Postępowania nierozstrzygnięte

AD/ZP/52/2020 | 10.09.2020 | 18.09.2020 - 11:31:53
nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

18 09 2020 - Zamawiający opublikował informację z otwarcia ofert.

AD/ZP/57/20 | 28.08.2020 | 18.09.2020 - 08:10:36
nieograniczony
wszczęte

 

Nr postępowania: AD/ZP/57/20                                                                                                                    Poznań 17 września 2020 r.
 
                                                    Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego realizowanego w trybie "zaprojektuj i wybuduj" pn.: „Hangar dla samolotów i szybowców wraz z zapleczem laboratoryjno-badawczym".

 

Pakiet 1 Budowa Hangaru dla samolotów i szybowców w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj".

 

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

Termin wykonania

 

 

Okres gwarancji

 

 

Warunki płatności

 

Doświadczenie kluczowego personelu

1.

SPORT HALLS Sp. z o.o.

Ul. Komuny Paryskiej 57/15

50-452 Wrocław

 

4 384 950,00

Zgodnie z SIWZ.

 

36 miesięcy

 

Zgodnie z SIWZ.

Projektant - dwa projekty

Kierownik budowy - trzy realizacje

2.

MONREM T.M. WICIEJEWSKI Sp.k.

Ul. Jasielska 7

60-476 Poznań

2 098 626,00

Zgodnie z SIWZ

 

36 miesięcy

 

Zgodnie z SIWZ.

Projektant - dwadzieścia projektów

Kierownik budowy - cztery realizacje

3.

Exalo Drilling S.A.

Ul. Plac Stanisława Staszica 9,

64-920 Piła

Oddział Diament w Zielonej Górze

Ul. Naftowa 3a,

65-705 Zielona Góra

 

3 928 175,11

Zgodnie z SIWZ

 

36 miesięcy

 

Zgodnie z SIWZ

 

Projektant - dwa projekty

Kierownik budowy - trzy realizacje

4.

STEEL- BUILDING Sp. z o.o.

Ul. Krańcowa 20,

61-037 Poznań

2 305 029,83

Zgodnie z SIWZ

 

36 miesięcy

 

Zgodnie z SIWZ

 

Projektant - dwa projekty

Kierownik budowy - trzy realizacje

5.

Demiurg Sp. z o.o. (lider konsorcjum)

Demiurg Sp. z o.o. sp.k. (partner konsorcjum)

Ul. Górnicza 2/143a

60-107 Poznań

2 619 663,25

Zgodnie z SIWZ

 

36 miesięcy

 

Zgodnie z SIWZ

 

Projektant - dwa projekty

Kierownik budowy - trzy realizacje

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2 773 862,79 zł brutto.

 

Pakiet 2 Budowa zaplecza laboratoryjno-badawczego w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj.

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

Termin wykonania

 

 

Okres gwarancji

 

 

Warunki płatności

 

Doświadczenie kluczowego personelu

1.

Exalo Drilling S.A.

Ul. Plac Stanisława Staszica 9,

64-920 Piła

Oddział Diament w Zielonej Górze

Ul. Naftowa 3a,

65-705 Zielona Góra

 

2 814 570,44

Zgodnie z SIWZ.

 

 

36 miesięcy

 

 

Zgodnie z SIWZ.

 

Projektant - dwa projekty

Kierownik budowy - trzy realizacje

2.

Demiurg Sp. z o.o. (lider konsorcjum)

Demiurg Sp. z o.o. sp.k. (partner konsorcjum)

Ul. Górnicza 2/143a

60-107 Poznań

3 195 476,80

Zgodnie z SIWZ

 

36 miesięcy

 

Zgodnie z SIWZ.

 

Projektant - dwa projekty

Kierownik budowy - trzy realizacje

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 570 005,21 zł brutto.

 

 

 

UWAGA !!!

