RD/ZP/120/21 Realizacja wizyt dydaktycznych dla studentów Politechniki Poznańskiej z podziałem na części (pakiety) w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

 

        Przedmiotem zamówienia jest: usługa związana z realizacją wizyt dydaktycznych dla studentów Politechniki Poznańskiej z podziałem na części (pakiety) w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia zintegrowana na przyszłość POWR.03.05.00-00-Z041/17

PAKIET I: Wizyta dydaktyczna w firmach/zakładach przemysłowych studentów studiów stacjonarnych Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Cel – wizyta dydaktyczna w zakładzie Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. w Płocku

PAKIET II: Wizyta dydaktyczna w firmach/zakładach przemysłowych studentów studiów stacjonarnych Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Cel – wyjazd do Zakładu Wzbogacania Rud KGHM w Lubinie.

PAKIET III: Wizyta dydaktyczna w firmach/zakładach przemysłowych studentów studiów stacjonarnych Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Cel – wizyta dydaktyczna w zakładzie Foliarex w Stęszewie oraz Drożdżycach

PAKIET IV: Wizyta dydaktyczna w firmach/zakładach przemysłowych studentów studiów stacjonarnych Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Cel – wizyta dydaktyczna w zakładzie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police SA w Policach, koło Szczecina.

PAKIET V: Wizyta dydaktyczna w firmach/zakładach przemysłowych studentów studiów stacjonarnych Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Cel – wizyta dydaktyczna w zakładzie CIECH Soda Polska w Inowrocławiu

w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia zintegrowana na przyszłość POWR.03.05.00-00-Z041/17”

28.12.2021r. - Zamawiający opublikował informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Treść pisma znajduje się w komunikatach.

Postępowanie unieważnione
Przetarg unieważniony - opis: 

 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 255 ust. 1 Prawa zamówień publicznych unieważnia postępowanie.

 

 

UZASADNIENIE:

 

W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

 

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/120/21
Status postępowania: 
unieważnione
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Tryb podstawowy bez negocjacji
Kryteria oceny: 
CENA- 60%
PARAMETRY TECHNICZNE 40%
Terminy
Termin składania ofert: 
28.12.2021 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
28.12.2021 - 10:00
Czas związania ofertą: 
30 DNI tj. do dnia 26.01.2022
Termin wykonania: 

 

TERMIN REALIZACJI USŁUGI  DLA KAŻDEGO Z PAKIETÓW:

OD MOMENTU PODPISANIA UMOWY DO 11.03.2022r.

Opis: 

 

       RD/ZP/120/21                                                                   Poznań 29.12.2021r

 

 

                                    OGŁOSZENIE WYNIKÓW-UNIEWAŻNIENIE

 

„Wykonanie usług związanych z realizacją wizyt dydaktycznych dla studentów Politechniki Poznańskiej z podziałem na części (pakiety) w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia zintegrowana na przyszłość POWR.03.05.00-00-Z041/17”

 

 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 255 ust. 1 Prawa zamówień publicznych unieważnia postępowanie.

 

 

UZASADNIENIE:

 

W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.