RD/ZP/59/21 Bieżące wykonywanie awaryjnych drobnych robót budowlanych w obiektach Politechniki Poznańskiej.

Komunikaty: 

 

RD/ZP/59/21

Przedmiotem zamówienia jest bieżące wykonywanie awaryjnych drobnych robót budowlanych w obiektach Politechniki Poznańskiej.

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/59/21
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena (C) – waga kryterium 60%
Okres gwarancji - 20%=20pkt
Czas przystąpienia do wykonania robót (max. 20 pkt)
Terminy
Termin składania ofert: 
04.08.2021 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
04.08.2021 - 10:00
Czas związania ofertą: 
Zgodnie punktem XVIII SWZ.
Termin wykonania: 

 

1.              Termin realizacji zamówienia wynosi: 11 miesięcy od daty podpisania umowy.

2.              Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.

Opis: 

 

         RD/ZP/59/21                                                                                                       Poznań  20.08.2021r.

 

 

 

                                        Ogłoszenie wyników    

 

Przedmiotem zamówienia jest bieżące wykonywanie awaryjnych drobnych robót budowlanych w obiektach Politechniki Poznańskiej.

 

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że postępowanie zostało rozstrzygnięte. Wybrana została oferta  firmy:            Spółdzielnia Rzemieślnicza Zdunów Usług

                                    Budowlanych I Produkcji Różnej

                                    61-664 Poznań

                                    ul. Słowiańska 53c

 

Oferta wybranej firmy spełnia wymagania  Zamawiającego.

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie jednak nie wcześniej niż 26.082021r.

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyły następujące  firmy:

PHU ROMI BUD Roman Mielcarek

   ul. Leśna 32

64-320 Niepruszewo

Cena netto  514 687,00zł

Cena brutto  633 065,00zł

Czas przystąpienia do wykonywania robót – 2 godziny

Okres gwarancji 48 miesięcy

Ocena w kryterium cena – 47,40

Ocena w kryterium czas przystąpienia do wykonywania robót -20,00

Ocena w kryterium okres gwarancji – 20,00

Razem – 87,40pkt.

 

2. Spółdzielnia Rzemieślnicza Zdunów Usług

    Budowlanych I Produkcji Różnej

    61-664 Poznań

   ul. Słowiańska 53c

Cena netto  406 481,98zł

Czas przystąpienia do wykonywania robót – 2 godziny

Cena brutto  499 972,84 zł

Okres gwarancji 48 miesięcy

Ocena w kryterium cena – 60,00

Ocena w kryterium czas przystąpienia do wykonywania robót -20,00

Ocena w kryterium okres gwarancji – 20,00

Razem - 100,00 pkt