RD/ZP/73/21 „Usługa wykonania okresowych przeglądów serwisowych i konserwacji agregatówwody lodowej zlokalizowanych w budynkach PP wraz z gotowością do usuwania awarii zpodziałem na części(pakiety)

Komunikaty: 

 

     Przedmiotem zamówienia jest „usługa wykonania okresowych przeglądów serwisowych i konserwacji agregatów wody lodowej zlokalizowanych w budynkach Politechniki Poznańskiej wraz z gotowością do usuwania awarii z podziałem na części(pakiety)”


PAKIET I - przegląd urządzeń Carier

PAKIET II - przegląd urządzeń Climaveneta

PAKIET III - przegląd urządzeń Daikin

PAKIET IV - przegląd urządzeń Emerson

PAKIET V - przegląd urządzeń Lennox i Clint

Postępowanie rozstrzygnięte
Wybrana oferta: 

 

 

       RD/ZP/73/21                                                                           Poznań  06.10.2021 r.

 

 

 

                                               OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest „usługa wykonania okresowych przeglądów serwisowych i konserwacji agregatów wody lodowej zlokalizowanych w budynkach Politechniki Poznańskiej wraz z gotowością do usuwania awarii z podziałem na części(pakiety)”.

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że postępowanie prowadzone w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji zostało rozstrzygnięte. Wybrana została oferta firmy:

 

Na Pakiet I- Przegląd urządzeń Carier:

 

Klima Perfect Serwis

ul. Bolesława Chrobrego 13, 64-500 Szamotuły      

 

Oferta wybranej firmy spełnia wymogi Zamawiającego w zakresie Pakietu I

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie jednak nie wcześniej niż  12.10.2021r.

 

 

Na Pakiet II- Przegląd urządzeń Climaveneta:

 

Klima Perfect Serwis

ul. Bolesława Chrobrego 13, 64-500 Szamotuły      

 

Oferta wybranej firmy spełnia wymogi Zamawiającego w zakresie Pakietu II

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie jednak nie wcześniej niż  12.10.2021r.

 

 

Na Pakiet III – Przegląd urządzeń Daikin:

 

Klima Perfect Serwis

ul. Bolesława Chrobrego 13, 64-500 Szamotuły      

 

Oferta wybranej firmy spełnia wymogi Zamawiającego w zakresie Pakietu III

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie jednak nie wcześniej niż  12.10.2021r.

 

 

Na Pakiet IV – Przegląd urządzeń Emerson:

 

Klima Perfect Serwis

ul. Bolesława Chrobrego 13, 64-500 Szamotuły      

 

Oferta wybranej firmy spełnia wymogi Zamawiającego w zakresie Pakietu IV

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie jednak nie wcześniej niż  12.10.2021r.

 

Na Pakiet V– Przegląd urządzeń Lennox i Clint:

 

Klima Perfect Serwis

ul. Bolesława Chrobrego 13, 64-500 Szamotuły      

 

Oferta wybranej firmy spełnia wymogi Zamawiającego w zakresie Pakietu V

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie jednak nie wcześniej niż  12.10.2021r.

 

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyły:

 

 

PAKIET I – Przegląd urządzeń Carier

1.      Klima Perfect Serwis

ul. Bolesława Chrobrego 13, 64-500 Szamotuły

Cena netto za jeden przegląd wraz z konserwacją urządzeń:                       1 200,00 zł netto

Agregat wody lodowej – model 30GW182A0340PEE

Agregat wody lodowej –  model 30RW2750023PEE

Chłodnica wentylatorowa – model 09geac9850969v

Cena netto po poprawieniu innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty za jeden przegląd wraz z konserwacją urządzeń:                                                  2 400,00 zł netto

Agregat wody lodowej – model 30GW182A0340PEE

Agregat wody lodowej –  model 30RW2750023PEE

Chłodnica wentylatorowa – model 09geac9850969v

Cena netto za jeden przegląd wraz z konserwacją urządzenia:                    500,00 zł netto

Agregat wody lodowe – model 30XA0702-0269 PPE

Cena netto po poprawieniu innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty za jeden przegląd wraz z konserwacją urządzenia:                                                                                                                         1000,00 zł netto

Agregat wody lodowe – model 30XA0702-0269 PPE

 

Cena netto wszystkich 10 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń:       17 000,00 zł netto

Cena brutto wszystkich 10 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń:  20 910,00 zł brutto

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem:   24 godziny od momentu zgłoszenia.

