RD/ZP/57/22 „Usługa wykonania elementów osi manipulatora dla Politechniki Poznańskiej.”

Komunikaty: 


Przedmiotem zamówienia jest „usługa wykonania elementów osi manipulatora dla Politechniki Poznańskiej.”

Postępowanie unieważnione
Przetarg unieważniony - opis: 

 

       RD/ZP/57/22                                                                            Poznań 04.07.2022r.

 

 

 

                                   OGŁOSZENIE WYNIKÓW-UNIEWAŻNIENIE

 

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest „Usługa wykonania elementów osi manipulatora dla Politechniki Poznańskiej.”

 

 

 

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że na podstawie art. 255 ust. 3 Prawa zamówień publicznych unieważnia postępowanie, ponieważ cena jedynej złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

 

 

UZASADNIENIE:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyła jedna firma.

 

FABRYKI NARZĘDZI SPECJALNYCH Sp. z o.o.

ul. Nieszawska 15B

61-022 Poznań

 

Cena netto wykonania elementów osi manipulatora:                         104 000,00 zł

Cena brutto wykonania elementów osi manipulatora::                                  127 920,00 zł

Warunki gwarancji:                                                                           24 miesiące

 

 

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/57/22
Status postępowania: 
unieważnione
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Tryb podstawowy bez negocjacji
Kryteria oceny: 
Cena - 60%
Warunki gwarancji - 40%
Terminy
Termin składania ofert: 
28.06.2022 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
28.06.2022 - 10:00
Czas związania ofertą: 
30 dni
Termin wykonania: 

 

Termin realizacji zamówienia wynosi: maksymalnie 9 tygodni od dnia podpisania umowy.

Opis: 

W dniu 04.07.2022r. ogłoszenie o wyniku postępownia zostało zamieszczone również w systemie miniPortal