RD/ZP/81/21 Zakup i dostawa środków utrzymania czystości dla Politechniki Poznańskiej - Pakiety

Komunikaty: 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków utrzymania czystości dla Politechniki Poznańskiej - Pakiety:Pakiet I, Pakiet II, Pakiet III i Pakiet IV

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Postępowanie rozstrzygnięte
Wybrana oferta: 

 

 

RD/ZP/81/21                                                                                                                             Poznań, dnia 14.10.2021r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

Dotyczy: zakupu i dostawy środków utrzymania czystości dla Politechniki Poznańskiej - Pakiety

Pakiet I, Pakiet II, Pakiet III i Pakiet  IV

 

Politechnika Poznańska uprzejmie zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych zostało rozstrzygnięte.

 

 

 

 Na PAKIET I, III i IV Zamawiający udzieli zamówienia firmie:

 

                ATOPIK PPH KRZYSZTOF MIARA

                UL. Franowo 1

                BOKS 528 W3

                61-302 Poznań

Oferta firmy wybranej spełnia wymogi Zamawiającego

 

Umowa na Pakiet nr I zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż: 20.10.2021r.

 

Umowa na Pakiet nr III zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż: 15.10.2021r.

 

Umowa na Pakiet nr IV zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż: 15.10.2021r.

 

 

Na PAKIET II Zamawiający udzieli zamówienia firmie:

 

                ADI HURTOWNIA CHEMII GOSPODARCZEJ

                Sp. z o.o.

                Ul. Kamienna 12

                62-081 Wysogotowo

Oferta firmy wybranej spełnia wymogi Zamawiającego

 

Umowa na Pakiet nr II zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż: 20.10.2021r.

 

 

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyły firmy:

 

PAKIET I:

 

1)            P.P.H.U „ALF”, KLOREK, MOSKALIK Sp. J

                Ul. Kąkolewska 27

                62-065 Grodzisk Wielkopolski

               

                PAKIET I

Cena netto:                       136 593,30 zł

                Cena brutto:                     164 740,06 zł

                Termin dostawy:             24 godziny

 

Na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 P.Z.P. Zamawiający odrzuca ofertę firmy P.P.H.U „ALF”, KLOREK, MOSKALIK Sp. J (jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia).

 

UZASADNIENIE:

Zamawiający wzywał Wykonawcę o wyjaśnienie przedmiotowych środków dowodowych, niestety uzupełnione dokumenty są niezgodne z warunkami zamówienia w zakresie:

 

- pozycja 2 dostarczone pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 3980/10 wygasło                       z dniem 14.05.2014r

- pozycja 3 wybielacz, dostarczona kartę produktu dotyczącą innego produktu niż oczekiwany przez zamawiającego

- pozycja 21 super aktywny żel  , dostarczona kartę produktu dotyczącą innego produktu niż oczekiwany przez zamawiającego

- pozycja 26 odświeżacz, dostarczona kartę produktu dotyczącą innego produktu niż oczekiwany przez zamawiającego.

 

 

 

2)            ATOPIK PPH KRZYSZTOF MIARA

                UL. Franowo 1

                BOKS 528 W3

                61-302 Poznań

               

                PAKIET I

Cena netto:                       152 985,00 zł

                Cena brutto:                     184 445,55 zł

                Termin dostawy:             do 48 godzin

 

 

Kryterium oceny i waga:

Cena:                                                   60,00 pkt.

Termin dostawy                               40,00 pkt.

RAZEM:                                          100,00 pkt

 

 

3)            ADI HURTOWNIA CHEMII GOSPODARCZEJ

                Sp. z o.o.

                Ul. Kamienna 12

                62-081 Wysogotowo

               

                PAKIET I

                Cena netto:                       153 941,40 zł

                Cena brutto:                     185 670,52 zł

                Termin dostawy:             do 48 godzin

 

Kryterium oceny i waga:

Cena:                                                   59,62 pkt.

Termin dostawy                               40,00 pkt.

RAZEM:                                           99,62 pkt

 

 

PAKIET II:

 

1)            ATOPIK PPH KRZYSZTOF MIARA

                UL. Franowo 1

                BOKS 528 W3

                61-302 Poznań

               

PAKIET II

Cena netto:                       749 715,00 zł

                Cena brutto:                     922 149,45 zł

                Termin dostawy:             do 48 godzin

 

Kryterium oceny i waga:

Cena:                                                   59,89 pkt.

Termin dostawy                               40,00 pkt.

RAZEM:                                           99,89 pkt

 

 

2)            ADI HURTOWNIA CHEMII GOSPODARCZEJ

                Sp. z o.o.

                Ul. Kamienna 12

                62-081 Wysogotowo

 

                PAKIET II

Cena netto:                       748 414,50 zł

                Cena brutto:                     920 549,84 zł

                Termin dostawy:             do 48 godzin

 

Kryterium oceny i waga:

Cena:                                                   60,00 pkt.

Termin dostawy                               40,00 pkt.

RAZEM:                                         100,00 pkt

 

 

 

PAKIET III:

 

1)            ATOPIK PPH KRZYSZTOF MIARA

                UL. Franowo 1

                BOKS 528 W3

                61-302 Poznań

               

               

PAKIET III

Cena netto:                       3 818,30 zł

                Cena brutto:                     4 530,61 zł

                Termin dostawy:             do 48 godzin

 

Kryterium oceny i waga:

Cena:                                                   60,00 pkt.

Termin dostawy                               40,00 pkt.

RAZEM:                                           100,00 pkt

 

 

 

PAKIET IV:

 

1)            ATOPIK PPH KRZYSZTOF MIARA

                UL. Franowo 1

                BOKS 528 W3

                61-302 Poznań

               

                PAKIET IV:

                Cena netto:                       3 564,50 zł

                Cena brutto:                     4 384,34 zł

                Termin dostawy:             do 48 godzin

                                                                                                                                             

 

Kryterium oceny i waga:

Cena:                                                   60,00 pkt.

Termin dostawy                               40,00 pkt.

RAZEM:                                         100,00 pkt

 

                                                                                                                                             Z poważaniem

SPECJALISTA

ds. Zamówień publicznych

mgr Magdalena Kominek

 

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/81/21
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena (C) – waga kryterium 60%;
Termin dostawy (TD) – waga kryterium 40%.
Terminy
Termin składania ofert: 
22.09.2021 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
22.09.2021 - 10:00
Czas związania ofertą: 
30 DNI - tj. 21.10.2021
Termin wykonania: 

 

        Termin realizacji zamówienia wynosi: 12 miesięcy od daty podpisania umowy (DOTYCZY PAKIETU I, II, III, IV)

Opis: 

W dniu 14.10.2021r. ogłoszenie wyników postępowania zostało zamieszczone również w systemie miniPortal