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena:                                                                                                                  60 pkt.

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem:            40 pkt.

RAZEM:                                                                                                             100 pkt.

 

2.      WERNER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

ul. Jana Matejki 5, 62-050 Mosina

Cena netto za jeden przegląd wraz z konserwacją urządzeń:          2 568,80 PLN netto

Agregat wody lodowej – model 30GW182A0340PEE

Agregat wody lodowej –  model 30RW2750023PEE

Chłodnica wentylatorowa – model 09geac9850969v

Cena netto za jeden przegląd wraz z konserwacją urządzenia:       1 288,80 PLN netto

Agregat wody lodowe – model 30XA0702-0269 PPE

Cena netto wszystkich 10 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń: 19 288,00 PLN netto

Cena brutto wszystkich 10 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń: 23 724,24 PLN brutto

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem:      24 godziny

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena:                                                                                                                  52,88 pkt.

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem:            40 pkt.

RAZEM:                                                                                                             92,88 pkt.

 

3.      Thermo cars chłodnictwo transportowe, wynajem auto chłodni    
Grzegorz Wardęga

Ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań

Cena netto za jeden przegląd wraz z konserwacją urządzeń:          2 580,00 PLN netto

Agregat wody lodowej – model 30GW182A0340PEE

Agregat wody lodowej –  model 30RW2750023PEE

Chłodnica wentylatorowa – model 09geac9850969v

Cena netto za jeden przegląd wraz z konserwacją urządzenia:   1 290,00 PLN netto

Agregat wody lodowe – model 30XA0702-0269 PPE

Cena netto wszystkich 10 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń:  19 350,00 PLN netto

Cena brutto wszystkich 10 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń: 23 800,50 PLN brutto

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem:      24 godziny

 

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena:                                                                                                                  52,71 pkt.

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem:            40 pkt.

RAZEM:                                                                                                             92,71 pkt.

 

4.      LEDOX KELVINTECH Sp. z o.o.

Ul. Pszenna 2A, 64-115 Wilkowice

Cena netto za jeden przegląd wraz z konserwacją urządzeń:          3 300,00 PLN

Agregat wody lodowej – model 30GW182A0340PEE

Agregat wody lodowej –  model 30RW2750023PEE

Chłodnica wentylatorowa – model 09geac9850969v

Cena netto za jeden przegląd wraz z konserwacją urządzenia:       1 800,00 PLN

Agregat wody lodowe – model 30XA0702-0269 PPE

Cena netto wszystkich 10 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń:   51 000,00 PLN

Cena netto wszystkich 10 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń

PO POPRAWIENIU OCZYWISTEJ OMYŁKI RACHUNKOWEJ                                                25 500,00 PLN

Cena brutto wszystkich 10 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń: 62 730,00 PLN

Cena brutto wszystkich 10 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń

PO POPRAWIENIU OCZYWISTEJ OMYŁKI RACHUNKOWEJ                                                31 365,00 PLN

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem:      24 godziny

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena:                                                                                                                  39.99 pkt.

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem:            40 pkt.

RAZEM:                                                                                                             79,99 pkt.

 

5.      MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. (Sp. z o.o.)

Ul. Krakowska 48, 32-083 Balice

Cena netto za jeden przegląd wraz z konserwacją urządzeń:          3 500,00 PLN

Agregat wody lodowej – model 30GW182A0340PEE

Agregat wody lodowej –  model 30RW2750023PEE

Chłodnica wentylatorowa – model 09geac9850969v

Cena netto za jeden przegląd wraz z konserwacją urządzenia:       2 000,00 PLN

Agregat wody lodowe – model 30XA0702-0269 PPE

Cena netto wszystkich 10 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń:       27 500,00 PLN

Cena brutto wszystkich 10 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń:     33 825,00 PLN

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem:      24 godziny

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena:                                                                                                                  37,09 pkt.

