RD/ZP/08/2021 Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa dwóch samolotów tłokowych – jednosilnikowego i wielosilnikowego, na potrzeby szkolenia lotniczego studentów specjalności pilotaż statków powietrznych Politechniki Poznańskiej”

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/08/2021
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena 60
Gwarancja 40
Wadium: 

Zamawiajacy nie bedzie pobierał wadium.

Terminy
Termin składania ofert: 
21.04.2021 - 08:00
Termin otwarcia ofert: 
21.04.2021 - 10:00
Czas związania ofertą: 
19.07.2021r.
Termin wykonania: 

Przedmiot Umowy w Pakiecie nr 1 i 2 realizowany będzie w terminie:     9 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Opis: 

 

Ogłoszenie zostało przekazane do publikacji  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dnia: 15.03.2021 r., a następnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dnia 19.03.2021 r.

Zamawiający opublikował ogłoszenie na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego, dnia 19.03.2021 r.