Remont łazienki w budynku Hali A16/A17 (Stacja Kontroli Pojazdów) oraz wejścia bocznego do budynku A1 Politechniki Poznańskiej z podziałem na pakiety (2 części).

Komunikaty: 

 

Przedmiotem zamówienia jest remont łazienki w budynku Hali A16/A17 (Stacja Kontroli Pojazdów) oraz wejścia bocznego do budynku A1 Politechniki Poznańskiej z podziałem na pakiety:

Pakiet 1. Remont oraz dostosowanie toalety do osób z niepełnosprawnościami w budynku Hali A-16/A-17 Stacja Kontroli Pojazdów

Pakiet 2. Remont fragmentu strefy wejścia bocznego w budynku A1 w celu dostosowania dojścia do pomieszczeń BON dla osób z niepełnosprawnościami, podzielony na dwa zadania (Zadanie 1 i 2).

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/51/21
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena (C) – waga kryterium 60%;
Okres gwarancji - 40%=40pkt;
Terminy
Termin składania ofert: 
10.08.2021 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
10.08.2021 - 10:00
Czas związania ofertą: 
Zgodnie z punktem XVIII SWZ
Termin wykonania: 

 

1.              Termin realizacji zamówienia wynosi: 5 tygodni od daty podpisania umowy.

2.              Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 13 i 14 do SWZ.

Opis: 

 

RD/ZP/51/21                                                                      18.08.2021r.

 

 

                                                         OGŁOSZENIE WYNIKÓW

                                                                       

 

Dotyczy:  zamówienia na remont łazienki w budynku Hali A16/A17 (Stacja Kontroli Pojazdów) oraz wejścia bocznego do budynku A1 Politechniki Poznańskiej z podziałem na pakiety:

Pakiet 1. Remont oraz dostosowanie toalety do osób niepełnosprawnych w budynku Hali A-16/A-17 Stacja Kontroli Pojazdów

Pakiet 2. Remont fragmentu strefy wejścia bocznego w budynku A1 w celu dostosowania dojścia do pomieszczeń BON dla osób z niepełnosprawnościami, podzielony na dwa zadania (Zadanie 1 i 2).

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że postępowanie zostało rozstrzygnięte. Wybrana została oferta  firmy:

Pakiet I           PHU ROMI BUD Roman Mielcarek

                                    ul. Leśna 32

     64-320 Niepruszewo

 

Oferta wybranej firmy spełnia wymagania  Zamawiającego.

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie jednak nie wcześniej niż 19.08.2021r.

Pakiet II

Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 255 pkt1 Ustawy PZP - nie złożono żadnej oferty

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyły następujące  firmy:

Pakiet I

1. PHU ROMI BUD Roman Mielcarek

   ul. Leśna 32

64-320 Niepruszewo

Cena netto  107 734,79 zł

Cena brutto  132 513,79 zł

Okres gwarancji 48 miesięcy

 

Pakiet II

Nie złożono żadnej oferty