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem:            40 pkt.

RAZEM:                                                                                                             37,09 pkt.

 

PAKIET II – Przegląd urządzeń Climaveneta

1.      Klima Perfect Serwis

ul. Bolesława Chrobrego 13, 64-500 Szamotuły

Cena netto  za jeden przegląd wraz z konserwacją urządzeń:         1 250,00 zł netto

Agregat wody lodowej –model FOCS-W-CA/B 2802

Agregat wody lodowej –model FOCS-W-CA/B 2802

Chłodnica – model EJNY 2480.3/2

Chłodnica – model EJNY 2480.3/2

Chłodnica – model EJNY 2480.3/2

Chłodnica – model EJNY 2480.3/2

Cena netto po poprawieniu innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty za jeden przegląd wraz z konserwacją urządzeń:                                      2 7000,00 zł netto

Agregat wody lodowej –model FOCS-W-CA/B 2802

Agregat wody lodowej –model FOCS-W-CA/B 2802

Chłodnica – model EJNY 2480.3/2

Chłodnica – model EJNY 2480.3/2

Chłodnica – model EJNY 2480.3/2

Chłodnica – model EJNY 2480.3/2

 

Cena netto za jeden przegląd wraz z konserwacją urządzenia:       1 000,00 zł netto,

Agregat wody lodowej – model NECS/SL 2418

Agregat wody lodowej – model NECS/SL 2418

Cena netto po poprawieniu innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty za jeden przegląd wraz z konserwacją urządzenia:                                   1 980,00 zł netto,

Agregat wody lodowej – model NECS/SL 2418

Agregat wody lodowej – model NECS/SL 2418

 

Cena netto wszystkich 8 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń:   18 000,00 zł netto

Cena brutto wszystkich 8 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń:   22 140,00 zł brutto

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem:      24 godziny od momentu zgłoszenia

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena:                                                                                                                  60 pkt.

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem:            40 pkt.

RAZEM:                                                                                                             100 pkt.

 

2.      WERNER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Ul. Jana Matejki 5, 62-050 Mosina

Cena netto za jeden przegląd wraz z konserwacją urządzeń:          4 086,60 PLN netto

Agregat wody lodowej –model FOCS-W-CA/B 2802

Agregat wody lodowej –model FOCS-W-CA/B 2802

Chłodnica – model EJNY 2480.3/2

Chłodnica – model EJNY 2480.3/2

Chłodnica – model EJNY 2480.3/2

Chłodnica – model EJNY 2480.3/2

Cena netto za jeden przegląd wraz z konserwacją urządzenia:       2 287,70 PLN netto

Agregat wody lodowej – model NECS/SL 2418

Agregat wody lodowej – model NECS/SL 2418

Cena netto wszystkich 8 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń:   23 698,30 PLN netto

Cena brutto wszystkich 8 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń: 29 148,91 PLN brutto

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem:      24 godziny

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena:                                                                                                                  45,57 pkt.

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem:            40 pkt.

RAZEM:                                                                                                             85,57pkt.

 

3.      Thermo cars chłodnictwo transportowe, wynajem auto chłodni    
Grzegorz Wardęga

Ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań

Cena netto za jeden przegląd wraz z konserwacją urządzeń:          4 240,00 PLN netto

Agregat wody lodowej –model FOCS-W-CA/B 2802

Agregat wody lodowej –model FOCS-W-CA/B 2802

Chłodnica – model EJNY 2480.3/2

Chłodnica – model EJNY 2480.3/2

Chłodnica – model EJNY 2480.3/2

Chłodnica – model EJNY 2480.3/2

Cena netto za jeden przegląd wraz z konserwacją urządzenia:       2 580,00 PLN netto

Agregat wody lodowej – model NECS/SL 2418

Agregat wody lodowej – model NECS/SL 2418

Cena netto wszystkich 8 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń:   25 620,00 PLN netto

Cena brutto wszystkich 8 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń:       31 512,60 PLN brutto

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem:      24 godziny

 

Politechnika Poznańska na podstawie art. 224 ust.6 pzp odrzuciłą ofertę firmę Thermo cars chłodnictwo transportowe, wynajem auto chłodni Grzegorz Wardęga ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań (Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny lub kosztu tej oferty.).

