RD/ZP/105/21 Remont fragmentu strefy wejścia bocznego w budynku A1 Politechniki Poznańskiej w celu dostosowania dojścia do pomieszczeń BON dla osób z niepełnosprawnościami -Zadanie 1

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach

 

Przedmiotem zamówienia jest remont fragmentu strefy wejścia bocznego w budynku A1 Politechniki Poznańskiej w celu dostosowania dojścia do pomieszczeń BON dla osób z niepełnosprawnościami - Zadanie 1.

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/105/21
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Tryb podstawowy bez negocjacji
Kryteria oceny: 
Cena (C) – waga kryterium 60%;
Okres gwarancji - 40%
Terminy
Termin składania ofert: 
01.12.2021 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
01.12.2021 - 10:00
Czas związania ofertą: 
30 DNI - tj. do 30.12.2021
Termin wykonania: 

 

Termin realizacji zamówienia wynosi: 5 tygodni od daty podpisania umowy.

Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.

Opis: 

RD/ZP/105/21 16.12.2021r.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Przedmiotem zamówienia jest remont fragmentu strefy wejścia bocznego w budynku A1 Politechniki Poznańskiej w celu dostosowania dojścia do pomieszczeń BON dla osób z niepełnosprawnościami - Zadanie 1.

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że postępowanie zostało rozstrzygnięte.
Wybrana została oferta firmy:
MALBUD Zakład Remontowo Budowlany

Eugeniusz Nowak

ul. Zagłoby 5,
60-177 Poznań

Oferta wybranej firmy spełnia wymagania Zamawiającego.
Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie jednak nie wcześniej niż 22.12.2021.r.

Do upływu terminu składania ofert zostały złożone cztery oferty :

1. Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane
ARTBUD Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Dąbrowskiego 138/3, 60-577 Poznań
Cena netto 90 017,79 zł
Cena brutto 110 721,88 zł
Okres gwarancji 48 miesięcy
Ocena w kryterium cena 55,80 pkt.
Ocena w kryterium okres gwarancji 40,00 pkt.
Razem 95,80 pkt.

2. PB Haus Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Wilkowicka 47, 64-100 Leszno
Cena netto: 39 593,42 zł
Cena brutto: 48 699,90 zł
Okres gwarancji 48 miesięcy
Oferta Firmy została odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 8.

UZASADNIENIE:
Oferta zwiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

3. SKILLMAN Sławomir Brzostowicz
os. Bolesława Śmiałego 35/31, 60-682 Poznań
Cena netto: 92 445,65 zł
Cena brutto: 113 708,15 zł
Okres gwarancji 36 miesięcy
Oferta Firmy została odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 ( treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia)
UZASADNIENIE:
Wykonawca nie załączył do oferty kosztorysu ofertowego..

4. MALBUD Zakład Remontowo Budowlany Eugeniusz Nowak
ul. Zagłoby 5, 60-177 Poznań
Cena netto: 84 333,15 zł
Cena brutto: 103 729,77 zł
Okres gwarancji 48 miesięcy
Ocena w kryterium cena 60,00 pkt.
Ocena w kryterium okres gwarancji 40,00 pkt.
Razem 100,00 pkt.