RD/ZP/86/21 Dostawa, montaż i odbiór techniczny dźwigu osobowego przystosowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Domu Studenckiego nr 2 Politechniki Poznańskiej

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/86/21
Status postępowania: 
unieważnione
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Tryb podstawowy bez negocjacji
Kryteria oceny: 
Cena (C) – waga kryterium 60%
Okres gwarancji - 40%
Terminy
Termin składania ofert: 
07.10.2021 - 11:00
Termin otwarcia ofert: 
07.10.2021 - 12:00
Czas związania ofertą: 
30 DNI
Termin wykonania: 

 

   Termin realizacji całości zamówienia wynosi: maksymalnie 10 tygodni od daty podpisania umowy.

Opis: 

 

         RD/ZP/86/21                                                                                                       Poznań 13.10.2021r.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

     Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i odbiór techniczny dźwigu osobowego przystosowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Domu Studenckiego nr 2 Politechniki Poznańskiej. Zakup w ramach projektu „Politechnika Poznańska uczelnią otwartą dla wszystkich” na podstawie umowy na dofinansowanie nr POIR.03.05.00-00-A002/20-00”.

     Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że  oferta Firmy

KONE Sp. z o.o.

Ul. Poleczki 35

02-822 Warszawa

 została odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 3,pkt.4 i pkt.6 p.z.p. (oferta nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego).

 

UZASADNIENIE:

Została złożona oferta, na której Wykonawca nie złożył żadnego podpisu.

 

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Do upływu terminu składania ofert złożono następujące oferty:

1. KONE Sp. z o.o.

Ul. Poleczki 35

02-822 Warszawa

Cena netto: 103 500,00zł

Okres gwarancji – 60 miesięcy

 

2. Liftprojekt Inżynieria Dźwigowa Paweł Rafalik

Kalinowo 86

07-304 Ostrów Mazowiecka

Cena netto: 198 400,00 zł

Cena brutto 214 272,00 zł

Okres gwarancji: 72 miesiące

 

3. WINDA –WARSZAWA Sp. z o.o.

02-784 Warszawa

Ul. Surowieckiego 12

Cena netto: 252 548,00 zł

Cena brutto: 310 634,00 zł brutto

Okres gwarancji 72 miesiące