RD/ZP/65/22 Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w bud A1,A2,A3,A8 oraz Hali 23 Politechniki Poznańskiej.

Komunikaty: 


Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w bud A1,A2,A3,A8 oraz Hali 23 Politechniki Poznańskiej.

Przedmiot umowy obejmuje:
- wymianę posadzek z wykładziny termozgrzewalnej
- roboty rozbiórkowe
- d-ż zabudów drewnianych
- montaż ścianek K-G
- obłożenie ścian płytą k-g na konstrukcji
- szpachlowanie ścian i sufitów
- malowanie ścian i sufitów
- wymiana stolarki drzwiowej
- wykonanie zabudów drewnianych
- malowanie stolarki drzwiowej
- wykonanie klimatyzacji
- dostaw i m-ż rolet w prowadnicach
- wykonanie instalacji elektrycznych, teleinformatycznych
- prace instalacyjne sanitarnePostępowanie rozstrzygnięte
Wybrana oferta: 

       RD/ZP/65/22                                                                            Poznań 04.08.2022r.

 

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

 

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w bud A1,A2,A3,A8 oraz Hali 23 Politechniki Poznańskiej

 

 

 

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zostało rozstrzygnięte.

 

Wybrana została oferta firmy:

 

P.H.U. ‘ROMI-BUD”

ul. Leśna 32

64 – 320 Niepruszewo

 

Oferta Wykonawcy spełnia wymogi Zamawiającego.

 

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie jednak nie wcześniej niż 10.08.2022r.

 

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyły:

 

1. P.H.U. ‘ROMI-BUD”

ul. Leśna 32

64 – 320 Niepruszewo

NIP: 779-001-89-59

REGON: 630285868

 

Cena netto:                                                                                                                                       1 035 993,01 zł

 

Cena brutto:                                                                                                                                     1 274 271,40 zł

 

Warunki gwarancji:                                                                                                                      48 miesięcy

 

 

Kryteria oceny ofert:

Cena:                                                                                                                                                  60 pkt

Warunki gwarancji:                                                                                                                      40 pkt

Razem:                                                                                                                                              100 pkt

 

 

 

 

2.  Spółdzielnia Rzemieślnicza Zdunów

      Usług Budowlanych i Produkcji Różnej w Poznaniu

      Ul. Słowiańska 53C

      61-664 Poznań

Cena netto:                                                                                                                                       1 322 443,75 zł

 

Cena brutto:                                                                                                                                     1 626 605,81 zł

 

Warunki gwarancji:                                                                                                                      48 miesięcy

 

 

 

Kryteria oceny ofert:

Cena:                                                                                                                                                  47 pkt

Warunki gwarancji:                                                                                                                      40 pkt

Razem:                                                                                                                                              87,00 pkt

 

 

                                                                                                     Z poważaniem

 

Magdalena Karczewska

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/65/22
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Tryb podstawowy bez negocjacji
Kryteria oceny: 
Cena - 60%
Warunki gwarancji - 40%
Terminy
Termin składania ofert: 
19.07.2022 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
19.07.2022 - 10:00
Czas związania ofertą: 
30 dni
Termin wykonania: 

Termin realizacji zamówienia wynosi: maksymalnie 14 tygodni od dnia podpisania umowy.

Opis: 

W dniu 04.08.2022r. ogłoszenie wyników zostało zamieszczone również w systemie miniPortal