RD/ZP/108/21 Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium skanu 3D i robotyki dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”

Komunikaty: 

Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium skanu 3D i robotyki dla projektu „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska", z podziałem na części:
Pakiet I Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie skanerów 3D, sprzętu komputerowego, ramienia robotycznego i oprogramowania
Pakiet II Sprzedaż i dostawa części robotów w zakresie silników elektrycznych wraz z konwerterami i zasilaczami


Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach

13.12.2021r - Zamawiający opublikował PYTANIE I ODPOWIEDŹ, treść pisma znajduje się w załączniku i należy pobrac go ze strony Zamawiającego

15.12.2021r - Zamawiający opublikował PYTANIA I ODPOWIEDZI, treść pisma znajduje się w załączniku i należy pobrac go ze strony Zamawiającego

22.12.2021r - Zamawiający opublikował PYTANIA I ODPOWIEDZI, treść pisma znajduje się w załączniku i należy pobrac go ze strony Zamawiającego

05.01.2022r - ZAMAWIAJĄCY OPUBLIKOWAŁ INFORMACJĘ O KWOCIE JAKĄ ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

05.01.2022r - ZAMAWIAJĄCY OPUBLIKOWAŁ INFORMACJĘ 

Z OTWARCIA OFERT.

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/108/21
Status postępowania: 
wszczęte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Tryb podstawowy bez negocjacji
Kryteria oceny: 
CENA- 60%
KRYTERIUM JAKOŚCI - 40%
Terminy
Termin składania ofert: 
05.01.2022 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
05.01.2022 - 11:00
Czas związania ofertą: 
90 DNI TJ. DO 04.04.2022r
Termin wykonania: 

ZGODNIE Z PKT. 4 SWZ

PAKIET I - Łączny czas realizacji zamówienia nie może wynosić więcej niż 60 dni liczonych
od terminu rozpoczęcia realizacji dostaw, stosownie do treści pkt. 4.1.1 lit. a) wraz z czynnościami odbiorowymi.

PAKIET II - Maksymalny łączny czas realizacji zamówienia wyniesie nie więcej niż 40 dni liczonych
od terminu rozpoczęcia realizacji dostawy, stosownie do treści pkt. 4.1.2 lit. a) wraz z czynnościami odbiorowymi.

Opis: 

DOKUMENTY   POSTĘPOWANIA   ZNAJDUJĄ SIĘ   W ZAŁĄCZENIU


Ogłoszenie o zamówieniu:

Przekazane zostało do publikacji  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dnia: 30.11.2021 r., a następnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dnia 03.12.2021 r. (treść w załączeniu).

Zamawiający opublikował ogłoszenie na stronie internetowej Zamawiającego oraz w systemie miniPortal, dnia 03.12.2021 r.


Identyfikator postępowania niezbędny do złożenia oferty przez platformę miniPortal:

 

3e6924fc-708f-423b-931d-a9bde3a17202

Dokumentacja