Postępowania unieważnione

RD/ZP/111/21 | 06.12.2021 | 17.01.2022 - 11:49:42
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
15.12.2021 - 11:00 | 15.12.2021 - 12:00 |

 

   Termin realizacji całości zamówienia wynosi: maksymalnie 10 tygodni od daty podpisania umowy.

        

RD/ZP/120/21 | 20.12.2021 | 29.12.2021 - 11:44:03
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
28.12.2021 - 09:00 | 28.12.2021 - 10:00 |

 

TERMIN REALIZACJI USŁUGI  DLA KAŻDEGO Z PAKIETÓW:

OD MOMENTU PODPISANIA UMOWY DO 11.03.2022r.

RD/ZP/109/21 | 10.12.2021 | 22.12.2021 - 11:50:41
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
20.12.2021 - 09:00 | 20.12.2021 - 10:00 |

 

Termin realizacji usługi – okres 18 miesięcy od daty zawarcia umowy.

RD/ZP/106/21 | 08.12.2021 | 17.12.2021 - 12:56:10
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
16.12.2021 - 09:00 | 16.12.2021 - 10:00 |

 

TERMIN REALIZACJI USŁUGI  DLA KAŻDEGO Z PAKIETÓW:

OD MOMENTU PODPISANIA UMOWY DO 11.03.2022r.

RD/ZP/113/21 | 08.12.2021 | 16.12.2021 - 13:08:01
Tryb podstawowy z negocjacjami
unieważnione
16.12.2021 - 09:00 | 16.12.2021 - 10:00 |

 

TERMIN REALIZACJI USŁUGI  DLA KAŻDEGO Z PAKIETÓW:

 

PAKIET I – 22 miesiące od dnia obowiązywania umowy

PAKIET II – 16 miesięcy od dnia obowiązywania umowy

AN/ZP/64/21 | 05.10.2021 | 14.12.2021 - 11:33:47
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
10.11.2021 - 10:00 | 10.11.2021 - 10:15 |

Termin wykonania zamówienia:

Pakiet 1 - do 6 miesięcy od podpisania umowy.

Pakiet 2 - do 4 miesięcy od podpisania umowy.

Pakiet 3 - do 1 miesięcy od podpisania umowy.

 

RD/ZP/107/21 | 29.11.2021 | 09.12.2021 - 15:31:29
Tryb podstawowy z negocjacjami
unieważnione
07.12.2021 - 10:00 | 07.12.2021 - 11:00 |

 

34 miesiące od dnia obowiązywania umowy

 

Szczegółowe terminy realizacji zamówienia zostały określone w Szczegółowym zakresie prac (załącznik 7) oraz we wzorze umowy (załącznik nr 6) do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

RD/ZP/104/21 | 24.11.2021 | 03.12.2021 - 11:55:55
Tryb podstawowy z negocjacjami
unieważnione
02.12.2021 - 09:00 | 02.12.2021 - 10:00 |

 

PAKIET I – 22 miesiące od dnia obowiązywania umowy

PAKIET II – 16 miesięcy od dnia obowiązywania umowy

AN/ZP/65/21 | 15.10.2021 | 03.12.2021 - 10:31:20
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
22.11.2021 - 10:00 | 22.11.2021 - 10:15 |

Do 4 miesięcy od podpisania umowy (dla każdego z Pakietów).

RD/ZP/103/21 | 03.11.2021 | 26.11.2021 - 11:05:17
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
16.11.2021 - 11:00 | 16.11.2021 - 12:00 |

Termin realizacji całości zamówienia wynosi: maksymalnie 10 tygodni od daty podpisania umowy.

AN/ZP/77/21 | 14.09.2021 | 25.11.2021 - 17:30:04
nieograniczony
unieważnione
29.10.2021 - 12:00 | 29.10.2021 - 12:30 |

90 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

 

RD/ZP/102/21 | 15.11.2021 | 25.11.2021 - 15:13:05
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
23.11.2021 - 09:00 | 23.11.2021 - 10:00 |

 

1.     Termin realizacji zamówienia na każdy z pakietów wynosi: maksymalnie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2.      W ramach zamówienia urządzenia Wykonawca przeprowadzi jednodniowe, pięciogodzinne szkolenie dla minimum 2 osób. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego nie wcześniej niż 5 dni roboczych przed dostarczeniem urządzenia i nie później niż 5 dni roboczych od momentu dostarczenia urządzenia.

