Postępowania nierozstrzygnięte

RD/ZP/108/21 | 03.12.2021 | 03.12.2021 - 11:26:28
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium skanu 3D i robotyki dla projektu „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska", z podziałem na części:
Pakiet I Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie skanerów 3D, sprzętu komputerowego, ramienia robotycznego i oprogramowania
Pakiet II Sprzedaż i dostawa części robotów w zakresie silników elektrycznych wraz z konwerterami i zasilaczami


Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach

RD/ZP/100/21 | 02.12.2021 | 03.12.2021 - 11:16:02
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

Przedmiotem zamówienia jest odnowienie usługi Business Ready Enhancement Plan (BREP) na posiadane i wykorzystywane przez Politechnikę Poznańską licencje Microsoft Dynamics AX 2009 na okres od 31-12-2021 do 30-12-2022 dla 126 użytkowników jednoczesnych.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

RD/ZP/84/21 | 17.11.2021 | 02.12.2021 - 15:31:50
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

 

Zamówienie dotyczy:

Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium procesów technologicznych z wykorzystaniem polimerów dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, z podziałem na części:

Pakiet I Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie dyfraktometru rentgenowskiego wraz z zestawem komputerowym, oprogramowaniem i instruktażem

Pakiet II Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie wytłaczarki dwuślimakowej wraz z instruktażem

Pakiet III Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie dostawy reaktora laboratoryjnego wraz z oprogramowaniem i instruktażem

Pakiet IV Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie disolwera wraz z instruktażem

Pakiet V Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie wyparki próżniowej, pieca, suszarki, wag, mieszadeł oraz form do otrzymywania pianki

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 8a , 8b, 8c, 8d i 8e do SWZ

02.12.2021r - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do SWZ oraz zmianę załącznik 8A do SWZ, treść pisma oraz ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK, są zamieszczone na stronie Zamawiajacego ( Komunikaty)

RD/ZP/96/21 | 17.11.2021 | 02.12.2021 - 12:20:43
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż regałów bibliotecznych dla Archiwum Politechniki Poznańskiej w budynku A 23a

26.11.2021 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do SWZ. Treść pisma znajduje się w komunikatach.

02.12.2021r - Zamawiający opublikował Informację o kwocie jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, treść pisma znajduje w załączniku "komunikaty"

02.12.2021r - Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert.Treść pisma znajduje w załączniku "komunikaty"

RD/ZP/105/21 | 16.11.2021 | 01.12.2021 - 14:04:50
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach

 

Przedmiotem zamówienia jest remont fragmentu strefy wejścia bocznego w budynku A1 Politechniki Poznańskiej w celu dostosowania dojścia do pomieszczeń BON dla osób z niepełnosprawnościami - Zadanie 1.

01.12.2021r - Zamawiający opublikował Informację o kwocie jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, treść pisma znajduje w załączniku "komunikaty"

01.12.2021r - Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert , treść pisma znajduje w załączniku "komunikaty"

RD/ZP/101/2021 | 23.11.2021 | 01.12.2021 - 12:08:19
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 

 

01-12-2021r.-Zamawiający opublikował

INFORMACJę O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA


01-12-2021r.-Zamawiający opublikował INFORMACJĘ  Z  OTWARCIA  OFERT

 

 

 


 

RD/ZP/107/21 | 29.11.2021 | 29.11.2021 - 12:51:53
Tryb podstawowy z negocjacjami
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 

  Przedmiotem zamówienia jest „usługa wykonania przeglądów i konserwacji z gotowością do usuwania awarii bram automatycznych w obiektach Politechniki Poznańskiej”.

RD/ZP/90/2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 - 10:34:46
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

RD/ZP/99/21 | 08.11.2021 | 25.11.2021 - 14:53:03
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte


  RD/ZP/99/21

    Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi uruchomienia i dostępu online do naukowych baz danych dla Biblioteki Politechniki Poznańskiej, z podziałem na 5 następujących części:

PAKIET I - Naukowa baza danych online Association for Computing Machinery Digital Library

PAKIET II - Naukowa Baza Danych online International Standard Serial Number Online

PAKIET III - Naukowa baza danych online SAE Technical Papers: 1998-Present

PAKIET IV - Naukowa baza danych online SAE eBooks Full Collection

PAKIET V - Naukowa baza danych online IBUK Libra.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

15.11.2021 r. - Zamawiający dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Treść pisma znajduje się w komunikatach.

W związku z powyższym  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało również zamieszczone na platformie e-Zamówienia (treść w załączniku) oraz w systemie mini portal.

16.11.2021 r. - Zamawiający zamieścił pytania i odpowiedzi do SWZ. Szczególy znajdują się w załącznuku (w komunikatach).

Zamawiający informuje, że odpowiedzi, o których mowa powyżej zostały zamieszczone również w systemie MiniPortal.


