RD/ZP/96/21 Dostawa i montaż regałów bibliotecznych dla Archiwum Politechniki Poznańskiej w budynku A 23a

Komunikaty: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż regałów bibliotecznych dla Archiwum Politechniki Poznańskiej w budynku A 23a
Postępowanie rozstrzygnięte
Wybrana oferta: 

 

 

       RD/ZP/96/21                                                                         Poznań  20.12.2021 r.

 

 

 

                                               OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

Dotyczy: Przedmiotem postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji jest dostawa i montaż regałów bibliotecznych dla Archiwum Politechniki Poznańskiej w budynku A 23a.

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zostało rozstrzygnięte. Wybrana została oferta firmy:

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe

„ROL-MOT” Sp. z o.o.

ul. Czachowskiego 29, 27-310 Ciepielów

               

                             

Oferta wybranej firmy spełnia wymogi Zamawiającego.

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie jednak nie wcześniej niż  28.12.2021r.

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyły dwie firmy:

 

 

1)Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe

„ROL-MOT” Sp. z o.o.

ul. Czachowskiego 29, 27-310 Ciepielów

 

Cena całkowita netto przedmiotu zamówienia:                                                           114 500,00 zł

 

Cena całkowita brutto przedmiotu zamówienia:                                                         140 835,00 zł

 

Warunki gwarancji:                                                                                                                   48 miesięcy

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena:                                                                                                             60 pkt.

Termin realizacji zamówienia:                                                                           40 pkt.

Razem:                                                                                                      100 pkt.

2)REGNAR  Sp. z o.o. Sp. k.

Al. Niepodległości 641 A lok. 1, 81-855 Sopot

 

Cena całkowita netto przedmiotu zamówienia:                                                           125 804,00 zł

 

Cena całkowita brutto przedmiotu zamówienia:                                                         154 738,92 zł

 

Warunki gwarancji:                                                                                                                   48 miesięcy

 

 

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena:                                                                                                        54,60 pkt.

Warunki gwarancji:                                                                                    40 pkt.

Razem:                                                                                                     94,60 pkt

 

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/96/21
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Tryb podstawowy bez negocjacji
Kryteria oceny: 
Cena - 60%
Warunki gwarancji - 40%
Terminy
Termin składania ofert: 
02.12.2021 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
02.12.2021 - 10:00
Czas związania ofertą: 
Wykonawca będzxie związany ofertą przez okres 30 dni.
Termin wykonania: 

Termin dostawy wynosi: maksymalnie 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

Opis: 

W dniu 20.12.2021 r. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało również opublikowane w sytemie miniPortal