RD/ZP/55/21 „Zakup i dostawa paliwa lotniczego w ilości maksymalnie 60 000 litrów dla Politechniki Poznańskiej wraz z możliwością całodobowego tankowania”

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa paliwa lotniczego w ilości maksymalnie 60 000
litrów dla Politechniki Poznańskiej wraz z możliwością całodobowego tankowania
20 000 litrów – zamówienie podstawowe
40 000 litrów – zamówienie opcjonalne

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/55/21
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena - 100%
Terminy
Termin składania ofert: 
12.07.2021 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
12.07.2021 - 10:00
Czas związania ofertą: 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 10.08.2021r.
Termin wykonania: 

Termin realizacji zamówienia wynosi: sukcesywnie przez okres 224 dni od daty zawarcia umowy.

Opis: 

 

       RD/ZP/55/21                                                                                                         Poznań  15.07.2021r.

 

 

                 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

Dotyczy: zakupu i dostawy paliwa lotniczego w ilości maksymalnie

60 000 litrów dla Politechniki Poznańskiej wraz z możliwością całodobowego tankowania

 

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zostało rozstrzygnięte.

 

Wybrana została oferta firmy:

 

AEROKLUB POZNAŃSKI

IM. WANDY MODLIBOWSKIEJ

62-006 LOTNISKO KOBYLNICA

 

Oferta  firmy wybranej spełnia wymogi Zamawiającego.

 

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie jednak nie wcześniej niż 16.07.2021r

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyła jedna firma:                             

 

AEROKLUB POZNAŃSKI

IM. WANDY MODLIBOWSKIEJ

62-006 LOTNISKO KOBYLNICA.

 

Całkowita cena PLN brutto (20 000 litrów)

zamówienia podstawowego:                                                         137 760,00 zł

 

Całkowita cena PLN brutto

(40 000 litrów) zamówienia opcjonalnego:                                  275 520,00 zł

 

Całkowita cena PLN brutto (kwota z kolumny nr 9

Tabeli Formularza cenowego

(załącznik 7), tj. za 60 000 litrów)*:                                              413 280,00 zł