Postępowania nierozstrzygnięte

RD/ZP/78/22 | 18.08.2022 | 18.08.2022 - 10:25:49
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa materiałów promocyjnych oraz odzieży z oznakowaniem graficznym Politechniki Poznańskiej na okres 12 miesięcy lub do wyczerpania zapasów dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części(pakiety)

RD/ZP/84/22 | 08.08.2022 | 18.08.2022 - 09:27:37
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest:

„Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, z podziałem na części:

Pakiet I Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do realizacji zajęć oraz do drukarek, w tym drukarek wielkoformatowych i drukarek 3D.

Pakiet II Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do realizacji zajęć, w tym w zakresie urządzeń, akcesoriów elektrycznych i teleinformatycznych.

 

18.08.2022r -  Zamawiający opublikował informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.Treść znajduję się w komunikatach.

RD/ZP/70/22 | 02.08.2022 | 17.08.2022 - 11:06:25
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest „wykonanie robót budowlanych w budynkach i na terenie Osiedla Studenckiego Politechniki
Poznańskiej.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:
Zadanie 1 - Wykonanie robót budowlanych dotyczących wymiany opraw oświetleniowych w budynku Domu Studenckiego nr
2 i w budynku Domu studenckiego nr 6.
Zadanie 2 - Wykonanie robót budowlanych, związanych z dostosowaniem do wymogów przepisów dotyczących
bezpieczeństwa pożarowego budynku Domu Studenckiego nr 2 Politechniki Poznańskiej.
Zadanie 3 - Budowa oświetlenia terenu przy budynkach Domu Studenckiego nr 5, Domu Studenckiego nr 6 i Stołówki
Studenckiej.
Zadanie 4 - Remont pionów kanalizacyjnych wraz z naprawą korytarzy w budynku Domu Studenckiego nr 6.
Zadanie 5 - Remont pomieszczeń Radia Afera w budynku Domu Studenckiego nr 5.
Zadanie 6 - Remont pomieszczeń pomocniczych i socjalnych na parterze i w piwnicy budynku Domu Studenckiego nr 2.
Zadanie 7 - Remont instalacji elektrycznej w wyniku przeglądu w budynkach Domu Studenckiego nr 1 i Domu Studenckiego
nr 3.

Zadanie

08.08.2022r - Zamawiający opublikował zmianę treści SWZ. Treść znajduję się w komunikatach. Zmodyfikowane pliki Zamawiający zamieścił w załącznikach.

10.08.2022r - Zamawiający opublikował zmianę treści SWZ. Treść znajduję się w komunikatach. Zmodyfikowany plik Zamawiający zamieścił w załącznikach.

17.08.2022r -  Zamawiający opublikował informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.Treść znajduję się w komunikatach.

17.08.2022r -  Zamawiający opublikował informacjęz otwarcia ofert. Treść znajduję się w komunikatach.

RD/ZP/66/22 | 29.07.2022 | 17.08.2022 - 10:27:30
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z zaprojektowaniem rozmieszczenia i montażem systemu klimatyzacji i szaf rack w pomieszczeniu serwerowni  Instytutu Informatyki nr P.01.4.16 w budynku Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej.

05.08.2022r. - Zamawiający opublikował pytanie i odpowiedź do SWZ wra ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert. Treść pisma znajduje się w komunikatach.

W dniu 05.08.2022r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone również:

-na platformie e-Zamówienia - treść w załączniiku

oraz

-w systemie miniPortal

Dodatkowo Zamawiający zamieszcza w załącznikach zmodyfikowaną Specyfikację Warunków Zamówienia

 

12.08.2022r. - Zamawiający opublikował zmianę treści SWZ. Treść pisma znajduje się w komunikatach.

Dodana część rysunkowa znajduje się w załącznikach.

17.08.2022r. - Zamawiający opublikował pytanie i odpowiedź do SWZ wra ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert. Treść pisma znajduje się w komunikatach.

W dniu 17.08.2022r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone również:

-na platformie e-Zamówienia - treść w załączniiku

oraz

-w systemie miniPortal

 

RD/ZP/76/22 | 10.08.2022 | 16.08.2022 - 13:52:40
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

RD/ZP/76/22

„Usługa wykonania modernizacji węzłów cieplnych Politechniki Poznańskiej wraz z podłączeniem do zintegrowanego systemu zarządzania BMS, wraz z montażem i wykonaniem dokumentacji wykonawczej i wykonawstwem”.

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

16-08-2022 r. Zamawiający opublikował pytania wraz z odpowiedziami do SWZ w tym zmianę treści SWZ oraz  informację o przesunięciu terminu skladania ofert.  Szczegóły znajdują sie w załącznikach komunikaty, w których również zamieszczono Ogłoszenie o zmainie ogłoszenia opublikowane w BZP (poprzez e-Zamowienia) - dot. przesunięcia termminu.

