RD/ZP/6/2022 „Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej”

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej”
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 6 części:
Pakiet nr 1
Pakiet nr 2
Pakiet nr 3
Pakiet nr 4
Pakiet nr 5
Pakiet nr 6

2022-04-25 Zamawiający opublikował na stronie internetowej odpowiedzi oraz zmianę treści SWZ.

2022-04-27 Zamawiający opublikował na stronie internetowej odpowiedzi oraz zmianę treści SWZ.

2022-04-27 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ (Dotyczy Pakietu nr 1).

2022-04-28 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ.

2022-05-09 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ.

2022-05-11 Zamawiający opublikował na stronie internetowej odpowiedzi oraz zmianę treści SWZ.

2022-05-20 Informacja Zamawiającego

2022-05-20 Zamawiający opublikował na stronie internetowej odpowiedzi oraz zmianę treści SWZ.

2022-05-20 Zamawiający opublikował na stronie internetowej kolejne odpowiedzi oraz zmianę treści SWZ.

2022-05-25 Informacja Zamawiającego-Sprostowanie ogłoszenia-Zmiana SWZ-Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert.

2022-05-27 Informacja Zamawiającego.

2022-05-31 Zamawiający opublikował na stronie internetowej kolejne odpowiedzi oraz zmianę treści SWZ.

2022-06-01 Informacja Zamawiającego-Sprostowanie ogłoszenia-Zmiana SWZ-Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert.

2022-06-03 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ.

2022-06-10 INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ
NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

10-06-2022r.- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


 


Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/6/2022
Status postępowania: 
wszczęte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Przetarg nieograniczony
Kryteria oceny: 
CENA
Kryterium jakości zgodnie z SWZ i ogłoszeniem o Zamówieniu
Wadium: 

Zamawiający nie będzie pobierał wadium.

Terminy
Termin składania ofert: 
10.06.2022 - 08:00
Termin otwarcia ofert: 
10.06.2022 - 10:00
Czas związania ofertą: 
07.08.2022 (90 dni)
Termin wykonania: 

Zgodnie z SWZ

Opis: 

 

DOKUMENTY   POSTĘPOWANIA   ZNAJDUJĄ   SIĘ   W ZAŁĄCZENIU

Ogłoszenie o zamówieniu:

Przekazane zostało do publikacji  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dnia: 14.04.2022 r., a następnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dnia 19.04.2022 r. (treść w załączeniu).

Zamawiający opublikował ogłoszenie na stronie internetowej Zamawiającego oraz w systemie miniPortal, dnia 19.04.2022 r.

 

 

Identyfikator postępowania niezbędny do złożenia oferty przez platformę miniPortal:

     034e8824-e008-483e-9a03-ca9cdbba3328

Dokumentacja
SWZ: