Postępowania nierozstrzygnięte

RD/ZP/42/22 | 18.05.2022 | 26.05.2022 - 11:14:46
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

 

   Przedmiotem zamówienia jest „usługa wykonania okresowych przeglądów przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych), instalacji gazowych oraz instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska zgodnie z art. 62.1 pkt 1b, 1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane w obiektach Politechniki Poznańskiej z podziałem na części (pakiety)”

PAKIET I

 

PAKIET II

26.05.2022r - Zamawiający opublikował Informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, treść pisma znajduje się w załączniku- komunikaty.

26.05.2022r - Zamawiający opublikował Informacjęz otwarcia ofert. Treść pisma znajduje się w załączniku- komunikaty.

RD/ZP/37/22 | 19.05.2022 | 26.05.2022 - 08:55:34
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest „Zapewnienie dostępu do usług rekreacyjno-sportowych dla pracowników Politechniki Poznańskiej”.

26.05.2022r - Zamawiający opublikował zmianę treści SWZ wraz ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert oraz zmianą terminu związania ofertą. Treść pisma znajduje się w załączniku KOMUNIKATY

RD/ZP/44/22 | 25.05.2022 | 25.05.2022 - 13:21:38
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

 

   Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania przeglądów hydrantów przeciwpożarowych, hydrantów wewnętrznych, hydrantów zewnętrznych oraz zaworów hydrantowych wraz z pomiarem ich ciśnienia i wydajności znajdujących się na wyposażeniu obiektów i terenów Politechniki Poznańskiej

RD/ZP/6/2022 | 19.04.2022 | 25.05.2022 - 10:21:39
Przetarg nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej”
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 6 części:
Pakiet nr 1
Pakiet nr 2
Pakiet nr 3
Pakiet nr 4
Pakiet nr 5
Pakiet nr 6

2022-04-25 Zamawiający opublikował na stronie internetowej odpowiedzi oraz zmianę treści SWZ.

2022-04-27 Zamawiający opublikował na stronie internetowej odpowiedzi oraz zmianę treści SWZ.

2022-04-27 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ (Dotyczy Pakietu nr 1).

2022-04-28 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ.

2022-05-09 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ.

2022-05-11 Zamawiający opublikował na stronie internetowej odpowiedzi oraz zmianę treści SWZ.

2022-05-20 Informacja Zamawiającego

2022-05-20 Zamawiający opublikował na stronie internetowej odpowiedzi oraz zmianę treści SWZ.

2022-05-20 Zamawiający opublikował na stronie internetowej kolejne odpowiedzi oraz zmianę treści SWZ.

2022-05-25 Informacja Zamawiającego-Sprostowanie ogłoszenia-Zmiana SWZ-Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert.

 


RD/ZP/38/22 | 05.05.2022 | 24.05.2022 - 13:03:50
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest "dostawa wraz z zaprojektowaniem rozmieszczenia i montażem systemu klimatyzacji i szaf rack w pomieszczeniu serwerowni Instytutu Informatyki nr P.01.4.16 w budynku Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej" „Kompleksowa Realizacja zadania w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj”.

W dniu 12.05.2022r. Zamawiający zamiescił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia które zostało opublikowane również:

-na platformie e-Zamówienia - treść w załączniiku

oraz

-w systemie miniPortal


13.05.2022 r. - Zamawiający zamieścił pytania i odpowiedzi do SWZ wraz ze zmianą treści SWZ. Szczegóły znajdują się w załączeniku KOMUNIKATY .

24.05.2022r - Zamawiający opublikował Informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, treść pisma znajduje się w załączbiku KOMUNIKATY

24.05.2022 r. - Zamawiający zamieścił  INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT. Szczegóły znajdują się w załączniku  KOMUNIKATY .

RD/ZP/46/22 | 16.05.2022 | 24.05.2022 - 12:05:23
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

 

RD/ZP/46/22

     Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa „fabrycznie nowego modułu orientacji przestrzennej ADCS dla satelity standardu Cubesat dla Politechniki Poznańskiej.
Zakup w ramach Projektu pn. Uniwersalna platforma nanosatelitarna dla współdzielonych misji badawczych, eksperymentalnych i komercyjnych, realizowanego na podstawie umowy na dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-1211/19-00”.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

24.05.2022 r. - Zamawiający zamieścił  INFORMACJĘ O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY PRZEZNACZYŁ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA. Szczegóły znajdują się w załączniku - (KOMUNIKATY - Pozycja 1).

24.05.2022 r. - Zamawiający zamieścił  INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT. Szczegóły znajdują się w załączniku - (KOMUNIKATY - Pozycja 2).

RD/ZP/48/22 | 23.05.2022 | 23.05.2022 - 14:33:30
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

 

Sprzedaż i dostawa elementów laboratoriów Industry 4.0 i procesów produkcji oraz oprogramowania VR, dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska, z podziałem na części:

Pakiet I Sprzedaż i dostawa wyposażenia laboratorium Industry 4.0.

Pakiet II Sprzedaż i dostawa wyposażenia laboratorium procesów produkcji.