RD/ZP/53/22 | 20.07.2022 | 12.08.2022 - 15:06:09
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wdrożeniem systemu zapory sieciowej typu Next Generation Firewall dla ochrony zasobów publicznych Politechniki Poznańskiej.

22.07.2022 - ZAMAWIAJĄCY ZAMIEŚCIŁ ZMIANĘ TREŚCI SWZ TREŚĆ PISMA  ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU KOMUNIKATY


04.08.2022r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do SWZ. Treść pisma znajduje się w komunikatach.

08.08.2022r. Zamawiający opublikował kolejne pytania i odpowiedzi do SWZ. Treść pisma znajduje się w komunikatach.

09.08.2022r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do SWZ. Treść pisma znajduje się w komunikatach.

W związku z zapytaniami Zamawiający modyfikuje wzór umowy.

Zmodyfikowany wzór umowy znajduje się w załącznikach.

12.08.2022r. - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do SWZ wraz ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert. Treść pisma znajduje się w komunikatach.

W dniu 12.08.2022r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone również:

-na platformie e-Zamówienia - treść w załączniiku

oraz

-w systemie miniPortal

 

AN/ZP/54/22 | 04.07.2022 | 12.08.2022 - 08:59:34
Przetarg nieograniczony
wszczęte

UWAGA !!!

2022-07-12 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ

RD/ZP/77/22 | 11.08.2022 | 11.08.2022 - 14:20:58
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

RD/ZP/77/22

Zakup i dostawa fabrycznie nowego stanowiska do wytwarzania przyrostowego w warstwach wykorzystujące utwardzoną za pomocą światła UV LED żywice natryskiwaną przez dysze piezoelektryczne umieszczone w nieruchomej głowicy, na obrotową okrągłą platformę roboczą,

wraz ze szkoleniem oraz Zestawem materiałów startowych.


Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

RD/ZP/67/22 | 26.07.2022 | 10.08.2022 - 14:43:42
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest „dostawa fabrycznie nowego Urządzenia do pomiarów techniką dynamicznej analizy termiczno-mechanicznej (DMTA-dynamic mechanical thermal analysis ) wraz z montażem oraz przeprowadzeniem szkolenia”

04.08.2022r. - Zamawiający opublikował pytanie i odpowiedź do SWZ. Treść pisma znajduje się w komunikatach.

05.08.2022r. - Zamawiający opublikował pytanie i odpowiedź do SWZ wra ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert. Treść pisma znajduje się w komunikatach.

W dniu 05.08.2022r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone również:

-na platformie e-Zamówienia - treść w załączniiku

oraz

-w systemie miniPorta

 

10-08-2022r. Zamawiający opublikował informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.Treść pisma znajduje sie w załączniku komunikaty.

10-08-2022r. Zamawiający opublikował informację z otwarcia ofert.Treść pisma znajduje sie w załączniku komunikaty.

RD/ZP/56/2022 | 15.07.2022 | 10.08.2022 - 13:40:40
nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

10.08.2022r. - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do SWZ. Treśc pisma znajduje się w komunikatach.

RD/ZP/60/22 | 01.08.2022 | 09.08.2022 - 14:45:30
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa urządzeń Systemu Kontroli Dostępu wraz z podzespołami peryferyjnymi z podziałem na części (pakiety)”.

PAKIET I: Zestaw szlabanów drogowych wraz z dodatkowymi elementami montażowymi
PAKIET II: Urządzenia do komunikacji sieciowej wraz z okablowaniem i elementami peryferyjnymi

PAKIET III: Urządzenia kontroli dostępu

03.08.2022r. Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do SWZ. Treść pisma znajduje się w komunikatach.

Zamawiający również  zamieszcza dodatkowy plik w załącznikach.

09-08-2022r. Zamawiający opublikował informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.Treść pisma znajduje sie w załączniku komunikaty.

09-08-2022r. Zamawiający opublikował informację z otwarcia ofert.Treść pisma znajduje sie w załączniku komunikaty.

RD/ZP/82/22 | 08.08.2022 | 08.08.2022 - 12:15:09
Przetarg nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

RD/ZP/80/22 | 29.07.2022 | 03.08.2022 - 09:51:15
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiająceg

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług noclegowych wraz z wyżywieniem dla uczestników zajęć specjalistycznych w laboratoriach w Poznaniu, w ramach projektu „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska".


RD/ZP/73/22 | 02.08.2022 | 02.08.2022 - 12:01:34
Przetarg nieograniczony
wszczęte

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części:

Pakiet nr 1 – Meble

Pakiet nr 2 – Krzesła konferencyjne.

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

RD/ZP/49/22 | 28.06.2022 | 29.07.2022 - 11:36:09
Przetarg nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa fabrycznie nowego systemu podtrzymywania zasilania - na potrzeby projektu ECBiG-MOSAIC nr POIR.04.02.00-00-D017/20 dla Politechniki Poznańskiej."

