16/21 Zakup i dostawa środków utrzymania czystości dla Politechniki Poznańskiej w dwóch Pakietach Pakiet I Pakiet II

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków utrzymania czystości dla Politechniki Poznańskiej w dwóch Pakietach:
Pakiet I
Pakiet II

 

DLA UŁATWIENIA ZŁOŻENIA OFERTY WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY ZAMIESZCZA IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA, KTÓRY JEST NIEZBĘDNY DO ZŁOŻENIA OFERTY:
      Identyfikator postępowania
f902ac11-9167-4672-8b6c-e5a9c034f6b7

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/16/21
Status postępowania: 
unieważnione
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena (C) – waga kryterium 60%;
Termin dostawy (TD) – waga kryterium 40%.
Terminy
Termin składania ofert: 
27.04.2021 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
27.04.2021 - 10:00
Czas związania ofertą: 
30 DNI
Termin wykonania: 

Termin realizacji zamówienia wynosi: 12 miesięcy od daty podpisania umowy

Opis: 

 

         RD/ZP/16/21                                                                                                       Poznań  9.06.2021r.

 

 

                                     OGŁOSZENIE WYNIKÓW-UNIEWAŻNIENIE

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków utrzymania czystości dla Politechniki Poznańskiej w dwóch Pakietach:

Pakiet I

Pakiet II

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zostaje unieważnione na podstawie art. 255 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, ponieważ wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

 

Do upływu terminu składania ofert  zostały złożone  oferty następujących firm:

1. „ATOPIK” P.P.H.

    Krzysztof Miara

    61-0302 Poznań

    Franowo 1 box 528 W3

   Pakiet I - 121 354,50 zł netto

   Pakiet I – 146 633,54 zł brutto

   Pakiet II – 574 110,00 zł netto

   Pakiet II – 706 155,30 zł brutto

Termin dostawy: brak terminu

 

Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 3 i pkt.6 P.Z.P. (nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego).

UZASADNIENIE:

Oferta została złożona w sposób nieprawidłowy.

 

2. ADI Hurtownia Chemii Gospodarczej Sp. z o.o.

   62-081 Wysogotowo

   Ul. Kamienna 12

   Pakiet I – 130 276,10 zł netto

   Pakiet I – 160 239,60 zł brutto

   Pakiet II – 617 715,00 zł netto

   Pakiet II – 759 789,45 zł brutto

Termin dostawy: 24 godziny

 

Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 P.Z.P. ( „jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia”).

UZASADNIENIE:

 

PAKIET 1

      Pozycja 7 zamawiający żądał płynu uniwersalnego do mycia a w szczególności do dużych i gładkich powierzchni między innymi kafelek taki produkt nadaje się do rozcieńczania w wodzie co umożliwia mycie dużych powierzchni jak np. podłogi wykonane z kafelek. Wskazany w karcie charakterystyki płyn Ajax multi actions jest gotowym preparatem z rozpylaczem w związku z tym nadaję się do mycia tylko małych powierzchni takich jak np. umywalki .

     Pozycja 21 zamawiający żądał żelu do mycia łazienek natomiast zawarty w  karcie charakterystyki opis to płyn do mycia łazienek są to dwa różne produkty.

PAKIET 2

      Pozycja 19 zamawiający żądał - zmiotki posiadającej rozszczepialne końcówki włókien. Dostarczona próbka nie posiada rozszczepialnych końcówek włókien przez co nie spełnia  parametrów jakościowych zapisanych w SWZ.

      Pozycja 27 zamawiający żądał kosza na śmieci o pojemności 11 litrów. Dostarczona próbka posiada  pojemność 10 litrów przez co nie spełnia  parametrów jakościowych zapisanych w SWZ.