Postępowania nierozstrzygnięte

AN/ZP/15/23 | 11.04.2023 | 26.05.2023 - 15:16:41
Przetarg nieograniczony
wszczęte

UWAGA !!!

2023-05-26 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ

2023-05-22 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SWZ

2023-05-17 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ

2023-05-08 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ

2023-05-03 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ

AD/ZP/64/23 | 18.05.2023 | 26.05.2023 - 12:43:15
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

    Usługi elektryczne: Badania i pomiary okresowe instalacji elektrycznej w obiektach Politechniki Poznańskiej w budynkach: A-1a, A-3, A-8, A-16, A-21b, A-22b, A25 – teren Piotrowo, w budynku B – Nieszawska 13B, w budynkach B-,2 B-3, B-4 – Wilda, w ośrodku wypoczynkowym Tuczno oraz badania instalacji odgromowej na budynkach A-2, A-15, A-16, A-17, A-28 – teren Piotrowo i w ośrodku wypoczynkowym Tuczno”.

 

22.05.2023 - Zamawiajacy w dniu dzisiejszym zamieścił pytania

i odpowiedzi do treści SWZ, TREŚĆ PISMA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZENIU

26.05.2023  - Zamwiający zamieszcza Informację o kwocie jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, treść w załączeniu (KOMUNIKATY)

26.05.2023 - Zamawiajacy zamieścił INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT, treść pisma w załączeniu (KOMUNIKATY)

AD/ZP/47/23 | 24.04.2023 | 26.05.2023 - 09:42:44
Przetarg nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

Zakup i dostawa jednostki optycznej w skali mikro z MPE na poziomie 0,7+L/600 µm, wraz z modułem pozwalającym na uzyskanie rozdzielczości nanometrycznych badanych powierzchni.

 

Urządzenie to stanowi współrzędnościową maszynę pomiarową pracującą w oparciu o pomiar bezstykowy realizowany metodą różnicowania ogniskowego. Ww. urządzenie stanowić będzie cześć multiskalowego systemu pomiaru i digitalizacji tworzonego na Politechnice Poznańskiej w ramach projektu nr POIR.04.02.00-00-D012/20-00 pn. NSMET Narodowa Sieć Metrologii Współrzędnościowej.

 

22.05.2023 - W załączeniu Zamawiający przesyła pismo informacyjne dot. zmiany terminu - niniejsza zmiana zostala przesłana do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.

 

 

24.05.2023 - zamawiający opublikował zmianę terminu składania i otwarcia ofert oraz zmianę terminu związania ofertą, wraz z załączeniem ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (TED bez nadanego nr)

26.05.2023 - Zamawiający opublikował Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej W DNIU 26.05.2023 - treść OGŁOSZENIA Z NADANYM NR TED ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZENIU. NINIEJSZE OGŁOSZENIE ZOSTAŁO OPUBLIKOWANE RÓWNIEŻ NA PLATFORMIE E-ZMÓWIENIA.

AD/ZP/57/23 | 08.05.2023 | 25.05.2023 - 07:51:01
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

Przedmiotem zamówienia jest :

„Dostawa fabrycznie nowego mikroskopu cyfrowego wraz z instalacją i uruchomieniem oraz przeprowadzeniem szkolenia dla Politechniki Poznańskiej”

15.05.2023 - Zamawiający zamieścił w dniu dzisiejszym pytania i odpowiedzi do treści SWZ, wraz ze zmianą WU oraz załącznika nr 5 do SWZ, pismo w załączeniu (KOMUNIKATY).

19-05-2023r.-INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA.PISMO ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU KOMUNIKATY

19-05-2023r.-INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.PISMO ZNAJDUJE SIĘ W KOMUNIKATACH.

AN/ZP/101/22 | 13.10.2022 | 25.05.2023 - 07:49:36
Przetarg nieograniczony
wszczęte

UWAGA !!!

2022-10-27 Zamawiający opublikował informacje o przedłużeniu okresu składania ofert

Zamawiający opublikował informacje o zmianie treści SWZ

2022-10-20 Zamawiający opublikował informacje o przedłużeniu okresu składania ofert

AD/ZP/58/23 | 04.05.2023 | 25.05.2023 - 07:44:47
Przetarg nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach

Zamówienie dotyczy:

Zakup i dostawa urządzeń, które stanowić będą część multiskalowego systemu pomiaru i digitalizacji tworzonego na Politechnice Poznańskiej w ramach projektu nr POIR.04.02.00-00-D012/20-00 pn. NSMET Narodowa Sieć Metrologii Współrzędnościowej z podziałem na części:

PAKIET I: zakup i dostawa jednostki optycznej w skali makro pozwalająca na rejestrację danych za pomocą sensora z wykorzystaniem akcji laserowej wraz z przeszkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego oraz zestaw komputerowy.

