RD/ZP/80/21 "Fabrycznie nowy samodzielny Mikroskop FTIR ze zintegrowanym spektrometremFTIR i opcją mapowania wraz ze wsparciem technicznym oraz komputerem i monitorem dla PP"

Komunikaty: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa "fabrycznie nowego samodzielnego Mikroskopu FTIR ze zintegrowanym spektrometrem FTIR i opcją mapowania wraz ze wsparciem technicznym oraz komputerem i monitorem dla Politechniki Poznańskiej, a także przeszkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego”Postępowanie rozstrzygnięte
Wybrana oferta: 

 

 

       RD/ZP/80/21                                                                                                 Poznań  04.10.2021 r.

 

 

 

                                               OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

Dotyczy: Przedmiotem postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji jest „dostawa fabrycznie nowego samodzielnego Mikroskopu FTIR ze zintegrowanym spektrometrem FTIR i opcją mapowania wraz ze wsparciem technicznym oraz komputerem i monitorem dla Politechniki Poznańskiej, a także przeszkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego”

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zostało rozstrzygnięte. Wybrana została oferta firmy:

 

Bruker Polska Sp. z o.o.

ul. Budziszyńska 69

60-179 Poznań

               

 

Oferta wybranej firmy spełnia wymogi Zamawiającego.

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie jednak nie wcześniej niż  05.10.2021r.

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyła jedna firma:

 

Bruker Polska Sp. z o.o.

ul. Budziszyńska 69

60-179 Poznań

Cena netto Mikroskopu FTIR ze zintegrowanym

 spektrometrem FTIR:                                                              317 000,00 PLN

Cena brutto Mikroskopu FTIR ze zintegrowanym

spektrometrem FTIR :                                                             389 910,00 PLN

Cena netto szkolenia:                                                                  4 000,00 PLN

Cena brutto szkolenia:                                                                4 920,00 PLN

Cena netto komputera wraz z monitorem:                                  4 000,00 PLN

Cena brutto komputera wraz z monitorem:                                 4 920,00 PLN

Cena całkowita netto przedmiotu zamówienia

(Mikroskop FTIR ze zintegrowanym spektrometrem FTIR, przeprowadzenie szkolenia, komputer wraz z monitorem):                                                     325 000,00 PLN

Cena całkowita brutto przedmiotu zamówienia

(Mikroskop FTIR ze zintegrowanym spektrometrem FTIR, przeprowadzenie szkolenia, komputer wraz z monitorem)*:                                                  399 750,00 PLN

 

Możliwość rozbudowy mikroskopu

o detektor FPA 32x32 pix. do szybkiego obrazowania:                                TAK

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena:                                                                                                  60  pkt.

Możliwość rozbudowy mikroskopu

o detektor FPA 32x32 pix. do szybkiego obrazowania                          40  pkt.

RAZEM:                                                                                                100  pkt.

 

 

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/80/21
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena - 60%
Możliwość rozbudowy mikroskopu o detektor FPA 32x32 pix. do szybkiego obrazowania - 40%
Terminy
Termin składania ofert: 
22.09.2021 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
22.09.2021 - 10:00
Czas związania ofertą: 
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 21.10.2021 r.
Termin wykonania: 

Termin realizacji całości zamówienia wynosi: maksymalnie 23 tygodnie od dnia podpisania umowy.

Opis: 

W dniu 04.10.2021r. ogłoszenie zostało zamieszczone również w systemie miniPortal.