RD/ZP/101/2021 „Dostawa fabrycznie nowego oprogramowania CAD oraz oprogramowania CAE na potrzeby realizacji projektu pn. Nowa generacja maszyn dedykowanych innowacyjnej technologii strip-till one-pass dostosowanych do rolnictwa smart fields i rolnictwa"

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 

 

01-12-2021r.-Zamawiający opublikował

INFORMACJę O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA


01-12-2021r.-Zamawiający opublikował INFORMACJĘ  Z  OTWARCIA  OFERT

14-12-2021r.-Zamawiający opublikował Ogłoszenie Wyników


 

 

 

 


 

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/101/2021
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Tryb podstawowy bez negocjacji
Kryteria oceny: 
Cena 60
Wsparcie Techniczne 40
Terminy
Termin składania ofert: 
01.12.2021 - 08:00
Termin otwarcia ofert: 
01.12.2021 - 10:00
Czas związania ofertą: 
do 30.12.2021
Termin wykonania: 

 

   Termin realizacji zamówienia wynosi: maksymalnie do 21 dni od daty podpisania umowy.

            Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy

 

Opis: 

 

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00279654/01 z dnia 2021-11-23

 

RD/ZP/101/2021

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

 

„Dostawa fabrycznie nowego oprogramowania CAD oraz oprogramowania CAE na potrzeby realizacji projektu pn. Nowa generacja maszyn dedykowanych innowacyjnej technologii strip-till one-pass dostosowanych do rolnictwa smart fields i rolnictwa 4.0. nr POIR.01.01.01-00-2279/20".

 

 

W dniu 23.11.2021 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało również opublikowane:

- w Platformie e-Zamówienia Urzędu Zamowień Publicznych - treść w załączniku

oraz 

- w sytemie miniPortal

 

Identyfikator postępowania niezbędny do złożenia oferty przez platformę miniPortal:

0db1727a-56c6-47db-906d-4118e04c9b03