18.11.2021 r. - Zamawiający zamieścił zmianę treści SWZ. Szczególy znajdują się w załącznuku (w komunikatach).

Zamawiający informuje, że zmiana, o której mowa powyżej została zamieszczona również w systemie MiniPortal.


19.11.2021 r. - Zamawiający zamieścił pytania i odpowiedzi do SWZ. Szczególy znajdują się w załączniku (w komunikatach).

Zamawiający informuje, że odpowiedzi, o których mowa powyżej zostały zamieszczone również w systemie MiniPortal.


25.11.2021 r. - Zamawiający opublikował Informację o kwocie, jaką zamawiający przeznaczył na realiozację zamówienia, treść pisma znajduje się w załączniku (KOMUNIKATY).

Zamawiający informuje, że powyższa informacja została zamieszczona również w systemie MiniPortal.

25.11.2021 r. - Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert, treść pisma znajduje się w załączniku (KOMUNIKATY).

Zamawiający informuje, że powyższa informacja została zamieszczona również w systemie MiniPortal.

RD/ZP/88/2021 | 08.10.2021 | 15.11.2021 - 12:35:21
Przetarg nieograniczony
wszczęte

 

Przedmiotem zamówienia jest:

„Dostawa fabrycznie nowych serwerów dla Politechniki Poznańskiej"

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 części.  

PAKIET NR 1

PAKIET NR 2

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 8a i 8b   (Specyfikacja Techniczna) do niniejszej SWZ. Szczegółowe warunki umowy znajdują się we Wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 6a i 6b do niniejszej SWZ, znajdujących się na stronie internetowej zamawiającego https://www.put.poznan.pl/ oraz MiniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/.

 

14.10.2021r - Zamawiający zamieścił ZMIANĘ TREŚCI SWZ(wzory umów). Szczegóły znajdują się w załączniku. Powyższe, Zamawiający opublikował również w systemmie miniPortal.

15.11.2021r - Zamawiający zamieścił INFORMACJĘ O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

15.11.2021r - Zamawiający zamieścił INFORMACJĘ  Z  OTWARCIA  OFERT

 

 

AN/ZP/64/21 | 05.10.2021 | 10.11.2021 - 15:09:39
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

 

Nr postępowania: AN/ZP/64/21                                                                                                                                  Poznań 10 listopada 2021 r.
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Roboty, urządzenia pomiarowe, systemy wizyjne, sensory".

Pakiet 1 Jednostka latająca BSP w układzie samolotowym i serwomechanizmy.

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

Usytuowanie napędu w BSP

1.

Fatia Group sp. z o.o.

Ul. Kwiatkowskiego 4,

52-326 Wrocław

176 997,00

pchające

2.

FlyFocus sp. z o.o.

Waldorffa 41C/17

01-494 Warszawa

146 563,10

pchające

Pakiet 2 Podzespoły do budowy eksperymentalnych platform latających, czujniki i rejestratory.

 

Brak ofert

 

Pakiet 3 Pakiety dedykowanego oprogramowania wspomagającego przetwarzanie i analizę danych z oblotów BSP.

 

Brak ofert

 

Kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 365.310,00 złotych brutto, odpowiednio w podziale na Pakiety:

Pakiet 1- 172 000,00 zł brutto

Pakiet 2 - 143 910,00 zł brutto

Pakiet 3 - 49 200,00 zł brutto

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA !!!

2021-10-22 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SWZ

2021-10-07 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ

AN/ZP/66/21 | 22.10.2021 | 03.11.2021 - 14:22:54
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

 

Nr postępowania: AN/ZP/66/21                                                                                                                                  Poznań 3 listopada 2021 r.
 
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym. Wyposażenie pracowni w aparaturę laboratoryjną parku maszynowego CNC wyposażoną w elementy pozwalające na obróbkę elementów z włókna węglowego.

 

Pakiet 1 - Obrabiarka CNC do prac prototypowych.

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

Oprogramowanie działające w chmurze do obsługi obrabiarki CNC hot wire

1.

Fatia Group sp. z o.o.

Ul. Kwiatkowskiego 4,

52-326 Wrocław

49 200,00

TAK

 

Pakiet 2 - Urządzenie do pracy w technologiach addytywnych - Drukarka 3D. 

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

Kalibracja przesunięcia głowic ze wspomaganiem video

1.

Fatia Group sp. z o.o.

Ul. Kwiatkowskiego 4,

52-326 Wrocław

28 290,00

TAK

2.

X3D sp. z o.o.

Zaułek Drozdowy 2

77-100 Bytów

23 234,70

TAK

  

Pakiet 3 - Urządzenia do prototypowej obróbki mechanicznej.

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

Wyposażenie w wewnętrzną pamięć do przegrywania plików

1.

ATMSOLUTIONS SP.Z O.O. SP.K.

UL. KOLEJOWA 311,

05-092 ŁOMIANKI

88 560,00

TAK

2.

