RD/ZP/70/21 Remont pomieszczeń w budynkach Politechniki Poznańskiej

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

 

     Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w budynkach Politechniki Poznańskiej.

Remont obejmuje:

·         Wymianę posadzek z wykładziny termozgrzewalnej i paneli,

·         Roboty rozbiórkowe,

·         Demontaż zabudów drewnianych,

·         Montaż ścianek K-G,

·         Obłożenie ścian płytek-g na konstrukcji,

·         Szpachlowanie ścian i sufitów,

·         Malowanie ścian i sufitów,

·         Wymiana stolarki drzwiowej,

·         Wykonanie zabudów drewnianych,

·         Malowanie stolarki drzwiowej,

·         Wykonanie klimatyzacji,

·         Dostawa i montaż rolet w prowadnicach,

·         Wykonanie instalacji elektrycznych i teleinformatycznych,

·         Prace instalacyjne sanitarne.

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/70/21
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena (C) – waga kryterium 60%
Okres gwarancji - 40%
Terminy
Termin składania ofert: 
07.09.2021 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
07.09.2021 - 10:00
Czas związania ofertą: 
30 DNI
Termin wykonania: 

Termin realizacji zamówienia wynosi: 6 tygodni od daty podpisania umowy

Opis: 

 

RD/ZP/70/21                                                                                                                                        Poznań, dnia 17.09.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Dotyczy: zamówienia na remont pomieszczeń w budynkach Politechniki Poznańskiej

 

Politechnika Poznańska zawiadamia, że niniejsze postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późń.zm.) zostało rozstrzygnięte

 

Zamawiający udzieli zamówienie firmie:

 

Spółdzielnia Rzemieślnicza Zdunów

Usług Budowlanych i Produkcji Różnej w Poznaniu

Ul. Słowiańska 53C

61-664 Poznań

 

Oferta firmy wybranej spełnia wymogi Zamawiającego.

 

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż 23.09.2021r.

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyły firmy:

 

                1)            Spółdzielnia Rzemieślnicza Zdunów

                               Usług Budowlanych i Produkcji Różnej w Poznaniu

                               Ul. Słowiańska 53C

                               61-664 Poznań

                               Cena netto:                            203 450,28 zł

                               Cena brutto:                           250 243,84 zł                                        

                               Okres gwarancji:    48 miesięcy           

 

Kryterium oceny i waga:

Cena:                                                      59,98 pkt.

Okres gwarancji                                     40,00 pkt.

RAZEM:                                                       99,98 pkt

 

 

                2)            P.H.U. ROMI-BUD

                               Ul. Leśna 32

                               64-320 Niepruszewo

                               Cena netto:                             203 374,98 zł

                               Cena brutto:                           250 151,23 zł

                               Okres gwarancji:    48 miesięcy           

 

Kryterium oceny i waga:

Cena:                                                      60,00 pkt.

Okres gwarancji                                     40,00 pkt.

RAZEM:                                                     100,00 pkt

 

Zamawiający, na podstawie art. 226 ust.1  pkt. 2b)  odrzucił ofertę firmy (oferta została złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu)

UZASADNIENIE:

Zamawiający wzywał wykonawcę do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych, niestety wykonawca nie uzupełnił dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.