RD/ZP/111/21 Dostawa, montaż i odbiór techniczny dźwigu osobowego przystosowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Domu Studenckiego nr 2 Politechniki Poznańskiej.

Komunikaty: 

.

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa, montaż i odbiór techniczny dźwigu osobowego przystosowanego dla osób ze
szczególnymi potrzebami w budynku Domu Studenckiego nr 2 Politechniki Poznańskiej”.Postępowanie unieważnione
Przetarg unieważniony - opis: 

 

RD/ZP/111/21                                                                                           Poznań  17.01.2022r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - UNIEWAŻNIENIE

 

     Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i odbiór techniczny dźwigu osobowego przystosowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Domu Studenckiego nr 2 Politechniki Poznańskiej. Zakup w ramach projektu „Politechnika Poznańska uczelnią otwartą dla wszystkich” na podstawie umowy na dofinansowanie nr POIR.03.05.00-00-A002/20-00”.

 

Zamawiający na podstawie art. 255 ust. 2 unieważnił postępowanie, ponieważ wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

 

 

 

Do upływu terminu składania ofert złożono następujące oferty:

KONE Sp. z o.o.

ul. Poleczki 35

02-822 Warszawa

Cena netto :                                                                          110 000,00 PLN netto

Cena brutto :                                                                        118 800,00 PLN brutto

Okres gwarancji :                                                                60 miesięcy

                                                                                                         

 

 

 

 

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/111/21
Status postępowania: 
unieważnione
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Tryb podstawowy bez negocjacji
Kryteria oceny: 
Cena-60%
Warunki gwarancji-40%
Terminy
Termin składania ofert: 
15.12.2021 - 11:00
Termin otwarcia ofert: 
15.12.2021 - 12:00
Czas związania ofertą: 
30 dni
Termin wykonania: 

 

   Termin realizacji całości zamówienia wynosi: maksymalnie 10 tygodni od daty podpisania umowy.

        

Opis: 

W dniu 17.01.2022r. ogłoszenie o unieważnieniu zostało zamieszczone również w systemie miniPortal