Jednostka optyczna w skali makro pozwalająca na rejestrację danych za pomocą sensora z wykorzystaniem akcji laserowej, stanowić będzie cześć multiskalowego systemu pomiaru i digitalizacji tworzonego na Politechnice Poznańskiej w ramach projektu nr POIR.04.02.00-00-D012/20-00 pn. NSMET Narodowa Sieć Metrologii Współrzędnościowej.

PAKIET II: zakup i dostawa tomograficznego systemu akwizycji danych o bardzo wysokiej dokładności cechującego się MPE na poziomie 3,0+L/100 µm wraz z przeszkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego.

 Tomograficzny system akwizycji danych o bardzo wysokiej dokładności cechujący się MPE na poziomie 3,0+L/100 µm. Ww. urządzenie stanowić będzie cześć multiskalowego systemu pomiaru i digitalizacji tworzonego na Politechnice Poznańskiej w ramach projektu nr POIR.04.02.00-00-D012/20-00 pn. NSMET Narodowa Sieć Metrologii Współrzędnościowej

AD/ZP/46/23 | 03.04.2023 | 25.05.2023 - 07:41:29
Przetarg nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach

Przedmiotem zamówienia jest:
wykonanie i dostawa dla Politechniki Poznańskiej stanowiska badawczo-rozwojowego dwuosiowego horyzontalnego montażu do prowadzenia obserwacji optycznych wraz z w układem sterowania. Aparatura optyczna taka jak teleskopy, kamery i inne instrumenty nie stanowią przedmiotu zamówienia.

05.05.2023r - Zamawiający zamieścił Informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, treść pisma znajduje się w załączeniu (KOMUNIKATY)

05.05.2023r - Zamawiający zamieścił Informację z otwarcia ofert, treść pisma znajduje się w załączeniu (KOMUNIKATY)

AN/ZP/03/23 | 24.03.2023 | 25.05.2023 - 07:39:45
Przetarg nieograniczony
wszczęte

UWAGA !!!

2023-04-27 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SWZ

2023-04-21 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SWZ

2023-04-13 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SWZ
2023-04-07 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ

AN/ZP/35/23 | 19.04.2023 | 25.05.2023 - 07:38:55
Przetarg nieograniczony
wszczęte

UWAGA !!!

2023-05-19 Zamawiający opublikował na stronie internetowej modyfikację treści SWZ

2023-05-09 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SWZ

2023-04-26 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SWZ

AN/ZP/61/23 | 05.05.2023 | 25.05.2023 - 07:36:27
Tryb podstawowy z negocjacjami
wszczęte

UWAGA !!!

2023-05-18 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SWZ

AD/ZP/56/23 | 27.04.2023 | 25.05.2023 - 07:31:12
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

 Przedmiotem zamówienia jest organizacja wycieczki turystyczno-krajoznawczej dla pracowników, emerytów i rencistów Politechniki Poznańskiej oraz ich rodzin (współmałżonków lub dzieci do 18 r.ż)

 

PAKIET I – wycieczka do Gołuchowa

 

PAKIET II – wycieczka do Trójmiasta i Elbląga


 

05.05.2023r. - Zamawiający dokonał zmiany treści SWZ. Treść w komunikatach.

Zamawiający opublikował zmianę ogłoszenia o zamówieniu na e-Zamówienia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia znajduje się w załącznikach

10.05.2023r. - Zamawiający dokonał zmiany treści SWZ. Treść w komunikatach.

Zamawiający opublikował zmianę ogłoszenia o zamówieniu na e-Zamówienia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz aktualne SWZ oraz wzory umów znajdują się w załącznikach.

 

15-05-2023r.-INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA.PISMO ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU KOMUNIKATY.

15-05-2023r.-ZAMAWIAJĄCY OPUBLIKOWAŁ INFORMACJĘ  Z OTWARCIA OFERT. PISMO ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU KOMUNIKATY.

AD/ZP/42/23 | 04.04.2023 | 25.05.2023 - 07:30:01
Przetarg nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

13.04.2023 - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do SWZ, treść pisma znajduje się w załączeniu (komunikaty).

05.05.2023r - Zamawiający opublikował informację o kwocie jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, treść pisma w załączeniu (KOMUNIKATY)

05.05.2023r - Zamawiający opublikował informację z otwarcia ofert, treść pisma znajduje się w załączeniu (KOMUNIKATY)

 

AD/ZP/62/23 | 16.05.2023 | 24.05.2023 - 17:59:57
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

Przedmiotem zamówienia jest:

„Dostawa fabrycznie nowej laboratoryjnej maszyny do odlewania rotacyjnego wraz ze szkoleniem dla Politechniki Poznańskiej.”

 

24.05.2023r - Zamawiający opublikował informacje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Treść pisma znajduje sie w załączniku komunikaty.

   AD/ZP/62/23                                                                                           Poznań  24.05.2023r.

 

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ

NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: „Dostawy fabrycznie nowej laboratoryjnej maszyny do odlewania rotacyjnego wraz ze szkoleniem dla Politechniki Poznańskiej.”

