Postępowania nierozstrzygnięte

AD/ZP/18/19 | 05.03.2019 | 19.03.2019 - 17:13:36
nieograniczony
wszczęte

UWAGA !!!

19.03.2019 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SIWZ

15.03.2019 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SIWZ

AD/ZP/5/19 | 31.01.2019 | 18.03.2019 - 12:18:52
nieograniczony
wszczęte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest realizacja usług związanych

z przeprowadzeniem szkoleń specjalistycznych dla studentów i pracowników Politechniki Poznańskiej z podziałem na pakiety:

PAKIET 1: CKZ w krajowym oraz międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy

PAKIET 2: Kurs dla kandydatów na diagnostów

PAKIET 3: Szkolenie OWJ

PAKIET 4: Kurs z modelowania podróży z wykorzystaniem oprogramowania PTV Visum

PAKIET 5: Łączony kurs na prawo jazdy kategorii C oraz kategorii C+E

PAKIET 6: Szkolenie CPK

PAKIET 7: Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora drona

PAKIET 8: Szkolenie zgodne z wymaganiami egzaminu Microsoft Office Specialist Excel

(Core) 

PAKIET 9: Kurs podstawowy dla studentów WTCh PP z zakresu statystyki

z wykorzystaniem programu STATISTICA

PAKIET 10: Kurs programowania robotów KUKA wraz z uzyskaniem certyfikatu

PAKIET 11: Kurs Oracle Certified Associate, Java SE Programmer (OCAJP)

PAKIET 12: Szkolenia na uprawnienia G1

PAKIET 13: AutoCAD egzamin

PAKIET 14: Szkolenia  oraz egzamin na uprawnienia G2 i G3

PAKIET 15: Kurs instalacje fotowoltaiczne + ceryfikat

PAKIET 16: nie dotyczy

PAKIET 17: nie dotyczy

PAKIET 18: nie dotyczy

PAKIET 19: nie dotyczy

PAKIET 20: Komunikacja interpersonalna -pracownicy

PAKIET 21: Emisja głosu

PAKIET 22: Szkolenie efektywna komunikacja ze studentami

PAKIET 23: Szkolenie zarządzanie zadaniami w czasie

PAKIET 24: Szkolenie wiedza na temat działania mózgu w pracy dydaktycznej

PAKIET 25: Wspomaganie nauczania metod analizy statystycznej w programie Statistica

PAKIET 26: Wspomaganie nauczania wyznaczania niepewności pomiaru w programie

Statistica

PAKIET 27: Szkolenie z obszaru programowania  w Python

PAKIET 28: Szkolenie z obszaru programowania

PAKIET 29: Szkolenie z obszaru modelowania i analizy danych w Ansys

PAKIET 30: Szkolenia z technologii BIM

PAKIET 31: Szkolenie z obszaru tworzenia nowych programów kształcenia wg PRK

PAKIET 32: Szkolenie z prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie

i profilu zgodnie z  przepisami MNiSW oraz PKA

PAKIET 33: Szkolenie z obszaru efektów kształcenia w programie studiów efektów

kształcenia oraz tworzenia systemu zapewnienia jakości

PAKIET 34: Szkolenie z obszaru kierowania zespołami w uczelni wyższej

PAKIET 35: Szkolenie asertywność i radzenie sobie ze stresem

 

w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia zintegrowana na przyszłość POWR.03.05.00-00-Z041/17.


 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

21.02.2019r - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do SIWZ oraz zmianę treści SIWZ, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego

 

12.02.2019r - Zamawiajacy opublikował pytania i odpowiedzi do SIWZ, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

27.02.2019r - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do SIWZ, zmianę treści SIWZ oraz zmianę terminu składania i otwarcia ofert, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

07.03.2019r - Zamawiający opublikował pytanie i odpowiedź do SIWZ wraz ze zmianą Wzoru Umowy, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

11.03.2019r - Zamawiający zmieścił pytania i odpowiedzi do treści SIWZ oraz zmiany treści SIWZ - NOWE WZORY UMÓW - treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego

18.03.2019r - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do treści SIWZ, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego, oraz Zmiana TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

AD/ZP/19/19 | 14.03.2019 | 14.03.2019 - 13:01:05
nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest sukcesywne świadczenie usług noclegowych wraz z wyżywieniem dla uczestników zajęć specjalistycznych w laboratoriach w Pile, w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

AD/ZP/9/19 | 18.02.2019 | 13.03.2019 - 11:44:15
nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

13.03.2019r - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do treści SIWZ, oraz zmianę terminu złożenia i otwarcia ofert. treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego

AD/ZP/15/19 | 12.03.2019 | 12.03.2019 - 14:18:15
nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych na okres 24 miesięcy dla Politechniki Poznańskiej.

