RD/ZP/85/21 Przedmiotem zamówienia jest „usługa wykonania przeglądów i konserwacji wraz z gotowością do usuwania awarii urządzeń klimatyzacji freonowej zlokalizowanych w budynkach Politechniki Poznańskiej z podziałem na części (pakiety)”

Komunikaty: 

 

     Przedmiotem zamówienia jest „usługa wykonania przeglądów i konserwacji wraz z gotowością do usuwania awarii urządzeń klimatyzacji freonowej zlokalizowanych w budynkach Politechniki Poznańskiej z podziałem na części (pakiety)”

PAKIET I - urządzenia zlokalizowane w CW, BT i CMBiN,

 

PAKIET II - urządzenia zlokalizowane w hali 22,

 

PAKIET III -  urządzenia zlokalizowane w budynkach DS., A1, A2, A3, B1, C1


Postępowanie rozstrzygnięte
Wybrana oferta: 

 

 

       RD/ZP/85/21                                                                             Poznań 19.10.2021 r.

 

 

 

                                               OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

 

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest „usługa wykonania przeglądów i konserwacji wraz z gotowością do usuwania awarii urządzeń klimatyzacji freonowej zlokalizowanych w budynkach Politechniki Poznańskiej z podziałem na części (pakiety)”

 

PAKIET I - urządzenia zlokalizowane w CW, BT i CMBiN,

PAKIET II - urządzenia zlokalizowane w hali 22,

PAKIET III - urządzenia zlokalizowane w budynkach DS., A1, A2, A3, B1, C1

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że postępowanie prowadzone w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji zostało rozstrzygnięte.

Na wszystkie trzy pakiety wybrane zostały oferty firmy:

 

Klima Tec P.W

ul. Wschowska 9A

60-164 Poznań


 

Oferty wybranej firmy spełniają wymogi Zamawiającego w zakresie Pakietu I, Pakietu II i Pakietu III.

Umowa na każdy z Pakietów zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie jednak nie wcześniej niż  20.10.2021r.

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

PAKIET I – urządzenia zlokalizowane w CW, BT i CMBiN,

 

Klima Tec P.W

ul. Wschowska 9A

60-164 Poznań

 

Cena netto obejmująca wszystkie przeglądy określone w załączniku 8a do SWZ

(kwota podana w szczegółowym formularzu cenowym w kolumnie 13 w załączniku 8a za 11 przeglądów )                                                                                        11 080,00 zł

 

Cena brutto obejmująca wszystkie przeglądy określone w załączniku 8a do SWZ

(11 przeglądów)                                                            13 628,40 zł

 

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem        23 h

 

Cena:                                                                                       60 pkt.

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem:            40 pkt.

RAZEM:                                                                                   100 pkt.

 

PAKIET II – urządzenia zlokalizowane w hali 22,

 

Klima Tec P.W

ul. Wschowska 9A

60-164 Poznań

 

Cena netto obejmująca wszystkie przeglądy określone w załączniku 8b do SWZ

(kwota podana w szczegółowym formularzu cenowym w kolumnie 13 w załączniku 8b za 5 przeglądów)                                                                                           9075,00 zł

Cena brutto obejmująca wszystkie przeglądy określone w załączniku 8b do SWZ

(5 przeglądów)                                                          11 162,25 zł

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem        23h

Cena:                                                                                       60 pkt

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem:            40 pkt

RAZEM:                                                                                    100 pkt

 

PAKIET III – urządzenia zlokalizowane w budynkach DS., A1, A2, A3, B1, C1

 

Klima Tec P.W

ul. Wschowska 9A

60-164 Poznań

 

Cena netto obejmująca wszystkie przeglądy określone w załączniku 8c do SWZ

(kwota podana w szczegółowym formularzu cenowym w kolumnie 13 w załączniku 8c za 3 przeglądy)                                                                                              9 120,00 zł

 

Cena brutto obejmująca wszystkie przeglądy określone

w załączniku 8c do SWZ (3 przeglądy)                              11 217,60 zł

 

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem        23h

 

Cena:                                                                                                       60 pkt.

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem:                            40 pkt.

RAZEM:                                                                                                    100 pkt.

 

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/85/21
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Tryb podstawowy bez negocjacji
Kryteria oceny: 
Cena - 60%
Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem - 40%
Terminy
Termin składania ofert: 
14.10.2021 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
14.10.2021 - 10:00
Czas związania ofertą: 
30 dni
Termin wykonania: 

 

TERMIN REALIZACJI USŁUGI  DLA KAŻDEGO Z PAKIETÓW:

 

PAKIET I – 20 miesięcy od momentu podpisania umowy

PAKIET II – 23 miesiące od momentu podpisania umowy

PAKIET III – 23 miesiące od momentu podpisania umowy

Opis: 

W dniu 19.10.2021r. ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone również w systemie miniPortal.