Postępowania unieważnione

RD/ZP/46/22 | 16.05.2022 | 09.06.2022 - 09:40:19
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
24.05.2022 - 10:00 | 24.05.2022 - 11:00 |

Termin realizacji całości zamówienia wynosi: maksymalnie 18 tygodni od daty podpisania umowy.

RD/ZP/38/22 | 05.05.2022 | 08.06.2022 - 11:56:26
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
24.05.2022 - 09:00 | 24.05.2022 - 10:00 |

 

 Termin realizacji zamówienia wynosi: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

RD/ZP/40/22 | 23.05.2022 | 03.06.2022 - 12:47:04
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
31.05.2022 - 09:00 | 31.05.2022 - 10:00 |

 

1.      Termin realizacji zamówienia wynosi: sukcesywnie, przez okres 12 miesięcy od pierwszego dnia obowiązywania umowy lub do czasu wyczerpania asortymentu określonego w załącznikach nr 7A (Pakiet I) i 7B (Pakiet II) do SWZ.

2.      Termin dostawy zgodnie z ofertą Wykonawcy, nie dłużej niż maksymalnie do 14 dni.

3.      Termin wymiany wadliwego produktu maksymalnie do 72 godzin.

4.      Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorach umów stanowiących załącznik nr 6A (Pakiet I) i załącznik nr 6B (Pakiet II) do SWZ.

AN/ZP/13/22 | 11.02.2022 | 06.04.2022 - 22:43:23
Przetarg nieograniczony
unieważnione
22.03.2022 - 10:00 | 22.03.2022 - 10:15 |

do 4 miesięcy od podpisania umowy (Pakiet 1),

do 6 miesięcy od podpisania umowy (Pakiet 2),

do 4 miesięcy od podpisania umowy (Pakiet 3).

RD/ZP/15/22 | 17.02.2022 | 06.04.2022 - 12:48:58
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
24.03.2022 - 11:00 | 24.03.2022 - 12:00 |

Termin realizacji całości zamówienia wynosi: maksymalnie 16 tygodni od daty podpisania umowy.

RD/ZP/27/22 | 17.03.2022 | 28.03.2022 - 11:05:41
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
25.03.2022 - 09:00 | 25.03.2022 - 10:00 |

 

 

TERMIN REALIZACJI USŁUGI:

12 miesięcy od dnia podpisania umowy

RD/ZP/17/22 | 11.02.2022 | 17.03.2022 - 16:06:54
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
15.03.2022 - 09:00 | 15.03.2022 - 11:00 |

Pakiet I

TERMIN ROZPOCZĘCIA REALIZACJI DOSTAWY

Następny dzień roboczy po podpisaniu umowy

TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI DOSTAWY (w tym dostawa wszystkich elementów zamówienia, procedura odbiorowa)

Zgodnie z ofertą Wykonawcy - nie dłużej niż 60 dni od dnia rozpoczęcia realizacji dostawy.

 

Pakiet II

 

TERMIN ROZPOCZĘCIA REALIZACJI DOSTAWY

Następny dzień roboczy po podpisaniu umowy

TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI DOSTAWY (w tym dostawa wszystkich elementów zamówienia, instruktaż podstawowy i dodatkowy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) procedura odbiorowa)

Zgodnie z ofertą Wykonawcy - nie dłużej niż 60 dni od dnia rozpoczęcia realizacji dostawy.

 

RD/ZP/16/22 | 08.02.2022 | 10.02.2022 - 13:58:21
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
16.02.2022 - 09:00 | 16.02.2022 - 10:00 |

 

TERMIN REALIZACJI USŁUGI  DLA KAŻDEGO Z PAKIETÓW:

OD MOMENTU PODPISANIA UMOWY DO 31.03.2022r.

AN/ZP/67/21 | 12.11.2021 | 08.02.2022 - 11:38:13
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
03.01.2022 - 10:00 | 03.01.2022 - 10:15 |

15 tygodni od podpisania umowy

RD/ZP/9/22 | 24.01.2022 | 07.02.2022 - 15:30:39
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
07.02.2022 - 09:00 | 07.02.2022 - 10:00 |

 

TERMIN REALIZACJI USŁUGI  DLA KAŻDEGO Z PAKIETÓW:

PAKIET I -          24 miesiące od dnia podpisania umowy

Pakiet II -           24 miesiące od dnia podpisania umowy

RD/ZP/111/21 | 06.12.2021 | 17.01.2022 - 11:49:42
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
15.12.2021 - 11:00 | 15.12.2021 - 12:00 |

 

   Termin realizacji całości zamówienia wynosi: maksymalnie 10 tygodni od daty podpisania umowy.

