Postępowania nierozstrzygnięte

RD/ZP/65/22 | 01.07.2022 | 01.07.2022 - 13:41:16
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w bud A1,A2,A3,A8 oraz Hali 23 Politechniki Poznańskiej.

Przedmiot umowy obejmuje:
- wymianę posadzek z wykładziny termozgrzewalnej
- roboty rozbiórkowe
- d-ż zabudów drewnianych
- montaż ścianek K-G
- obłożenie ścian płytą k-g na konstrukcji
- szpachlowanie ścian i sufitów
- malowanie ścian i sufitów
- wymiana stolarki drzwiowej
- wykonanie zabudów drewnianych
- malowanie stolarki drzwiowej
- wykonanie klimatyzacji
- dostaw i m-ż rolet w prowadnicach
- wykonanie instalacji elektrycznych, teleinformatycznych
- prace instalacyjne sanitarne

RD/ZP/59/22 | 28.06.2022 | 01.07.2022 - 11:13:52
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

Przedmiotem zamówienia jest „dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem komory termicznej dla politechniki poznańskiej, a także przeszkoleniem pracowników w siedzibie zamawiającego”

01.07.2022r. Zamawiający opublikował pytanie i odpowiedź do SWZ. Treść znajduje się w komunikatach.

RD/ZP/57/22 | 13.06.2022 | 28.06.2022 - 12:51:26
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest „usługa wykonania elementów osi manipulatora dla Politechniki Poznańskiej.”

21.06.2022r. Zamawiający opublikował pytanie i odpowiedź do SWZ. Treść znajduje się w komunikatach.

22.06.2022r. Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia poprzez zmianę terminu składania i otwarcia ofert. Treść pisma znajduje się w komunikatach.

W dniu 22.06.2022 r ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało również zamieszczone na platformie e-Zamówienia (treść w załączniku) oraz w systemie miniPortal.

28.06.2022 - Zamawiający opublikował Informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Treść pisma znajduje się w załączniku- komunikaty

28.06.2022 - Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert. Treść pisma znajduje się w załączniku- komunikaty

 

AN/ZP/19/22 | 23.06.2022 | 28.06.2022 - 12:26:45
Przetarg nieograniczony
wszczęte

UWAGA !!!
2022-06-28 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ

RD/ZP/49/22 | 28.06.2022 | 28.06.2022 - 11:16:25
Przetarg nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa fabrycznie nowego systemu podtrzymywania zasilania - na potrzeby projektu ECBiG-MOSAIC nr POIR.04.02.00-00-D017/20 dla Politechniki Poznańskiej."

AN/ZP/39/22 | 30.05.2022 | 28.06.2022 - 10:20:23
Przetarg nieograniczony
wszczęte

UWAGA !!!

2022-06-28 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ
2022-06-27 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SWZ 2022-06-20 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ

RD/ZP/58/22 | 22.06.2022 | 24.06.2022 - 10:43:30
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

 

   Przedmiotem zamówienia są „usługi elektryczne: badania i pomiary okresowe instalacji elektrycznych w obiektach Politechniki Poznańskiej.”

24.06.2022 - ZAMAWIAJĄCY ZAMIEŚCIŁ ZMIANĘ SWZ ORAZ NOWY ZMIENIONY WZÓR UMOWY, TREŚĆ PISMA W ZAŁĄCZENIU

RD/ZP/48/22 | 23.05.2022 | 23.06.2022 - 14:34:49
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

 

Sprzedaż i dostawa elementów laboratoriów Industry 4.0 i procesów produkcji oraz oprogramowania VR, dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska, z podziałem na części:

Pakiet I Sprzedaż i dostawa wyposażenia laboratorium Industry 4.0.

Pakiet II Sprzedaż i dostawa wyposażenia laboratorium procesów produkcji.

Pakiet III Sprzedaż i dostawa oprogramowania VR (virtual reality) do laboratorium ergonomii.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

01.06.2022r - Zamawiający opublikował zmianę SWZ oraz załączył NOWE ZMIENIONE WZORY UMÓW, treść pisma znajduje się w załączniku i należy pobrać go ze strony Zamawiającego.

23.06.2022 - Zamawiający zamieścil Informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, treść pisma w załączeniu

23.06.2022 - Zamawiający zamieścił Informację z otwarcia ofert, treść pisma w załączeniu

RD/ZP/37/22 | 19.05.2022 | 23.06.2022 - 11:07:57
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest „Zapewnienie dostępu do usług rekreacyjno-sportowych dla pracowników Politechniki Poznańskiej”.