2022-07-11 Zamawiający opublikował na stronie internetowej odpowiedzi oraz zmianę treści SWZ.

2022-07-20 Zamawiający opublikował na stronie internetowej odpowiedzi.

2022-07-29 Zamawiający opublikował informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2022-07-29 Zamawiający opublikował informację z otwarcia ofert.

RD/ZP/72/22 | 19.07.2022 | 28.07.2022 - 09:29:49
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

28.07.2022 Zamawiający w dniu dzisiejszym opublikował zmianę treści SWZ w zakresie zmiany załącznika nr 1 FORMULARZ OFERTOWY, treść pisma oraz NOWY ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK są zamieszczone na stronie Zamawiajacego oraz w miniPortalu

RD/ZP/69/22 | 12.07.2022 | 27.07.2022 - 11:28:10
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w bud A4, A5, A21b, A22, A22b, A23, A23a i A25 Politechniki Poznańskiej.

 Wspólny Słownik Zamówień CPV:

45000000-7

 

27.07.2022r - Zamawiający opublikował Informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

27.07.2022r - Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert. Treść pisma znajduje się w komunikatach.

RD/ZP/43/22 | 08.06.2022 | 12.07.2022 - 13:10:29
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

Przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży i dostawy elementów laboratorium cyberbezpieczeństwa i robotyki oraz mebli dla projektu Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, z podziałem na części:

Pakiet I Sprzedaż i dostawa części robotów w zakresie mikrokontrolerów, mikrokomputerów  i osprzętu elektronicznego.

Pakiet II Sprzedaż i dostawa elementów laboratoriów w zakresie mebli laboratoryjnych.

Pakiet III Sprzedaż i dostawa sprzętu do laboratorium cyberbezpieczeństwa w zakresie mikrokontrolerów, mikrokomputerów i drukarki 3D (elementy programowalne).

12.07.2022r - Zamawiający opublikował Informację o kwocie jaką zamawiajacy przeznaczył na realizację zamówienia

12.07.2022r - Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert treść pisma znajduje się w załączeniu "KOMUNIKATY"

AN/ZP/39/22 | 30.05.2022 | 11.07.2022 - 14:06:59
Przetarg nieograniczony
wszczęte

UWAGA !!!

2022-06-28 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ
2022-06-27 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SWZ 2022-06-20 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ

RD/ZP/48/22 | 23.05.2022 | 23.06.2022 - 14:34:49
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

 

Sprzedaż i dostawa elementów laboratoriów Industry 4.0 i procesów produkcji oraz oprogramowania VR, dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska, z podziałem na części:

Pakiet I Sprzedaż i dostawa wyposażenia laboratorium Industry 4.0.

Pakiet II Sprzedaż i dostawa wyposażenia laboratorium procesów produkcji.

Pakiet III Sprzedaż i dostawa oprogramowania VR (virtual reality) do laboratorium ergonomii.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

01.06.2022r - Zamawiający opublikował zmianę SWZ oraz załączył NOWE ZMIENIONE WZORY UMÓW, treść pisma znajduje się w załączniku i należy pobrać go ze strony Zamawiającego.

23.06.2022 - Zamawiający zamieścil Informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, treść pisma w załączeniu

23.06.2022 - Zamawiający zamieścił Informację z otwarcia ofert, treść pisma w załączeniu

RD/ZP/6/2022 | 19.04.2022 | 10.06.2022 - 14:05:59
Przetarg nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej”
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 6 części:
Pakiet nr 1
Pakiet nr 2
Pakiet nr 3
Pakiet nr 4
Pakiet nr 5
Pakiet nr 6

2022-04-25 Zamawiający opublikował na stronie internetowej odpowiedzi oraz zmianę treści SWZ.

2022-04-27 Zamawiający opublikował na stronie internetowej odpowiedzi oraz zmianę treści SWZ.

2022-04-27 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ (Dotyczy Pakietu nr 1).

2022-04-28 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ.

2022-05-09 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ.

2022-05-11 Zamawiający opublikował na stronie internetowej odpowiedzi oraz zmianę treści SWZ.

2022-05-20 Informacja Zamawiającego

2022-05-20 Zamawiający opublikował na stronie internetowej odpowiedzi oraz zmianę treści SWZ.

2022-05-20 Zamawiający opublikował na stronie internetowej kolejne odpowiedzi oraz zmianę treści SWZ.

2022-05-25 Informacja Zamawiającego-Sprostowanie ogłoszenia-Zmiana SWZ-Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert.

2022-05-27 Informacja Zamawiającego.

2022-05-31 Zamawiający opublikował na stronie internetowej kolejne odpowiedzi oraz zmianę treści SWZ.

2022-06-01 Informacja Zamawiającego-Sprostowanie ogłoszenia-Zmiana SWZ-Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert.

2022-06-03 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ.

2022-06-10 INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ
NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

10-06-2022r.- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT