Zakup odnowienia usługi Business Ready Enhancement Plan (BREP) na posiadane i wykorzystywane przez Politechnikę Poznańską licencje Microsoft Dynamics AX 2009.

Komunikaty: 

Przedmiotem zamówienia jest odnowienie usługi Business Ready Enhancement Plan (BREP) na posiadane i wykorzystywane przez Politechnikę Poznańską licencje Microsoft Dynamics AX 2009 na okres od 31-12-2021 do 30-12-2022 dla 126 użytkowników jednoczesnych.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/100/21
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Tryb podstawowy bez negocjacji
Kryteria oceny: 
Cena – 60 % = 60 pkt
Termin Wykonania- dostarczenie potwierdzenia wykupienia usługi w Microsoft - 40% = 40 pkt
Terminy
Termin składania ofert: 
10.12.2021 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
10.12.2021 - 10:00
Czas związania ofertą: 
ZGODNIE Z PKT. 1 ROZDZIAŁU XVI.
Termin wykonania: 

   Termin wykonania – nie później niż 7 dni (tj. dostarczenie potwierdzenia wykupienia usługi w Microsoft).

   2.             Odnowienie usługi w okresie od 31 grudnia 2021 r. do 30 grudnia 2022 r.

Opis: 

 

RD/ZP/100/21                                                                                                                                   

Poznań, dnia 15.12.2021 r.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

Dotyczy: zamówienia na zakup usługi Business Ready Enhancement Plan (BREP) na posiadane i wykorzystywane przez Politechnikę Poznańską licencje Microsoft Dynamics AX 2009 na okres 31-12-2021 do 30-12-2022 dla 126 użytkowników jednoczesnych.

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zostało rozstrzygnięte.

 

Politechnika Poznańska udzieli zamówienia firmie:

ARCUS Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin

Oferta Wykonawcy spełnia wymogi Zamawiającego.

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż 16.12.2021 r.

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyła tylko jedna firma:

1.       ARCUS Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin

Cena brutto:               248 460,00 zł

Cena netto:  202 000,00 zł

Termin wykonania- dostarczenia potwierdzenia wykupienia usługi w Microsoft: do 3 dni kalendarzowych.

Kryterium oceny i waga:

Cena:                                                                                              60,00 pkt                 

Termin wykonania- dostarczenia potwierdzenia wykupienia usługi w Microsoft    40,00 pkt.

RAZEM:                                                                                                                      100,00 pkt.