 

Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia:

 

Szacunkowa wartość zamówienia: 325 203,26  PLN netto

Szacunkowa wartość zamówienia: 400 000,00  PLN brutto

 

 

24.05.2023r - Zamawiający opublikował informacje z otwarcia ofert. Treść pisma  znajduje się w załączniku komunikaty.

AD/ZP/45/2023 | 18.04.2023 | 23.05.2023 - 13:04:35
Przetarg nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

26.04.2023 Zamawiający opublikował odpowiedzi na zadane pytania.

23.05.2023 INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

23.05.2023 INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT

 

AD/ZP/26/23 | 27.02.2023 | 19.05.2023 - 13:36:52
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

Przedmiotem zamówienia jest „Usługa mycia okien i powierzchni przeszklonych w budynkach dydaktycznych i domach studenckich Politechniki Poznańskiej w okresie 24 miesięcy z podziałem na części(pakiety)

PAKIET I: Budynki dydaktyczne Kampusu Piotrowo, Wilda

 

PAKIET II: Domy studenckie

 

07.03.2023r - Zamawiający opublikował informacje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Pismo znajduje sie w komunikatach.

07.03.2023r - Zamawiający opublikował informacje z otwarcia ofert. Pismo znajduje sie w komunikatach.

19.05.2023r - Zamawiający opublikował ogłoszenie wyniku postępowania w zakresie PAKIETU I.

Ponadto Zamawiający informuje iż PAKIET II zostanie rozstrzygniety w możliwie najszybszym terminie. Pismo znajduje sie w komunikatach.

AN/ZP/66/23 | 19.05.2023 | 19.05.2023 - 12:15:21
Przetarg nieograniczony
wszczęte
AD/ZP/60/23 | 10.05.2023 | 18.05.2023 - 12:09:41
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

Przedmiotem zamówienia jest  „Dostawa fabrycznie nowego skaningowego mikroskopu elektronowego wraz z montażem oraz przeprowadzeniem szkolenia dla Politechniki Poznańskiej”

18-05-2023r.-INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA.PISMO ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU KOMUNIKATY.

18-05-2023r.-Zamawiający opublikował informacje z otwarcia ofert.Treść pisma znajduje sie w załączniku Komunikaty.

AD/ZP/31/2023 | 31.03.2023 | 08.05.2023 - 13:58:17
Przetarg nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

04.04.2023 Zamawiający opublikował odpowiedzi na zadane pytania.Treść znajduje się w komunikatach.

12.04.2023 Zamawiający opublikował odpowiedzi na zadane pytania.Treść znajduje się w komunikatach.

18.04.2023 Zamawiający opublikował odpowiedzi na zadane pytania.
08-05-2023r.-INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ
NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
 08.05.2023r.  - INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT

AD/ZP/1/2023 | 21.03.2023 | 25.04.2023 - 13:56:54
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

04.04.2023 Zamawiający opublikował odpowiedzi na zadane pytania.Treść znajduje się w komunikatach.

07.04.2023 Zamawiający opublikował odpowiedzi na zadane pytania.Treść znajduje się w komunikatach.

18.04.2023 Zamawiający opublikował odpowiedzi na zadane pytania.

18.04.2023 Zamawiający opublikował odpowiedzi na zadane pytania.

25-04-2023r.-INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ
NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

25-04-2023r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

AN/ZP/12/23 | 18.03.2023 | 28.03.2023 - 15:19:09
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte
RD/ZP/71/2022 | 23.12.2022 | 08.02.2023 - 14:04:31
Przetarg nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

05.01.2023 Zamawiający opublikował zmianę treści SWZ.Treść pisma znajduje się w komunikatach.

05.01.2023 Zamawiający opublikował zmianę treści SWZ.Treść pisma znajduje się w komunikatach.

17.01.2023 Zamawiający opublikował zmianę treści SWZ.Treść pisma znajduje się w komunikatach.

23.01.2023 Zamawiający opublikował odpowiedzi na zadane pytania.Treść pisma znajduje się w komunikatach.

25.01.2023 Zamawiający opublikował zmianę treści SWZ.Treść pisma znajduje się w komunikatach.

25.01.2023 Zamawiający opublikował informację o przesunięciu terminu składania ofert.Treść pisma znajduje się w komunikatach.

27.01.2023 Zamawiający opublikował odpowiedzi na zadane pytania.Treść pisma znajduje się w komunikatach.

30.01.2023 Zamawiający opublikował odpowiedzi na zadane pytania.Treść pisma znajduje się w komunikatach.

30.01.2023 Zamawiający opublikował informację o przesunięciu terminu składania ofert.Treść pisma znajduje się w komunikatach.

31.01.2023 Zamawiający opublikował odpowiedzi na zadane pytania.Treść pisma znajduje się w komunikatach

08-02-2023r. INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ
NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

08-02-2023 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT