RD/ZP/59/22 „DOSTAWA WRAZ Z INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM KOMORY TERMICZNEJ DLA POLITECHNIKIPOZNAŃSKIEJ, A TAKŻE PRZESZKOLENIEM PRACOWNIKÓW W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO”

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

Przedmiotem zamówienia jest „dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem komory termicznej dla politechniki poznańskiej, a także przeszkoleniem pracowników w siedzibie zamawiającego”
Postępowanie rozstrzygnięte
Wybrana oferta: 

RD/ZP/59/22                                                                           Poznań, 18.07.2022 r.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest „DOSTAWA WRAZ Z INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM KOMORY TERMICZNEJ DLA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ, A TAKŻE PRZESZKOLENIEM PRACOWNIKÓW W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO”

 

Politechnika Poznańska zawiadamia, że niniejsze postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zostało rozstrzygnięte

 

 Zamawiający udzieli zamówienia firmie:

 

ITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k

Ul. Poznańska 104, Skórzewo, 60-185 Poznań

NIP-781-16-29-652

REGON- 639560589

 

Oferta  firmy  wybranej spełnia wymogi Zamawiającego.

 

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż 26.07.2022r.

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyły następujące firmy:

 

1.         ITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k

Ul. Poznańska 104, Skórzewo, 60-185 Poznań

            

1.

Cena netto komory termicznej

Cyfrowo:

142 900,- PLN

2.

Cena brutto komory termicznej

Cyfrowo:*

175 767,- PLN

3.

Cena netto szkolenia

Cyfrowo:

3000,- PLN

4.

Cena brutto szkolenia

Cyfrowo:

3690,- PLN

5.

Cena netto całości zamówienia

(komora termiczna wraz z przeprowadzeniem szkolenia)

Cyfrowo:

145 900,- PLN

6.

Cena brutto całości zamówienia*

(komora termiczna wraz z przeprowadzeniem szkolenia)

Cyfrowo:

179 457,- PLN

7.

Zakres temperatury

x             temperatura minimalna  - 70°C lub mniej oraz temperatura maksymalna 240°C lub            więcej

 

 

8.

Warunki gwarancji:

 

x             Minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru

 

 

 

Kryterium oceny i waga:

Cena:                                                   60,00 pkt.

Zakres temperatury                       30,00 pkt.

Warunki gwarancji                       10,00 pkt.

RAZEM:                                          100,00 pkt

 

2.            Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe Frako-Term Sp. z o.o.

Siedziba Otłoczyn, ul. Szlak Bursztynowy 23 87-700 Aleksandrów Kujawski

 

 

1.

Cena netto komory termicznej

Cyfrowo:

165 000 zł

2.

Cena brutto komory termicznej

Cyfrowo:*

202 950 zł

3.

Cena netto szkolenia

Cyfrowo:

2000 zł

4.

Cena brutto szkolenia

Cyfrowo:

2460 zł

5.

Cena netto całości zamówienia

(komora termiczna wraz z przeprowadzeniem szkolenia)

Cyfrowo:

167 000 zł

6.

Cena brutto całości zamówienia*

(komora termiczna wraz z przeprowadzeniem szkolenia)

Cyfrowo:

205 410 zł

7.

Zakres temperatury

x             temperatura minimalna  - 70°C lub mniej oraz temperatura maksymalna 240°C lub            więcej

 

 

8.

Warunki gwarancji:

 

x             Minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru

 

 

 

 

Kryterium oceny i waga:

Cena:                                                   52,42 pkt.

Zakres temperatury                       30,00 pkt.

Warunki gwarancji                       10,00 pkt.

RAZEM:                                          92,42 pkt

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/59/22
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Tryb podstawowy bez negocjacji
Kryteria oceny: 
Cena - 60%
Zakres temperatury – 30%.
Warunki gwarancji - 10%.
Terminy
Termin składania ofert: 
06.07.2022 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
06.07.2022 - 10:00
Czas związania ofertą: 
30 dni
Termin wykonania: 

 

1.        Termin realizacji zamówienia wynosi: maksymalnie 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

2.        Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie dla minimum dwóch osób najpóźniej dwa tygodnie po podpisaniu protokołu odbioru urządzenia.

3.        Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.

Opis: 

 

W dniu 18.07.2022r. ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone również w systemie miniPortal

Dokumentacja