RD/ZP/94/21 | 21.10.2021 | 15.11.2021 - 09:22:34
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
09.11.2021 - 09:00 | 09.11.2021 - 10:00 |

 

    Termin realizacji zamówienia wynosi: 8 miesięcy od daty podpisania umowy.

          Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.

RD/ZP/95/21 | 14.10.2021 | 03.11.2021 - 10:39:08
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
28.10.2021 - 11:00 | 28.10.2021 - 12:00 |

 

Termin realizacji całości zamówienia wynosi: maksymalnie 10 tygodni od daty podpisania umowy.

   Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.

AN/ZP/40/21 | 31.08.2021 | 28.10.2021 - 12:44:58
nieograniczony
unieważnione
22.10.2021 - 10:00 | 22.10.2021 - 10:15 |

Pakiet 1: do 8 miesięcy od momentu podpisania umowy.

Pakiet 2: do 6 miesięcy od podpisania umowy.

 

RD/ZP/92/21 | 05.10.2021 | 25.10.2021 - 09:53:37
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
20.10.2021 - 09:00 | 20.10.2021 - 10:00 |

Termin realizacji zamówienia wynosi: 5 tygodni od daty podpisania umowy.

 Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ

AN/ZP/45/21 | 20.09.2021 | 21.10.2021 - 13:48:55
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
15.10.2021 - 09:00 | 15.10.2021 - 09:15 |

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie:
- termin wykonania projektu budowlanego i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę: 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
- termin wykonania całości przedmiotu umowy: 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

RD/ZP/82/21 | 23.09.2021 | 14.10.2021 - 09:45:23
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
08.10.2021 - 09:00 | 08.10.2021 - 11:00 |

 

    Termin realizacji całości zamówienia wynosi: maksymalnie 2 tygodnie od daty podpisania umowy.

    Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.

RD/ZP/86/21 | 24.09.2021 | 13.10.2021 - 08:41:36
Tryb podstawowy bez negocjacji
unieważnione
07.10.2021 - 11:00 | 07.10.2021 - 12:00 |

 

   Termin realizacji całości zamówienia wynosi: maksymalnie 10 tygodni od daty podpisania umowy.

RD/ZP/76/21 | 03.09.2021 | 06.10.2021 - 10:03:30
nieograniczony
unieważnione
04.10.2021 - 09:00 | 04.10.2021 - 10:00 |

 

  Termin realizacji zamówienia wynosi: 9 miesięcy od daty podpisania umowy.

RD/ZP/75/21 | 27.08.2021 | 04.10.2021 - 12:18:03
nieograniczony
unieważnione
17.09.2021 - 09:00 | 17.09.2021 - 10:00 |

Termin realizacji zamówienia wynosi: 5 tygodni od daty podpisania umowy

RD/ZP/79/21 | 13.09.2021 | 24.09.2021 - 14:38:00
nieograniczony
unieważnione
21.09.2021 - 09:00 | 21.09.2021 - 10:00 |

TERMIN REALIZACJI USŁUGI DLA KAŻDEGO Z PAKIETÓW:
OD MOMENTU PODPISANIA UMOWY DO 31.12.2023r.
Szczegółowe terminy realizacji zamówienia dla każdego z pakietów zostały określone w

Szczegółowym zakresie prac - załącznik 7a (pakiet I) i załącznik 7b (pakiet II)

oraz we wzorach umowy- załączniki nr 6a (pakiet I) i 6b (pakiet II), do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

AN/ZP/62/21 | 24.08.2021 | 21.09.2021 - 14:32:27
nieograniczony
unieważnione
08.09.2021 - 10:00 | 08.09.2021 - 10:15 |

1 miesiąca od podpisania umowy.

 

RD/ZP/50/21 | 15.07.2021 | 06.09.2021 - 12:41:31
nieograniczony
unieważnione
26.07.2021 - 09:00 | 26.07.2021 - 10:00 |

Termin realizacji zamówienia wynosi: 12 miesięcy od daty podpisania umowy

(DOTYCZY PAKIETU I, II, III, IV)

RD/ZP/60/21 | 06.08.2021 | 24.08.2021 - 12:17:35
nieograniczony
unieważnione
20.08.2021 - 09:00 | 20.08.2021 - 10:00 |

 

     Termin realizacji zamówienia wynosi: 10 miesięcy od daty podpisania umowy.

       Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.

