RD/ZP/49/21 Zakup podręcznego systemu do identyfikacji nieznanych substancji chemicznych łączący w sobie dwie niezależne techniki pomiarowe spektroskopii Ramana i FTIR

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 

    Przedmiotem zamówienia jest zakup dwóch, przenośnych urządzeń do szybkiej i automatycznej analizy oraz identyfikacji jednostkowych i złożonych substancji chemicznych (mieszanin) – z wykorzystaniem technologii:

 

Urządzenie 1- z wykorzystaniem zjawiska technologii spektroskopii Ramana

 

Urządzenie 2– z wykorzystaniem technologii FTIR z transformacją Fouriera.

 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (DOB-BIO10/01/02/2019)

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/49/21
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena - 60%
Warunki gwarancji urządzenia 1- z wykorzystaniem zjawiska technologii spektroskopii Ramana - 20%
Warunki gwarancji urządzenia 2 – z wykorzystaniem technologii FTIR z transformacją Fouriera - 20%
Terminy
Termin składania ofert: 
08.07.2021 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
08.07.2021 - 10:00
Czas związania ofertą: 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 06.08.2021 r.
Termin wykonania: 

 

Termin realizacji zamówienia wynosi: maksymalnie 12 tygodni od dnia podpisania umowy.

UWAGA, ZMIANA Z DNIA 05.07.2021r :


Termin realizacji zamówienia wynosi: maksymalnie 16 tygodni od dnia podpisania umowy

Opis: 

 

         RD/ZP/49/21                                                                                               Poznań 19.07.2021r

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH

                                                                                                    

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest zakup dwóch, przenośnych urządzeń do szybkiej i automatycznej analizy oraz identyfikacji jednostkowych i złożonych substancji chemicznych (mieszanin) – z wykorzystaniem technologii:

Urządzenie 1- z wykorzystaniem zjawiska technologii spektroskopii Ramana

Urządzenie 2– z wykorzystaniem technologii FTIR z transformacją Fouriera.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (DOB-BIO10/01/02/2019)

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zostało rozstrzygnięte.

 

Wybrana została oferta firmy:

IBCOL Sp. z o.o.

Ul. Łowicka 35

02-502 Warszawa

Oferta firmy wybranej spełnia wymogi Zamawiającego.

 

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie jednak nie wcześniej niż 20.07.2021r

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyła jedna firma:

IBCOL Sp. z o.o.

Ul. Łowicka 35

02-502 Warszawa

1. Cena netto urządzenia 1-

z wykorzystaniem zjawiska technologii

spektroskopii Ramana                                                                                                 210 000,00 zł

2. Cena brutto urządzenia 1-

z wykorzystaniem zjawiska technologii

spektroskopii Ramana                                                                                                 258 300,00 zł

3. Cena netto urządzenia 2–

z wykorzystaniem technologii FTIR

z transformacją Fouriera.                                                                                          193 500,00 zł

4. Cena brutto urządzenia 2–

z wykorzystaniem technologii FTIR

z transformacją Fouriera.                                                                                          238 005,00 zł

5. Cena netto za przeprowadzenie szkolenia                                                    3 000,00 zł

6. Cena brutto za przeprowadzenie szkolenia                                                  3 690,00 zł

7. Cena całkowita netto przedmiotu zamówienia

(urządzenie 1 i urządzenie 2 wraz z przeprowadzeniem szkolenia)         406 500,00 zł

8. Cena całkowita brutto przedmiotu zamówienia

(urządzenie 1 i urządzenie 2 wraz z przeprowadzeniem szkolenia)*       499 995,00 zł

9. Warunki gwarancji urządzenia 1 - 

z wykorzystaniem zjawiska technologii spektroskopii Ramana                 24 miesiące

10. Warunki gwarancji urządzenia 2 –

z wykorzystaniem technologii FTIR z transformacją Fouriera.                   12 miesięcy

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena:                                                                   60,00 pkt.

Warunki gwarancji urządzenia 1             20,00 pkt.

Warunki gwarancji urządzenia 2             0,00 pkt.

RAZEM                                                                80,00 pkt.