RD/ZP/02/21 Dostawa fabrycznie nowego zestawu do detekcji spektralnej zawierającego: kamerę EMCCD wraz z oprogramowaniem, spektrograf, komputer i monitor dla Politechniki Poznańskiej

Komunikaty: 

 


 

 

 

 

Postępowanie unieważnione
Przetarg unieważniony - opis: 

 

 

       RD/ZP/02/21                                                                                                           Poznań  08.03.2021 r.

 

 

 

                        OGŁOSZENIE WYNIKÓW – UNIEWAŻNIENIE

 

Dotyczy: Przedmiotem postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji jest „dostawa fabrycznie nowego zestawu do detekcji spektralnej zawierającego: kamerę EMCCD wraz z oprogramowaniem, spektrograf, komputer i monitor dla Politechniki Poznańskiej”.

 

Zamawiający odrzucił ofertę firmy QuantumDesign GmbH Im Tiefen See 58, 64-293 Darmstadt, Niemcy z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5 ustawy PZP. (treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia).

 

UZASADNIENIE:                                                                           

Wykonawca nie wskazał w ofercie warunków gwarancji, które były jednym z kryteriów oceny ofert.

 

 

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że na podstawie art. 255 ust. 2 Prawa zamówień publicznych unieważnia postępowanie, ponieważ wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

 

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyła jedna firma:

 

Wykonawca: Nazwa: QuantumDesign GmbH

Adres siedziby: Niemcy, Darmstadt 64-293, Im Tiefen See 58.

Nr telefonu: +49 6151 8806-0, adres e-mail: germany@qd-europe.com

NIP: DE284734472 Numer rejestru handlowego: Sąd Darmstadt HRB 6538

Upoważniony pełnomocnik/przedstawiciel: Dr Agnieszka Kowalczyk-Głowacka, tel.: +48 515166893, e-mail: kowalczyk@qd-europe.com

 

1. Cena netto kamery EM-CCD cyfrowo: 33 846, 65 EURO

Oferowana kamera: iXON EMCCD detector A-DU888-UCS-BB, A-WN35FS(BB-VV-NR)W

 

2. Cena netto oprogramowania do kamery EM-CCD cyfrowo: 2 272,40 EURO

Oferowane oprogramowanie: SOLIS spectroscopy and imaging software, SDK2-Win, SDK2-Matlab, μManager

 

3. Cena netto spektrografu obrazowego cyfrowo: 17 385,95 EURO

Oferowany spektrograf: A-KYMERA-328I-C z wyposażeniem: A-SR-ASZ-0032, A-SR-SHT-9006, A-SR-GRT-0150-0500, A-SR-GRT-0600-0500, A-SR-GRT-0150-0300, A-SR-GRT-MR-AL+MGF2, A-MFL-SR-IXON

 

4. Cena netto szkolenia cyfrowo: 0,00 EURO

Oferowane szkolenie: szkolenie online dla minimum 4 osób, minimum 3 godziny.

 

5. Cena netto komputera i monitora cyfrowo: 2 495,00 EURO

Oferowany komputer o minimalnych parametrach: Intel Core i7-10700K (8 Core, 16M cache, base 3,8 GHz, up to 5.1 GHz DDR4 2933, M2-PCIe-NVMe-Solid State Disk, 512 GB, Win 10Pro, monitor: Dell UltraSharp 30 Premier Color Monitor UP3017

 

6. Cena całkowita netto zestawu do detekcji spektralnej wraz z przeprowadzeniem szkolenia (kamera EM-CCD, oprogramowanie, spektrograf obrazowy, komputer i monitor) cyfrowo: 56 000,00 EUR.

7. Warunki gwarancji: zgodne z wymogami pkt.XVI SWZ.

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/02/21
Status postępowania: 
unieważnione
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena-95%
Warunki gwarancji 5%
Terminy
Termin składania ofert: 
02.03.2021 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
02.03.2021 - 10:00
Czas związania ofertą: 
30 dni
Termin wykonania: 

Opis: 

 

 W dniu 08.03.2021r. ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone również w systemie miniPortal