26.05.2022r - Zamawiający opublikował zmianę treści SWZ wraz ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert oraz zmianą terminu związania ofertą. Treść pisma znajduje się w załączniku KOMUNIKATY

01.05.2022r - Zamawiający opublikował zmianę treści SWZ wraz ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert oraz zmianą terminu związania ofertą. Treść pisma znajduje się w załączniku KOMUNIKATY

06.05.2022r - Zamawiający opublikował zmianę treści SWZ wraz ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert oraz zmianą terminu związania ofertą. Treść pisma znajduje się w załączniku KOMUNIKATY

14.06.2022r - Zamawiający zamieścił pytania i odpowiedzi do SWZ, opublikował zmianę treści SWZ wraz ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert oraz zmianą terminu związania ofertą. Treść pisma znajduje się w załączniku KOMUNIKATY

 W związku z zadanymi pytaniami i odpowiedziami na zadane pytania , Zamawiający zamieszcza zmodyfikowany wzór umowy w załączniku KOMUNIKATY

23.06.2022 r. - Zamawiający zamieścił  INFORMACJĘ O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY PRZEZNACZYŁ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA. Szczegóły znajdują się w załączniku - KOMUNIKATY

23.06.2022 r. - Zamawiający zamieścił  INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT. Szczegóły znajdują się w załączniku - KOMUNIKATY.

RD/ZP/33/22 | 08.04.2022 | 14.06.2022 - 14:39:21
Przetarg nieograniczony
wszczęte

 

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części:

Pakiet nr 1 – Meble

Pakiet nr 2 – Krzesła konsultacyjne, krzesła obrotowe gabinetowe, wieszaki

Pakiet nr 3 – Krzesła konferencyjne

Pakiet nr 4 – Krzesła studenckie.


Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

25.04.2022 r. - Zamawiający zamieścił pytania i odpowiedzi do SWZ wraz ze zmianą treści SWZ. Szczegóły znajdują się w załączeniu - (KOMUNIKATY - Pozycja 1).

26.04.2022 r. - Zamawiający zamieścił pytania i odpowiedzi do SWZ wraz ze zmianą treści SWZ. Szczegóły znajdują się w załączeniu - (KOMUNIKATY - Pozycja 2).

28.04.2022 r. - Zamawiający zamieścił  Zmianę treści SWZ. Szczegóły znajdują się w załączniku - (KOMUNIKATY - Pozycja 3).

29.04.2022 r. - Zamawiający zamieścił pytania i odpowiedzi do SWZ wraz ze zmianą treści SWZ. Szczegóły znajdują się w załączeniu - (KOMUNIKATY - Pozycja 4).

06.05.2022 r. - Zamawiający zamieścił  Zmianę treści SWZ. Szczegóły znajdują się w załączniku - (KOMUNIKATY - Pozycja 5).


11.05.2022 r. - Zamawiający zamieścił  INFORMACJĘ O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY PRZEZNACZYŁ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA. Szczegóły znajdują się w załączniku - (KOMUNIKATY - Pozycja 6).

11.05.2022 r. - Zamawiający zamieścił  INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT. Szczegóły znajdują się w załączniku - (KOMUNIKATY - Pozycja 7).

03.06.2022 r. - Zamawiający zamieścił  INFORMACJE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA NA PAKIET NR 3, która znajduje się w oknie poniżej.

14.06.2022 r. - Zamawiający zamieścił  INFORMACJE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA      NA PAKIET NR 1      oraz NA PAKIET NR 4,      która znajduje się w oknie poniżej.

 

RD/ZP/52/22 | 06.06.2022 | 14.06.2022 - 11:47:28
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wycieczki turystyczno-krajoznawczej dla pracowników, emerytów i rencistów Politechniki Poznańskiej oraz ich współmałżonków na Kaszuby w terminie 22-26.08.2022.

14.06.2022r - Zamawiający opublikował Informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Treść pisma znajduje się w załączniku- komunikaty

14.06.2022r - Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert. Treść pisma znajduje się w załączniku- komunikaty

RD/ZP/6/2022 | 19.04.2022 | 10.06.2022 - 14:05:59
Przetarg nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej”
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 6 części:
Pakiet nr 1
Pakiet nr 2
Pakiet nr 3
Pakiet nr 4
Pakiet nr 5
Pakiet nr 6

2022-04-25 Zamawiający opublikował na stronie internetowej odpowiedzi oraz zmianę treści SWZ.

2022-04-27 Zamawiający opublikował na stronie internetowej odpowiedzi oraz zmianę treści SWZ.

2022-04-27 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ (Dotyczy Pakietu nr 1).

2022-04-28 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ.

2022-05-09 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ.

2022-05-11 Zamawiający opublikował na stronie internetowej odpowiedzi oraz zmianę treści SWZ.

2022-05-20 Informacja Zamawiającego

2022-05-20 Zamawiający opublikował na stronie internetowej odpowiedzi oraz zmianę treści SWZ.

2022-05-20 Zamawiający opublikował na stronie internetowej kolejne odpowiedzi oraz zmianę treści SWZ.

2022-05-25 Informacja Zamawiającego-Sprostowanie ogłoszenia-Zmiana SWZ-Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert.

2022-05-27 Informacja Zamawiającego.