10.09.2020 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SIWZ

07.09.2020 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SIWZ

AD/ZP/70/20 | 16.09.2020 | 17.09.2020 - 10:45:01
nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu  
Postępowanie podzielone jest na części:

PAKIET NR 1

PAKIET NR 2

Wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

17.09.2020 - W dniu dzisiejszym Zamawiający opublikował Informację o zmianie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/69/20 | 14.09.2020 | 15.09.2020 - 08:18:09
nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/55/20 | 01.09.2020 | 14.09.2020 - 11:56:12
nieograniczony
wszczęte

 Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest usługa ubezpieczenia ryzyk lotniczych dla Politechniki Poznańskiej w poniższym zakresie:

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej użytkownika statku

powietrznego.

II. Ubezpieczenie aerocasco statków powietrznych.

III. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

IV. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności lotniczej (Centrum Kształcenia Lotniczego Politechniki Poznańskiej).

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

14.09.2020 r.- Zamawiający opublikował informację o ZMIANIE TREŚCI SIWZ. Szczegóły znajdują się w załączniku.

AD/ZP/67/20 | 10.09.2020 | 10.09.2020 - 17:00:07
nieograniczony
wszczęte
AD/ZP/48/2020 | 31.07.2020 | 07.09.2020 - 12:55:12
nieograniczony
wszczęte

 

07.09.2020r- Zamawiający informuje, że zamieścił  informację o zmianie terminu składania i otwarcia ofert. Szczegóły znajdują się w załączniku.

07.09.2020r- Zamawiający informuje, że zamieścił Odpowiedzi na zadane Pytania i zamieścił zmianę siwz . Szczegóły znajdują się w załączniku.

 

04.09.2020r- Zamawiający informuje, że zamieścił Odpowiedzi na zadane Pytania i zamieścił zmianę siwz . Szczegóły znajdują się w załączniku.

03.08.2020r- Zamawiający informuje, że zamieścił ZMIANĘ TREŚCI SIWZ. Szczegóły znajdują się w załączniku.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

AD/ZP/49/2020 | 27.07.2020 | 01.09.2020 - 11:22:24
nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

01.09.2020r - Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert, treść Pisma znajduje się w załączniku i należy pobrać go ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/59/20 | 28.08.2020 | 28.08.2020 - 11:33:36
nieograniczony
wszczęte
AD/ZP/26/2020 | 15.07.2020 | 28.08.2020 - 10:37:00
nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

AD/ZP/17/2020 | 22.06.2020 | 27.08.2020 - 11:59:56
nieograniczony
wszczęte

04.08.2020r- Zamawiający informuje, że zamieścił Odpowiedzi na zadane Pytania oraz dokonał zmiany Ogłoszenia . Szczegóły znajdują się w załącznikach.

30.07.2020r- Zamawiający informuje, że zamieścił Odpowiedzi na zadane Pytania oraz dokonał zmiany Ogłoszenia . Szczegóły znajdują się w załącznikach.

28.07.2020r- Zamawiający informuje, że zamieścił Odpowiedzi na zadane Pytania oraz dokonał zmiany Ogłoszenia . Szczegóły znajdują się w załącznikach.

27.07.2020r- Zamawiający informuje, że zamieścił Odpowiedzi na zadane Pytania . Szczegóły znajdują się w załączniku.

14.07.2020r- Zamawiający informuje, że zamieścił Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia . Szczegóły znajdują się w załączniku.

09.07.2020r- Zamawiający informuje, że zamieścił ZMIANĘ TREŚCI SIWZ. Szczegóły znajdują się w załączniku.

07.07.2020r.- Na podstawie art. 38 PZP Zamawiający udziela wyjaśnień do SIWZ i dokonuje zmian. Szczegóły znajdują się w załączniku.

07.07.2020r- Zamawiający informuje, że zamieścił ZMIANĘ TREŚCI SIWZ. Szczegóły znajdują się w załączniku.