        

RD/ZP/120/21 | 20.12.2021 | 29.12.2021 - 11:44:03
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
28.12.2021 - 09:00 | 28.12.2021 - 10:00 |

 

TERMIN REALIZACJI USŁUGI  DLA KAŻDEGO Z PAKIETÓW:

OD MOMENTU PODPISANIA UMOWY DO 11.03.2022r.

RD/ZP/109/21 | 10.12.2021 | 22.12.2021 - 11:50:41
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
20.12.2021 - 09:00 | 20.12.2021 - 10:00 |

 

Termin realizacji usługi – okres 18 miesięcy od daty zawarcia umowy.

RD/ZP/106/21 | 08.12.2021 | 17.12.2021 - 12:56:10
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
16.12.2021 - 09:00 | 16.12.2021 - 10:00 |

 

TERMIN REALIZACJI USŁUGI  DLA KAŻDEGO Z PAKIETÓW:

OD MOMENTU PODPISANIA UMOWY DO 11.03.2022r.

RD/ZP/113/21 | 08.12.2021 | 16.12.2021 - 13:08:01
Tryb podstawowy z negocjacjami
unieważnione
16.12.2021 - 09:00 | 16.12.2021 - 10:00 |

 

TERMIN REALIZACJI USŁUGI  DLA KAŻDEGO Z PAKIETÓW:

 

PAKIET I – 22 miesiące od dnia obowiązywania umowy

PAKIET II – 16 miesięcy od dnia obowiązywania umowy

AN/ZP/64/21 | 05.10.2021 | 14.12.2021 - 11:33:47
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
10.11.2021 - 10:00 | 10.11.2021 - 10:15 |

Termin wykonania zamówienia:

Pakiet 1 - do 6 miesięcy od podpisania umowy.

Pakiet 2 - do 4 miesięcy od podpisania umowy.

Pakiet 3 - do 1 miesięcy od podpisania umowy.

 

RD/ZP/107/21 | 29.11.2021 | 09.12.2021 - 15:31:29
Tryb podstawowy z negocjacjami
unieważnione
07.12.2021 - 10:00 | 07.12.2021 - 11:00 |

 

34 miesiące od dnia obowiązywania umowy

 

Szczegółowe terminy realizacji zamówienia zostały określone w Szczegółowym zakresie prac (załącznik 7) oraz we wzorze umowy (załącznik nr 6) do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

RD/ZP/104/21 | 24.11.2021 | 03.12.2021 - 11:55:55
Tryb podstawowy z negocjacjami
unieważnione
02.12.2021 - 09:00 | 02.12.2021 - 10:00 |

 

PAKIET I – 22 miesiące od dnia obowiązywania umowy

PAKIET II – 16 miesięcy od dnia obowiązywania umowy

AN/ZP/65/21 | 15.10.2021 | 03.12.2021 - 10:31:20
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
22.11.2021 - 10:00 | 22.11.2021 - 10:15 |

Do 4 miesięcy od podpisania umowy (dla każdego z Pakietów).

RD/ZP/103/21 | 03.11.2021 | 26.11.2021 - 11:05:17
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
16.11.2021 - 11:00 | 16.11.2021 - 12:00 |

Termin realizacji całości zamówienia wynosi: maksymalnie 10 tygodni od daty podpisania umowy.

AN/ZP/77/21 | 14.09.2021 | 25.11.2021 - 17:30:04
nieograniczony
unieważnione
29.10.2021 - 12:00 | 29.10.2021 - 12:30 |

90 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

 

RD/ZP/102/21 | 15.11.2021 | 25.11.2021 - 15:13:05
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
23.11.2021 - 09:00 | 23.11.2021 - 10:00 |

 

1.     Termin realizacji zamówienia na każdy z pakietów wynosi: maksymalnie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2.      W ramach zamówienia urządzenia Wykonawca przeprowadzi jednodniowe, pięciogodzinne szkolenie dla minimum 2 osób. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego nie wcześniej niż 5 dni roboczych przed dostarczeniem urządzenia i nie później niż 5 dni roboczych od momentu dostarczenia urządzenia.

RD/ZP/94/21 | 21.10.2021 | 15.11.2021 - 09:22:34
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
09.11.2021 - 09:00 | 09.11.2021 - 10:00 |

 

    Termin realizacji zamówienia wynosi: 8 miesięcy od daty podpisania umowy.

          Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.

RD/ZP/95/21 | 14.10.2021 | 03.11.2021 - 10:39:08
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
28.10.2021 - 11:00 | 28.10.2021 - 12:00 |

 

Termin realizacji całości zamówienia wynosi: maksymalnie 10 tygodni od daty podpisania umowy.

   Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.

AN/ZP/40/21 | 31.08.2021 | 28.10.2021 - 12:44:58
nieograniczony
unieważnione
22.10.2021 - 10:00 | 22.10.2021 - 10:15 |

Pakiet 1: do 8 miesięcy od momentu podpisania umowy.

Pakiet 2: do 6 miesięcy od podpisania umowy.

 

RD/ZP/92/21 | 05.10.2021 | 25.10.2021 - 09:53:37
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
20.10.2021 - 09:00 | 20.10.2021 - 10:00 |

Termin realizacji zamówienia wynosi: 5 tygodni od daty podpisania umowy.

 Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ

AN/ZP/45/21 | 20.09.2021 | 21.10.2021 - 13:48:55
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
15.10.2021 - 09:00 | 15.10.2021 - 09:15 |

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie:
- termin wykonania projektu budowlanego i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę: 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
- termin wykonania całości przedmiotu umowy: 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

RD/ZP/82/21 | 23.09.2021 | 14.10.2021 - 09:45:23
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
08.10.2021 - 09:00 | 08.10.2021 - 11:00 |

 

    Termin realizacji całości zamówienia wynosi: maksymalnie 2 tygodnie od daty podpisania umowy.

    Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.

RD/ZP/86/21 | 24.09.2021 | 13.10.2021 - 08:41:36
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
07.10.2021 - 11:00 | 07.10.2021 - 12:00 |

 

   Termin realizacji całości zamówienia wynosi: maksymalnie 10 tygodni od daty podpisania umowy.

RD/ZP/76/21 | 03.09.2021 | 06.10.2021 - 10:03:30
nieograniczony
unieważnione
04.10.2021 - 09:00 | 04.10.2021 - 10:00 |

 

  Termin realizacji zamówienia wynosi: 9 miesięcy od daty podpisania umowy.

RD/ZP/75/21 | 27.08.2021 | 04.10.2021 - 12:18:03
nieograniczony
unieważnione
17.09.2021 - 09:00 | 17.09.2021 - 10:00 |

Termin realizacji zamówienia wynosi: 5 tygodni od daty podpisania umowy

RD/ZP/79/21 | 13.09.2021 | 24.09.2021 - 14:38:00
nieograniczony
unieważnione
21.09.2021 - 09:00 | 21.09.2021 - 10:00 |

TERMIN REALIZACJI USŁUGI DLA KAŻDEGO Z PAKIETÓW:
OD MOMENTU PODPISANIA UMOWY DO 31.12.2023r.
Szczegółowe terminy realizacji zamówienia dla każdego z pakietów zostały określone w

Szczegółowym zakresie prac - załącznik 7a (pakiet I) i załącznik 7b (pakiet II)

oraz we wzorach umowy- załączniki nr 6a (pakiet I) i 6b (pakiet II), do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

AN/ZP/62/21 | 24.08.2021 | 21.09.2021 - 14:32:27
nieograniczony
unieważnione
08.09.2021 - 10:00 | 08.09.2021 - 10:15 |

1 miesiąca od podpisania umowy.

 

RD/ZP/50/21 | 15.07.2021 | 06.09.2021 - 12:41:31
nieograniczony
unieważnione
26.07.2021 - 09:00 | 26.07.2021 - 10:00 |

Termin realizacji zamówienia wynosi: 12 miesięcy od daty podpisania umowy

(DOTYCZY PAKIETU I, II, III, IV)

RD/ZP/60/21 | 06.08.2021 | 24.08.2021 - 12:17:35
nieograniczony
unieważnione
20.08.2021 - 09:00 | 20.08.2021 - 10:00 |

 

     Termin realizacji zamówienia wynosi: 10 miesięcy od daty podpisania umowy.

       Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.

RD/ZP/52/21 | 23.07.2021 | 17.08.2021 - 13:07:33
nieograniczony
unieważnione
09.08.2021 - 09:00 | 09.08.2021 - 10:00 |

 

   Termin realizacji zamówienia wynosi:7 tygodni od daty podpisania umowy.

    Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.