Postępowania nierozstrzygnięte

AD/ZP/74/19 | 04.11.2019 | 12.11.2019 - 22:44:49
nieograniczony
wszczęte

UWAGA !!!

12.11.2019 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SIWZ

AD/ZP/73/19 | 07.11.2019 | 12.11.2019 - 10:31:37
nieograniczony
wszczęte

07.11.2019 r. Zamawiający opublikował zmianę treści SIWZ poprzez dodanie załącznika.

12.11.2019 r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do SIWZ. Treść pisma znajduje się  w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/66/19 | 08.11.2019 | 08.11.2019 - 11:30:33
nieograniczony
wszczęte
AD/ZP/69/19 | 05.11.2019 | 07.11.2019 - 09:11:27
nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

07.11.2019 r. Zamawiający opublikował pytanie i odpowiedź do SIWZ. Szczegóły znajdują się w załączniku, który należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/71/19 | 05.11.2019 | 06.11.2019 - 09:20:57
nieograniczony
wszczęte
ad/zp/68/19 | 25.10.2019 | 05.11.2019 - 11:15:41
nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest realizacja usług związanych z przeprowadzeniem specjalistycznych szkoleń wraz z uzyskaniem certyfikatu z obszaru zdobywania kompetencji komputerowych dla studentów i pracowników Politechniki Poznańskiej z podziałem na pakiety:

PAKIET I: Kurs zgodny z wymaganiami egzaminu Microsoft Office Specialist Excel (Core) 

PAKIET II: :       A) Organizacja kursów o nazwie Kurs Java SE 8 Programmer

B) przeprowadzenie egzaminów Java SE 8 Programmer I i wystawienie certyfikatów  Oracle Certified Associate, Java SE 8 Programmer (OCA)

PAKIET III: Szkolenie z zakresu programowania skryptów w językach umożliwiających wyciągnięcie danych z oprogramowania GIS i symulacji ruchu typu QGIS, VISUM, VISSIM, LISA+

PAKIET IV: Organizacja szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzia ANSYS

PAKIET V: Szkolenie z obsługi programów platformy ReliaSoft

w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia zintegrowana na przyszłość POWR.03.05.00-00-Z041/17 w zadaniach nr 3, 5 i 7

 

28.10.2019r - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do treści SIWZ, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

05.11.2019r - Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego

AD/ZP/60/19 | 26.09.2019 | 30.10.2019 - 13:57:18
nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest sukcesywne świadczenie usług noclegowych wraz z wyżywieniem dla uczestników zajęć specjalistycznych w laboratoriach w Poznaniu, w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.

 

30.10.2019r - Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert oraz Unieważnienie postępowania, treść pism znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego

Testowy
xxx | 28.03.2019 | 28.03.2019 - 13:53:17
nieograniczony
wszczęte

To jest test

AD/ZP/83/18 | 23.11.2018 | 06.12.2018 - 13:56:23
nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.