METAL TECHNICS POLSKA SP. z o.o. SP.K.

Ul. Ryżowa 43d lok.1

02-495 Warszawa

134 685,00

TAK

3.

Fatia Group sp. z o.o.

Ul. Kwiatkowskiego 4,

52-326 Wrocław

88 560,00

TAK

 

Kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 166.050,00 złotych brutto, odpowiednio w podziale na Pakiety:

Pakiet 1- 49 200,00 zł brutto

Pakiet 2 - 28 290,00 zł brutto

Pakiet 3 - 88 560,00 zł brutto

 

 


RD/ZP/87/2021 | 03.11.2021 | 03.11.2021 - 11:40:11
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

RD/ZP/68/21 | 03.09.2021 | 04.10.2021 - 10:22:13
nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

wykonanie robót budowlanych z podziałem na pakiety:

Pakiet I: wykonanie robót budowlanych dotyczących wyposażenia budynku w dźwig osobowy, dostosowania wejścia do budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz robót związanych z dostosowaniem do wymogów przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynku Domu Studenckiego nr 2 Politechniki Poznańskiej.

Pakiet II: dostawa, montaż i odbiór techniczny dźwigu osobowego przystosowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Domu Studenckiego nr 2 Politechniki Poznańskiej.

 Politechnika Poznańska uczelnią otwartą dla wszystkich”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiejw ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

13.09.2021r - W dniu dzisiejszym Zamawiający opublikował zmianę treści SWZ wraz z NOWYMI ZAŁĄCZNIKAMI, treść pisma znajduje się w załączniku i należy pobrać go ze strony Zamawiającego.

20.09.2021r - Zamawiający opublikował Informację o kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, treść pisma w załączniku (KOMUNIKATY)

20.09.2021r - Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert, treść pisma znajduje się w załączniku (KOMUNIKATY)

21.09.2021r - Zamawiający opublikował modyfikację Informacji z otwarcia ofert, treść pisma znajduje się w załączniku (KOMUNIKATY)

23.09.2021r - Zamawiający opubikował ogłoszenie o rozstrzygniętym-uniewaznionym postępowaniu w zakresie PAKIETU II, Informujemy również, że PAKIET I zostanie rozstrzygnięty w póżniejszym terminie. Treśc pisma znajduje się w załączniku.

AN/ZP/72/2021 | 09.08.2021 | 15.09.2021 - 12:58:18
nieograniczony
wszczęte

 

Poznań, dnia 15 września 2021 r.

 

 

Postępowanie nr AN/ZP/72/21

 

Wykonawca:

ERZET-PODŁOGI Jarosław Zajączkowski

Spółka Jawna

Ul. Gazownicza 25,

43-300 Bielsko-Biała

adres e-mail: erzet@erzet.pl

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą Instalacja drewnianej podłogi sportowej powierzchniowo-elastycznej na istniejącym podłożu z ogrzewaniem podłogowym

 

 

Działając podstawie art. 253 ust. 2 w związku z art. 266 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej PZP, Zamawiający - Politechnika Poznańska, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Instalacja drewnianej podłogi sportowej powierzchniowo-elastycznej na istniejącym podłożu z ogrzewaniem podłogowym

 

 

Najkorzystniejszą ofertą w ww. postępowaniu jest oferta złożona przez Wykonawcę:

ERZET-PODŁOGI Jarosław Zajączkowski Spółka Jawna

ul. Gazownicza 25, 43-300 Bielsko-Biała

 

Oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Oferta odpowiada wymogom określonym w PZP oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

 

Punktacja oferty, przyznana zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziale 17 części I SWZ:

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

Okres gwarancji

 

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

 

Punkty razem

1.

ERZET-PODŁOGI Jarosław Zajączkowski Spółka Jawna

ul. Gazownicza 25, 43-300 Bielsko-Biała

 

854.508,80 zł

60 pkt

 

 

5 lat

10 pkt

 

 

 

 

6 tygodni

30 pkt

 

 

 

 

100 pkt

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na zainstalowaniu na istniejącym podłożu z ogrzewaniem podłogowym drewnianej podłogi sportowej powierzchniowo-elastycznej typu 4, zgodnie z normą PN-EN 14904 lub normą równoważną, na ruszcie z zastosowaniem paneli sportowych wykonanych z litego drewna wgłębnie barwionego na wskroś na miodowo-brązowy kolor. 

 

UWAGA !!!

2021-08-23 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SWZ

2021-08-20 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ


W dniu 10.08.2021r. ogłoszenie zostało zamieszczone również:

-na platformie e-Zamówienia - treść w załączniiku

oraz

-w systemie miniPortal

Identyfikator postępowania niezbędny do złożenia oferty przez platformę miniPortal:

4609aae1-1dfc-4fe9-8ef2-49f1b55f1bc8