RD/ZP/112/21 „Zakup i dostawa fabrycznie nowych urządzeń stanowiących podstawę konstrukcji robota rolniczego wraz ze szkoleniem dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części (pakiety)”

Komunikaty: 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych urządzeń stanowiących podstawę konstrukcji robota rolniczego wraz ze szkoleniem dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części (pakiety)”

 

PAKIET I -  Robotyczna baza mobilna do zastosowań rolniczych

 

PAKIET II – Manipulator robotyczny dla robota rolniczego

Urządzenia stanowią podstawę konstrukcji robota rolniczego – baza zapewnia całości zdolność przemieszczania na kołach terenowych w trudnych warunkach polowych, a manipulator robotyczny daje możliwość wykonywania operacji na roślinach. Zestaw jest niezbędny do realizacji badań przemysłowych w ramach projektu badawczego NCBiR nr POIR.01.01.01-00-2271/20.

 

 

Projekt „Robotyzacja procesu zwiększania jakości materiału siewnego konopi włóknistej” finansowany  w ramach umowy POIR.01.01.01-00-2271/20-00

Postępowanie rozstrzygnięte
Wybrana oferta: 

 

         RD/ZP/112/21                                                                                                       Poznań 14.01.2022r.

 

                                                     

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

 

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych urządzeń stanowiących podstawę konstrukcji robota rolniczego wraz ze szkoleniem dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części (pakiety)”

 

PAKIET I -  Robotyczna baza mobilna do zastosowań rolniczych

 

PAKIET II – Manipulator robotyczny dla robota rolniczego

 

Projekt „Robotyzacja procesu zwiększania jakości materiału siewnego konopi włóknistej” finansowany  w ramach umowy POIR.01.01.01-00-2271/20-00

 

 

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zostało rozstrzygnięte. Wybrana została oferta firmy:

 

Na Pakiet I:

Holarsys Sp. z o.o.

ul. Obornicka 26

62-002 Złotniki

 

Oferta wybranej firmy spełnia wymogi Zamawiającego.

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie jednak nie wcześniej niż  18.01.2022r.

 

Na pakiet II:

MAB Robotics Sp. z o.o.

ul.23 Lutego 36/6

61-744 Poznań

 

Oferta wybranej firmy spełnia wymogi Zamawiającego.

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie jednak nie wcześniej niż  18.01.2022r.

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyły:

 

Na PAKIET I- Robotyczna baza mobilna do zastosowań rolniczych

Holarsys Sp. z o.o.

ul. Obornicka 26

62-002 Złotniki

Cena netto urządzenia:                                          90 000,00 zł

Cena brutto urządzenia:                                       110 700,00 zł

Cena netto szkolenia:                                           5 000,00 zł

Cena brutto szkolenia:                                          6 150,00 zł

Cena netto przedmiotu zamówienia

(urządzenie wraz ze szkoleniem):                         95 000,00 zł

 

Cena brutto przedmiotu zamówienia

(urządzenie wraz ze                                           116 850,00 zł

Warunki gwarancji:                                              12 miesięcy

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena:                                                                     60 pkt

Warunki gwarancji:                                                    0 pkt

Razem:                                                                   60 pkt

 

Na PAKIET II- Manipulator robotyczny dla robota rolniczego

MAB Robotics Sp. z o.o.

ul.23 Lutego 36/6

61-744 Poznań

Cena netto urządzenia:                                         83 000,00 zł

Cena brutto urządzenia:                                      102 090,00 zł

Cena netto szkolenia:                                          10 000,00 zł

Cena brutto szkolenia:                                        12 300,00 zł

Cena netto przedmiotu zamówienia

(urządzenie wraz ze szkoleniem):                         93 000,00 zł

 

Cena brutto przedmiotu zamówienia

(urządzenie wraz ze szkoleniem):                        114 390,00 zł

Warunki gwarancji:                                              18 miesięcy

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena:                                                                      60 pkt

Warunki gwarancji:                                                   20 pkt

Razem:                                                                    80 pkt

 

                         

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/112/21
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Tryb podstawowy bez negocjacji
Kryteria oceny: 
Cena - 60%
Warunki gwarancji - 40%
Terminy
Termin składania ofert: 
23.12.2021 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
23.12.2021 - 10:00
Czas związania ofertą: 
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 21.01.2022r.
Termin wykonania: 

 

1.     Termin realizacji zamówienia na każdy z pakietów wynosi: maksymalnie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2.     W ramach zamówienia urządzenia Wykonawca przeprowadzi jednodniowe, pięciogodzinne szkolenie dla minimum 2 osób. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego nie wcześniej niż 5 dni roboczych przed dostarczeniem urządzenia i nie później niż 5 dni roboczych od momentu dostarczenia urządzenia.

3.     Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorach umowy stanowiących załączniki nr 6a (pakiet I) i 6b (pakiet II) do SWZ.

Opis: 

W dniu 14.01.2022r. ogłoszenie zostało zamieszczone w systemie miniPortal