania unieważnione

AD/ZP/70/18 | 05.10.2018 | 04.12.2018 - 22:19:31
nieograniczony
unieważnione
19.10.2018 - 10:00 | 19.10.2018 - 10:15 |

30 dni od dnia zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany) oraz do 150 dni na roboty budowlane liczone od daty uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę na roboty budowlane.

AD/ZP/80/18 | 16.11.2018 | 29.11.2018 - 14:11:13
nieograniczony
unieważnione
28.11.2018 - 10:30 | 28.11.2018 - 11:00 |

Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy

AD/ZP/82/18 | 19.11.2018 | 27.11.2018 - 13:25:12
nieograniczony
unieważnione
04.12.2018 - 09:30 | 04.12.2018 - 10:00 |

3 tygodnie od daty podpisania umowy.

 

AD/ZP/68/18 | 08.10.2018 | 15.11.2018 - 11:32:07
nieograniczony
unieważnione
14.11.2018 - 09:30 | 14.11.2018 - 10:00 |

Termin wykonania zamówienia:

Termin usługi – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy (z wyłączeniem miesięcy lipiec i sierpień).

 

AD/ZP/67/18 | 03.10.2018 | 13.11.2018 - 13:24:28
nieograniczony
unieważnione
08.11.2018 - 09:30 | 08.11.2018 - 10:00 |

   Termin wykonania zamówienia:

Termin usługi – od daty zawarcia umowy przez okres 24 miesięcy z wyłączeniem miesięcy lipca i sierpnia, z zastrzeżeniem zdania następnego. Usługi będą realizowane zgodnie z potrzebami Zamawiającego

 

AD/ZP/74/18 | 25.10.2018 | 08.11.2018 - 11:12:11
nieograniczony
unieważnione
05.11.2018 - 09:30 | 05.11.2018 - 10:00 |

Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy.

AD/ZP/58/18 | 23.08.2018 | 02.10.2018 - 12:48:47
nieograniczony
unieważnione
02.10.2018 - 09:30 | 02.10.2018 - 10:00 |

 Termin wykonania zamówienia:

  Termin usługi – 24 miesiące od dnia podpisania umowy (z wyłączeniem miesięcy lipiec i sierpień).

 

AD/ZP/48/18 | 27.07.2018 | 24.08.2018 - 15:05:24
nieograniczony
unieważnione
22.08.2018 - 10:00 | 22.08.2018 - 10:15 |

30 dni od dnia zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany) oraz do 120 dni na roboty budowlane liczone od daty uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę na roboty budowlane.

AD/ZP/44/18 | 04.07.2018 | 14.08.2018 - 13:18:58
nieograniczony
unieważnione
14.08.2018 - 09:30 | 14.08.2018 - 10:00 |

 Termin usługi – 24 miesiące od dnia podpisania umowy (z wyłączeniem miesięcy lipiec i sierpień).

 

AD/ZP/36/18 | 13.06.2018 | 20.07.2018 - 09:24:10
nieograniczony
unieważnione
28.06.2018 - 09:30 | 28.06.2018 - 10:00 |

Termin wykonania zamówienia:  10 tygodni od daty podpisania umowy

AD/ZP/31/18 | 16.05.2018 | 08.06.2018 - 15:46:46
nieograniczony
unieważnione
06.06.2018 - 10:00 | 06.06.2018 - 10:15 |

14 dni na wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany), 30 dni na wykonanie projektu wykonawczego oraz do 120 dni na roboty budowlane liczone od daty uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę na roboty budowlane

AD/ZP/32/18 | 24.05.2018 | 04.06.2018 - 10:58:25
nieograniczony
unieważnione
04.06.2018 - 09:30 | 04.06.2018 - 10:00 |

   Termin i warunki wykonania zamówienia:

1  Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie, przez okres 9 miesięcy od pierwszego dnia obowiązywania umowy lub do czasu wyczerpania asortymentu określonego w załącznikach 4A, 4B i 4C do SIWZ.

2  Termin dostawy zgodnie z ofertą Wykonawcy, nie dłużej niż maksymalnie do 14 dni.

3  Termin wymiany wadliwego produktu maksymalnie do 3 dni.

 

AD/ZP/20/18 | 03.04.2018 | 15.05.2018 - 13:24:17
nieograniczony
unieważnione
08.05.2018 - 09:30 | 08.05.2018 - 10:00 |

Termin usługi – 24 miesiące od dnia podpisania umowy (z wyłączeniem miesięcy lipiec i sierpień).

 

AD/ZP/23/18 | 04.04.2018 | 18.04.2018 - 13:42:43
nieograniczony
unieważnione
16.04.2018 - 09:30 | 16.04.2018 - 10:00 |

Realizacja zamówienia – 24 miesiąc.