RD/ZP/53/21 wykonanie remontu pomieszczeń budynku A1 i A2 Politechniki Poznańskiej

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń budynku A1 i A2 Politechniki Poznańskiej

 Tabela elementów scalonych znajduje się w załączniku nr 7 do SWZ.

Dokumentacja techniczna znajduje się w załączniku nr 8 do SWZ.

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/53/21
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena (C) – waga kryterium 60%;
Okres gwarancji - 40%= 40pkt
Terminy
Termin składania ofert: 
20.07.2021 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
20.07.2021 - 10:00
Czas związania ofertą: 
30 DNI
Termin wykonania: 

Termin realizacji zamówienia wynosi:8 tygodni od daty podpisania umowy.

Opis: 

 

RD/ZP/53/21                                                                                                                                      Poznań, dnia 23.07.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Dotyczy: zamówienia na wykonanie remontu pomieszczeń budynku A1 i A2 Politechniki Poznańskiej

 

Politechnika Poznańska zawiadamia, że niniejsze postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późń.zm.) zostało rozstrzygnięte:

 

Zamawiający udzieli zamówienie firmie:

 

PHU ROMI BUD Roman Mielcarek

ul. Leśna 32

64-320 Niepruszewo

7790018959

 

Oferta firmy wybranej spełnia wymogi Zamawiającego.

 

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż 29.07.2021r

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyły firmy:

 

 

1)            PHU ROMI BUD Roman Mielcarek

ul. Leśna 32

64-320 Niepruszewo

7790018959

Cena netto:   556 182,75 zł

Cena brutto:  684 104,79 zł

Okres gwarancji: 48 miesięcy

 

Kryterium oceny i waga:

Cena:                                                     60,00 pkt.

Okres gwarancji                                   40,00 pkt.

RAZEM:                                                100,00 pkt.

 

 

2)            Spółdzielnia Rzemieślnicza Zdunów Usług Budowlanych i

Produkcji Różnej w Poznaniu

ul. Słowiańska 53C

61-664 Poznań

Cena netto:   643 476,79 zł

Cena brutto: 791 476,45 zł

Okres gwarancji: 48 miesięcy

 

Kryterium oceny i waga:

Cena:                                                     51,86 pkt.

Okres gwarancji                                  40,00 pkt.

RAZEM:                                                91,86 pkt.