RD/ZP/34/22 ,,Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie wyparki próżniowej, pieca, suszarki, wag, mieszadeł oraz form do otrzymywania pianki dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest ,,Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie wyparki próżniowej, pieca, suszarki, wag, mieszadeł oraz form do otrzymywania pianki dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”

22.04.2022r - Zamawiający zamieścil pytania i odpowiedzi do treści SWZ wraz ze zmianą treści SWZ poprzez zmianę załącznika nr 8, treść pisma znajduje się w załączeniu - (KOMUNIKATY)

28.04.2022 r. - Zamawiający zamieścił  Zmianę treści SWZ. Szczegóły znajdują się w komunikatach

06.05.2022r - Zamawiający opublikował Informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, treść pisma znajduje się w załączniku (KOMUNIKATY)

06.05.2022r - Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert, treść pisma znajduje się w załączniku (KOMUNIKATY)

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/34/22
Status postępowania: 
wszczęte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Przetarg nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena - Waga: 60%
Kryterium nr 1 – Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji zamówienia / Waga: 12%
Kryterium nr 2 – Zapewnienie dodatkowej funkcjonalności tj. przyłącza gazu ochronnego do płukania pieca (karta nr CH/V/5) niepalnymi gazami ochronnymi / Waga: 6%
Kryterium nr 3 – Zapewnienie dodatkowego akcesorium do pieca (karta nr CH/V/5), tj. kominka z katalizatorem spalin / Waga: 6%
Kryterium nr 4 - Zapewnienie dodatkowych akcesoriów tj. dostarczenie dobranych do wag (karta nr CH/V/3) wzorców masy służących do kalibracji wagi oraz klosza osłaniającego szale / Waga: 4%
Kryterium nr 5 - Zapewnienie dodatkowego akcesorium tj. dostarczenie wyparki próżniowej (karta nr CH/V/1) posiadającej automatyczne podnoszenie kolby próżniowej / Waga: 12%
Terminy
Termin składania ofert: 
06.05.2022 - 10:00
Termin otwarcia ofert: 
06.05.2022 - 11:00
Czas związania ofertą: 
90 dni zgodnie z pkt 10.1 SWZ
Termin wykonania: 

TERMIN ROZPOCZĘCIA REALIZACJI DOSTAW
Następny dzień roboczy po podpisaniu umowy

TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI DOSTAW (w tym dostawa wszystkich elementów zamówienia, procedura odbiorowa)
Zgodnie z ofertą Wykonawcy - nie dłużej niż 60 dni od dnia rozpoczęcia realizacji dostawy.

Opis: 

DOKUMENTY   POSTĘPOWANIA   ZNAJDUJĄ SIĘ   W ZAŁĄCZENIU


Ogłoszenie o zamówieniu:

Przekazane zostało do publikacji  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dnia: 29.03.2022 r., a następnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dnia 01.04.2022 r. (treść w załączeniu).

Zamawiający opublikował ogłoszenie na stronie internetowej Zamawiającego oraz w systemie miniPortal, dnia 01.04.2022 r.

Identyfikator postępowania niezbędny do złożenia oferty przez platformę miniPortal:

75422654-e149-4fd8-8e5d-8d31feb29230

 

Dokumentacja