UZASADNIENIE:

Wykonawca nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena:                                                                                                                  42,15 pkt.

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem:            40 pkt.

RAZEM:                                                                                                             82,15 pkt.

 

4.      MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. (Sp. z o.o.)

Ul. Krakowska 48, 32-083 Balice

Cena netto za jeden przegląd wraz z konserwacją urządzeń:          5 000,00 PLN

Agregat wody lodowej –model FOCS-W-CA/B 2802

Agregat wody lodowej –model FOCS-W-CA/B 2802

Chłodnica – model EJNY 2480.3/2

Chłodnica – model EJNY 2480.3/2

Chłodnica – model EJNY 2480.3/2

Chłodnica – model EJNY 2480.3/2

Cena netto za jeden przegląd wraz z konserwacją urządzenia:       3 000,00 PLN

Agregat wody lodowej – model NECS/SL 2418

Agregat wody lodowej – model NECS/SL 2418

Cena netto wszystkich 8 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń:         32 000,00 PLN

Cena netto wszystkich 8 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń

PO POPRAWIENIU OCZYWISTEJ OMYŁKI RACHUNKOWEJ                                                30 000 PLN

Cena brutto wszystkich 8 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń:       39 360,00 PLN

Cena brutto wszystkich 8 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń

PO POPRAWIENIU OCZYWISTEJ OMYŁKI RACHUNKOWEJ                                                36 900 PLN

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem:                 24 godziny

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena:                                                                                                                  36 pkt.

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem:            40 pkt.

RAZEM:                                                                                                             76 pkt.

 

5.      LEDOX KELVINTECH Sp. z o.o.

Ul. Pszenna 2A, 64-115 Wilkowice

Cena netto za jeden przegląd wraz z konserwacją urządzeń:          7 200,00 PLN

Agregat wody lodowej –model FOCS-W-CA/B 2802

Agregat wody lodowej –model FOCS-W-CA/B 2802

Chłodnica – model EJNY 2480.3/2

Chłodnica – model EJNY 2480.3/2

Chłodnica – model EJNY 2480.3/2

Chłodnica – model EJNY 2480.3/2

Cena netto za jeden przegląd wraz z konserwacją urządzenia:       3 600,00 PLN

Agregat wody lodowej – model NECS/SL 2418

Agregat wody lodowej – model NECS/SL 2418

Cena netto wszystkich 8 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń:   86 400,00 PLN

Cena netto wszystkich 8 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń

PO POPRAWIENIU OCZYWISTEJ OMYŁKI RACHUNKOWEJ                                                39 600,00 PLN

Cena brutto wszystkich 8 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń: 106 272,00 PLN

Cena brutto wszystkich 8 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń

PO POPRAWIENIU OCZYWISTEJ OMYŁKI RACHUNKOWEJ                                                48 706,00 PLN

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem:      24 h

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena:                                                                                                                  27,27 pkt.

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem:            40 pkt.

RAZEM:                                                                                                             67,27pkt.

 

PAKIET III – Przegląd urządzeń Daikin

1.      Klima Perfect Serwis

ul. Bolesława Chrobrego 13, 64-500 Szamotuły

Cena netto za jeden przegląd wraz z konserwacją urządzeń:          333,00 zł netto

Agregat wody lodowej i wymiennik freon-woda -model EWAQ025BAWN+ EHMC10AV1010

Cena netto wszystkich 3 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń:         1 000 zł netto

Cena netto wszystkich 3 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń:

PO POPRAWIENIU OCZYWISTEJ OMYŁKI RACHUNKOWEJ                                                                999,00 zł netto

Cena brutto za wszystkich 3 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń: 1 230 zł brutto

Cena brutto wszystkich 3 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń:

PO POPRAWIENIU OCZYWISTEJ OMYŁKI RACHUNKOWEJ                                                1 228,77zł brutto

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem:      24 godziny od momentu zgłoszenia.

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena:                                                                                                                  60 pkt.

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem:            40 pkt.

RAZEM:                                                                                                             100 pkt.