2022-05-31 Zamawiający opublikował na stronie internetowej kolejne odpowiedzi oraz zmianę treści SWZ.

2022-06-01 Informacja Zamawiającego-Sprostowanie ogłoszenia-Zmiana SWZ-Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert.

2022-06-03 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ.

2022-06-10 INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ
NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

10-06-2022r.- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


 


RD/ZP/43/22 | 08.06.2022 | 08.06.2022 - 10:40:11
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

Przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży i dostawy elementów laboratorium cyberbezpieczeństwa i robotyki oraz mebli dla projektu Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, z podziałem na części:

Pakiet I Sprzedaż i dostawa części robotów w zakresie mikrokontrolerów, mikrokomputerów  i osprzętu elektronicznego.

Pakiet II Sprzedaż i dostawa elementów laboratoriów w zakresie mebli laboratoryjnych.

Pakiet III Sprzedaż i dostawa sprzętu do laboratorium cyberbezpieczeństwa w zakresie mikrokontrolerów, mikrokomputerów i drukarki 3D (elementy programowalne).

RD/ZP/7/2022 | 05.04.2022 | 19.05.2022 - 12:41:26
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego


2022-04-28 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ.

2022-05-05 Zamawiający opublikował na stronie internetowej odpowiedzi oraz zmianę treści SWZ.

2022-05-06 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ.

2022-05-10 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ w postaci przesunięcia terminu składania jak i otwarcia ofert oraz Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - Sprostowanie ogłoszenia

19-05-2022R - INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

19-05-2022R - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

RD/ZP/34/22 | 01.04.2022 | 06.05.2022 - 12:24:18
Przetarg nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest ,,Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie wyparki próżniowej, pieca, suszarki, wag, mieszadeł oraz form do otrzymywania pianki dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”

22.04.2022r - Zamawiający zamieścil pytania i odpowiedzi do treści SWZ wraz ze zmianą treści SWZ poprzez zmianę załącznika nr 8, treść pisma znajduje się w załączeniu - (KOMUNIKATY)

28.04.2022 r. - Zamawiający zamieścił  Zmianę treści SWZ. Szczegóły znajdują się w komunikatach

06.05.2022r - Zamawiający opublikował Informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, treść pisma znajduje się w załączniku (KOMUNIKATY)

06.05.2022r - Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert, treść pisma znajduje się w załączniku (KOMUNIKATY)

AN/ZP/72/2021 | 09.08.2021 | 15.09.2021 - 12:58:18
nieograniczony
wszczęte

 

Poznań, dnia 15 września 2021 r.

 

 

Postępowanie nr AN/ZP/72/21

 

Wykonawca:

ERZET-PODŁOGI Jarosław Zajączkowski

Spółka Jawna

Ul. Gazownicza 25,

43-300 Bielsko-Biała

adres e-mail: erzet@erzet.pl

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą Instalacja drewnianej podłogi sportowej powierzchniowo-elastycznej na istniejącym podłożu z ogrzewaniem podłogowym

 

 

Działając podstawie art. 253 ust. 2 w związku z art. 266 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej PZP, Zamawiający - Politechnika Poznańska, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Instalacja drewnianej podłogi sportowej powierzchniowo-elastycznej na istniejącym podłożu z ogrzewaniem podłogowym

 

 

Najkorzystniejszą ofertą w ww. postępowaniu jest oferta złożona przez Wykonawcę:

ERZET-PODŁOGI Jarosław Zajączkowski Spółka Jawna

ul. Gazownicza 25, 43-300 Bielsko-Biała

 

Oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Oferta odpowiada wymogom określonym w PZP oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

 

Punktacja oferty, przyznana zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziale 17 części I SWZ:

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

Okres gwarancji

 

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

 

Punkty razem

1.

ERZET-PODŁOGI Jarosław Zajączkowski Spółka Jawna

ul. Gazownicza 25, 43-300 Bielsko-Biała

 

854.508,80 zł

60 pkt

 

 

5 lat

10 pkt

 

 

 

 

6 tygodni

30 pkt

 

 

 

 

100 pkt

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na zainstalowaniu na istniejącym podłożu z ogrzewaniem podłogowym drewnianej podłogi sportowej powierzchniowo-elastycznej typu 4, zgodnie z normą PN-EN 14904 lub normą równoważną, na ruszcie z zastosowaniem paneli sportowych wykonanych z litego drewna wgłębnie barwionego na wskroś na miodowo-brązowy kolor. 

 

UWAGA !!!

2021-08-23 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SWZ

2021-08-20 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ


W dniu 10.08.2021r. ogłoszenie zostało zamieszczone również:

-na platformie e-Zamówienia - treść w załączniiku

oraz

-w systemie miniPortal

Identyfikator postępowania niezbędny do złożenia oferty przez platformę miniPortal:

4609aae1-1dfc-4fe9-8ef2-49f1b55f1bc8