Pakiet III Sprzedaż i dostawa oprogramowania VR (virtual reality) do laboratorium ergonomii.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

RD/ZP/40/22 | 23.05.2022 | 23.05.2022 - 13:12:51
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

 

Przedmiotem zamówienia jest:

„Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, z podziałem na części:

Pakiet I Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, w tym drukarek wielkoformatowych i drukarek 3D oraz materiałów do opraw dokumentów stażowych.

Pakiet II Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych w zakresie urządzeń, akcesoriów elektrycznych i teleinformatycznych.

RD/ZP/7/2022 | 05.04.2022 | 19.05.2022 - 12:41:26
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego


2022-04-28 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ.

2022-05-05 Zamawiający opublikował na stronie internetowej odpowiedzi oraz zmianę treści SWZ.

2022-05-06 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ.

2022-05-10 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ w postaci przesunięcia terminu składania jak i otwarcia ofert oraz Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - Sprostowanie ogłoszenia

19-05-2022R - INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

19-05-2022R - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

RD/ZP/45/22 | 19.05.2022 | 19.05.2022 - 12:40:09
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

Przedmiotem zamówienia jest remont łazienki dla niepełnosprawnych w budynku A17 Politechniki Poznańskiej.

RD/ZP/36/22 | 01.04.2022 | 19.05.2022 - 10:06:12
Przetarg nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu uczniów wraz z opiekunami na zajęcia specjalistyczne w laboratoriach w ramach projektu pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” z podziałem na następujące części (pakiety):
Pakiet I – Usługa transportu uczniów wraz z opiekunami na zajęcia specjalistyczne w laboratoriach w Poznaniu w ramach projektu pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.
Pakiet II – Usługa transportu uczniów wraz z opiekunami na zajęcia specjalistyczne w laboratoriach w Pile w ramach projektu pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.
Pakiet III – Usługa transportu uczniów wraz z opiekunami na zajęcia specjalistyczne w laboratoriach w Kaliszu w ramach projektu pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.

29.04.2022r Zamawiający opublikował zmianę treści SWZ, treść pisma znajduje się w załączeniu (KOMUNIKATY), WRAZ Z NOWYM ZMIENIONYM ZAŁĄCZNIKIEM NR 5

05.05.2022r - Zamawiający opublikował Informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, treść pisma znajduje się w załączbiku (KOMUNIKATY)

05.05.2022r - Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert, treśc pisma znajduje się w załączniku (KOMUNIKATY)

19.05.2022r - Zamawiający opublikował ROZSTRZYGNIĘCIE PAKIETU I ORAZ PAKIETU II (UNIEWAŻNIENIE), treść pisma znajduje się w załączniku.

 

PAKIET III zostanie rozstrzygnięty w najbliższym możliwym terminie

RD/ZP/33/22 | 08.04.2022 | 11.05.2022 - 15:11:57
Przetarg nieograniczony
wszczęte

 

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części:

Pakiet nr 1 – Meble

Pakiet nr 2 – Krzesła konsultacyjne, krzesła obrotowe gabinetowe, wieszaki

Pakiet nr 3 – Krzesła konferencyjne

Pakiet nr 4 – Krzesła studenckie.


Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

25.04.2022 r. - Zamawiający zamieścił pytania i odpowiedzi do SWZ wraz ze zmianą treści SWZ. Szczegóły znajdują się w załączeniu - (KOMUNIKATY - Pozycja 1).

26.04.2022 r. - Zamawiający zamieścił pytania i odpowiedzi do SWZ wraz ze zmianą treści SWZ. Szczegóły znajdują się w załączeniu - (KOMUNIKATY - Pozycja 2).

28.04.2022 r. - Zamawiający zamieścił  Zmianę treści SWZ. Szczegóły znajdują się w załączniku - (KOMUNIKATY - Pozycja 3).

29.04.2022 r. - Zamawiający zamieścił pytania i odpowiedzi do SWZ wraz ze zmianą treści SWZ. Szczegóły znajdują się w załączeniu - (KOMUNIKATY - Pozycja 4).

06.05.2022 r. - Zamawiający zamieścił  Zmianę treści SWZ. Szczegóły znajdują się w załączniku - (KOMUNIKATY - Pozycja 5).


11.05.2022 r. - Zamawiający zamieścił  INFORMACJĘ O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY PRZEZNACZYŁ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA. Szczegóły znajdują się w załączniku - (KOMUNIKATY - Pozycja 6).

11.05.2022 r. - Zamawiający zamieścił  INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT. Szczegóły znajdują się w załączniku - (KOMUNIKATY - Pozycja 7).

RD/ZP/35/22 | 30.03.2022 | 06.05.2022 - 14:13:33
Przetarg nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 

Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium ergonomii dla projektu Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, z podziałem na części:

Pakiet I Sprzedaż i dostawa wyposażenia laboratorium ergonomii w zakresie urządzeń pomiarowych.

Pakiet II Sprzedaż i dostawa sprzętu w zakresie zestawu Motion Capture oraz oprogramowania.

29.04.2022r - Zamawiający opublikował zmianę treści SWZ wraz ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert oraz zmianą terminu związania ofertą. Treść pisma znajduje się w załączeniu (KOMUNIKATY)

29.04.2022r - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do treści SWZ wraz ze ZMIANĄ ZAŁĄCZNIKA 8A, treść pisma znajduje się w załączeniu (KOMUNIKATY)

02.05.2022r - Zamawiający zamieszcza OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - SPROSTOWANIE, które zostało przekazane do publikacji w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29.04.2022r, natomiast zostało OPUBLIKOWANE W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu dzisiejszym, tj. 02.05.2022r (Zamawiajacy niniejszą informację zamieścił na stronie Internetowej PP oraz w MiniPortalu)

06.05.2022r - Zamawiający opublikował Informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, treść pisma znajduje się w załączniku (KOMUNIKATY)

06.05.2022r - Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert, treść pisma znajduje się w załączniku (KOMUNIKATY)

RD/ZP/34/22 | 01.04.2022 | 06.05.2022 - 12:24:18
Przetarg nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest ,,Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie wyparki próżniowej, pieca, suszarki, wag, mieszadeł oraz form do otrzymywania pianki dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”

22.04.2022r - Zamawiający zamieścil pytania i odpowiedzi do treści SWZ wraz ze zmianą treści SWZ poprzez zmianę załącznika nr 8, treść pisma znajduje się w załączeniu - (KOMUNIKATY)

28.04.2022 r. - Zamawiający zamieścił  Zmianę treści SWZ. Szczegóły znajdują się w komunikatach

06.05.2022r - Zamawiający opublikował Informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, treść pisma znajduje się w załączniku (KOMUNIKATY)

06.05.2022r - Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert, treść pisma znajduje się w załączniku (KOMUNIKATY)

RD/ZP/31/22 | 23.03.2022 | 25.04.2022 - 12:02:00
Przetarg nieograniczony
wszczęte

 

Sprzedaż i dostawa urządzeń oraz oprogramowania w zakresie biofeedbacku i fotografii dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, z podziałem na części:

Pakiet I Sprzedaż i dostawa wyposażenia w zakresie sprzętu fotograficznego, komputerowego, promptera z tabletem i lamp studyjnych.

Pakiet II Sprzedaż i dostawa sprzętu w zakresie biofeedbacku, tj. zestawu mobilnego eyetrackingu, zestawu eyetrackera stacjonarnego i EEG oraz oprogramowania

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

25.04.2022r Zamawiający opublikował Informację o kwocie jaką zamierze przeznaczyć na realizację zamówienia, treść pisma znajduje się w załączniku - (komunikaty)

25.04.2022r Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert, treść pisma znajduje się w załączniku - (komunikaty)

AN/ZP/72/2021 | 09.08.2021 | 15.09.2021 - 12:58:18
nieograniczony
wszczęte

 

Poznań, dnia 15 września 2021 r.

 

 

Postępowanie nr AN/ZP/72/21

 

Wykonawca:

ERZET-PODŁOGI Jarosław Zajączkowski

Spółka Jawna

Ul. Gazownicza 25,

43-300 Bielsko-Biała

adres e-mail: erzet@erzet.pl

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą Instalacja drewnianej podłogi sportowej powierzchniowo-elastycznej na istniejącym podłożu z ogrzewaniem podłogowym

 

 

Działając podstawie art. 253 ust. 2 w związku z art. 266 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej PZP, Zamawiający - Politechnika Poznańska, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Instalacja drewnianej podłogi sportowej powierzchniowo-elastycznej na istniejącym podłożu z ogrzewaniem podłogowym

 

 

Najkorzystniejszą ofertą w ww. postępowaniu jest oferta złożona przez Wykonawcę:

ERZET-PODŁOGI Jarosław Zajączkowski Spółka Jawna

ul. Gazownicza 25, 43-300 Bielsko-Biała

 

Oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Oferta odpowiada wymogom określonym w PZP oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

 

Punktacja oferty, przyznana zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziale 17 części I SWZ:

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

Okres gwarancji

 

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

 

Punkty razem

1.

ERZET-PODŁOGI Jarosław Zajączkowski Spółka Jawna

ul. Gazownicza 25, 43-300 Bielsko-Biała

 

854.508,80 zł

60 pkt

 

 

5 lat

10 pkt

 

 

 

 

6 tygodni

30 pkt

 

 

 

 

100 pkt

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na zainstalowaniu na istniejącym podłożu z ogrzewaniem podłogowym drewnianej podłogi sportowej powierzchniowo-elastycznej typu 4, zgodnie z normą PN-EN 14904 lub normą równoważną, na ruszcie z zastosowaniem paneli sportowych wykonanych z litego drewna wgłębnie barwionego na wskroś na miodowo-brązowy kolor. 

 

UWAGA !!!

2021-08-23 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SWZ

2021-08-20 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ


W dniu 10.08.2021r. ogłoszenie zostało zamieszczone również:

-na platformie e-Zamówienia - treść w załączniiku

oraz

-w systemie miniPortal

Identyfikator postępowania niezbędny do złożenia oferty przez platformę miniPortal:

4609aae1-1dfc-4fe9-8ef2-49f1b55f1bc8