RD/ZP/61/2021 „Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych na okres 6 miesięcy dla Politechniki Poznańskiej”

Komunikaty: 

20.08.2021r - Zamawiajacy zamieścił Informację o kwocie jaką zamierz przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Treść pisma znajduje się w załączniku "KOMUNIKAT"

20.08.2021r - Zamawiajacy zamieścił Informację z otwarcia ofert. Treść pisma znajduje się w załączniku "KOMUNIKAT"

20.09.2021r - Zamawiajacy zamieścił Ogłoszenie Wyników.

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/61/2021
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena 60
Termin płatności 40
Terminy
Termin składania ofert: 
20.08.2021 - 08:00
Termin otwarcia ofert: 
20.08.2021 - 10:00
Czas związania ofertą: 
18.09.2021r.
Termin wykonania: 

Termin realizacji przedmiotu umowy - sukcesywnie, przez okres 6 miesięcy od daty obowiązywania umowy lub do czasu wyczerpania asortymentu stanowiącego przedmiot umowy.

Opis: 

20.09.2021r - Zamawiajacy zamieścił Ogłoszenie Wyników.