07/2021 Realizacja usług związanych z przeprowadzeniem specjalistycznych szkoleń z zakresu statystyki – kurs podstawowy dla studentów i studentek Politechniki Poznańskiej

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/07/2021
Status postępowania: 
unieważnione
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
CENA - 60%
Deklarowana liczba godzin szkolenia - 40%
Terminy
Termin składania ofert: 
01.03.2021 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
01.03.2021 - 10:00
Czas związania ofertą: 
30 DNI
Termin wykonania: 

Termin realizacji zamówienia wynosi: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy

Opis: 

 

RD/ZP/07/21                                                                                                 Poznań, 09.03.2021 r.

 

 

UNIEWAŻNIENIE

 

Dotyczy: „Realizacji usług związanych z przeprowadzeniem specjalistycznych szkoleń z zakresu statystyki – kurs podstawowy dla studentów i studentek Politechniki Poznańskiej,

w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia zintegrowana na przyszłość POWR.03.05.00-00-Z041/17 w zadaniach 4”.

 

Zamawiający, na podstawie art. 226 ust. pkt 6 odrzuca ofertę firmy Statsoft Polska Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków (nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego).

 

UZASADNIENIE:

 

Została złożona oferta, której część Zamawiający mógł odszyfrować tj. część tajna oferty: „wykaz osób”, natomiast pozostałej części oferty Zamawiający nie był w stanie odszyfrować.

 

 

W związku z powyższym Politechnika Poznańska informuje, że unieważniła postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, ponieważ wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

ZałącznikWielkość
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU-E-ZAMÓWIENIA.pdf49.78 KB