26.06.2020 r. - Zamawiający informuje, że zamieścił ZMIANĘ TREŚCI SIWZ. Szczegóły znajdują się w załączniku.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

21.08.2020r - Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert, treść Pisma znajduje się w załączniku i należy pobrać go ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/64/20 | 21.08.2020 | 25.08.2020 - 10:03:30
nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest sukcesywne świadczenie usług noclegowych wraz z wyżywieniem dla uczestników zajęć specjalistycznych w laboratoriach w Poznaniu, w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

AD/ZP/58/20 | 06.08.2020 | 21.08.2020 - 12:54:54
nieograniczony
wszczęte

 

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup i dostawa papieru kserograficznego i materiałów biurowych w okresie 24 miesięcy dla Politechniki Poznańskiej, z podziałem na następujące części (pakiety):

PAKIET 1 – papiery kserograficzne,

PAKIET 2 – materiały biurowe.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

11.08.2020 r.- Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do SIWZ. Szczegóły znajdują się w załączniku.

12.08.2020 r.- Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do SIWZ oraz informację o PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA OFERT. Szczegóły znajdują się w załączniku- na dole niniejszej strony.

14.08.2020 r.- Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do SIWZ wraz ze ZMIANĄ TREŚCI SIWZ. Szczegóły znajdują się w załączniku- na dole niniejszej strony.

18.08.2020 r.- Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do SIWZ wraz ze ZMIANĄ TREŚCI SIWZ oraz informacją o PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA OFERT. Szczegóły znajdują się w załączniku- na dole niniejszej strony.

21.08.2020 r.- Zamawiający opublikował INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT. Szczegóły znajdują się w załączniku.

AD/ZP/38/20 | 03.07.2020 | 12.08.2020 - 21:45:40
nieograniczony
wszczęte

 

Nr postępowania: AD/ZP/38/20                                                                                                                                  Poznań 12 sierpnia 2020 r.
 
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Roboty, urządzenia pomiarowe, systemy wizyjne, sensory".

 

Kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 259 520 zł brutto

 

Pakiet 1 Roboty

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

Termin wykonania dostawy

 

 

Okres gwarancji na zestaw

 

 

Warunki płatności

 

Pozostałe kryteria oceny ofert

1.

Fatia Group sp. z o.o.

Ul. Kwiatkowskiego 4,

52-326 Wrocław

Procobot sp. z o.o. sp. k.

Ul. Kwiatkowskiego 4,

52-326 Wrocław

514 140,00 zł

Zgodnie z SIWZ

 

 

 

24 miesiące

 

 

 

Zgodnie z SIWZ

- Pojazd samojezdny dostarczony ze stacją dokującą - bez stacji dokującej

- Stopnie swobody ramienia robotycznego - 6 stopni swobody

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 524 520 zł

 

Pakiet 2: Sensory

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

Termin wykonania dostawy

 

 

Okres gwarancji na zestaw

 

 

Warunki płatności

 

Pozostałe kryteria oceny ofert

1.

Fatia Group sp. z o.o.

Ul. Kwiatkowskiego 4,

52-326 Wrocław

Procobot sp. z o.o. sp. k.

Ul. Kwiatkowskiego 4,

52-326 Wrocław

489 540,00 zł

Zgodnie z SIWZ

 

 

 

24 miesiące

 

 

 

Zgodnie z SIWZ

- Wyposażenie systemu służącego do samolokalizacji w dodatkowe znaczniki pozycjonowania o średnicy w przedziale 10-15mm z indywidualnymi bazami - z 40 dodatkowymi znacznikami

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 490 000 zł

 

Pakiet 3: Systemy wizyjne i urządzenia pomiarowe

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

Termin wykonania dostawy

 

 

Okres gwarancji na zestaw

 

 

Warunki płatności

 

Pozostałe kryteria oceny ofert

1.

 

Fatia Group sp. z o.o.

Ul. Kwiatkowskiego 4,

52-326 Wrocław

Procobot sp. z o.o. sp. k.

Ul. Kwiatkowskiego 4,

52-326 Wrocław

 

243 540,00 zł

Zgodnie z SIWZ

 

 

 

24 miesiące

 

 

 

Zgodnie z SIWZ

 

- Skanery laserowe liczba wiązek lasera - 32 wiązki lasera

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 245 000 zł

 

*****************************************************************************************************

UWAGA !!!

22.07.2020 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SIWZ

 

AD/ZP/30/20 | 03.06.2020 | 21.07.2020 - 14:43:49
nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

21.07.2020r -  Zamawiający opublikował ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA, treść pisma znajduje się w załączniku