Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowania dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.

Komunikaty: 

 

Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowania dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska", z podziałem na części:

Pakiet I – Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego (w tym laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych, oprogramowania oraz monitorów interaktywnych)

Pakiet II -- Sprzedaż i dostawa oprogramowania.

 


Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/71/21
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
CENA 60%
Kryteria jakościowe 40 %
Terminy
Termin składania ofert: 
22.09.2021 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
22.09.2021 - 11:00
Czas związania ofertą: 
Zgodnie z pkt. 10 SWZ
Termin wykonania: 

 

 Zgodnie z pkt.4 SWZ

 

 Pakiet I

 Maksymalny łączny czas realizacji zamówienia wyniesie nie więcej niż 76 dni.

 

Pakiet II

Maksymalny łączny czas realizacji zamówienia wyniesie nie więcej niż 14 dni.


Opis: 

RD/ZP/71/21                                                                                                                                     Poznań, dnia 25.11.2021 r.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

PAKIET II

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i  oprogramowania dla projektu „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska".

Pakiet I - Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego (w tym laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych, oprogramowania oraz monitorów interaktywnych),

Pakiet II - Sprzedaż i dostawa oprogramowania".

 

         Politechnika Poznańska informuje, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało rozstrzygnięte.

Politechnika Poznańska udzieli zamówienia następującemu Wykonawcy:

eTechnologie Sp. z o.o.

ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin

Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejsza dla Zamawiającego.

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż  07.12.2021 r.

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyły firmy:

1)                             eTechnologie Sp. z o.o.

ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin

Cena netto:                             12 995,00 zł

Cena brutto:                          15 983,85 zł

Kryterium oceny i waga:

Cena                                                                                                                                                                   60,00 pkt

Kryterium 1 - zapewnienie

równościowego przekazu                 zapewnienie wsparcia w tworzeniu równościowego przekazu 10,00 pkt

Kryterium 2 - zapewnienie

wsparcia technicznego                      zapewnienie wsparcia technicznego                                              15,00 pkt

Kryterium 3 - zapewnienie

instruktażu z oprogramowania      zapewnienie instruktażu                                                                  15,00 pkt

RAZEM                                                                                                                    100,00 pkt

 

 

2)                              SOFTNOW REGINA KILUK

ul. Kiełpińska 3/96,

01-707 WARSZAWA

Cena netto:                             18 876,00 zł

Cena brutto:                          23 217,48 zł

Kryterium oceny i waga:

Cena:                                                                                                                                                                  60,00 pkt

Kryterium 1 - zapewnienie

równościowego przekazu                 zapewnienie wsparcia w tworzeniu równościowego przekazu 10,00 pkt

Kryterium 2 - zapewnienie

wsparcia technicznego                      zapewnienie wsparcia technicznego                                              15,00 pkt

Kryterium 3 - zapewnienie

instruktażu z oprogramowania      zapewnienie instruktażu                                                                  15,00 pkt

RAZEM                                                                                                                    81,31 pkt

 

 

 

 

Zamawiający informuje również, że niniejsze ogłoszenie, zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz  w platformie MiniPortal.

 

 

 

 

 

 

 

RD/ZP/71/21                                                                                                                                    

Poznań, dnia 19.11.2021 r.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

PAKIET I

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i  oprogramowania dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.

Pakiet I – Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego (w tym laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych, oprogramowania oraz monitorów interaktywnych),

Pakiet II - Sprzedaż i dostawa oprogramowania”.

 

         Politechnika Poznańska informuje, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało rozstrzygnięte.

Politechnika Poznańska udzieli zamówienia następującemu Wykonawcy:

KOMBIT PLUS sp. z o.o. i sp.k
Ul Migdałowa 60, 61-612 Poznań

Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejsza dla Zamawiającego.

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż  30.11.2021 r.

