RD/ZP/22/21 Przedmiotem zamówienia jest "usługa wykonania i montażu oprawy osi poziomej dla manipulatora dla Politechniki Poznańskiej”

Postępowanie rozstrzygnięte
Wybrana oferta: 

 

 

       RD/ZP/22/21                                                                                                 Poznań  22.04.2021 r.

 

 

 

                                               OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

Dotyczy: Przedmiotem postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji jest „usługa wykonania i montażu oprawy osi poziomej dla manipulatora dla Politechniki Poznańskiej”

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zostało rozstrzygnięte. Wybrana została oferta firmy:

 

FABRYKI NARZĘDZI SPECJALNYCH Sp. z o.o.

ul. Nieszawska 15B

61-022 Poznań

               

 

Oferta wybranej firmy spełnia wymogi Zamawiającego.

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie jednak nie wcześniej niż  23.04.2021r.

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyła tylko jedna firma:

 

FABRYKI NARZĘDZI SPECJALNYCH Sp. z o.o.

ul. Nieszawska 15B

61-022 Poznań

Cena netto wykonania i montażu oprawy osi poziomej:                               83 100,00 zł

Cena brutto wykonania i montażu oprawy osi poziomej:                              102 213,00 zł

Warunki gwarancji:                                                                           36 miesięcy

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena:                                                                                                           60  pkt.

Warunki gwarancji:                                                                                          40  pkt.

RAZEM:                                                                                                       100  pkt.

 

 

 

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/22/21
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena - 60 %
Warunki gwarancji - 40%
Terminy
Termin składania ofert: 
20.04.2021 - 10:00
Termin otwarcia ofert: 
20.04.2021 - 11:00
Czas związania ofertą: 
30 dni
Termin wykonania: 

Termin realizacji zamówienia wynosi: 15 tygodni od dnia podpisania umowy

Opis: 

W dniu 22.04.2021r. ogłoszenie zostało zamieszczone również na platformie miniPortal.