RD/DP/36/22 Usługa transportu uczniów wraz z opiekunami na zajęcia specjalistyczne w laboratoriach w ramach projektu pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, z podziałem na części (pakiety).

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu uczniów wraz z opiekunami na zajęcia specjalistyczne w laboratoriach w ramach projektu pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” z podziałem na następujące części (pakiety):
Pakiet I – Usługa transportu uczniów wraz z opiekunami na zajęcia specjalistyczne w laboratoriach w Poznaniu w ramach projektu pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.
Pakiet II – Usługa transportu uczniów wraz z opiekunami na zajęcia specjalistyczne w laboratoriach w Pile w ramach projektu pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.
Pakiet III – Usługa transportu uczniów wraz z opiekunami na zajęcia specjalistyczne w laboratoriach w Kaliszu w ramach projektu pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.
19.05.2022r - Zamawiający opublikował ROZSTRZYGNIĘCIE PAKIETU I ORAZ PAKIETU II (UNIEWAŻNIENIE), treść pisma znajduje się w załączniku.

PAKIET III zostanie rozstrzygnięty w najbliższym możliwym terminie

30.05.2022r - Zamawiający opublikował ROZSTRZYGNIĘCIE PAKIETU III, treść pisma znajduje się w załączniku.

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/36/22
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Przetarg nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena – 60 %.
Kryteria jakościowe – 40 %.
Terminy
Termin składania ofert: 
05.05.2022 - 10:00
Termin otwarcia ofert: 
05.05.2022 - 11:00
Czas związania ofertą: 
90 dni - Zgodnie z pkt. 10.1 SWZ
Termin wykonania: 

 

Termin realizacji usługi – od dnia zawarcia umowy do 30.06.2023 r. Szczegółowe warunki dotyczące terminu realizacji usługi zostały zamieszczone we wzorach umów (Załącznik nr 7A, Załącznik nr 7B i Załącznik nr 7C do SWZ).

Opis: 

19.05.2022r - Zamawiający opublikował ROZSTRZYGNIĘCIE PAKIETU I ORAZ PAKIETU II (UNIEWAŻNIENIE), treść pisma znajduje się w załączniku.

30.05.2022r - Zamawiający opublikował ROZSTRZYGNIĘCIE PAKIETU III, treść pisma znajduje się w załączniku.

Dokumentacja