RD/ZP/83/21 Zamówienie na wykonanie remontu i modernizacji pomieszczeń w Hali nr 21 oraz budynku Chemii Politechniki Poznańskiej

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

       Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu i modernizacji        pomieszczeń w Hali nr 21 oraz budynku Chemii Politechniki Poznańskiej

                    Remont obejmuje:

·      remont posadzek (żywica, płytki ceramiczne., wykładzina dywanowa),

·      roboty rozbiórkowe,

·      d-ż zabudów drewnianych,

·      wykonanie ścianek z płyty K-G,

·      wykonanie sufitu podwieszonego z paneli,

·      montaż  ścianek PCV,

·      szpachlowanie ścian i sufitów,

·      malowanie ścian i sufitów,

·      wymiana stolarki drzwiowej,

·      malowanie stolarki drzwiowej,

·      wykonanie klimatyzacji,

·      dostawa i montaż rolet w prowadnicach,

·      wykonanie instalacji elektrycznych, teleinformatycznych,

·      prace instalacyjne sanitarne.

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/83/21
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Tryb podstawowy bez negocjacji
Kryteria oceny: 
Cena-60%
Okres gwarancji-40%
Terminy
Termin składania ofert: 
12.10.2021 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
12.10.2021 - 10:00
Czas związania ofertą: 
30 dni
Termin wykonania: 

 

1.        Termin realizacji zamówienia wynosi: 10 tygodni od daty podpisania umowy.

2.             Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.

Opis: 

 

 

          RD/ZP/83/21                                                                               Poznań  25.10.2021r.

 

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie remontu i modernizacji pomieszczeń w Hali nr 21 oraz budynku Chemii Politechniki Poznańskiej

 

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji zostało rozstrzygnięte. Wybrana została oferta firmy:

                                               P.H.U ROMI-BUD

                                               64-320 Niepruszewo, ul. Leśna 32

Oferta wybranej firmy spełnia wymogi  Zamawiającego.

Umowa  zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie jednak nie wcześniej niż 26.10.2021r.

 

 

Do upływu terminu składania ofert złożono jedną ofertę:

 

1. PHU ROMI BUD Roman Mielcarek

            ul. Leśna 32

            64-320 Niepruszewo

Cena netto :                            785 690,43 

Cena brutto:                           966 399,23 

Okres gwarancji:                    48 miesięcy

Ocena w kryterium cena - 60,00 pkt.

Ocena w kryterium okres gwarancji - 40,00 pkt.

Razem - 100,00 pkt.