RD/ZP/42/21 „Zakup optycznych elementów pomiarowych dla Politechniki Poznańskiej”

Komunikaty: 

 

Przedmiotem zamówienia jest „zakup optycznych elementów pomiarowych dla Politechniki Poznańskiej”
Zakup będzie finansowany ze środków z projektu badawczego realizowanego w ramach Regionalnych Agend Naukowo Badawczych, poddziałanie 4.1.2. POIR, nr POIR.04.01.02-00-0002/18: „Brama emisyjna – urządzenie modułowe do szybkiej oceny emisyjności pojazdów drogowych i szynowych”.


Postępowanie rozstrzygnięte
Wybrana oferta: 

 

 

     

 

RD/ZP/42/21                                                                                  Poznań 28.06.2021 r.

 

 

 

                                               OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest „zakup optycznych elementów pomiarowych dla Politechniki Poznańskiej”.

Zakup będzie finansowany ze środków z projektu badawczego realizowanego w ramach Regionalnych Agend Naukowo Badawczych, poddziałanie 4.1.2. POIR, nr POIR.04.01.02-00-0002/18: „Brama emisyjna – urządzenie modułowe do szybkiej oceny emisyjności pojazdów drogowych i szynowych”.

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zostało rozstrzygnięte. Wybrana została oferta firmy:

 

Technopomiar Sp. z o.o.

ul. Graniczna 105

54 – 530 Wrocław

               

 

Oferta wybranej firmy spełnia wymogi Zamawiającego.

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie jednak nie wcześniej niż  29.06.2021r.

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyła jedna firma:

 

Technopomiar Sp. z o.o.

ul. Graniczna 105

54 – 530 Wrocław

 

Cena netto zestawu optycznego elementów pomiarowych:                                                 314 125,48 zł

Cena brutto zestawu optycznego elementów pomiarowych:                                                386 374,33 zł

Cena netto za przeprowadzenie szkolenia:                                                                                2 000,00 zł

Cena brutto za przeprowadzenie szkolenia:                                                                               2 460,00 zł

Cena całkowita netto przedmiotu zamówienia

 (zestaw optyczny elementów pomiarowych wraz z przeprowadzeniem szkolenia):        316 124,48 zł      

Po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej:                                                                      316 125,48 zł

 

Cena całkowita brutto przedmiotu zamówienia 

(zestaw optyczny elementów pomiarowych wraz z przeprowadzeniem szkolenia:          388 834,33 zł

Warunki gwarancji:                                                                                                                          24 miesiące od                                                                                                                                                                 daty odbioru

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena:                                                                                                            60 pkt.

Warunki gwarancji:                                                                                          40 pkt.

RAZEM:                                                                                                       100 pkt.

 

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/42/21
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena - 60%
Warunki gwarancji - 40%
Terminy
Termin składania ofert: 
22.06.2021 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
22.06.2021 - 10:00
Czas związania ofertą: 
będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 16.07.2021 r.
Termin wykonania: 

Termin realizacji zamówienia wynosi: maksymalnie 10 tygodni od dnia podpisania umowy

Opis: 

W dniu 28.06.2021r. OGŁOSZENIE WYNIKÓW zostało zamieszczone również  systemie miniPortal