RD/ZP/16/22 Wykonanie usług związanych z realizacją wizyt dydaktycznych dla studentów Politechniki Poznańskiej z podziałem na części (pakiety) w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

      Przedmiotem zamówienia jest: usługa związana z realizacją wizyt dydaktycznych dla studentów Politechniki Poznańskiej z podziałem na części (pakiety) w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia zintegrowana na przyszłość POWR.03.05.00-00-Z041/17

PAKIET I: Wizyta dydaktyczna w firmach/zakładach przemysłowych studentów studiów stacjonarnych Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Cel – wizyta dydaktyczna w zakładzie Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. w Płocku

PAKIET II: Wizyta dydaktyczna w firmach/zakładach przemysłowych studentów studiów stacjonarnych Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Cel – wyjazd do Zakładu Wzbogacania Rud KGHM w Lubinie.

PAKIET III: Wizyta dydaktyczna w firmach/zakładach przemysłowych studentów studiów stacjonarnych Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Cel – wizyta dydaktyczna w zakładzie Foliarex w Stęszewie oraz Drożdżycach

PAKIET IV: Wizyta dydaktyczna w firmach/zakładach przemysłowych studentów studiów stacjonarnych Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Cel – wizyta dydaktyczna w zakładzie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police SA w Policach, koło Szczecina.

PAKIET V: Wizyta dydaktyczna w firmach/zakładach przemysłowych studentów studiów stacjonarnych Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Cel – wizyta dydaktyczna w zakładzie CIECH Soda Polska w Inowrocławiu

w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia zintegrowana na przyszłość POWR.03.05.00-00-Z041/17”

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/16/22
Status postępowania: 
unieważnione
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Tryb podstawowy bez negocjacji
Kryteria oceny: 
CENA- 60%
PARAMETRY TECHNICZNE 40%
Terminy
Termin składania ofert: 
16.02.2022 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
16.02.2022 - 10:00
Czas związania ofertą: 
30 DNI - tj. 17.03.2022
Termin wykonania: 

 

TERMIN REALIZACJI USŁUGI  DLA KAŻDEGO Z PAKIETÓW:

OD MOMENTU PODPISANIA UMOWY DO 31.03.2022r.

Opis: 

 

Politechnika Poznańska zgodnie z art. 256 ustawy PZP, unieważniła postępowanie o udzielenie zamówienia przed upływem terminu składania ofert, ponieważ wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

 

UZASADNIENIE:

 

Powodem unieważnienia jest brak możliwości zrealizowania przewidywanych wizyt z uwagi na niedawną odmowę przyjęcia studentów w Zakładach do odwołania z powodu panującej pandemii.