Postępowania nierozstrzygnięte

AD/ZP/150/23 | 29.12.2023 | 04.01.2024 - 14:41:29
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

Zamawiający opublikował ogłoszenie na Platformie e-Zamówienia, dnia 29.12.2023 r.

https://ezamowienia.gov.pl
IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO NA PLATFORMIE E-ZAMÓWIENIA:
ocds-148610-4def2855-a644-11ee-948d-82b0c04ef850
Postępowanie prowadzone jest na platformie e-zamówienia pod linkiem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4def2855-a6...

gdzie dostępna jest cała dokumentacja postępowania

 

 

AN/ZP/117/23 | 17.08.2023 | 17.08.2023 - 08:30:17
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

Ogłoszenie o zamówieniu:

Zamawiający opublikował ogłoszenie na Platformie E-ZAMÓWIENIA: https://ezamowienia.gov.pl

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO NA PLATFORMIE E-ZAMÓWIENIA:

ocds-148610-05e0627e-3cc1-11ee-a60c-9ec5599dddc1


Postępowanie prowadzone jest na platformie e-zamówienia, poniżej link:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-05e0627e-3cc1-11ee-a60c-9ec5599dddc1

AD/ZP/107/23 | 31.07.2023 | 31.07.2023 - 13:23:47
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

„Sukcesywna dostawa gazów technicznych zgodnie z potrzebami Uczelni w okresie 12 miesięcy i dzierżawę butli gazowych za okres 24 miesięcy” , z podziałem na części (pakiety)


PAKIET I: Gazy techniczne, specjalne i azot ciekły oraz dzierżawa za użytkowanie butli z gazami dla jednostek organizacyjnych Zamawiającego

 PAKIET II: Mieszanki kalibracyjne oraz dzierżawa za użytkowanie butli z gazami dla jednostek organizacyjnych Zamawiającego

 

Ogłoszenie o zamówieniu:

Zamawiający opublikował ogłoszenie na Platformie E-ZAMÓWIENIA: https://ezamowienia.gov.pl

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO NA PLATFORMIE E-ZAMÓWIENIA:

ocds-148610-3c9706e1-2f6f-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-zamówienia, poniżej link:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3c9706e1-2f6f-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

AN/ZP/101/22 | 13.10.2022 | 25.05.2023 - 07:49:36
Przetarg nieograniczony
wszczęte

UWAGA !!!

2022-10-27 Zamawiający opublikował informacje o przedłużeniu okresu składania ofert

Zamawiający opublikował informacje o zmianie treści SWZ

2022-10-20 Zamawiający opublikował informacje o przedłużeniu okresu składania ofert