 

2.      MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. (Sp. z o.o.)

Ul. Krakowska 48, 32-083 Balice

Cena netto za jeden przegląd wraz z konserwacją urządzeń:                     500,00 PLN

Agregat wody lodowej i wymiennik freon-woda -model EWAQ025BAWN+ EHMC10AV1010

Cena netto wszystkich 3 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń:         1 500,00 PLN

Cena brutto za wszystkich 3 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń:  1 845,00 PLN

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem:      24 godziny

 

Politechnika Poznańska na podstawie art. 224 ust.6 pzp odrzuciła ofertę firmę Mitsubishi Electric Europe B.V Sp. z o.o. ul. Krakowska 48, 32-083 Balice.(Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny lub kosztu tej oferty.).

UZASADNIENIE:

Wykonawca nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena:                                                                                                                  39,96 pkt.

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem:            40 pkt.

RAZEM:                                                                                                             79,96 pkt.

 

3.      LEDOX KELVINTECH Sp. z o.o.

Ul. Pszenna 2A, 64-115 Wilkowice

Cena netto za jeden przegląd wraz z konserwacją urządzeń:          1 200,00 PLN

Agregat wody lodowej i wymiennik freon-woda -model EWAQ025BAWN+ EHMC10AV1010

Cena netto wszystkich 3 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń:         3 600,00 PLN

Cena brutto za wszystkich 3 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń:  4 428,00 PLN

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem:      24 godziny

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena:                                                                                                                  16,65 pkt.

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem:            40 pkt.

RAZEM:                                                                                                             56,65 pkt.

 

4.      WERNER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

ul. Jana Matejki 5, 62-050 Mosina

Cena netto za jeden przegląd wraz z konserwacją urządzeń:          1 600,00 PLN netto

Agregat wody lodowej i wymiennik freon-woda -model EWAQ025BAWN+ EHMC10AV1010

Cena netto wszystkich 3 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń:    4 800,00 PLN netto

Cena brutto za wszystkich 3 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń:  5 904,00 PLN brutto

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem:      24 godziny

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena:                                                                                                                  12,48 pkt.

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem:            40 pkt.

RAZEM:                                                                                                             52,48 pkt.

 

5.      Thermo cars chłodnictwo transportowe, wynajem auto chłodni    
Grzegorz Wardęga

Ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań

Cena netto za jeden przegląd wraz z konserwacją urządzeń:          1 800,00 PLN netto

Agregat wody lodowej i wymiennik freon-woda -model EWAQ025BAWN+ EHMC10AV1010

Cena netto wszystkich 3 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń:   5 400,00 PLN netto

Cena brutto za wszystkich 3 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń:  6 642,00 PLN brutto

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem:      24 godziny

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena:                                                                                                                  11,10 pkt.

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem:            40 pkt.

RAZEM:                                                                                                             51.10 pkt.

 

PAKIET IV – Przegląd urządzeń Emerson

1.      Klima Perfect Serwis

ul. Bolesława Chrobrego 13, 64-500 Szamotuły

Cena netto za jeden przegląd wraz z konserwacją urządzeń:                     1 166,00 zł netto

Agregat wody lodowej –model SQH207700201230F1X$2H35602 

Szafa chłodnicza – model CR040RC103SA12H

Szafa chłodnicza – model CR040RC103SA12H

Cena netto wszystkich 6 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń:         7 000 zł netto

Cena netto wszystkich 6 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń

PO POPRAWIENIU OCZYWISTEJ OMYŁKI RACHUNKOWEJ:                                               6 996,00 zł

Cena brutto wszystkich 6 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń: 8 610,00 zł brutto

Cena brutto wszystkich 6 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń

PO POPRAWIENIU OCZYWISTEJ OMYŁKI RACHUNKOWEJ:                                               8 605,08 zł

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem:   24 godziny od momentu zgłoszenia

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena:                                                                                                                  60 pkt.

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem:            40 pkt.

RAZEM:                                                                                                             100 pkt.