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyły firmy:

1.       KONRAD Sp. z o.o.

ul. Spółdzielców 8, 62-510 Konin

Cena netto:

297 130,00 zł

Cena brutto (23% VAT):

365 469,90 zł

Cena brutto przy zastosowaniu 0% VAT na monitor interaktywny (K/I/8):

350 243,90 zł

Kryterium oceny i waga:

Cena

 

 

 

56,87 pkt

Kryterium 1 – zapewnienie dodatkowej pamięci RAM w komputerach przenośnych opisanych w załączniku nr 8A, w karcie produktu nr K/I/2.

10,00 pkt

Kryterium 2 – zapewnienie dodatkowej pamięci RAM w komputerach przenośnych opisanych załączniku nr 8A, w karcie produktu nr K/I/5.

8,00 pkt

Kryterium 3 – zwiększenie pojemności dysku SSD w komputerach przenośnych opisanych w załączniku nr 8A, w karcie produktu nr K/I/2.

10,00 pkt

Kryterium 4 – zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji zamówienia.

 7,00 pkt

Kryterium 5 – zapewnienie dodatkowej funkcjonalności urządzenia wielofunkcyjnego wskazanego w załączniku nr 8A, w karcie produktu nr K/I/10 w zakresie automatycznego kopiowania dwustronnego.

RAZEM:

 5,00 pkt

 

 

96,87 pkt

                                                                                                                                                                           

2.       iCOD.pl Sp. z o.o.

ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała

Cena netto:

287 792,00 zł

Cena brutto (23% VAT):

353 984,16 zł

Kryterium oceny i waga:

Cena

 

 

 

56,87 pkt

 

Kryterium 1 – zapewnienie dodatkowej pamięci RAM w komputerach przenośnych opisanych w załączniku nr 8A, w karcie produktu nr K/I/2.

10,00 pkt

 

Kryterium 2 – zapewnienie dodatkowej pamięci RAM w komputerach przenośnych opisanych załączniku nr 8A, w karcie produktu nr K/I/5.

8,00 pkt

 

Kryterium 3 – zwiększenie pojemności dysku SSD w komputerach przenośnych opisanych w załączniku nr 8A, w karcie produktu nr K/I/2.

10,00 pkt

 

Kryterium 4 – zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji zamówienia.

 7,00 pkt

 

Kryterium 5 – zapewnienie dodatkowej funkcjonalności urządzenia wielofunkcyjnego wskazanego w załączniku nr 8A, w karcie produktu nr K/I/10 w zakresie automatycznego kopiowania dwustronnego.

RAZEM:

 0,00 pkt

 

 

93,72 pkt

 

 

3.       KOMBIT PLUS sp. z o.o. i sp.k

Ul Migdałowa 60, 61-612 Poznań

Cena netto:

 

281 642,00 zł

 

Cena brutto (23% VAT):

346 419,66 zł

Kryterium oceny i waga:

Cena

 

 

 

56,87 pkt

 

Kryterium 1 – zapewnienie dodatkowej pamięci RAM w komputerach przenośnych opisanych w załączniku nr 8A, w karcie produktu nr K/I/2.

10,00 pkt

 

Kryterium 2 – zapewnienie dodatkowej pamięci RAM w komputerach przenośnych opisanych załączniku nr 8A, w karcie produktu nr K/I/5.

8,00 pkt

 

Kryterium 3 – zwiększenie pojemności dysku SSD w komputerach przenośnych opisanych w załączniku nr 8A, w karcie produktu nr K/I/2.

10,00 pkt

 

Kryterium 4 – zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji zamówienia.

 7,00 pkt

 

Kryterium 5 – zapewnienie dodatkowej funkcjonalności urządzenia wielofunkcyjnego wskazanego w załączniku nr 8A, w karcie produktu nr K/I/10 w zakresie automatycznego kopiowania dwustronnego.

RAZEM:

 5,00 pkt

 

 

100,00 pkt

 

 

 

Zamawiający informuje również, że niniejsze ogłoszenie, zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz  w platformie MiniPortal.

 

ZAMAWIAJACY INFORMUJE, ŻE PAKIET II ZOSTANIE ROZSTRZYGNIETY W NAJBLIZSZYM MOZLIWYM TERMINIE