RD/ZP/74/21 Zamówienia na wykonanie remontu pomieszczeń budynkach A4, A5, A16, A17, A25, B4, Politechniki Poznańskiej

Postępowanie rozstrzygnięte
Wybrana oferta: 

 

RD/ZP/74/21                                                                                                  Poznań, dnia 16.09.2021 r.

 

 

                                               OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

Dotyczy: zamówienia na wykonanie remontu pomieszczeń budynkach A4, A5, A16, A17, A25, B4,  Politechniki Poznańskiej.

 

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji zostało rozstrzygnięte. Wybrana została oferta firmy:

                                               P.H.U ROMI-BUD

                                               64-320 Niepruszewo, ul. Leśna 32

 

Oferta wybranej firmy spełnia wymogi  Zamawiającego.

Umowa  zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie jednak nie wcześniej niż 22.09.2021r.

 

Oferta firmy wybranej spełnia wymogi Zamawiającego

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyły firmy:

1)            P.H.U ROMI-BUD

                64-320 Niepruszewo, ul. Leśna 32

                Cena netto:          507 500,00 zł

                Cena brutto:        624 225,00 zł

                Okres gwarancji: 48 miesięcy

Kryterium oceny i waga:

Cena:                                                    56,58 pkt.

Okres gwarancji                                   40,00 pkt.

RAZEM:                                                 96,58 pkt.

 

2)            Spółdzielnia Rzemieślnicza Zdunów

                Usług Budowlanych i Produkcji Różnej

                w Poznaniu

                ul. Słowiańska 53C

                61-664 Poznań

                Cena netto:          521 271,54 zł

                Cena brutto:        641 163,99 zł

                Okres gwarancji: 48 miesięcy

Kryterium oceny i waga:

Cena:                                                    55,09 pkt.

Okres gwarancji                                   40,00 pkt.

RAZEM:                                                 95,09 pkt

 

3)            INVEST HOUSE Sp. z o.o. sp.k

                Ul. Gdyńska 74

                61-028 Koziegłowy

                Cena netto:          478 590,71 zł

                Cena brutto:        588 666,57 zł

                Okres gwarancji: 48 miesięcy

Kryterium oceny i waga:

Cena:                                                    60,00 pkt.

Okres gwarancji                                   40,00 pkt.

RAZEM:                                              100,00 pkt

 

Zamawiający, na podstawie art. 226 ust.1  pkt. 2b)  odrzucił ofertę firmy (oferta została złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu)

UZASADNIENIE:

Zamawiający wzywał wykonawcę do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych, niestety wykonawca nie uzupełnił dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

 

                                                                                    Z poważaniem

 

                                                                        Specjalista

                                                              ds. Zamówień Publicznych            

                                                                mgr Monika Dyja

                                                                                        

 

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/74/21
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena - 60%
Okres gwarancji - 40%
Wadium: 

 

 

Terminy
Termin składania ofert: 
02.09.2021 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
02.09.2021 - 10:00
Czas związania ofertą: 
30 dni
Termin wykonania: 

Termin realizacji zamówienia wynosi:7 tygodni od daty podpisania umowy.

  Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.

Opis: 

W dniu 16.09.2021r. ogłoszenie wyników zostało zamieszczone również

w systemie miniPortal