RD/ZP/23/22 „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Politechniki Poznańskiej.”

Komunikaty: 


 

 Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Politechniki Poznańskiej.”Postępowanie rozstrzygnięte
Wybrana oferta: 

 

 

       RD/ZP/23/22                                                                      Poznań  23.03.2022 r.

 

 

 

                                               OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji jest „świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Politechniki Poznańskiej”

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zostało rozstrzygnięte. Wybrana została oferta firmy:

 

POCZTA POLSKA S.A

ul. Rodziny Hiszpańskich 8

00-940 Warszawa

               

 

Oferta wybranej firmy spełnia wymogi Zamawiającego.

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie jednak nie wcześniej niż  24.03.2022r.

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyła tylko jedna firma:

 

POCZTA POLSKA S.A

ul. Rodziny Hiszpańskich 8

00-940 Warszawa

Cena netto zamówienia podstawowego

tj. cena zamówienia wskazanego

w Formularzu Cenowym stanowiącym załącznik 8 do SWZ                         160 513,80 zł

 

Cena brutto zamówienia podstawowego

tj. cena zamówienia wskazanego

w Formularzu Cenowym stanowiącym załącznik 8 do SWZ                         160 513,80 zł

 

Cena netto zamówienia objętego prawem opcji

 tj. 50% ceny zamówienia podstawowego wskazanego

w Formularzu Cenowym stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ                                80 256,90 zł

 

Cena brutto zamówienia objętego prawem opcji

tj. 50% ceny zamówienia podstawowego wskazanego

w Formularzu Cenowym stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ                                80 256,90 zł

 

Cena netto całego zamówienia

(zamówienie podstawowe plus zamówienie objęte prawem opcji)                240 770,70 zł

 

Cena brutto całego zamówienia

(zamówienie podstawowe plus zamówienie objęte prawem opcji)                240 770,70 zł

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena                                                     100  pkt.

 

 

 

 

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/23/22
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Tryb podstawowy bez negocjacji
Kryteria oceny: 
Cena - 100%
Terminy
Termin składania ofert: 
14.03.2022 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
14.03.2022 - 10:00
Czas związania ofertą: 
30 dni
Termin wykonania: 

 

12 miesięcy od dnia podpisania umowy

Opis: 

W dniu 23.03.2022r. ogłoszenie wyników zostało zamieszczone również w systemie miniPortal

Dokumentacja