RD/ZP/52/21 | 23.07.2021 | 17.08.2021 - 13:07:33
nieograniczony
unieważnione
09.08.2021 - 09:00 | 09.08.2021 - 10:00 |

 

   Termin realizacji zamówienia wynosi:7 tygodni od daty podpisania umowy.

    Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.

AN/ZP/27/21 | 21.05.2021 | 06.07.2021 - 16:47:28
nieograniczony
unieważnione
23.06.2021 - 12:00 | 23.06.2021 - 12:30 |

Maksymalny termin realizacji zamówienia: 45 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

RD/ZP/23/21 | 12.05.2021 | 16.06.2021 - 08:49:31
nieograniczony
unieważnione
20.05.2021 - 10:00 | 20.05.2021 - 11:00 |

 

1.             Termin realizacji zamówienia wynosi: maksymalnie 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

2.             Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.

RD/ZP/31/21 | 19.05.2021 | 15.06.2021 - 09:47:57
nieograniczony
unieważnione
07.06.2021 - 09:00 | 07.06.2021 - 10:00 |

 

1.             Termin realizacji zamówienia wynosi: 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

2.             Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.

AN/ZP/06/21 | 09.04.2021 | 09.06.2021 - 22:01:37
nieograniczony
unieważnione
31.05.2021 - 12:00 | 31.05.2021 - 12:30 |

Dwa miesiące od podpisania umowy.

RD/ZP/16/21 | 19.04.2021 | 09.06.2021 - 08:15:39
nieograniczony
unieważnione
27.04.2021 - 09:00 | 27.04.2021 - 10:00 |

Termin realizacji zamówienia wynosi: 12 miesięcy od daty podpisania umowy

RD/ZP/30/21 | 07.05.2021 | 27.05.2021 - 11:11:53
nieograniczony
unieważnione
25.05.2021 - 09:00 | 25.05.2021 - 10:00 |

 

  Termin realizacji zamówienia wynosi: maksymalnie 10 tygodni od dnia podpisania umowy.

RD/ZP/21/21 | 30.04.2021 | 13.05.2021 - 09:46:57
nieograniczony
unieważnione
11.05.2021 - 09:00 | 11.05.2021 - 10:00 |

 

1.         Termin realizacji przedmiotu zamówienia – dostawy sukcesywne, przez okres 24 miesięcy od dnia obowiązywania umowy lub do czasu wyczerpania asortymentu określonego w załącznikach 5A i 5B do SWZ.

2.         Termin dostawy maksymalnie do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia.

3.         Termin wymiany wadliwego produktu maksymalnie do 24 godzin od momentu zgłoszenia.

RD/ZP/28/21 | 27.04.2021 | 10.05.2021 - 09:03:34
nieograniczony
unieważnione
06.05.2021 - 09:00 | 06.05.2021 - 10:00 |

Termin realizacji zamówienia wynosi: 33 miesiące od daty podpisania umowy

RD/ZP/19/21 | 31.03.2021 | 26.04.2021 - 13:50:27
nieograniczony
unieważnione
21.04.2021 - 09:00 | 21.04.2021 - 10:00 |

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji zamówienia wynosi: 33 miesiące od daty podpisania umowy.
2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.

RD/ZP/20/21 | 31.03.2021 | 08.04.2021 - 14:03:48
nieograniczony
unieważnione
08.04.2021 - 10:00 | 08.04.2021 - 11:00 |

Termin realizacji zamówienia wynosi: 15 tygodni od dnia podpisania umowy.

RD/ZP/11/21 | 15.03.2021 | 31.03.2021 - 09:37:14
nieograniczony
unieważnione
23.03.2021 - 09:00 | 23.03.2021 - 10:00 |

Termin realizacji zamówienia wynosi: 33 miesiące od daty podpisania umowy

RD/ZP/10/21 | 10.03.2021 | 26.03.2021 - 15:15:13
nieograniczony
unieważnione
18.03.2021 - 09:00 | 18.03.2021 - 10:00 |

Termin realizacji zamówienia wynosi: 15 tygodni od dnia podpisania umowy.

RD/ZP/02/21 | 18.02.2021 | 26.03.2021 - 15:13:53
nieograniczony
unieważnione
02.03.2021 - 09:00 | 02.03.2021 - 10:00 |

RD/ZP/07/2021 | 17.02.2021 | 09.03.2021 - 15:50:07
nieograniczony
unieważnione
01.03.2021 - 09:00 | 01.03.2021 - 10:00 |

Termin realizacji zamówienia wynosi: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy