RD/ZP/03/21 Zakup i dostawa paliwa lotniczego w ilości maksymalnie 40 000 litrów dla Politechniki Poznańskiej wraz z usługą całodobowego tankowania

Komunikaty: 

Zakup i dostawa paliwa lotniczego w ilości maksymalnie 40 000 litrów dla Politechniki Poznańskiej wraz z usługą całodobowego tankowaniaInformacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/03/21
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena-60%
Czas realizacji rozpoczęcia usługi tankowania statku powietrznego od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez dowódcę statku powietrznego, oczekującego pod stacją paliw (CT) – waga kryterium-40%.
Terminy
Termin składania ofert: 
16.02.2021 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
16.02.2021 - 10:00
Czas związania ofertą: 
30 dni
Termin wykonania: 

Termin realizacji zamówienia wynosi: sukcesywnie przez okres 5 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Opis: 

 

 

       RD/ZP/03/21                                                                                                           Poznań  18.02.2021 r.

 

 

 

                                               OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji  na zakup i dostawę paliwa lotniczego w ilości maksymalnie 40 000 litrów dla Politechniki Poznańskiej wraz z całodobową usługą tankowania.

 

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zostało rozstrzygnięte. Wybrana została oferta  firmy:

 

AEROKLUB POZNAŃSKI

IM. WANDY MODLIBOWSKIEJ

62-006 LOTNISKO KOBYLNICA.

               

 

Oferta wybranej firmy spełnia wymogi Zamawiającego.

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie jednak nie wcześniej niż  19.02.2021r.

 

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyła jedna firma:

 

Całkowita cena brutto  (ilość 10 000 litrów)  zamówienia podstawowego                        68 265,00zł

Całkowita cena brutto ( ilość 30 000 litrów)- zamówienia opcjonalnego              204 795,00 zł

Całkowita cena brutto –( ilość 40 000 litrów)                                                                    273 060,00 zł

Czas rozpoczęcia usługi tankowania statku powietrznego:                                               do 20 minut

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena:                                                                                                60 pkt.

Czas rozpoczęcia usługi tankowania statku powietrznego:           40 pkt.

RAZEM:                                                                                           100 pkt.