RD/ZP/36/21 Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych na okres 24 miesięcy dla Politechniki Poznańskiej, z podziałem na częsci - Pakiety.

Komunikaty: 

 

Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych na okres 24 miesięcy dla Politechniki Poznańskiej.

PAKIET 1 – materiały eksploatacyjne (oryginały lub zamienniki)

PAKIET 2 – zamienne materiały eksploatacyjne (zamienniki lub oryginały).

 


Postępowanie rozstrzygnięte
Wybrana oferta: 

 

 

       RD/ZP/36/21                                                                                                 Poznań  18.06.2021 r.

 

 

                                               OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

Dotyczy: Przedmiotem postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji jest „zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych na okres 24 miesięcy dla Politechniki Poznańskiej:

PAKIET 1 – materiały eksploatacyjne (oryginały lub zamienniki).

 

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji w zakresie Pakietu I zostało rozstrzygnięte. Wybrana została oferta firmy:

 

Zakłady Techniki Biurowej INFOBIUROTECHNIKA Sp. z o.o.

ul. Promienista 121

60-141 Poznań

 

Oferta wybranej firmy spełnia wymogi Zamawiającego w zakresie Pakietu I.

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie jednak nie wcześniej niż 24.06.2021r.

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu na Pakiet I ofertę złożyły:

1.      Zakłady Techniki Biurowej  INFOBIUROTECHNIKA Sp. z o.o.

ul. Promienista 121, 60-141 Poznań

Cena netto:          849 380,00 zł,

Cena brutto:       1 044 737,40 zł,

Czy wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne są materiałami oryginalnymi producenta urządzenia: TAK

Termin dostawy:        do 4 godzin

Termin wymiany wadliwego produktu: do 4 godzin.

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena:                                                                                                    28,66 pkt.

Pochodzenie tonerów (oryginalność):                                                           30  pkt.

Termin dostawy:                                                                                      30 pkt

Termin wymiany wadliwego produktu:                                                           10 pkt.

RAZEM:                                                                                                98,66  pkt.

 

2.      Golden Line Sp. z o. o.

ul. Krakowska 150, 35-506 Rzeszów

Cena netto:          811 457,20 zł,

Cena brutto:       998 092,36 zł,

Czy wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne są materiałami oryginalnymi producenta urządzenia: TAK

Termin dostawy:        powyżej 24 godzin do 48 godzin

Termin wymiany wadliwego produktu: powyżej 8 godzin do 24 godzin.

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena:                                                                                                     30pkt.

Pochodzenie tonerów (oryginalność):                                                           30  pkt.

Termin dostawy:                                                                                      0 pkt

Termin wymiany wadliwego produktu:                                                           0 pkt.

RAZEM:                                                                                                 60 pkt.

 

3.      ŁUKASZ DOLIŃSKI ZNAK.PL

Kaliska 1, 61-131 Poznań

Cena netto:          973 175,00 zł,

Cena brutto:       1 197 005,25 zł,

Czy wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne są materiałami oryginalnymi producenta urządzenia: TAK

Termin dostawy:        do 4 godzin

Termin wymiany wadliwego produktu: do 4 godzin.

 

Na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5 ustawy PZP Zamawiający odrzucił ofertę firmy ŁUKASZ DOLIŃSKI ZNAK.PL, Kaliska 1, 61-131 Poznań z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie Pakietu I (Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia).

 

UZASADNIENIE:

                                                                                                                                            

Wykonawca w swojej ofercie dotyczącej Pakietu I zaoferował:

-W pozycji 687 wskazany symbol oznacza oryginalny toner do urządzenia marki Kyocera jak w pozycji 555. Zamawiający wymagał tonera o symbolu B0446 dla urządzenia marki Olivetti,

 

 


RD/ZP/36/21 Poznań 18.06.2021r.


OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Dotyczy: Przedmiotem postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji jest „zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych na okres 24 miesięcy dla Politechniki Poznańskiej:
PAKIET 2 - zamienne materiały eksploatacyjne (zamienniki lub oryginały).

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji w zakresie Pakietu II zostało rozstrzygnięte. Wybrana została oferta firmy:

Zakłady Techniki Biurowej INFOBIUROTECHNIKA Sp. z o.o.
ul. Promienista 121
60-141 Poznań

Oferta wybranej firmy spełnia wymogi Zamawiającego w zakresie Pakietu II.
Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie jednak nie wcześniej niż 24.06.2021r.
Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu na Pakiet II ofertę złożyły:

1. Zakłady Techniki Biurowej INFOBIUROTECHNIKA Sp. z o.o.
ul. Promienista 121, 60-141 Poznań
Cena netto: 44 157,00 zł,
Cena brutto: 54 313,11 zł,
Termin dostawy: do 4 godzin
Termin wymiany wadliwego produktu: do 4 godzin.

KRYTERIA OCENY OFERT:
Cena: 60 pkt.
Termin dostawy: 30 pkt
Termin wymiany wadliwego produktu: 10 pkt.
RAZEM: 100 pkt.

2. ŁUKASZ DOLIŃSKI ZNAK.PL
Kaliska 1, 61-131 Poznań
Cena netto: 171 030,00 zł,
Cena brutto: 210 366,90 zł,
Termin dostawy: do 4 godzin
Termin wymiany wadliwego produktu: do 4 godzin.

KRYTERIA OCENY OFERT:
Cena: 15.49 pkt.
Termin dostawy: 30 pkt
Termin wymiany wadliwego produktu: 10 pkt.
RAZEM: 55.49 pkt.

 

 

 

 

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/36/21
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Pakiet 1 - Cena – 30 %
Pakiet 1 - Pochodzenie materiałów eksploatacyjnych (oryginalność - wszystkie wskazane przez Zamawiającego materiały eksploatacyjne jako oryginały) – 30% = 30 pkt
Pakiet 1 - Termin dostawy - 30% = 30 pkt
Pakiet 1- Termin wymiany wadliwego produktu – 10% = 10 pkt
Pakiet 2 - Cena – 60 %,
Pakiet 2 - Termin dostawy - 30% = 30 pkt;
Pakiet 2 - Termin wymiany wadliwego produktu – 10% = 10 pkt;
Wadium: 

Terminy
Termin składania ofert: 
28.05.2021 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
28.05.2021 - 10:00
Czas związania ofertą: 
Zgodnie z pkt.XVI SWZ
Termin wykonania: 

 

1.               Termin realizacji przedmiotu zamówienia – dostawy sukcesywne, przez okres 24 miesięcy od dnia obowiązywania umowy lub do czasu wyczerpania asortymentu określonego w załącznikach 5A i 5B do SWZ.

2.         Termin dostawy maksymalnie do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia.

3.         Termin wymiany wadliwego produktu maksymalnie do 24 godzin od momentu zgłoszenia.

Opis: 

W dniu 18.06.2021r. ogłoszenie zostało zamieszczone również w systemie miniPortal

ZałącznikWielkość
18.06 PAKIET I Ogłoszenie wyników.pdf479.23 KB
18.06 PAKIET II Ogłoszenie wyników.pdf469.91 KB