RD/ZP/76/21 zamówienie na bieżące wykonywanie drobnych robót dekarskich w obiektach Politechniki Poznańskiej

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

Przedmiotem zamówienia jest bieżące wykonywanie drobnych robót dekarskich w obiektach Politechniki Poznańskiej.

 

Postępowanie unieważnione
Przetarg unieważniony - opis: 

 

Politechnika Poznańska unieważniła postępowanie na podstawie art. 255 ust. 1, ponieważ nie złożono żadnej oferty.

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/76/21
Status postępowania: 
unieważnione
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
CENA - 60%
OKRES DO PRZYSTĄPIENIA DO WYKONANIA ROBÓT - 20%
OKRES GWARANCJI - 20%
Terminy
Termin składania ofert: 
04.10.2021 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
04.10.2021 - 10:00
Czas związania ofertą: 
30 DNI
Termin wykonania: 

 

  Termin realizacji zamówienia wynosi: 9 miesięcy od daty podpisania umowy.

Opis: 

 

         RD/ZP/76/21                                                                                                       Poznań  06.10.2021r.

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

 

Dotyczy: zamówienia na bieżące wykonywanie drobnych robót dekarskich w obiektach Politechniki Poznańskiej

 

 

Politechnika Poznańska unieważniła postępowanie na podstawie art. 255 ust. 1, ponieważ nie złożono żadnej oferty.