 

2.      MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. (Sp. z o.o.)

Ul. Krakowska 48, 32-083 Balice

Cena netto za jeden przegląd wraz z konserwacją urządzeń:          1 200,00 PLN

Agregat wody lodowej –model SQH207700201230F1X$2H35602 

Szafa chłodnicza – model CR040RC103SA12H

Szafa chłodnicza – model CR040RC103SA12H

Cena netto wszystkich 6 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń:         7 200,00 PLN

Cena brutto wszystkich 6 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń:       8 856,00 PLN

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem:                 24 godziny

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena:                                                                                                                  58,29 pkt.

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem:            40 pkt.

RAZEM:                                                                                                             98,29 pkt.

 

3.      WERNER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Ul. Jana Matejki 5, 62-050 Mosina

Cena netto za jeden przegląd wraz z konserwacją urządzeń:          1 340,00 PLN netto

Agregat wody lodowej –model SQH207700201230F1X$2H35602 

Szafa chłodnicza – model CR040RC103SA12H

Szafa chłodnicza – model CR040RC103SA12H

Cena netto wszystkich 6 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń:   8 040,00 PLN netto

Cena brutto wszystkich 6 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń:  9 889,20 PLN brutto

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem: 24 godziny

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena:                                                                                                                  52,20 pkt.

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem:            40 pkt.

RAZEM:                                                                                                             92,20 pkt.

 

4.      Thermo cars chłodnictwo transportowe, wynajem auto chłodni    
Grzegorz Wardęga

Ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań

Cena netto za jeden przegląd wraz z konserwacją urządzeń:          1 500,00 PLN netto

Agregat wody lodowej –model SQH207700201230F1X$2H35602 

Szafa chłodnicza – model CR040RC103SA12H

Szafa chłodnicza – model CR040RC103SA12H

Cena netto wszystkich 6 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń:   9 000,00 PLN netto

Cena brutto wszystkich 6 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń: 11 070,00 PLN brutto

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem:      24 godziny

 

Politechnika Poznańska na podstawie art. 224 ust.6 pzp odrzuciła ofertę firmę Thermo cars chłodnictwo transportowe, wynajem auto chłodni Grzegorz Wardęga ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań (Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny lub kosztu tej oferty.).

UZASADNIENIE:

Wykonawca nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena:                                                                                                                  46,63 pkt.

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem:            40 pkt.

RAZEM:                                                                                                             86,63 pkt.

 

5.      LEDOX KELVINTECH Sp. z o.o.

Ul. Pszenna 2A, 64-115 Wilkowice

Cena netto za jeden przegląd wraz z konserwacją urządzeń:          4 200,00 PLN

Agregat wody lodowej –model SQH207700201230F1X$2H35602 

Szafa chłodnicza – model CR040RC103SA12H

Szafa chłodnicza – model CR040RC103SA12H

Cena netto wszystkich 6 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń:         25 200,00 PLN

Cena brutto wszystkich 6 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń:       30 996,00 PLN

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem:      24 godziny

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena:                                                                                                                  16,65 pkt.

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem:            40 pkt.

RAZEM:                                                                                                             56,65pkt.

 

PAKIET V – Przegląd urządzeń Lennox i Clint

1.      Klima Perfect Serwis

ul. Bolesława Chrobrego 13, 64-500 Szamotuły

Cena netto za jeden przegląd wraz z konserwacją urządzeń:          1 666,00 zł netto,

Agregat wody lodowej – model CHA/K/FC/SP 91 IS/RP

Agregat wody lodowej – model CHA/K/FC/SP 91 IS/RP

Szafa chłodnicza – model RHC0510

Szafa chłodnicza – model RHC0510

Cena netto wszystkich 3 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń:   5 000,00 zł netto

Cena netto wszystkich 3 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń

PO POPRAWIENIU OCZYWISTEJ OMYŁKI RACHUNKOWEJ:                                   4 998,00 zł

Cena brutto wszystkich 3 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń: 6 150,00 zł brutto

Cena brutto wszystkich 3 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń

PO POPRAWIENIU OCZYWISTEJ OMYŁKI RACHUNKOWEJ:                                   6 147,54 zł

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem: 24 godziny od momentu zgłoszenia

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena:                                                                                                                  60 pkt.

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem:            40 pkt.

RAZEM:                                                                                                             100 pkt.

