RD/ZP/79/21„Usługa wykonania okresowych przeglądów i konserwacji Pomp Ciepła w obiektach Politechniki Poznańskiej wraz z gotowością do usuwania awarii z podziałem na części (pakiety)

Komunikaty: 

Przedmiotem zamówienia jest „usługa wykonania okresowych przeglądów i konserwacji Pomp Ciepła w obiektach Politechniki Poznańskiej wraz z gotowością do usuwania awarii z podziałem na części(pakiety)"
PAKIET I - przegląd i konserwacja pomp ciepła „TRANE"

PAKIET II - przegląd i konserwacja pomp ciepła „DIMPLEX"

 

Postępowanie unieważnione
Przetarg unieważniony - opis: 

 

 

       RD/ZP/79/21                                                                                                 Poznań  24.09.2021 r.

 

 

 

                                   OGŁOSZENIE WYNIKÓW- UNIEWAŻNIENIE

 

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest „usługa wykonania okresowych przeglądów i konserwacji Pomp Ciepła w obiektach Politechniki Poznańskiej wraz z gotowością do usuwania awarii z podziałem na części(pakiety)”

 

PAKIET I – przegląd i konserwacja pomp ciepła „TRANE”

PAKIET II – przegląd i konserwacja pomp ciepła „DIMPLEX”

 

 

PAKIET I

Politechnika Poznańska na podstawie art. 255 ust. 2  unieważniła postępowanie w zakresie Pakietu I ponieważ wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

 

Na Pakiet I została złożona jedna oferta:

Trane Poland Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 195B

02-222 Warszawa

 

Cena netto za jeden przegląd wraz z konserwacją 2 pomp ciepła „TRANE”:

Wiosna (przegląd serwisowy) 5 900,00 zł

Jesień (przegląd inspekcyjny) 4 200,00 zł

Cena netto wszystkich 5 przeglądów wraz z konserwacją 2 pomp ciepła „TRANE”   20 200,00zł

Cena brutto wszystkich 5 przeglądów wraz z konserwacją 2 pomp ciepła „TRANE” 24 846,00 zł

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem:                                  do 24h (dni robocze)

Komisja przetargowa na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 proponuje odrzucić ofertę firmy Trane Poland Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa.

Uzasadnienie:

W formularzu ofertowym  Zamawiający prosił o wyliczenie ceny netto za jeden przegląd wraz z konserwacją 2 pomp ciepła „TRANE”.

Wykonawca podał cenę netto jednego przeglądu wraz z konserwacją 2 pomp ciepła „TRANE”z podziałem na dwie różne ceny:

Wiosna (przegląd serwisowy)

Jesień (przegląd inspekcyjny)

Ponadto z wyliczeń Zamawiającego wynika, że cena wszystkich 5 przeglądów zaoferowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym nie objęła całości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w Szczegółowym zakresie usługi (załącznik nr 7a do SWZ). Wykonawca w cenę oferty wliczył tylko 4 przeglądy.

W związku z powyższym Wykonawca przygotował ofertę, której treść jest niezgodna z warunkami

 

 

 

PAKIET II

Politechnika Poznańska na podstawie art. 255 ust. 1 unieważniła postępowanie w zakresie

Pakietu II, ponieważ nie złożono żadnej oferty.

Uzasadnienie:

Do upływu terminu składania ofert nie została złożona żadna oferta.

 

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/79/21
Status postępowania: 
unieważnione
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena - 60%
Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem – 40%.
Terminy
Termin składania ofert: 
21.09.2021 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
21.09.2021 - 10:00
Czas związania ofertą: 
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 20.10.2021r
Termin wykonania: 

TERMIN REALIZACJI USŁUGI DLA KAŻDEGO Z PAKIETÓW:
OD MOMENTU PODPISANIA UMOWY DO 31.12.2023r.
Szczegółowe terminy realizacji zamówienia dla każdego z pakietów zostały określone w

Szczegółowym zakresie prac - załącznik 7a (pakiet I) i załącznik 7b (pakiet II)

oraz we wzorach umowy- załączniki nr 6a (pakiet I) i 6b (pakiet II), do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Opis: 

W dniu 24.09.2021r. ogłoszenie zostało zamieszczone również w systemie miniPortal