Postępowania nierozstrzygnięte

AD/ZP/34/19 | 02.07.2019 | 18.07.2019 - 13:47:11
nieograniczony
wszczęte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.


12.07.2019r.
- Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do SIWZ wraz ze ZMIANĄ TREŚCI SIWZ. Szczergóły znajdują się w załączniku, który należy pobrać ze strony Zamawiającego.

18.07.2019r. - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi II, do SIWZ wraz ze ZMIANĄ TREŚCI SIWZ. Szczergóły znajdują się w załączniku, który należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/28/2019 | 21.06.2019 | 18.07.2019 - 09:49:50
nieograniczony
wszczęte

 

18.07.2019r. - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do SIWZ wraz ze ZMIANĄ TREŚCI SIWZ. Szczergóły znajdują się w załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/45/19 | 12.07.2019 | 18.07.2019 - 09:08:20
nieograniczony
wszczęte

Przetarg nieograniczony na bieżące wykonywanie awaryjnych drobnych robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych i elektrycznych w obiektach uczelni (budynki dydaktyczne, administracyjne, domy studenckie), w następujących częściach:

PAKIET I – Roboty budowlane,

PAKIET II – Roboty instalacyjne,

PAKIET III – Roboty elektryczne.

 

17.07.2019r. - Zamawiający opublikował ZMIANĘ TREŚCI SIWZ. Szczergóły znajdują się w załączniku, który należy  pobrać ze strony Zamawiającego.

18.07.2019r. - Zamawiający opublikował kolejną ZMIANĘ TREŚCI SIWZ. Szczergóły znajdują się w załączniku, który należy  pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/43/19 | 11.07.2019 | 12.07.2019 - 12:03:25
nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

12.07.2019r. - Zamawiający opublikował ZMIANĘ TREŚCI SIWZ. Szczergóły znajdują się w załączniku, który należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/37/19 | 27.06.2019 | 12.07.2019 - 10:42:24
nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 

   Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest wykonanie robót budowlanych:

- remont kapitalny 12 pokoi mieszkalnych w budynku Domu Studenckiego nr 1 Politechniki Poznańskiej położonym przy ul. Jana Pawła II nr 28 w Poznaniu,

- dostawa i montaż wyposażenia 12 pokoi mieszkalnych w budynku Domu Studenckiego nr 1 Politechniki Poznańskiej.

 

12.07.2019r. - Zamawiający opublikował INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/6/19 | 27.06.2019 | 12.07.2019 - 10:25:18
nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest wykonanie remontu w Halach A-16 i A-17 wraz z Łącznikiem w związku z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych na podstawie dokumentacji technicznej stanowiącej załączniki do niniejszej SIWZ.

 

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Remont obejmuje wykonanie następujących robót:

- prace ogólnobudowlane (roboty demontażowe, prace wykończeniowe)

- roboty elektryczne,

- instalacja systemu kontroli dostępu,

- instalacje HVAC, WOD-KAN, AKPiA/BMS, TT

 

28.06.2019r - Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

12.07.2019r. - Zamawiający opublikował INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/46/19 | 11.07.2019 | 11.07.2019 - 11:17:58
nieograniczony
wszczęte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest usługa transportu uczniów wraz z opiekunami na zajęcia specjalistyczne w laboratoriów w Poznaniu, w ramach projektu pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” Nr RPWP.08.03.03-30-0001/15 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/44/19 | 09.07.2019 | 10.07.2019 - 12:35:21
nieograniczony
wszczęte

   Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest wykonanie robót budowlanych w budynku Domu Studenckiego nr 5 Politechniki Poznańskiej  przy ul. św. Rocha 11a w Poznaniu.

Zakres prac obejmuje:

- remont pełnobranżowy pionu węzłów sanitarnych oraz przyległych pokoi mieszkalnych (40 pokoi) w budynku Domu Studenckiego nr 5,

-  dostawę i montaż wyposażenia 40 pokoi mieszkalnych i przynależnych pomieszczeń w budynku Domu Studenckiego nr 5

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

10.07.2019r. - Zamawiający opublikował ZMIANĘ TREŚCI SIWZ. Szczergóły znajdują się w załączniku, który należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/36/19 | 01.07.2019 | 09.07.2019 - 10:10:15
nieograniczony
wszczęte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup i dostawa książek do Politechniki Poznańskiej, w ramach projektu Uczelnia zintegrowana na przyszłość (33/32/NCBR/3333-01), współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny z podziałem na części:

PAKIET 1 – Wydział Technologii Chemicznej,

PAKIET 2 – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska,

PAKIET 3 – Wydział Architektury,

PAKIET 4 – Wydział Elektroniki i Telekomunikacji.

 

09.07.2019r. - Zamawiający opublikował INFORMACJĘZ OTWARCIA OFERT, treść pisma znajduje się w załączniku.

AD/ZP/35/19 | 21.06.2019 | 21.06.2019 - 09:00:29
nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Testowy
xxx | 28.03.2019 | 28.03.2019 - 13:53:17
nieograniczony
wszczęte

To jest test

AD/ZP/83/18 | 23.11.2018 | 06.12.2018 - 13:56:23
nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/57/18 | 16.08.2018 | 21.08.2018 - 11:08:24
dialog techniczny
wszczęte

UWAGA !!!

21.08.2018 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści Regulaminu Dialogu Technicznego