RD/ZP/122/21 Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium Virtual Reality, Cyberbezpieczeństwa i Internetu Rzeczy dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium Virtual Reality, Cyberbezpieczeństwa i Internetu Rzeczy dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, z podziałem na części:

Pakiet I Sprzedaż i dostawa wyposażenia laboratoriów w zakresie gogli VR

Pakiet II Sprzedaż i dostawa sprzętu do laboratoriów w zakresie sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych, oprogramowania i osprzętu elektrycznego

Pakiet III Sprzedaż i dostawa sprzętu do laboratoriów w zakresie mikrokontrolerów, mikrokomputerów i drukarki 3D (elementy programowalne)

17.01.2022r - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi wraz ze zmianą treści SWZ, treść pisma znajduje się w załączniku, którego należy pobrać ze strony Zamawiającego

28.01.2022r - Zamawiający opublikował informację o przesunieciu terminu składania i otwarcia ofert, ktora znajduje się w załączniku (komunikaty).

02.02.2022r - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do SWZ oraz zmianę SWZ, Zamawiający opublikował NOWE ZMIENIONE WZORY UMÓW oraz NOWY ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR 8B do SWZ

09.02.2022r - Zamawiający opublikował INFORMACJĘ O KWOCIE jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

09.02.2022r - Zamawiajacy opublikował INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT, treść pisma znajduje się w załączniku  (KOMUNIKATY)

01.04.2022r - ZAMAWIAJĄCY OPUBLIKOWAŁ ROZSTRZYGNIĘCIE PAKIETU I ORAZ III, PISMO W ZAŁĄCZENIU.

PAKIET II BĘDZIE ROZSTRZYGNIĘTY W NAJSZYBSZYM MOŻLIWYM TERMINIE.

26.04.2022r - ZAMAWIAJĄCY OPUBLIKOWAŁ ROZSTRZYGNIĘCIE PAKIETU II

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/122/21
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Tryb podstawowy bez negocjacji
Kryteria oceny: 
CENA- 60%
KRYTERIA JAKOŚCIOWE - 40%
Terminy
Termin składania ofert: 
09.02.2022 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
09.02.2022 - 11:00
Czas związania ofertą: 
90 dni - Zgodnie z pkt. 10.1 SWZ
Termin wykonania: 

PAKIET I

TERMIN ROZPOCZĘCIA REALIZACJI DOSTAWY Następny dzień roboczy po podpisaniu umowy
TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI DOSTAWY (w tym dostawa wszystkich elementów zamówienia, procedura odbiorowa) Zgodnie z ofertą Wykonawcy - nie dłużej niż 60 dni od dnia rozpoczęcia realizacji dostawy.

PAKIET II

DOSTAWA ELEMENTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, DLA KTÓRYCH NIE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA 0% STAWKI VAT
DOSTAWA ELEMENTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UJĘTYCH W WYKAZIE PRODUKTÓW, DLA KTÓRYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA 0% STAWKI VAT ORAZ OPROGRAMOWANIA OPISANEGO W KARCIE PRODUKTU CB/II/20 ZAŁĄCZNIKA NR 8B DO SWZ
TERMIN ROZPOCZĘCIA REALIZACJI DOSTAW Następny dzień roboczy po podpisaniu umowy. Następnego dnia roboczego po poinformowaniu Wykonawcy przez Zamawiającego o potwierdzeniu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zamówienia dla sprzętu do którego stosowana będzie 0% stawka podatku VAT.
(termin ten dotyczy również dostawy oprogramowania opisanego w karcie produktu CB/II/20 ZAŁĄCZNIKA NR 8B DO SWZ)
TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI DOSTAW (w tym dostawa wszystkich elementów zamówienia, instruktaż (zgodnie z ofertą Wykonawcy), procedura odbiorowa) Zgodnie z ofertą Wykonawcy - nie dłużej niż 90 dni od terminu rozpoczęcia dostawy. Zgodnie z ofertą Wykonawcy - nie dłużej niż 90 dni od terminu rozpoczęcia dostawy.

PAKIET III

DOSTAWA ELEMENTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, DLA KTÓRYCH NIE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA 0% STAWKI VAT
DOSTAWA ELEMENTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UJĘTYCH W WYKAZIE PRODUKTÓW, DLA KTÓRYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA 0% STAWKI VAT
TERMIN ROZPOCZĘCIA REALIZACJI DOSTAW Następny dzień roboczy po podpisaniu umowy. Następnego dnia roboczego po poinformowaniu Wykonawcy przez Zamawiającego o potwierdzeniu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zamówienia dla sprzętu do którego stosowana będzie 0% stawka podatku VAT.
TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI DOSTAW (w tym dostawa wszystkich elementów zamówienia, procedura odbiorowa) Zgodnie z ofertą Wykonawcy - nie dłużej niż 90 dni od terminu rozpoczęcia dostawy. Zgodnie z ofertą Wykonawcy - nie dłużej niż 90 dni od terminu rozpoczęcia dostawy.Opis: 

 

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘTYM POSTĘPOWANIU - OGŁOSZENIA W ZAŁĄCZNIKU - KOMUNIKATY

 

Dotyczy: Sprzedaży i dostawy elementów laboratorium Virtual Reality, Cyberbezpieczeństwa

i Internetu Rzeczy dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, z podziałem na części:

Pakiet I Sprzedaż i dostawa wyposażenia laboratoriów w zakresie gogli VR

Pakiet II Sprzedaż i dostawa sprzętu do laboratoriów w zakresie sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych, oprogramowania i osprzętu elektrycznego

Pakiet III Sprzedaż i dostawa sprzętu do laboratoriów w zakresie mikrokontrolerów, mikrokomputerów i drukarki 3D (elementy programowalne)

 

(PAKIET I i III  - 01.04.2022r, PAKIET II - 26.04.2022r)

Dokumentacja