PAKIET 1 – materiały eksploatacyjne (oryginały lub zamienniki)

PAKIET 2 – zamienne materiały eksploatacyjne (zamienniki lub oryginały)

 

AD/ZP/16/19 | 21.02.2019 | 12.03.2019 - 11:31:48
nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

08.03.2019r - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do SIWZ oraz zmianę treści SIWZ- zmiana terminu składania i otwarcia ofert, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego

12.03.2019r - Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert - treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/3/2019 | 15.02.2019 | 28.02.2019 - 12:12:12
nieograniczony
wszczęte

 

28.02.2019r.- Zamawiający opublikował INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT.

22.02.2019r.- Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w Pakiecie 2a oraz przesunął termin składania ofert. Treść znajduje się w załącznikach i należy je pobrać ze strony Zamawiającego.

21.02.2019r.- Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do SIWZ, których treść znajduje się w załącznikach i należy je pobrać ze strony Zamawiającego.

20.02.2019r.- Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do SIWZ oraz dokonał zmiany zapisów siwz, których treść znajduje się w załącznikach i należy je pobrać ze strony Zamawiającego.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/12/19 | 21.02.2019 | 22.02.2019 - 09:17:30
nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/81/2018 | 18.12.2018 | 29.01.2019 - 12:55:29
nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 

AD/ZP/81/18                                                                                                                     Poznań, dnia  29.01.2019r.

Zbiorcze zestawienie ofert - INFORMACJA Z OTWARCIA

Dotyczy:         przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania z podziałem na części (Otwarcie ofert dnia:   29.01.2019 r.).

 

 

PAKIET NR 1

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 1 przeznaczył:

117 098,46 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet 1, złożono:

 

1.      Vol  System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto: 105 299,00  zł

 Cena brutto: 129 517,77  zł

W tym odwrócony vat : 63 394,00 zł

Termin płatności:        21      dni kalendarzowych

Warunki gwarancji  na laptopy:         36        miesięcy

 

2.      Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

 Cena netto: 112 535,00  zł

 Cena brutto: 138 418,05zł

 W tym odwrócony vat :  15 701,18 zł

 Termin płatności:   21  dni kalendarzowych
Warunki gwarancji  na laptopy: 36   miesięcy

 

 

PAKIET NR 2

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 2 przeznaczył:

199 037,37 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 2, złożono:

 

  1. Vol System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto: 181 468,00   zł

 Cena brutto:  223 205,64 zł

Termin płatności:  21 dni kalendarzowych

Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe:  24  miesiące

 

 

 

  1. Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

 Cena netto:  178 654,00 zł

 Cena brutto:   219 744,42  zł

Termin płatności:    21   dni kalendarzowych
Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe:  24      miesiące

 

PAKIET NR 3

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 3 przeznaczył:

 5 570,67zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 3, złożono:

 

  1. Vol System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto:  4 590,00    zł

 Cena brutto:  5 645,70   zł

Termin płatności:  21 dni kalendarzowych

 

 

2          Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

Cena netto: 4 939,00 zł

 Cena brutto:   6 074,97  zł

Termin płatności:    21   dni kalendarzowych

 

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Oświadczenie to powinno być złożone, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców.

 

 

 

AD/ZP/88/18 | 17.12.2018 | 25.01.2019 - 13:13:52
nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

19.12.2018r.- Zamawiający opublikował zmianę treści SIWZ, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony zamawiającego.

21.12.2018r.- Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do SIWZ, których treść znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

         AD/ZP/88/18                                                                                                       Poznań  25.01.2019r.

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

                                                                           

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego kriostatu pracującego w temperaturze poniżej 4K w zamkniętym obiegu helu dla Politechniki Poznańskiej.

 

 

Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia kwotę: 500 000.00 zł. brutto

 

Do upływu terminu składania ofert złożono jedną ofertę:

  1. Cryoandmore Budzylek GbR

Hermann-Cossmann-str.19

41472 Neuss

Germany

Cena brutto: 495 997.50zł

Możliwość rozbudowy: Tak

Okres gwarancji: 12 miesięcy.

 

 

 

AD/ZP/83/18 | 23.11.2018 | 06.12.2018 - 13:56:23
nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/57/18 | 16.08.2018 | 21.08.2018 - 11:08:24
dialog techniczny
wszczęte

UWAGA !!!

21.08.2018 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści Regulaminu Dialogu Technicznego