 

2.      MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. (Sp. z o.o.)

Ul. Krakowska 48, 32-083 Balice

Cena netto za jeden przegląd wraz z konserwacją urządzeń:          2 000,00 PLN

Agregat wody lodowej – model CHA/K/FC/SP 91 IS/RP

Agregat wody lodowej – model CHA/K/FC/SP 91 IS/RP

Szafa chłodnicza – model RHC0510

Szafa chłodnicza – model RHC0510

Cena netto wszystkich 3 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń:         6 000,00 PLN

Cena brutto wszystkich 3 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń:       7 380,00 PLN

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem:      24 godziny

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena:                                                                                                                  49,98 pkt.

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem:            40 pkt.

RAZEM:                                                                                                             89,98 pkt.

 

3.      WERNER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Ul. Jana Matejki 5, 62-050 Mosina

Cena netto za jeden przegląd wraz z konserwacją urządzeń:          2 387,70 PLN netto

Agregat wody lodowej – model CHA/K/FC/SP 91 IS/RP

Agregat wody lodowej – model CHA/K/FC/SP 91 IS/RP

Szafa chłodnicza – model RHC0510

Szafa chłodnicza – model RHC0510

Cena netto wszystkich 3 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń:   7 163,10 PLN netto

Cena brutto wszystkich 3 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń:  8 810,61 PLN brutto

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem:      24 godziny

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena:                                                                                                                  41,86 pkt.

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem:            40 pkt.

RAZEM:                                                                                                             81,86 pkt.

 

4.      Thermo cars chłodnictwo transportowe, wynajem auto chłodni    
Grzegorz Wardęga

Ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań

Cena netto za jeden przegląd wraz z konserwacją urządzeń:          2 460,00 PLN netto

Agregat wody lodowej – model CHA/K/FC/SP 91 IS/RP

Agregat wody lodowej – model CHA/K/FC/SP 91 IS/RP

Szafa chłodnicza – model RHC0510

Szafa chłodnicza – model RHC0510

Cena netto wszystkich 3 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń:   7 380,00 PLN netto

Cena brutto wszystkich 3 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń: 9 077,40 PLN brutto

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem:      24 godziny

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena:                                                                                                                  40,63 pkt.

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem:            40 pkt.

RAZEM:                                                                                                             80,63 pkt.

 

5.      LEDOX KELVINTECH Sp. z o.o.

Ul. Pszenna 2A, 64-115 Wilkowice

Cena netto za jeden przegląd wraz z konserwacją urządzeń:          3 600,00 PLN

Agregat wody lodowej – model CHA/K/FC/SP 91 IS/RP

Agregat wody lodowej – model CHA/K/FC/SP 91 IS/RP

Szafa chłodnicza – model RHC0510

Szafa chłodnicza – model RHC0510

Cena netto wszystkich 3 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń:         10 800 PLN

Cena brutto wszystkich 3 przeglądów wraz z konserwacją urządzeń:   13 284,00 PLN

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem:      24 godziny

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena:                                                                                                                  27,76 pkt.

Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem:            40 pkt.

RAZEM:                                                                                                             67,76 pkt.

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/73/21
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena - 60%
Czas reakcji na zgłoszoną awarię urządzeń objętych serwisem - 40%
Terminy
Termin składania ofert: 
22.09.2021 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
22.09.2021 - 10:00
Czas związania ofertą: 
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 21.10.2021 r.
Termin wykonania: 

 

TERMIN REALIZACJI USŁUGI  DLA KAŻDEGO Z PAKIETÓW:

OD MOMENTU PODPISANIA UMOWY DO 31.12.2023r.

   Szczegółowe terminy realizacji zamówienia dla każdego z pakietów zostały określone w Szczegółowym zakresie prac – załącznik 7a (pakiet I, Pakiet II i Pakiet III), załącznik 7b (pakiet IV i załącznik 7c (pakiet V) oraz we wzorach umowy- załączniki nr 6a (pakiet I), 6b (pakiet II), 6c (pakiet IIII), 6d (pakiet IV) oraz 6e (pakiet V) do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Opis: 

W dniu 06.10.2021r. ogłoszenie wynikówzostało zamieszczone również w systemie miniPortal